Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Litauen

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

Litauens kultur- og kulturarvprogram er på 7 millioner euro. Programmet skal fremme lokal utvikling gjennom kultursamarbeid og revitalisering av kultur og kulturarv. Programmet skal involvere lokalsamfunn i prosjektene, sikre sosial inkludering og fremme partnerskap på tvers av sektorer.

 
Åpne alle

Seminar om kreativ stedsutvikling og partnermøte i Vilnius 16. januar 2020

Partnermøte i Vilnius, Litauen

16. januar holdt Kulturrådet, Riksantikvaren og partnere et seminar om kreativ stedsutvikling og et partnermøtemøte i Vilnius, Litauen. 

Finn en prosjektpartner

Prosjektpartnere

Prosjektutlysningene i Litauen er nå lukket. 

 

Potensielle litauiske partnere

Her vil du finne innsendte partnersøkskjemaer fra litauiske kunst- og kulturaktører som ønsker norske prosjektpartnere til utlysningen med søknadsfrist 30. oktober 2020.

Kulturrådet tar ikke ansvar for kvalitetssikring av kulturaktørene under. 

LT Innovation Network

Utlysninger i programmet 2014 - 2021

Avsluttet utlysning: kunst- og kultursamarbeid

Utlysningen for kunst- og kultursamarbeid er lukket. Utlysningen gjorde tilgjengelig 1,5 millioner euro, og hadde søknadsfrist 30. oktober 2020.

Målet for kultursamarbeidsprosjektene er å øke tilgang og deltakelse i kunst- og kulturprosjekter utenfor de store byene i Litauen, samt å øke samarbeid mellom Litauen og Norge. Alle prosjekter skal gjennomføres i partnerskap med norske kulturaktører. 

Prosjektene kunne søke om mellom 50.000-200.000 euro til samarbeidsprosjekter innen det brede kunst- og kulturfeltet. 

Tildelinger i programmet:

I de 10 prosjektene er det 10 norske og 3 islandske prosjektpartnere.  

De norske aktørene som er i samarbeidsprosjektene som har fått tilskudd er:

 • Voss Kulturskule
 • Kompani13
 • Høgskulen for grøn utvikling 
 • Drammen lietuvių bendruomenė
 • Lithuanian Community of Trøndelag „Baltai“
 • Nikolai Endresen Dahl/ Silva Norvegica
 • Black Book AS
 • New School
 • Assitej Norge
 • Davvi – Senter for scenekunst
   

 

Hvem kan søke?

Det er den litauiske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner. 

Det forventes en stor andel partnerskap med aktører fra Norge, Island og Liechtenstein. Potensielle partnere er små og store kulturaktører fra hele kulturfeltet, offentlige institusjoner innen kulturlivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, NGOer og paraplyorganisasjoner. Både offentlige og private aktører kan delta i prosjektet. 

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014 er avsluttet

Litauen hadde to ulike kulturprogrammer, ett for kulturarv og ett for kultursamarbeid. Programmene forvaltes av det litauiske kulturdepartementet og er utviklet i samarbeid med Riksantikvaren og Kulturrådet. Det var satt av 1 mill. euro til kultursamarbeid og det var åpen utlysning av midler i programmet med søknadsfrist i 2014.

Det litauiske kultursamarbeidsprogrammet åpnet for muligheter for prosjekter innen hele kulturfeltet. Programmet fremmet regionalt kunst- og kulturliv og ga mindre kulturvirksomheter muligheten til å delta i internasjonalt samarbeid. Prosjekter måtte ha aktiviteter i minst to regioner i Litauen (utenfor hovedstaden) og i giverlandene. Inkludering av barn og unge var også en prioritet i programmet.

Programmet var delt inn i samarbeidsproduksjoner (40 000 – 150 000 euro) og mindre samarbeidsprosjekter (15 000 – 40 000 euro). Norske eksperter deltok i vurderingen av søknadene. Det var et krav om at prosjektutviklingen skjedde i samarbeid med aktører fra Norge, Island eller Liechtenstein.

Mer informasjon

Les mer om samarbeidsprosjektene i Litauen

EEA Grants nettsider om Litauen

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning.

Kontakt