Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Portugal

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Portugal er det satt av 10,5 millioner euro til kultur- og kulturarvprosjekter. Kulturrådet bidrar til utformingen av kulturprogrammet.

Det er kun én utlysning av midler til samarbeidsprosjekter innen kunst/kultur. Der kreves det at minst én partner fra enten Norge, Island eller Liechtenstein deltar. Denne delen av programmet forvaltes av det portugisiske direktoratet for kunst DG Artes.

Utlysningen kom 5. september 2019 og søknadsfristen ble utsatt til 28. oktober 2020 grunnet koronaviruset. Utlysningen er nå lukket. 

Ønsker du å dele informasjon om utlysningen med din portugisiske prosjektpartner på engelsk kan dere benytte de portugisiske prosjektsidene her.

Åpne alle

Åpen utlysning for innovasjon og samarbeid i Portugal

Milder til innovasjon og samarbeid i Portugal

Det er nå mulig å søke om støtte til bilateralt samarbeid i Portugal. Utlysningen er svært bred, og er åpen for prosjekter som har innovative løsninger og sterke bilaterale samarbeid. Prosjektet bør ha en ny tilnærming til et eksisterende problem, eller ønske å videreutvikle en eksisterende løsning. Arbeidet må gjøres i samarbeid. Grad og kvalitet av samarbeid understrekes som særlig viktig.

Hvis du har en samarbeidspartner i Portugal er dette en utlysning for deg!

Den totale utlysningen er på NOK 2 millioner/EUR 200 000, med enkelttilskudd fra NOK 50 000/EUR 500 til NOK 150 000/EUR 15 000.

Søknadsfrist er løpende fram til 26. mai 2023, eller så langt midlene rekker.

Tildelinger gjøres ved følgende fastsatte datoer:

 • 27. mai 2022
 • 25. november 2022
 • 26. mai 2023

Midlene forvaltes av det bilaterale EØS-fondet i Portugal. 

Les mer om utlysningen her

 

Avholdt - partnerskapsseminar i Lisboa 14. november 2019

Partnerskapsseminar

Partnerskapsseminaret ble avholdt torsdag 14. november 2019 på Auditório do Arquivo Nacional Torre do Tombo i Lisboa. Seminaret samlet nærmere 90 portugisiske og 50 norske kunst- og kulturaktører på utkikk etter partnere til et samarbeidsprosjekt under EØS-midlene. 

Utlysning av midler til reisestøtte

Reisestøtteutlysning nå stengt

Utlysningen for reisestøtte til Portugal er nå stengt.

Kulturrådet viser til UDs reiseråd i forbindelse med koronaviruset, og fraråder reiser frem til reiserådene endrer seg. 

Kulturaktører fra Norge har kunnet søke reisestøtte for å besøke en potensiell samarbeidspartner i Portugal. Portugisiske kulturaktører kunne også søke for å besøke en partner i Norge. Hensikten med reisestøtten var for partnerne å kunne møtes for å utvikle en prosjektsøknad til utlysningen «Connecting Dots» på kunst- og kultursamarbeid under kulturprogrammet i Portugal.

Potensielle portugisiske partnere

Her vil du finne innsendte partnersøkskjemaer fra portugisiske kunst- og kulturaktører som ønsker norske prosjektpartnere til utlysningen med søknadsfrist 28. oktober 2020. 

Kulturrådet tar ikke ansvar for kvalitetssikring av kulturaktørene under.  

PT Oficina da Courela

Prosjektutlysning i programmet

Kulturprogrammets eneste utlysning lukket

Prosjektutlysningen i Portugal fikk utvidet søknadsfrist til 28. oktober 2020. Denne prosjektutlysningen er nå lukket. 

Utlysningen var den eneste utlysningen i Portugal innen kunst- og kultursamarbeid.
Fokuset for utlysningen var tverrfaglige kunstneriske prosjekter, publikumsutvikling og kunst og kultur til regionene. 

Søknadsfristen var 28. oktober 2020.

Prosjekter under kulturprogrammet må inkludere minst én norsk partner, men det kan også ha flere partnere fra Norge og/eller Portugal. I tillegg må prosjektene inkludere minst én portugisisk kommune som partner. Kommunen definerer hvor aktivitetene tar sted og legger til rette lokaler, teknologi og ressurser i tillegg til kontakt med lokale kontaktpersoner. 

Utlysningen hadde en ramme på 3,3 millioner euro til samarbeidsprosjekter innen kunst og kultur.  Hvert prosjekt kunne søke om tildelinger mellom 250.000-400.000 euro, hvor prosjektene skulle ha en varighet på mellom 18-24 måneder.

Målsetningen for kultursamarbeidsprosjektene var å øke publikums tilgang og deltakelse i kunst- og kulturprosjekter, spesielt i regionene. Aktiviteter kan derfor ikke gjennomføres i de store byene.

Kulturprogrammet i Portugal vektlegger tverrfaglighet og innovasjon innen den brede kunst- og kultursektoren. Det betyr at prosjektene må kombinere minst to av kunstformene arkitektur, plastkunst, gatekunst, moderne sirkus, design, fotografi, dans, musikk, teater, tverrfaglig kunst/kultur («cross-disciplinary») og nye medier. Film og litteratur støttes også, men bare som komplementære til minst to av disse kunstformene.

Tildelinger i programmet

Resultatene for kunst- og kulturutlysningen i Portugal er klar!

I utlysningen «Connecting Dots – Arts Mobility and Audience Development» fikk ni prosjekt støtte. Aktører innen musikk, teater, dans og museum skal delta i prosjektene som har en varighet på opptil to år. Rammen for prosjektene er mellom 250.000-400.000 euro. Prosjektene er fordelt på alle regioner i Portugal, og det er obligatorisk å ha med en portugisisk kommune på laget. Disse prosjektene har derfor mange involverte, noe som gjør dem spennende og varierte.

Under følger en oversikt over de norske aktørene og prosjektene de deltar i:

· NOPA – Norsk forening for komponsiter og tekstforfattere

o Terra Incógnita, et samarbeid med Associação Cultural e Recreativa Plutão Camaleão. Prosjektet skal gjennomføres på Azurene

· BIT Teatergarasjen og Franzisca Aarflot produksjoner

o Campilhas Internacional, et samarbeid med MVAC - MALA VOADORA ASSOCIAÇÃO CULTURAL i Portugal, islandske RÚV – Ríkisútvarpið og Christiani Wetter fra Lichtenstein. Prosjektet skal gjennomføres i regionen Alentejo.

· Nordnorsk kunstsenter/LIAF

o Temporadas, et samarbeid mellom Anda&Fala - Associação Cultural i Portugal, Cycle Music and Art Festival og LungA Art Festival på Island. Prosjektet skal gjennomføres på Azurene.

· OsloMet

o Dentes de Leão, et samarbeid med Associação Cultural Materiais Diversos i Portugal og Academy of the Senses på Island. Prosjektet skal gjennomføres i Centro-regionen.

· DybwikDans

o INSUL’Arts, er et samarbeid med Associação dos Amigos da Arte Inclusiva - Dançando com a Diferença. Prosjektet skal gjennomføres på Madeira.

· Røros kommune og Lise Wulff

o Malacate, er et samarbeid med Associação Cultural Cepa Torta og skal gjennomføres i regionen Alentejo.

· Surnadal Billag A/S

o Vivificar, er et samarbeid med Plataforma de Fotografia Ci.CLO, og skal gjennomføres i regionen Norte.

· H2Dance

o Fôlego, er et samarbeid med Academia de Produtores Culturais i Portugal, og Islands Universitet. Prosjektet skal gjennomføres i regionen Centro.

· nyMusikk

o Particular Universal, et samarbeid med OUT.RA - Associação Cultural. Prosjektet skal gjennomføres i regionen Algarve.

Dokumenter til prosjektsøknad

Lukket utlysning: Dokumenter fra norske partnere 

Fristen for søknader til samarbeidsprogrammet i Portugal var 28. oktober 2020. Utlysningen er nå lukket.

Under finnes en oversikt over dokumenter som partnerorganisasjoner basert i Norge måtte levere som del av søknaden.

Prosjektpartnere basert i Norge må levere følgende dokumenter som del av søknaden på prosjektmidler under utlysningen ‘Connecting Dots’ i EØS-midlenes Kulturprogram i Portugal:

 • Registerutskrift fra Brønnøysundregisteret. Registerutskriften kan være på norsk.

  Registerutskriften viser organisasjonsnummer, status og sektorkode for foretaket/organisasjonen. Den viser i tilstrekkelig grad moms-systemet (‘VAT system’) og hvorvidt foretaket/organisasjonen fungerer økonomisk. I tilfelle et foretak/en organisasjon er konkurs, vil dette komme opp som tilleggsopplysning i registerutskriften.
   
 • Dokumentet ‘Deklarasjon om forpliktende prosjektdeltakelse og partnerskap’ (‘Project and Partnership Commitment Declaration’), signert av alle partnere i prosjektet, i henhold til malen. Last ned malen under. 
 • Dokumentet ‘Terms of Responsibility’ i henhold til malen. Last ned malen under. 
 • I tillegg kan foretak/organisasjoner levere siste årsregnskap, men dette er ikke obligatorisk.

PT Partnership Commitment Declaration - mal

PT Terms of Responsibility - mal

Hvem kan søke?

Utlysningen er nå lukket.

Det er den portugisiske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner. 

Det forventes stor andel partnerskap med aktører fra Norge, Island og Liechtenstein. Potensielle partnere er små og store kulturaktører fra hele kulturfeltet, offentlige institusjoner innen kulturlivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, NGOer og paraplyorganisasjoner. Både offentlige og private aktører kan delta i prosjekter. 

Avholdt - frokostseminar 30. august 2019

På seminaret ble åpnet av Kulturrådets direktør Kristin Danielsen, etterfulgt av Portugals Ambassadør til Norge, H. E. Antonio Quinteiro Nobre. 

Det fortsatte med at forfatter og gjendikter Tove Bakke formidlet sitt forhold til Portugal, lydene og folket der gjennom dikt og et subjektivt kåseri. Videre informerte Kulturrådet om kulturprogrammet og den kommende utlysningen før Dybwikdans avsluttet med å gjengi sine erfaringene fra prosjektet ZYG og kultursamarbeid med Centro Cultural de Belém i Portugal under det forrige programmet i Portugal.

Her kan du se strømmingen fra seminaret og laste ned Kulturrådets presentasjon

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014 er avsluttet

Det portugisiske kultursamarbeidsprogrammet var på 1 million euro og åpnet for prosjektsamarbeid innen områdene musikk, scenekunst, arkitektur, design, digital- og visuell kunst og foto og tverrfaglige prosjekter. Programmet la vekt på å fremme kunst- og kulturopplevelser for barn fra alle sosiale miljøer. Målet var å fremme større inkludering av barn og unge, og engasjement for kultur fra en tidlig alder. Det var også et mål at programmet skulle fremme regionalt kunst- og kulturliv, og støttede prosjekter måtte vises frem i alle fem regionene i Portugal.

Mer informasjon

Mer informasjon

Les mer om samarbeidsprosjektene i Portugal

EEA Grants nettsider om Portugal

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning.

Kontakt