Hopp til innhold
Vedtaksliste

Digital kultur estetiske praksiser

Søk støtte

Prosess:

  • Søknadsfrist: 21.2.2019

  • Offentliggjøring av vedtak: 11.4.2019

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeMedvirkendeKategoriSøknadssumVedtakTilskuddhidden
Audun Håkon Klyve Guldbransen Handwriting in Augmented Reality Hordaland Audun Håkon Klyve Guldbransen (Universitetet i Bergen) Masterstipend 30000 Avslag 0 Hans Kristian Rustad Diktet i den digitale støpeskjeen. Om nordisk samtidslyrikk og digitalisering Oslo Hans Kristian Rustad (Universitetet i Oslo) Forskerstipend 1451333 Bevilget 800000 Rotem Shneor Bruksmønster og effekt av crowdfunding for finansiering av kunstnerisk produksjon blant norske skapende og utøvende kunstnere. Vest-Agder, Hordaland, Oppland, Vestfold Rotem Shneor (Universitetet i Agder), Natalia Mæhle (Høgskulen på Vestlandet), Munim Ziaul (Universitetet i Sørøst-Norge), Anders Rykkja (Høgskolen i Innlandet) Forskerstipend 1873243 Bevilget 548750 Eivind Røssaak Time Bomb Art: The Contemporary Intermedia Atmosphere Oslo, Rogaland Eivind Røssaak, Cory Arcangel Forskerstipend 669000 Bevilget 669000 Mari Torvik Heian Frå mesterlære til tutorials. Estetiske praksiser i og utenfor kulturskolen Telemark, Trøndelag Mari Torvik Heian (Telemarksforskning) Ola K. Berge (Telemarksforskning), Elin Angelo (NTNU), Øyvind Johan Eiksund (NTNU) Forskerstipend 1800000 Avslag 0 Lykke Guanio-Uluru Dataspill som estetisk praksis Hordaland Lykke Guanio-Uluru (Høgskulen på Vestlandet) Forskerstipend 855148 Bevilget 855148 Øyvind Brandtsegg Utvidet samspill og selvlærende instrumenter Trøndelag Øyvind Brandtsegg (NTNU), Andreas Bergsland (NTNU), Trond Eggum (NTNU), Daniel Formo (NTNU), Axel Tidemann (Telenor Research), Aksel Tjora (NTNU), Carl Haakon Waadeland (NTNU), Anna Xambo (NTNU), Tone Åse (NTNU) Forskerstipend 2447645 Avslag 0 Sigrid Lien Å søke etter sannhet i en verden av løgner: Fotografi, digitalisering og alternative fakta Hordaland, Oslo -1 Forskerstipend 2508000 Avslag 0 Anna Ruth Grüthers Nye teknologier i og for norskfagets kanon – en teoretisk og praktisk studie av skjønnlitterært utvalg i skole og lærerutdanning Trøndelag Anna Ruth Grüthers, Ola Harstad, Per Esben Myren-Svelstad (NTNU) Forskerstipend 300000 Avslag 0 Kristin Bergaust FeLT – Futures of living technologies Oslo Kristin Bergaust, Weiqin Chen, Boel Christensen-Scheel, Heidi Dahlsveen, Henrik Lieng , Stefano Nichele, Mikkel Wettre (OsloMet) Forskerstipend 1961601 Avslag 0 Ole Marius Hylland Et utvidet digitalt kulturbegrep? Digital kulturbruk, kulturstatistikk og kulturpolitikk for barn og unge Telemark Ole Marius Hylland og Bård Kleppe (Telemarkforskning) Forskerstipend 1285900 Bevilget 1200000 Jon Øivind Hoem Auditolocomotiv – Objekter som bærer lyd i bevegelse Hordaland Jon Hoem (Høgskulen på Vestlandet), Jeanett Goodwin (Høgskulen på Vestlandet), Johannes Ringheim (Høgskulen på Vestlandet), Julie Lillelien Porter (Lydgalleriet) Forskerstipend 1430000 Avslag 0 Halldor Krogh Lajla – opera blir filmmusikk Oppland Halldor Krogh (Høgskolen i Innlandet) Forskerstipend 970000 Avslag 0 Ingrid M. Tolstad Amatørenes inntogsmarsj: Betydningen av digital deltagelse og distribuert produksjon i samtidige kunstneriske forståelser og praksiser Oslo Ingrid M. Tolstad (Arbeidsforskningsinstituttet AFI) Forskerstipend 1000000 Bevilget 900000 Gunnhild Lien Den eksperimentelle skogen. Fra stedsspesifikk kunst til digital kunst i det virtuelle rom Telemark, Hedmark Gunnhild Lien (Høgskolen i Innlandet), Stuart Ian Frost (Universitetet i Sørøst-Norge), Fred Frölish (Høgskolen i Innlandet) Forskerstipend 236147 Avslag 0 Joanna Iranowska Generation Z and engagement through emotions in the art museums Oslo Thea Aarbakke og Joanna Iranowska Forskerstipend 2170000 Avslag 0 Jostein Stalheim Virtual Reality, Immersion in Contemporary Art Hordaland Jostein Stalheim, Oded Ben-Horin, Øyvind Fossse, Njål Vindenes, Egil Haugland (Høgskulen på Vestlandet) Forskerstipend 1431468 Avslag 0 Ingvild Hagen Kjørholt Det medierte minnestedet Trøndelag Ingvild Hagen Kjørholt (Falstadsenteret/NTNU), Ingeborg Hjort (Falstadsenteret/NTNU), Insa Müller (NTNU), Anette Storeide (Falstadsenteret/NTNU) Forskerstipend 1600000 Bevilget 1200000 Synne Skjulstad Norsk mote: Kulturell produksjon og estetisk medieringspraksis Oslo Synne Skjulstad, Ida Eritsland, Anders Olof Larsson (Høyskolen Kristiania) Forskerstipend 1077750 Bevilget 900000 Anne-Brit Gran Digital produksjon og sirkulasjon i visuell kunst og litteratur – en tverrfaglig og komparativ tilnærming Oslo Anne-Brit Gran, Peter Booth, Anne Ogundipe (BI) Forskerstipend 1500000 Avslag 0 Gro Ulland Estetiske praksiser og digitale arbeidsmåter i skolen Hordaland Gro Ulland, Trude Fosse, Per Arne Michelsen, Jon Hoem, Hege Emma Rimmereide (Høgskulen på Vestlandet) Forskerstipend 1362500 Avslag 0 Per Israelson Postdigital Comics: Media Ecology and Participatory Aesthetic in the Contemporary Nordic Comic Book Sverige Per Israelson (Stockholms universitet) Forskerstipend 830000 Bevilget 500000 Sondre Yggseth Musikk, estetikk og digitalisering – Musikeres bruk av video på Instagram, sentrert rundt PickUp Music Trøndelag Sondre Yggseth (NTNU) Masterstipend 30000 Bevilget 30000 Jorunn Larsen Galskapens ikonografi digitalisert: Ei kritisk undersøkjing av digital publisering av historiske pasientfotografi Hordaland Jorunn Larsen (Universitetet i Bergen) Masterstipend 30000 Bevilget 30000 Jessica Lauren Peter Hack 1 Knit 2. Making Whole Garment Knitting More Open Oslo Jessica Lauren Peter (AHO) Masterstipend 30000 Avslag 0 Andrés Pardo Rodríguez Connecting and disconnecting: Aesthetic practices of peripheral communities in Colombia, Cuba, and Norway Hordaland Andrés Pardo Rodríguez (Universitetet i Bergen) Masterstipend 30000 Avslag 0 Mette Magni Bing Espedal Nasjonale strategier for digital bevaring og formidling av muntlige minner Hordaland Mette Magni Bing Espedal (Universitetet i Oslo) Masterstipend 30000 Avslag 0 Peter Wallumrød Laptop, et musikkinstrument Trøndelag Peter Wallumrød (NTNU) Masterstipend 30000 Avslag 0 Sofia White Petterson Style, realism and emotional engagement – an analysis of the Norwegian digital teen soap opera Skam Oslo Sofia White Petterson (Universitetet i Oslo) Masterstipend 30000 Avslag 0