Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte visuell kunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Runden var preget av et høyt nivå på søknadene, og dermed stor konkurranse om tilskudd. Flest søknader og tildelinger gikk til Oslo, etterfulgt av Vestland. Innlandet hadde høyest tildelingsprosent. 

Av de 33 tildelingene i runden så var 22 videreføringer av tiltak som tidligere har fått tilskudd over arrangørstøtte visuell kunst. Babel, Kjerringøy Art Base Camp, Pamflett og SA Steinskulptur fikk videreføringer med økning i sitt tilskudd. Heimdal Kunstforening, Kunstgarasjen, Melk, Open Out, Kunstbokmessen B*stard, Podium og Trondheim Open ble videreført på samme nivå som tidligere. Studio 17 ble videreført med reduksjon i sitt tilskudd. To søknader blir behandlet som tilrådninger til rådet: Northing og Entrée. Utfallet av behandlingen i rådsmøtet var at Northing ble videreført på samme nivå som tidligere. Entrée fikk økning av sitt tilskuddsnivå.

23 søkere som søkte ordningen for første gang, og fem søkere fikk tilskudd fra ordningen for første gang. Fire av disse har tidligere fått tilskudd fra prosjektstøtte visuell kunst: Glasslåven på Hadeland, Tou Trykk i Stavanger, og Hulias og K4 Galleri i Oslo. I tillegg fikk Reed Projects i Stavanger tilskudd for første gang. 

For kategori 2 så prioriterte utvalget å gi videreføring med prisjustering til syv søkere: Atelier Nord, Bergen Assembly, Bergen senter for elektronisk kunst, Fellesverkstedet, Nordnorsk Kunstnersenter, Torpedo og Trondheim Elektroniske Kunstsenter. Kunsthall Grenland og Ram Galleri fikk økning av sitt tilskuddsnivå. Kunst på arbeidsplassen fikk bevilgning på samme nivå. 

Utvalget diskuterte flere særskilte trekk ved søknadene og tildelingene. Det ble bemerket at ordningens portefølje har flere søkere med tilknytting til kunst og ny teknologi, bl.a. flere som ligger på ordningens kategori 2: Atelier Nord, Bergen senter for elektronisk kunst, og Trondheim Elektroniske Kunstsenter. Ordningen bidrar til å støtte denne delen av det visuelle kunstfeltet. Ordningen spiller også en rolle i å understøtte kvalitativt gode fellesverksteder. I denne runden fikk Fellesverkstedet, SA Steinskulptur og grafikkvekstedet Tou trykk tilskudd. Utvalget har i denne runden også prioritert å gi tilskudd til kunsterdrevne visningssteder som hører til den unge kunstscenen, deriblant Hulias og K4 Galleri i Oslo, og Kurant i Tromsø.

I tillegg trekkes Greenlight frem av utvalget for å ha et spennende profil, som kombinerer klima- og miljøtematikk med utforskingen av det post-industrielle i regionen. Kjerringøy Art Base Camp er en annet søker som jobber godt med klima og bærekraft. Utvalget løfter også frem Kunsthall Grenland som en tilskuddsmottaker som skiller seg ut i kraft av sitt gode kvalitative nivå og sin nytenkning. Utvalget mener også at Reed Projects har søkt med et spesielt godt gatekunstprosjekt, som med en analytisk tilnærming rommer både samtidskunst og aktivisme.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.9.2023 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
KUNSTGARASJEN Kunstgarasjen - 2024-2026 Vestland 2024 750000 16.11.2023 Bevilget 600000 KUNSTGARASJEN Kunstgarasjen - 2024-2026 Vestland 2025 750000 16.11.2023 Bevilget 600000 KUNSTGARASJEN Kunstgarasjen - 2024-2026 Vestland 2026 750000 16.11.2023 Avslått 0 HEIMDAL KUNSTFORENING Heimdal Kunstforening - 2024-2025 Trøndelag 2024 1018000 16.11.2023 Bevilget 200000 HEIMDAL KUNSTFORENING Heimdal Kunstforening - 2024-2025 Trøndelag 2025 1061000 16.11.2023 Bevilget 200000 KUNST PÅ ARBEIDSPLASSEN Kunst på arbeidsplassen - 2024 Oslo 2024 2100000 16.11.2023 Bevilget 1003958 SJØHOLMEN KULTURHUS AS Sjøholmen Kulturhus - 2024-2025 Viken 2024 240000 16.11.2023 Avslått 0 SJØHOLMEN KULTURHUS AS Sjøholmen Kulturhus - 2024-2025 Viken 2025 240000 16.11.2023 Avslått 0 SKIENS KUNSTFORENING Greenlight - 2024 Vestfold og Telemark 2024 1000000 16.11.2023 Bevilget 300000 JENNY KINGE Femtensesse - 2024-2026 Oslo 2024 850000 16.11.2023 Avslått 0 JENNY KINGE Femtensesse - 2024-2026 Oslo 2025 850000 16.11.2023 Avslått 0 JENNY KINGE Femtensesse - 2024-2026 Oslo 2026 850000 16.11.2023 Avslått 0 KRITIKK AV KUNST FOR BARN OG UNGE Periskop - 2024-2025 Oslo 2024 130000 16.11.2023 Avslått 0 KRITIKK AV KUNST FOR BARN OG UNGE Periskop - 2024-2025 Oslo 2025 130000 16.11.2023 Avslått 0 TONE ANDERSEN Habitat Artspace - 2024 Vestland 2024 200000 16.11.2023 Avslått 0 ENTRÉE Entrée - 2024-2025 Vestland 2024 1300000 13.12.2023 Bevilget 1100000 ENTRÉE Entrée - 2024-2025 Vestland 2025 1350000 13.12.2023 Avslått 0 ENTRÉE Entrée - 2024-2025 Vestland 2026 1400000 13.12.2023 Avslått 0 SAMAN KAMYAB Caravan - 2024 Oslo 2024 340000 16.11.2023 Avslått 0 NORDNORSK KUNSTNERSENTER Nordnorsk kunstnersenter - 2024 Nordland 2024 8700000 16.11.2023 Bevilget 8700000 ATELIER NORD Atelier Nord - 2024 Oslo 2024 3090000 16.11.2023 Bevilget 2427406 OPLANDIA SENTER FOR SAMTIDSKUNST Oplandia senter for samtidskunst - 2024-2026 Innlandet 2024 500000 16.11.2023 Bevilget 350000 OPLANDIA SENTER FOR SAMTIDSKUNST Oplandia senter for samtidskunst - 2024-2026 Innlandet 2025 550000 16.11.2023 Bevilget 350000 OPLANDIA SENTER FOR SAMTIDSKUNST Oplandia senter for samtidskunst - 2024-2026 Innlandet 2026 600000 16.11.2023 Bevilget 350000 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Kunsthall Grenland - 2024 Vestfold og Telemark 2024 1000000 16.11.2023 Bevilget 1000000 RAM GALLERI RAM galleri - 2024 Oslo 2024 1800000 16.11.2023 Bevilget 1700000 STIFTELSEN TOU TRYKK - GRAFISK VERKSTED STAVANGER Tou Trykk Grafisk Verksted - 2024-2026 Rogaland 2024 680000 16.11.2023 Bevilget 250000 STIFTELSEN TOU TRYKK - GRAFISK VERKSTED STAVANGER Tou Trykk Grafisk Verksted - 2024-2026 Rogaland 2025 680000 16.11.2023 Bevilget 250000 STIFTELSEN TOU TRYKK - GRAFISK VERKSTED STAVANGER Tou Trykk Grafisk Verksted - 2024-2026 Rogaland 2026 680000 16.11.2023 Avslått 0 LINE BØHMER LØKKEN Multipress - 2024-2026 Oslo 2023 180000 16.11.2023 Avslått 0 LINE BØHMER LØKKEN Multipress - 2024-2026 Oslo 2024 180000 16.11.2023 Avslått 0 LINE BØHMER LØKKEN Multipress - 2024-2026 Oslo 2025 180000 16.11.2023 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Stiftelsen Bergen senter for elektronisk - 2024 Vestland 2024 2579112 16.11.2023 Bevilget 2521260 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN HilmArt - 2023 Trøndelag 2023 180000 16.11.2023 Avslått 0 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN HilmArt - 2023 Trøndelag 2024 750000 16.11.2023 Avslått 0 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN HilmArt - 2023 Trøndelag 2025 750000 16.11.2023 Avslått 0 KIOSKENSTUDIO Kiosken - 2024 Vestland 2024 750000 16.11.2023 Avslått 0 KIOSKENSTUDIO Kiosken - 2024 Vestland 2025 750000 16.11.2023 Avslått 0 KIOSKENSTUDIO Kiosken - 2024 Vestland 2026 750000 16.11.2023 Avslått 0 KUNSTSKANSEN KunstSkansen - 2023-2024 Viken 2024 600000 16.11.2023 Avslått 0 KUNSTSKANSEN KunstSkansen - 2023-2024 Viken 2025 750000 16.11.2023 Avslått 0 KUNSTSKANSEN KunstSkansen - 2023-2024 Viken 2026 600000 16.11.2023 Avslått 0 STUDIO17 Studio17 - 2024 Rogaland 2024 350000 16.11.2023 Bevilget 300000 OPEN OUT Open Out - 2024-2026 Troms og Finnmark 2024 250000 16.11.2023 Bevilget 100000 OPEN OUT Open Out - 2024-2026 Troms og Finnmark 2025 300000 16.11.2023 Avslått 0 OPEN OUT Open Out - 2024-2026 Troms og Finnmark 2026 300000 16.11.2023 Avslått 0 KUNSTPLASS Kunstplass - 2024-2026 Viken 2024 800000 16.11.2023 Avslått 0 KUNSTPLASS Kunstplass - 2024-2026 Viken 2025 600000 16.11.2023 Avslått 0 KUNSTPLASS Kunstplass - 2024-2026 Viken 2026 600000 16.11.2023 Avslått 0 GALLERI HI10 Galleri Hi10 - 2024-2026 Vestfold og Telemark 2024 450000 16.11.2023 Avslått 0 GALLERI HI10 Galleri Hi10 - 2024-2026 Vestfold og Telemark 2025 450000 16.11.2023 Avslått 0 GALLERI HI10 Galleri Hi10 - 2024-2026 Vestfold og Telemark 2026 450000 16.11.2023 Avslått 0 FILMBYRÅET JACK AS Filmbyrået Jack - 2024-2026 Oslo 2024 650000 16.11.2023 Avslått 0 FILMBYRÅET JACK AS Filmbyrået Jack - 2024-2026 Oslo 2025 650000 16.11.2023 Avslått 0 FILMBYRÅET JACK AS Filmbyrået Jack - 2024-2026 Oslo 2026 650000 16.11.2023 Avslått 0 HULIAS DA Hulias - 2023-2025 Oslo 2023 116733 16.11.2023 Avslått 0 HULIAS DA Hulias - 2023-2025 Oslo 2024 575000 16.11.2023 Bevilget 200000 HULIAS DA Hulias - 2023-2025 Oslo 2025 346883 16.11.2023 Bevilget 200000 GK LIEN AS Gyldenpris Kunsthall - 2024-2026 Vestland 2023 800000 16.11.2023 Avslått 0 GK LIEN AS Gyldenpris Kunsthall - 2024-2026 Vestland 2024 800000 16.11.2023 Avslått 0 GK LIEN AS Gyldenpris Kunsthall - 2024-2026 Vestland 2025 800000 16.11.2023 Avslått 0 GLASSLÅVEN KUNSTSENTER AS Glasslåven kunstsenter og atelier - 2024-2026 Innlandet 2024 850000 16.11.2023 Bevilget 180000 GLASSLÅVEN KUNSTSENTER AS Glasslåven kunstsenter og atelier - 2024-2026 Innlandet 2025 850000 16.11.2023 Avslått 0 GLASSLÅVEN KUNSTSENTER AS Glasslåven kunstsenter og atelier - 2024-2026 Innlandet 2026 850000 16.11.2023 Avslått 0 FORENINGEN SKOGEN Foreningen Skogen - 2023 Oslo 2024 390000 16.11.2023 Avslått 0 K4GALLERI K4galleri - 2024-2027 Oslo 2024 820000 16.11.2023 Bevilget 200000 K4GALLERI K4galleri - 2024-2027 Oslo 2025 820000 16.11.2023 Bevilget 200000 K4GALLERI K4galleri - 2024-2027 Oslo 2026 820000 16.11.2023 Avslått 0 STIFTINGA GEIRANGERFJORDEN VERDSARV Geiranger lyskunstfestival - 2024-2025 Møre og Romsdal 2024 300000 16.11.2023 Avslått 0 STIFTINGA GEIRANGERFJORDEN VERDSARV Geiranger lyskunstfestival - 2024-2025 Møre og Romsdal 2025 300000 16.11.2023 Avslått 0 BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall - 2024 Viken 2024 2000000 16.11.2023 Avslått 0 KUNSTBOKHANDELEN AS TORPEDO - 2024 Oslo 2024 1500000 16.11.2023 Bevilget 1187488 MELK - FORENING FOR NY FOTOGRAFI MELK-Forening for ny fotografi - 2024-2026 Oslo 2024 1070056 16.11.2023 Bevilget 850000 MELK - FORENING FOR NY FOTOGRAFI MELK-Forening for ny fotografi - 2024-2026 Oslo 2025 1092593 16.11.2023 Bevilget 850000 MELK - FORENING FOR NY FOTOGRAFI MELK-Forening for ny fotografi - 2024-2026 Oslo 2026 1118186 16.11.2023 Bevilget 850000 BÆRUM KOMMUNE Kunst rett vest - 2024 Viken 2024 400000 16.11.2023 Avslått 0 ART REPUBLIC AS Art Republic - 2024-2025 Rogaland 2024 800000 16.11.2023 Avslått 0 ART REPUBLIC AS Art Republic - 2024-2025 Rogaland 2025 800000 16.11.2023 Avslått 0 KRISTIANSUND KUNSTHALL Kristiansund Kunsthall - 2024-2027 Møre og Romsdal 2023 416667 16.11.2023 Avslått 0 BRAGE PELLE STIG BRAGE-ANDERSEN JAM PUBLIC - 2024-2026 Agder 2024 225588 16.11.2023 Avslått 0 BRAGE PELLE STIG BRAGE-ANDERSEN JAM PUBLIC - 2024-2026 Agder 2025 397588 16.11.2023 Avslått 0 BRAGE PELLE STIG BRAGE-ANDERSEN JAM PUBLIC - 2024-2026 Agder 2026 460588 16.11.2023 Avslått 0 POLAR FILM LAB Polar Film Lab - 2024-2025 Troms og Finnmark 2024 500000 16.11.2023 Avslått 0 POLAR FILM LAB Polar Film Lab - 2024-2025 Troms og Finnmark 2025 500000 16.11.2023 Avslått 0 PERNILLE MEIDELL Breton Cassette - 2024-2025 Oslo 2024 457300 16.11.2023 Avslått 0 PERNILLE MEIDELL Breton Cassette - 2024-2025 Oslo 2025 303300 16.11.2023 Avslått 0 NORDIC ART INSTITUTE TVEITO Centralbanken - 2024 Oslo 2024 800000 16.11.2023 Avslått 0 KJERRINGØY ART BASE CAMP AS Kjerringøy Art Base Camp AS - 2024-2025 Nordland 2024 200000 16.11.2023 Bevilget 200000 KJERRINGØY ART BASE CAMP AS Kjerringøy Art Base Camp AS - 2024-2025 Nordland 2025 150000 16.11.2023 Bevilget 150000 FELLESVERKSTEDET Fellesverkstedet - 2024 Oslo 2024 4500000 16.11.2023 Bevilget 2175805 TELEMARK KUNSTSENTER Telemark kunstsenter - 2024-2025 Vestfold og Telemark 2024 1000000 16.11.2023 Avslått 0 PAMFLETT Pamflett - 2024-2026 Vestland 2024 1100000 16.11.2023 Bevilget 600000 PAMFLETT Pamflett - 2024-2026 Vestland 2025 1100000 16.11.2023 Bevilget 600000 PAMFLETT Pamflett - 2024-2026 Vestland 2026 1100000 16.11.2023 Bevilget 600000 KARI ANN LENDING Studio K prosjektrom - 2024-2026 Rogaland 2024 533600 16.11.2023 Avslått 0 KARI ANN LENDING Studio K prosjektrom - 2024-2026 Rogaland 2025 533600 16.11.2023 Avslått 0 KARI ANN LENDING Studio K prosjektrom - 2024-2026 Rogaland 2026 533600 16.11.2023 Avslått 0 NORTHING AS Northing Space - 2024-2026 Vestland 2024 800000 13.12.2023 Bevilget 300000 NORTHING AS Northing Space - 2024-2026 Vestland 2025 850000 13.12.2023 Bevilget 300000 NORTHING AS Northing Space - 2024-2026 Vestland 2026 900000 13.12.2023 Bevilget 300000 REED PROJECTS AS REED PROJECTS - 2024-2027 Rogaland 2024 1200000 16.11.2023 Bevilget 200000 REED PROJECTS AS REED PROJECTS - 2024-2027 Rogaland 2025 1200000 16.11.2023 Avslått 0 REED PROJECTS AS REED PROJECTS - 2024-2027 Rogaland 2026 1200000 16.11.2023 Avslått 0 CONTEMPORARY ART STAVANGER Contemporary Art Stavanger - 2024-2026 Rogaland 2023 150000 16.11.2023 Avslått 0 CONTEMPORARY ART STAVANGER Contemporary Art Stavanger - 2024-2026 Rogaland 2024 150000 16.11.2023 Avslått 0 CONTEMPORARY ART STAVANGER Contemporary Art Stavanger - 2024-2026 Rogaland 2025 150000 16.11.2023 Avslått 0 NITJA SENTER FOR SAMTIDSKUNST NITJA senter for samtidskunst - 2024-2026 Viken 2024 4500000 16.11.2023 Avslått 0 NITJA SENTER FOR SAMTIDSKUNST NITJA senter for samtidskunst - 2024-2026 Viken 2025 4590000 16.11.2023 Avslått 0 NITJA SENTER FOR SAMTIDSKUNST NITJA senter for samtidskunst - 2024-2026 Viken 2026 4681800 16.11.2023 Avslått 0 ØSTLANDSUTSTILLINGEN Østlandsutstillingen - 2024-2027 Oslo 2024 524000 16.11.2023 Avslått 0 ØSTLANDSUTSTILLINGEN Østlandsutstillingen - 2024-2027 Oslo 2025 534000 16.11.2023 Avslått 0 ØSTLANDSUTSTILLINGEN Østlandsutstillingen - 2024-2027 Oslo 2026 544000 16.11.2023 Avslått 0 HALDEN BOOKWORKS AS Halden Bookworks - 2024-2025 Viken 2024 830292 16.11.2023 Avslått 0 HALDEN BOOKWORKS AS Halden Bookworks - 2024-2025 Viken 2025 782192 16.11.2023 Avslått 0 DECONFORM AS KÅL Festivalen - 2024-2027 Agder 2024 250000 16.11.2023 Avslått 0 DECONFORM AS KÅL Festivalen - 2024-2027 Agder 2025 250000 16.11.2023 Avslått 0 DECONFORM AS KÅL Festivalen - 2024-2027 Agder 2026 250000 16.11.2023 Avslått 0 MONDO BOOKS Mondo Books - 2024 Troms og Finnmark 2024 200000 16.11.2023 Bevilget 200000 PODIUM Podium - 2024-2027 Oslo 2024 1600000 16.11.2023 Bevilget 500000 PODIUM Podium - 2024-2027 Oslo 2025 1600000 16.11.2023 Bevilget 500000 PODIUM Podium - 2024-2027 Oslo 2026 1610000 16.11.2023 Bevilget 500000 SIRIUS*/FREDRIKSTAD KUNSTNERUNION. SIRIUS*Fredrikstad kunstnerunion - 2024-2026 Viken 2024 500000 16.11.2023 Avslått 0 SIRIUS*/FREDRIKSTAD KUNSTNERUNION. SIRIUS*Fredrikstad kunstnerunion - 2024-2026 Viken 2025 500000 16.11.2023 Avslått 0 SIRIUS*/FREDRIKSTAD KUNSTNERUNION. SIRIUS*Fredrikstad kunstnerunion - 2024-2026 Viken 2026 500000 16.11.2023 Avslått 0 SENTER FOR KERAMISK KUNST AS Senter for keramisk kunst AS - 2024-2026 Innlandet 2024 400000 16.11.2023 Bevilget 300000 SENTER FOR KERAMISK KUNST AS Senter for keramisk kunst AS - 2024-2026 Innlandet 2025 400000 16.11.2023 Bevilget 300000 SENTER FOR KERAMISK KUNST AS Senter for keramisk kunst AS - 2024-2026 Innlandet 2026 400000 16.11.2023 Bevilget 300000 BERGENSTRIENNALEN AS Bergenstriennalen AS - 2024 Vestland 2024 4500000 16.11.2023 Bevilget 3846816 BERGENSTRIENNALEN AS Bergenstriennalen AS - 2024 Vestland 2025 4800000 16.11.2023 Avslått 0 STREET ART OSLO AS Street Art Oslo as - 2024 Oslo 2024 1118000 16.11.2023 Avslått 0 SA STEINSKULPTUR NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER SA STEINSKULPTUR - 1948 Oslo 2024 2500000 16.11.2023 Bevilget 600000 SA STEINSKULPTUR NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER SA STEINSKULPTUR - 1948 Oslo 2025 2500000 16.11.2023 Bevilget 500000 SA STEINSKULPTUR NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER SA STEINSKULPTUR - 1948 Oslo 2026 2500000 16.11.2023 Avslått 0 SMALL PROJECTS Small Projects - 2023-2025 Troms og Finnmark 2023 500000 16.11.2023 Avslått 0 KURANT VISNINGSROM Kurant Visningsrom - 2024-2026 Troms og Finnmark 2024 1200000 16.11.2023 Bevilget 200000 KURANT VISNINGSROM Kurant Visningsrom - 2024-2026 Troms og Finnmark 2025 1300000 16.11.2023 Avslått 0 KURANT VISNINGSROM Kurant Visningsrom - 2024-2026 Troms og Finnmark 2026 1300000 16.11.2023 Avslått 0 STIFTELSEN LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER BABEL visningsrom for kunst - 2024-2026 Trøndelag 2024 1698000 16.11.2023 Bevilget 500000 STIFTELSEN LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER BABEL visningsrom for kunst - 2024-2026 Trøndelag 2025 2096000 16.11.2023 Bevilget 500000 STIFTELSEN LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER BABEL visningsrom for kunst - 2024-2026 Trøndelag 2026 2152000 16.11.2023 Bevilget 500000 HANNE GRIEG HERMANSEN Grieg Wyller Forlag - 2024-2025 Oslo 2024 300000 16.11.2023 Avslått 0 HANNE GRIEG HERMANSEN Grieg Wyller Forlag - 2024-2025 Oslo 2025 370000 16.11.2023 Avslått 0 ATELIER AS Atelier AS - 2024 Oslo 2024 450000 16.11.2023 Avslått 0 TRONDHEIM OPEN TRONDHEIM OPEN - 2024-2025 Trøndelag 2024 450000 16.11.2023 Bevilget 300000 TRONDHEIM OPEN TRONDHEIM OPEN - 2024-2025 Trøndelag 2025 400000 16.11.2023 Bevilget 150000 NUSFJORD DRIFT AS Nusfjord Drift AS - 2023-2024 Nordland 2023 84000 16.11.2023 Avslått 0 NUSFJORD DRIFT AS Nusfjord Drift AS - 2023-2024 Nordland 2024 16000 16.11.2023 Avslått 0 STIFTELSEN TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER TEKS -Trondheim Elektroniske Kunstsenter - 2024-2026 Trøndelag 2024 3500000 16.11.2023 Bevilget 2732267 STIFTELSEN TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER TEKS -Trondheim Elektroniske Kunstsenter - 2024-2026 Trøndelag 2025 3500000 16.11.2023 Avslått 0 STIFTELSEN TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER TEKS -Trondheim Elektroniske Kunstsenter - 2024-2026 Trøndelag 2026 3500000 16.11.2023 Avslått 0