Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Latvia

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014-2021

I Latvia går 3 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014-2021. Norske kulturaktører har kunnet søke om midler til prosjekter i samarbeid med en latvisk partner. I tillegg kan kulturaktører fra Liechtenstein eller Island delta i prosjektet. I Latvia har det vært obligatorisk med en partner fra et av disse tre landene.

I Latvia er kultursamarbeid en del av et større program som i tillegg fokuserer på lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse. Kulturutlysningene har hatt særskilt fokus på barn og unge.

Det har vært to utlysninger i programmet. Begge utlysningene er avsluttet, og tildelingene fra utlysningene er offentliggjort.

Åpne alle

Hva har man kunnet søke støtte til?

Utlysninger med fokus på barn og unge

I Latvia har det vært to utlysninger innen kunst- og kultursamarbeid. Begge har hatt som formål å skape kunst- og kulturproduksjoner rettet mot barn og unge. Det har også vært et regionalt fokus, tiltenkt økt tilgang på kunst og kultur for barn og unge i alle Latvias regioner. 

Les mer om programmet her

Hva slags prosjekter har kunnet få støtte?

 • Samproduksjoner innen alle sjangre av kunst og kultur rettet mot barn og unge
 • Samarbeid om publikumsutvikling, med et særlig fokus på å involvere ulike målgrupper
 • Prosjekter som hever kulturprodusenters kompetanse om publikumsutvikling
 • Latvia har nylig etablert en variant av Den kulturelle skolesekken og er derfor interessert i samarbeid som bidrar til å utvikle dette

Sjekk ut link til brosjyren under som er produsert av det Latviske kulturdepartementet. Den gir en god introduksjon til hva utlysningen retter seg mot, og ikke minst en god oversikt over relevante begreper og søkerprosessen. 

Les mer her

 

Hvem har kunnet søke?

Potensielle norske partnere er private og offentlige virksomheter, paraply- og interesseorganisasjoner og selvstendig næringsdrivende som jobber innen kunst og kultur. Virksomheten må være en juridisk person, med hovedvirke innen kunst- og kultur, kan delta som prosjektpartner. Virksomheter som ikke er juridisk person (enkeltpersonforetak) kan delta, men ikke som partner. Dette betyr at enkeltpersonforetak må finne en større aktør og søke sammen med dem og kan ikke være en selvstendig partner

Det er den latviske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner.

Tildelinger i programmet 2014-2021

Tildelinger fra første runde

Utlysningen hadde fokus på barn og unge, og ni prosjekter har fått tilskudd. Det var obligatorisk med samarbeid med aktører fra Norge, Island og/eller Island. Det er norske kulturaktører med i samtlige prosjekter. 

De norske partnerne som skal delta i prosjektene er: 

 • Acting for Climate 
 • Apagon AS 
 • Den kulturelle skolesekken Nordland.  
 • Insomnia Festival 
 • K:13 
 • Morten Bruun 
 • Norsk filmklubbforbund 
 • Rosendal Internasjonale Teater 
 • Stargate Media

 Les mer om resultatene fra utlysningen her

Se listen over tildelte prosjekter her

Tildelinger fra andre runde

I den andre utlysningen for kunst- og kultursamarbeid i Latvia har seks prosjekter fått innvilget støtte og like mange norske kulturaktører skal delta som prosjektpartner. Målgruppen i utlysningen er barn- og unge mellom 6-18 år. Utlysningen skal bidra til å skape et mangfoldig kulturtilbud for barn og unge i Latvia og Norge. Prosjektene som har fått støtte omhandler alt fra nysirkus til residenser for kunstnere.  

De norske partnerne som skal delta i prosjektene er:

• Kultur bryter grenser

• Fargefabrikken (to prosjekter)

• Julian Sæther

• Vitenparken Campus

• Tenthaus

Les mer om tildelingene på eeagrants.lv

Mer informasjon

Les mer om samarbeidsprosjektene i Latvia

EEA Grants nettsider om Latvia

 

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning.