Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte visuell kunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

På grunn av ordningens stramme budsjettramme måtte fagutvalget gjøre strenge vurderinger. . Søknadsrunden var den andre runden med nye retningslinjer, og søknadsantallet har økt fra fjorårets runde. Det var i årets runde 74 søknader til behandling, i fjor var det tilsvarende tallet 62. Runden var preget av et høyt nivå på søknadene, en økning av søknadsantall fra i fjor, og dermed stor konkurranse om tilskudd. Det ble behandlet søknader innen et bredt spekter av uttrykk og type arrangører over hele landet. Oslo har det største antall søknader og tildelinger. Utvalget har en kontinuerlig og pågående diskusjon om prioriteringene av søknadene innenfor de rammene arrangørstøtteordningens retningslinjer setter. 

Av de 33 tildelingene på kategori 1 i runden så var 20 videreføringer av tiltak som tidligere har fått tilskudd over arrangørstøtte visuell kunst. S12 og Guttormsgaards arkiv fikk videreføringer med økning i sitt tilskudd. B-open, Billedkunstnerne i Oslo, Coast Contemporary, Noua, Oslo Open og Performance Art Bergen ble videreført på samme nivå som før. Foreningen Trykkeriet, Harpefoss hotell, Heavy Books, Kunst rett vest, Lydgalleriet, Open Out, Piksel, Stiftelsen Lademoen, Tag Team, Tenthaus og Volt ble videreført med reduksjon i sitt tilskudd. Søknaden fra Velferden Sokndals scene for samtidskunst ble behandlet som en tilrådningssak og utfallet i rådsmøtet ble tilskudd og videreføring på samme tilskuddsnivå.

To tiltak fikk tilskudd fra ordningen for første gang: Praksis, i Oslo, og Sandefjord kunstforening. Begge har tidligere fått tilskudd over prosjektstøtte visuell kunst, og fikk i denne runden tilskudd over arrangørstøtte visuell kunst. Sistnevnte fikk en økning av sitt tilskuddsnivå i forhold til tidligere. Utover disse to var det 20 søkere som søkte ordningen for første gangen, men ingen ble prioritert av utvalget i denne runden.     

Når det gjelder tiltakene som fikk videreført tilskudd på kategori 2, så prioriterte utvalget å gi prisjustering til disse, og 9 tilskuddsmottakere fikk videreføring med prisjustering: Atelier Nord, Bergen Assembly, Bergen senter for elektronisk kunst, Fellesverkstedet, Kunst på arbeidsplassen, Kunsthall Grenland, Ram galleri, Nordnorsk Kunstnersenter og Trondheim Elektroniske Kunstsenter. Torpedo fikk en reduksjon i sitt tilskuddsnivå. Entrée fikk tilskudd over kategori 2 for første gang, på samme tilskuddsnivå som tidligere.

Utvalget diskuterte flere særskilte trekk ved søknadsmassen. Det ble trukket frem at ordningens portefølje har et stekt innslag av søkere med tilknytting til kunst og ny teknologi, og at ordningen dermed bidrar til å støtte denne delen av det visuelle kunstfeltet. Dette gjelder bl.a. Atelier Nord, Bergen senter for elektronisk kunst, Lydgalleriet, Piksel, og Trondheim Elektroniske Kunstsenter. Flere av disse har tilknytting til Bergens kunstscene. To andre trekk ved søknadsmassen er tilskuddsmottakere som legger til rette for, og utstiller, materialbasert kunstproduksjon f.eks. Kunsthall Grenland, S12 og Ram galleri, og tilskuddsmottakere som har en særskilt kunst og -samfunnsbetydning i sitt lokalmiljø, f.eks. Guttormsgaards arkiv og Entrée.

Tall fra runden

Antall søknader totalt:  74
Søknadssum totalt: 162 324 332 kroner
Antall tildelinger totalt: 33
Antall tildelinger kategori 1: 22
Antall tildelinger kategori 2: 11
Vedtakssum totalt:  56 754 000 kroner

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2022 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
B-OPEN B-open - 2023-2025 Vestland 2023 600000 17.11.2022 Bevilget 400000 B-OPEN B-open - 2023-2025 Vestland 2024 600000 17.11.2022 Bevilget 400000 B-OPEN B-open - 2023-2025 Vestland 2025 600000 17.11.2022 Bevilget 400000 KARI ANN LENDING Studio K prosjektrom og visningssted - 2023-2025 Rogaland 2023 202000 17.11.2022 Avslått 0 KARI ANN LENDING Studio K prosjektrom og visningssted - 2023-2025 Rogaland 2024 202000 17.11.2022 Avslått 0 KARI ANN LENDING Studio K prosjektrom og visningssted - 2023-2025 Rogaland 2025 202000 17.11.2022 Avslått 0 ATELIER NORD Atelier Nord - 2023 Oslo 2023 3093500 17.11.2022 Bevilget 2405050 KUNST PÅ ARBEIDSPLASSEN Kunst på arbeidsplassen (Kpa) - 2023 Oslo 2023 1500000 17.11.2022 Bevilget 1003958 STUDIO HALV Studio Halv - 2023 Oslo 2023 50000 17.11.2022 Avslått 0 NORDNORSK KUNSTNERSENTER Nordnorsk Kunstnersenter - 2023 Nordland 2023 8500000 17.11.2022 Bevilget 8402352 KUNSTKVARTERIET LOFOTEN SA Kunstkvarteret Lofoten, KK-trykk - 2022-2024 Nordland 2022 40000 17.11.2022 Avslått 0 KUNSTKVARTERIET LOFOTEN SA Kunstkvarteret Lofoten, KK-trykk - 2022-2024 Nordland 2023 80000 17.11.2022 Avslått 0 KUNSTKVARTERIET LOFOTEN SA Kunstkvarteret Lofoten, KK-trykk - 2022-2024 Nordland 2024 90000 17.11.2022 Avslått 0 STIFTELSEN TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER TEKS_Trondheim Elektroniske Kunstsenter - 2023-2025 Trøndelag 2023 3500000 17.11.2022 Bevilget 2599993 STIFTELSEN TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER TEKS_Trondheim Elektroniske Kunstsenter - 2023-2025 Trøndelag 2024 3500000 17.11.2022 Avslått 0 STIFTELSEN TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER TEKS_Trondheim Elektroniske Kunstsenter - 2023-2025 Trøndelag 2025 3500000 17.11.2022 Avslått 0 BO, BILLEDKUNSTNERNE I OSLO Billdekunstnerne i Oslo - 2023-2025 Oslo 2023 982402 17.11.2022 Bevilget 500000 BO, BILLEDKUNSTNERNE I OSLO Billdekunstnerne i Oslo - 2023-2025 Oslo 2024 1011874 17.11.2022 Bevilget 500000 BO, BILLEDKUNSTNERNE I OSLO Billdekunstnerne i Oslo - 2023-2025 Oslo 2025 1042230 17.11.2022 Bevilget 500000 TRÆNAFESTIVALEN Trænafestivalen - 2022-2024 Nordland 2022 200000 17.11.2022 Avslått 0 TRÆNAFESTIVALEN Trænafestivalen - 2022-2024 Nordland 2023 200000 17.11.2022 Avslått 0 TRÆNAFESTIVALEN Trænafestivalen - 2022-2024 Nordland 2024 200000 17.11.2022 Avslått 0 FELLESVERKSTEDET Fellesverkstedet - 2023 Oslo 2023 2580000 17.11.2022 Bevilget 2069697 SAMAN KAMYAB Caravan - 2023-2024 Oslo 2023 280000 17.11.2022 Avslått 0 SAMAN KAMYAB Caravan - 2023-2024 Oslo 2024 280000 17.11.2022 Avslått 0 FORENINGEN TRYKKERIET Foreningen Trykkeriet - 2023-2025 Vestland 2023 1200000 17.11.2022 Bevilget 600000 FORENINGEN TRYKKERIET Foreningen Trykkeriet - 2023-2025 Vestland 2024 1200000 17.11.2022 Bevilget 600000 FORENINGEN TRYKKERIET Foreningen Trykkeriet - 2023-2025 Vestland 2025 1200000 17.11.2022 Bevilget 600000 CYAN STUDIO SA Cyan studio - 2022-2024 Oslo 2022 30000 14.12.2022 Avslått 0 CYAN STUDIO SA Cyan studio - 2022-2024 Oslo 2023 35000 14.12.2022 Avslått 0 CYAN STUDIO SA Cyan studio - 2022-2024 Oslo 2024 35000 14.12.2022 Avslått 0 TULLE RUTH KOEFOED-JESPERSEN UrbanSoundArt - 2022 Viken 2022 300000 14.12.2022 Avslått 0 TULLE RUTH KOEFOED-JESPERSEN UrbanSoundArt - 2022 Viken 2023 500000 14.12.2022 Avslått 0 BLEKK AS Blekk AS - 2023-2025 Vestland 2023 500000 17.11.2022 Avslått 0 BLEKK AS Blekk AS - 2023-2025 Vestland 2024 505000 17.11.2022 Avslått 0 BLEKK AS Blekk AS - 2023-2025 Vestland 2025 515000 17.11.2022 Avslått 0 SURNADAL BILLAG AS Surnadal Billag AS - 2022-2024 Møre og Romsdal 2022 250000 17.11.2022 Avslått 0 SURNADAL BILLAG AS Surnadal Billag AS - 2022-2024 Møre og Romsdal 2023 300000 17.11.2022 Avslått 0 SURNADAL BILLAG AS Surnadal Billag AS - 2022-2024 Møre og Romsdal 2024 300000 17.11.2022 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Kunsthall Grenland med verkstedet 1400 - 2023 Vestfold og Telemark 2023 1200000 17.11.2022 Bevilget 617822 STIFTELSEN TOU TRYKK - GRAFISK VERKSTED STAVANGER Stiftelsen Tou Trykk Grafisk Verksted - 2022-2024 Rogaland 2022 200000 17.11.2022 Avslått 0 STIFTELSEN TOU TRYKK - GRAFISK VERKSTED STAVANGER Stiftelsen Tou Trykk Grafisk Verksted - 2022-2024 Rogaland 2023 600000 17.11.2022 Avslått 0 STIFTELSEN TOU TRYKK - GRAFISK VERKSTED STAVANGER Stiftelsen Tou Trykk Grafisk Verksted - 2022-2024 Rogaland 2024 600000 17.11.2022 Avslått 0 UFORIA AS Uforia - 2023-2025 Oslo 2023 500000 17.11.2022 Avslått 0 UFORIA AS Uforia - 2023-2025 Oslo 2024 500000 17.11.2022 Avslått 0 UFORIA AS Uforia - 2023-2025 Oslo 2025 500000 17.11.2022 Avslått 0 LORIE BALLAGE Galleri Kronborg - 2009 Vestland 2022 162000 17.11.2022 Avslått 0 GRAFILL - NORSK ORGANISASJON FOR VISUELL KOMMUNIKASJON Grafill - 2022-2024 Oslo 2022 100000 17.11.2022 Avslått 0 GRAFILL - NORSK ORGANISASJON FOR VISUELL KOMMUNIKASJON Grafill - 2022-2024 Oslo 2023 100000 17.11.2022 Avslått 0 GRAFILL - NORSK ORGANISASJON FOR VISUELL KOMMUNIKASJON Grafill - 2022-2024 Oslo 2024 100000 17.11.2022 Avslått 0 S12 GALLERI OG VERKSTED AS S12 Galleri og Verksted - 2023-2025 Vestland 2023 2800000 17.11.2022 Bevilget 1450000 S12 GALLERI OG VERKSTED AS S12 Galleri og Verksted - 2023-2025 Vestland 2024 2800000 17.11.2022 Bevilget 1450000 S12 GALLERI OG VERKSTED AS S12 Galleri og Verksted - 2023-2025 Vestland 2025 2800000 17.11.2022 Bevilget 1450000 PERFORMANCE ART BERGEN Performance Art Bergen - 2023-2025 Vestland 2023 1500000 17.11.2022 Bevilget 300000 PERFORMANCE ART BERGEN Performance Art Bergen - 2023-2025 Vestland 2024 1500000 17.11.2022 Bevilget 300000 PERFORMANCE ART BERGEN Performance Art Bergen - 2023-2025 Vestland 2025 1500000 17.11.2022 Bevilget 300000 MADS ANDREASSEN BILLEDKUNSTNER Elephant Kunsthall - 2023-2025 Innlandet 2023 400000 17.11.2022 Avslått 0 MADS ANDREASSEN BILLEDKUNSTNER Elephant Kunsthall - 2023-2025 Innlandet 2024 400000 17.11.2022 Avslått 0 MADS ANDREASSEN BILLEDKUNSTNER Elephant Kunsthall - 2023-2025 Innlandet 2025 400000 17.11.2022 Avslått 0 SANDEFJORD KUNSTFORENING Sandefjord Kunstforening - 2023-2025 Vestfold og Telemark 2023 550000 17.11.2022 Bevilget 450000 SANDEFJORD KUNSTFORENING Sandefjord Kunstforening - 2023-2025 Vestfold og Telemark 2024 550000 17.11.2022 Bevilget 450000 SANDEFJORD KUNSTFORENING Sandefjord Kunstforening - 2023-2025 Vestfold og Telemark 2025 550000 17.11.2022 Avslått 0 HOVEDØYA KUNSTSAL Hovedøya Kunstsal - 2023-2025 Oslo 2023 476000 17.11.2022 Avslått 0 HOVEDØYA KUNSTSAL Hovedøya Kunstsal - 2023-2025 Oslo 2024 508000 17.11.2022 Avslått 0 HOVEDØYA KUNSTSAL Hovedøya Kunstsal - 2023-2025 Oslo 2025 477000 17.11.2022 Avslått 0 RJUKAN SOLARPUNK ACADEMY Rjukan Solarpunk Academy - 2023 Vestfold og Telemark 2022 100000 Avvist 0 SIGRID HESJEVOLL Schrøder og Hesjevoll Kunstnerstue - 2022 Vestland 2022 66000 Avvist 0 SIGRID HESJEVOLL Schrøder og Hesjevoll Kunstnerstue - 2022 Vestland 2023 264000 Avvist 0 SIGRID HESJEVOLL Schrøder og Hesjevoll Kunstnerstue - 2022 Vestland 2024 264000 Avvist 0 OPEN OUT Open Out - 2023-2026 Troms og Finnmark 2023 350000 17.11.2022 Bevilget 100000 OPEN OUT Open Out - 2023-2026 Troms og Finnmark 2024 350000 17.11.2022 Avslått 0 OPEN OUT Open Out - 2023-2026 Troms og Finnmark 2025 350000 17.11.2022 Avslått 0 ENTRÉE Entrée - 2023-2025 Vestland 2023 1300000 17.11.2022 Bevilget 850000 ENTRÉE Entrée - 2023-2025 Vestland 2024 1350000 17.11.2022 Avslått 0 ENTRÉE Entrée - 2023-2025 Vestland 2025 1400000 17.11.2022 Avslått 0 SIRIUS*/FREDRIKSTAD KUNSTNERUNION. SIRIUS*Fredrikstad kunstnerunion - 2023-2025 Viken 2023 900000 17.11.2022 Avslått 0 SIRIUS*/FREDRIKSTAD KUNSTNERUNION. SIRIUS*Fredrikstad kunstnerunion - 2023-2025 Viken 2024 900000 17.11.2022 Avslått 0 SIRIUS*/FREDRIKSTAD KUNSTNERUNION. SIRIUS*Fredrikstad kunstnerunion - 2023-2025 Viken 2025 900000 17.11.2022 Avslått 0 BÆRUM KOMMUNE Kunst rett vest - 2023 Viken 2023 400000 17.11.2022 Bevilget 100000 STIFTELSEN LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER Stiftelsen Lademoen Kunstnerverkster - 2023 Trøndelag 2023 4031000 17.11.2022 Bevilget 350000 FOTOGRAFIHUSET AS Fotografihuset - 2023 Oslo 2023 600000 17.11.2022 Avslått 0 OSLO OPEN Oslo Open - 2023 Oslo 2023 1100000 17.11.2022 Bevilget 700000 OSLO OPEN Oslo Open - 2023 Oslo 2024 1100000 17.11.2022 Bevilget 700000 OSLO OPEN Oslo Open - 2023 Oslo 2025 1100000 17.11.2022 Bevilget 700000 HVITSTEN SALONG, JON ERIK LUNDELL Hvitsten Salong - 2023-2025 Viken 2023 300000 17.11.2022 Avslått 0 HVITSTEN SALONG, JON ERIK LUNDELL Hvitsten Salong - 2023-2025 Viken 2024 300000 17.11.2022 Avslått 0 HVITSTEN SALONG, JON ERIK LUNDELL Hvitsten Salong - 2023-2025 Viken 2025 300000 17.11.2022 Avslått 0 BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall - 2023 Viken 2023 1634116 17.11.2022 Avslått 0 NOUA AS NOUA - 2023-2025 Nordland 2023 700000 17.11.2022 Bevilget 350000 NOUA AS NOUA - 2023-2025 Nordland 2024 700000 17.11.2022 Bevilget 350000 NOUA AS NOUA - 2023-2025 Nordland 2025 700000 17.11.2022 Bevilget 350000 STIFTELSEN LYDGALLERIET Lydgalleriet - 2023-2025 Vestland 2023 1200000 17.11.2022 Bevilget 700000 STIFTELSEN LYDGALLERIET Lydgalleriet - 2023-2025 Vestland 2024 1200000 17.11.2022 Bevilget 700000 STIFTELSEN LYDGALLERIET Lydgalleriet - 2023-2025 Vestland 2025 1200000 17.11.2022 Avslått 0 TENTHAUS Tenthaus - 2023-2025 Oslo 2023 1000000 17.11.2022 Bevilget 750000 TENTHAUS Tenthaus - 2023-2025 Oslo 2024 1000000 17.11.2022 Bevilget 750000 TENTHAUS Tenthaus - 2023-2025 Oslo 2025 1000000 17.11.2022 Bevilget 750000 KURANT VISNINGSROM Kurant visningsrom - 2023-2024 Troms og Finnmark 2023 1093880 17.11.2022 Avslått 0 KURANT VISNINGSROM Kurant visningsrom - 2023-2024 Troms og Finnmark 2024 900880 17.11.2022 Avslått 0 FORENINGEN V-O-L-T Volt - 2023-2025 Vestland 2023 900000 17.11.2022 Bevilget 500000 FORENINGEN V-O-L-T Volt - 2023-2025 Vestland 2024 900000 17.11.2022 Bevilget 500000 FORENINGEN V-O-L-T Volt - 2023-2025 Vestland 2025 900000 17.11.2022 Bevilget 500000 RAM GALLERI RAM galleri - 2023 Oslo 2023 1800000 17.11.2022 Bevilget 1225343 OPPLAND KUNSTSENTER Kunstbokmessen Bastard - 2024-2026 Innlandet 2024 500000 17.11.2022 Avslått 0 OPPLAND KUNSTSENTER Kunstbokmessen Bastard - 2024-2026 Innlandet 2025 600000 17.11.2022 Avslått 0 OPPLAND KUNSTSENTER Kunstbokmessen Bastard - 2024-2026 Innlandet 2026 700000 17.11.2022 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK - 2023 Vestland 2023 2600000 17.11.2022 Bevilget 2399201 WERGELANDSHAUGEN SALONGER Wergelandshaugen Salonger - 2022-2023 Viken 2022 140000 17.11.2022 Avslått 0 WERGELANDSHAUGEN SALONGER Wergelandshaugen Salonger - 2022-2023 Viken 2023 240000 17.11.2022 Avslått 0 K4GALLERI K4galleri - 2023-2026 Oslo 2023 820000 17.11.2022 Avslått 0 K4GALLERI K4galleri - 2023-2026 Oslo 2024 820000 17.11.2022 Avslått 0 K4GALLERI K4galleri - 2023-2026 Oslo 2025 820000 17.11.2022 Avslått 0 STIFTELSEN TRAFO KUNSTHALL Stiftelsen Trafo Kunsthall - 2023-2025 Viken 2023 1056000 17.11.2022 Avslått 0 STIFTELSEN TRAFO KUNSTHALL Stiftelsen Trafo Kunsthall - 2023-2025 Viken 2024 1111000 17.11.2022 Avslått 0 STIFTELSEN TRAFO KUNSTHALL Stiftelsen Trafo Kunsthall - 2023-2025 Viken 2025 1111000 17.11.2022 Avslått 0 STIFTELSEN MAARETTA JAUKKURI FOUNDATION Maaretta Jaukkuri Foundation - 2014 Nordland 2023 700000 17.11.2022 Avslått 0 STIFTELSEN MAARETTA JAUKKURI FOUNDATION Maaretta Jaukkuri Foundation - 2014 Nordland 2024 700000 17.11.2022 Avslått 0 STIFTELSEN MAARETTA JAUKKURI FOUNDATION Maaretta Jaukkuri Foundation - 2014 Nordland 2025 700000 17.11.2022 Avslått 0 HORTEN KOMMUNE Galleri Ask - 2023-2025 Oslo 2023 240000 17.11.2022 Avslått 0 HORTEN KOMMUNE Galleri Ask - 2023-2025 Oslo 2024 240000 17.11.2022 Avslått 0 HORTEN KOMMUNE Galleri Ask - 2023-2025 Oslo 2025 240000 17.11.2022 Avslått 0 GALLERIVERKSTEDET H12 SA Galleriverkstedet H12 - 2023 Oslo 2023 200000 17.11.2022 Avslått 0 INVISIBLEDRUM ART PLATFORM Invisibledrum Art Platform - 2019 Trøndelag 2022 752700 17.11.2022 Avslått 0 INVISIBLEDRUM ART PLATFORM Invisibledrum Art Platform - 2019 Trøndelag 2023 723600 17.11.2022 Avslått 0 VELFERDEN SOKNDALS SCENE FOR SAMTIDSKUNST Velferden - 2023-2028 Rogaland 2023 900000 14.12.2022 Bevilget 300000 VELFERDEN SOKNDALS SCENE FOR SAMTIDSKUNST Velferden - 2023-2028 Rogaland 2024 900000 14.12.2022 Bevilget 300000 VELFERDEN SOKNDALS SCENE FOR SAMTIDSKUNST Velferden - 2023-2028 Rogaland 2025 900000 14.12.2022 Avslått 0 COAST CONTEMPORARY TANJA ELI SÆTER Coast Contemporary - 2023-2025 Oslo 2023 700000 17.11.2022 Bevilget 400000 COAST CONTEMPORARY TANJA ELI SÆTER Coast Contemporary - 2023-2025 Oslo 2024 700000 17.11.2022 Bevilget 400000 COAST CONTEMPORARY TANJA ELI SÆTER Coast Contemporary - 2023-2025 Oslo 2025 700000 17.11.2022 Bevilget 400000 FACTORY LIGHT FESTIVAL AS Factory Light Festival AS - 2023-2025 Viken 2023 350000 17.11.2022 Avslått 0 FACTORY LIGHT FESTIVAL AS Factory Light Festival AS - 2023-2025 Viken 2024 350000 17.11.2022 Avslått 0 FACTORY LIGHT FESTIVAL AS Factory Light Festival AS - 2023-2025 Viken 2025 350000 17.11.2022 Avslått 0 DECONFORM AS Deconform AS - 2023-2024 Agder 2024 390000 17.11.2022 Avslått 0 DECONFORM AS Deconform AS - 2023-2024 Agder 2025 390000 17.11.2022 Avslått 0 JAC. BRUNS MINNEFOND Jac Bruns Minnefond (Fotografiens Hus) - 2023 Oslo 2023 1000000 17.11.2022 Avslått 0 CHRISTIAN TUNGE ENK Heavy Books - 2023-2025 Oslo 2022 300000 17.11.2022 Avslått 0 CHRISTIAN TUNGE ENK Heavy Books - 2023-2025 Oslo 2023 315000 17.11.2022 Bevilget 150000 CHRISTIAN TUNGE ENK Heavy Books - 2023-2025 Oslo 2024 330750 17.11.2022 Bevilget 150000 NORDIC ART INSTITUTE TVEITO Santolarosa-Centralbanken - 2023 Oslo 2023 800000 17.11.2022 Avslått 0 KUNSTBOKHANDELEN AS Torpedo - 2023 Oslo 2023 1500000 17.11.2022 Bevilget 1130000 PAMFLETT Pamflett og Bergen Art Book Fair - 2023-2025 Vestland 2023 800000 17.11.2022 Avslått 0 PAMFLETT Pamflett og Bergen Art Book Fair - 2023-2025 Vestland 2024 1100000 17.11.2022 Avslått 0 PAMFLETT Pamflett og Bergen Art Book Fair - 2023-2025 Vestland 2025 1100000 17.11.2022 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD PIKSEL PRODUKSJONER LTD - 2023-2025 Vestland 2023 1500000 17.11.2022 Bevilget 650000 PIKSEL PRODUKSJONER LTD PIKSEL PRODUKSJONER LTD - 2023-2025 Vestland 2024 1500000 17.11.2022 Bevilget 650000 PIKSEL PRODUKSJONER LTD PIKSEL PRODUKSJONER LTD - 2023-2025 Vestland 2025 1500000 17.11.2022 Bevilget 650000 GLASSLÅVEN KUNSTSENTER AS Glasslåven kunstsenter og atelier - 2023-2025 Innlandet 2023 750000 14.12.2022 Avslått 0 GLASSLÅVEN KUNSTSENTER AS Glasslåven kunstsenter og atelier - 2023-2025 Innlandet 2024 750000 14.12.2022 Avslått 0 GLASSLÅVEN KUNSTSENTER AS Glasslåven kunstsenter og atelier - 2023-2025 Innlandet 2025 750000 14.12.2022 Avslått 0 TAG TEAM STUDIO Tag team studio - 2023-2028 Vestland 2023 950000 17.11.2022 Bevilget 550000 TAG TEAM STUDIO Tag team studio - 2023-2028 Vestland 2024 950000 17.11.2022 Bevilget 550000 TAG TEAM STUDIO Tag team studio - 2023-2028 Vestland 2025 950000 17.11.2022 Bevilget 550000 HARPEFOSS HOTELL KUNSTARENA Harpefoss hotell kunstarena - 2023-2025 Innlandet 2023 1000000 17.11.2022 Bevilget 480000 HARPEFOSS HOTELL KUNSTARENA Harpefoss hotell kunstarena - 2023-2025 Innlandet 2024 1000000 17.11.2022 Bevilget 480000 HARPEFOSS HOTELL KUNSTARENA Harpefoss hotell kunstarena - 2023-2025 Innlandet 2025 1000000 17.11.2022 Bevilget 480000 VEDHOLMEN GALLERI AS Vedholmen Galleri - 2023 Vestland 2022 150000 17.11.2022 Avslått 0 VEDHOLMEN GALLERI AS Vedholmen Galleri - 2023 Vestland 2023 380000 17.11.2022 Avslått 0 VERKSTED INNLANDET ANS Saksumdal Tempel - 2023-2024 Innlandet 2023 200000 17.11.2022 Avslått 0 VERKSTED INNLANDET ANS Saksumdal Tempel - 2023-2024 Innlandet 2024 200000 17.11.2022 Avslått 0 ART REPUBLIC AS Art Republic - 2023-2024 Rogaland 2023 500000 17.11.2022 Avslått 0 ART REPUBLIC AS Art Republic - 2023-2024 Rogaland 2024 500000 17.11.2022 Avslått 0 GALLERI HI10 Galleri Hi10 - 2023-2024 Vestfold og Telemark 2023 200000 17.11.2022 Avslått 0 GALLERI HI10 Galleri Hi10 - 2023-2024 Vestfold og Telemark 2024 250000 17.11.2022 Avslått 0 ANDREAS AMBLE Public Support - 2023-2025 Oslo 2023 310000 17.11.2022 Avslått 0 ANDREAS AMBLE Public Support - 2023-2025 Oslo 2024 310000 17.11.2022 Avslått 0 ANDREAS AMBLE Public Support - 2023-2025 Oslo 2025 310000 17.11.2022 Avslått 0 BERGENSTRIENNALEN AS Bergenstriennalen AS - 2023-2025 Vestland 2022 3555000 17.11.2022 Avslått 0 BERGENSTRIENNALEN AS Bergenstriennalen AS - 2023-2025 Vestland 2023 5000000 17.11.2022 Bevilget 3660584 BERGENSTRIENNALEN AS Bergenstriennalen AS - 2023-2025 Vestland 2024 5500000 17.11.2022 Avslått 0 KRISTIANSUND KUNSTHALL kristiansund Kunsthall - 2023-2024 Møre og Romsdal 2023 580400 17.11.2022 Avslått 0 BLAKER MEIERIS VENNER Guttormsgaards arkiv - 2023-2025 Oslo 2023 1000000 17.11.2022 Bevilget 650000 BLAKER MEIERIS VENNER Guttormsgaards arkiv - 2023-2025 Oslo 2024 1000000 17.11.2022 Bevilget 650000 BLAKER MEIERIS VENNER Guttormsgaards arkiv - 2023-2025 Oslo 2025 1000000 17.11.2022 Bevilget 650000 KNIPSU Knipsu - 2023-2028 Vestland 2023 350000 17.11.2022 Avslått 0 KNIPSU Knipsu - 2023-2028 Vestland 2024 350000 17.11.2022 Avslått 0 KNIPSU Knipsu - 2023-2028 Vestland 2025 350000 17.11.2022 Avslått 0 PRAKSIS PRAKSIS - 2023-2024 Oslo 2023 1600000 17.11.2022 Bevilget 900000 PRAKSIS PRAKSIS - 2023-2024 Oslo 2024 1700000 17.11.2022 Bevilget 900000