Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Tsjekkia

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Tsjekkia går 7 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014-2021. Målet er å gi flere tilgang til samtidskunsten, og midlene skal gå til visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, kunstkritikk og kompetansebygging for interesseorganisasjoner/paraplyorganisasjoner.

Det har vært totalt fem utlysninger i perioden der norske og tsjekkiske partnere kan søke om et felles prosjekt. To utlysninger for samarbeid i kunst- og kulturprosjekter,  to utlysning til styrking av paraplyorganisasjoner i kulturfeltet, og en utlysning som skal styrke kunstkritikken. Mulige samarbeidspartnere i Norge er kunstnere, interesseorganisasjoner og private virksomheter som jobber i kulturfeltet, offentlige kulturinstitusjoner, tidsskrifter og forlag innen kunst og kunstkritikk.

Kulturdirektoratet er Donor Programme Partner. Det vil si at vi bidrar til utforming av kulturprogrammet og er kontaktpunkt for norske partnere.

Alle utlysninger i perioden er avsluttet og denne EØS-perioden (2014-2021) er i ferd med å avsluttes. Men den tsjekkiske programoperatøren har nylig publisert en ekstraordinær utlysning fordi det er restmidler igjen i programmer. 

Dette er en såkalt «bilateral Open call», som er åpen for alle partnere som tidligere har mottatt tilskudd under det tsjekkiske kulturprogrammet. Det er åpnes for å sende inn søknader fra 14 mai til og med 31 august. Søknader behandles løpende, litt etter førstemann til mølla- prinsippet.

Det ligger rundt 4,6 mill. NOK i potten til fordeling. Maks tilskudd pr prosjekt er 30 000 euro og minimumsbeløp er 5000 euro. Egenfinanisering er ikke nødvendig, tilskuddet dekker 100 av prosjektkostnader.  

Restmidlene som skal fordeles kommer fra det såkalte bilaterale fondet og det betyr at det er obligatorisk for tsjekkisk å ha en partner fra ett av de tre EØS-landene (giverlandene). 

Les mer om utlysningen og last ned de to dokumentene som beskriver regler, samt detaljer om hva man kan søke til på eeagrants.cz

Se mer informasjon om det tsjekkiske kulturprogrammet her

Åpne alle

Tildelinger i programmet 2014 - 2021

Under finner du en oversikt over norske prosjektpartnere i EØS-prosjekter i Tsjekkia. 

Tildelinger første utlysning samtidskunst

I utlysningen for samtidskunst kunne prosjektene få tildelt inntil  200 000 Euro pr. prosjekt.  

Tolv norske partnere fikk tilskudd i den første av to utlysninger.
Disse norske aktørene deltar i prosjekter som har fått tilskudd:

 • Arctic Culture Lab
 • OsloBIENNALEN FØRSTE UTGAVE
 • Circus Xanti
 • Teater Leikhus
 • OsloMET
 • Foreninga Samiske forfattere
 • Black Box teater
 • Insomnia
 • Haugen Produksjoner
 • Hålogaland amatørteaterselskap (HATS)
 • Dagmar Johansen
 • Det tsjekkiske konsulatet i Sjøvegan
 • NOPA
 • Norges Musikkhøgskole
 • Universitetet i Stavanger
 • Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo
 • Fredrik Rasten Musikk

Tildelinger andre utlysning samtidskunst

23 norske partnere fikk tilskudd i den andre utlysningen.
Disse norske aktørene deltar i prosjekter som har fått tilskudd:

 • Kenneth Flak og Strømmen Tekst er partnere i prosjektet Online Hero, som er tildelt ca 1 897 000 NOK i tilskudd
 • Design og arkitektur Norge – DOGA er en av flere partnere i prosjektet Universal design – exploring the potential and engagement of the new generation in the creative industries, som er tildelt ca 1 340 600 NOK i tilskudd
 • Stiftelsen Falstadsenteret er partner i prosjektet Memory of Nations Institutes (kortversjon), som er tildelt ca 2 234 358 NOK i tilskudd
 • Kultur bryter grenser er en av flere partnere i prosjektet Culture Break Borders, som tildelt ca 1 116 800 NOK i tilskudd
 • Kunsthall Trondheim og Røst AiR er partnere i prosjektet Woods, som er tildelt ca 2 231 300 NOK i tilskudd
 • MAGIKON FORLAG er partner i prosjektet Czech Children's Book Centre, som er tildelt ca 2 010 200 NOK i tilskudd
 • Benedicte Maurseth, Dag Magnus Narvesen, Ellen Ugelvik, Ole Morten Vågan og Sigbjørn Apeland er partnere i prosjektet Prague Music Performance 2022-2023, som er tildelt ca 2 234 400 NOK i tilskudd
 • Komponistbingen er partner i prosjektet Concept Art Orchestra & Helge Sunde: Music for Lights and Shadows, som er tildelt ca 824 600 NOK i tilskudd
 • Performance Art Bergen er partner i prosjektet Y: SHARED ENVIRONMENTS Praha-Kutná Hora / Oslo-Bergen, som er tildelt ca 737 600 i  tilskudd 
 • Norsk jazzforum og Ahr Andreas Hoem Røysum er partnere i prosjektet FAUN - Festival of Actual Music and Sound-Art, som er tildelt ca 2 212 400 NOK i tilskudd 
 • Kultur bryter grenser er partner i prosjektet ICANA - The Influence of Czech Animation on
 • Norwegian Animation Works and vice versa – exhibition, workshops and lectures, som er tildelt ca 1 761 000 NOK i tilskudd
 • Mats Eilertsen og Nils Økland er partnere i prosjektet HLASkontaBAS OCTETperforms compositions by contemporary authors, som er tildelt ca 1 875 000 NOK i tilskudd
 • Detroit Kunsthalle er partner i prosjektet MILL ISLAND, som er tildelt ca 1 804 000 NOK i tilskudd
 • NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er en av flere partnere i prosjektet Regeneration: An Interdisciplinary Project in the Field of Contemporary Art and Artistic Research, som er tildelt ca 2 167 000 NOK i tilskudd
 • NORLA er partner i prosjektet Authors' Reading Month-guest of honour Norway, som er tildelt ca 2 237 600 NOK i tilskudd
 • BMH Music er partner i prosjektet Realm of sounds, som er tildelt ca 724 000 NOK i tilskudd

Les mer om andre tildelingsrunde her

Tildelinger kapasitetsbygging for paraplyorganisasjoner og nettverk innen kunst

I utlysningen "kapasitetsbygging for paraplyorganisasjoner og nettverk innen kunst" kunne prosjektene få tildelt inntil 60.000 euro per prosjekt. Seks norske partnere er blant aktørene som har fått tilskudd i den første utlysningen. 

Disse norske aktørene deltar i prosjekter som har fått tilskudd i den første utlysningen:

 • Surnadal Billag AS
 • Jan Michl OrdPluss
 • Harpefoss Hotell Kunstarena
 • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk fagoversetterforening og Norsk oversetterforening
 • Pseudonym Publishing
 • Høgskolen i Innlandet, fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, studiet for Music Business Production

Klikk her for prosjektene som har fått tilskudd innen den første utlysningen på området kapasitetsbygging for paraplyorganisasjoner og nettverk innen kunst

Disse norske aktørene deltar i prosjekter som har fått tilskudd i den andre utlysningen:

 • Bergen Internasjonale Film Festival (BIFF)
 • Jan Michl OrdPluss Org.
 • Høgskulen for grøn utvikling
 • Norsk teater- og orkesterforening
 • Entreprenerdy AS
 • Norsk korforbund
 • Kultur bryter grenser

Klikk her for å se hvilke prosjekter som har fått tilskudd innen den andre utlysningen på området kapasitetsbygging for paraplyorganisasjoner og nettverk innen kunst

Kunstkritikk

I utlysningen "kunstkritikk" kunne prosjektene få tildelt inntil 49.000 euro per prosjekt. Tre norske partnere er blant aktørene som har fått tilskudd.

Disse norske aktørene deltar i prosjekter som har fått tilskudd:

 • Kunstsentrene i Norge (KiN)
 • Stiftelsen Danse- og teatersentrum/PAHN
 • Film AS

Klikk her for prosjektene som har fått tilskudd innen kunstkritikk

Hvem kan søke?

Potensielle norske partnere er kunstnere og andre selvstendig næringsdrivende, interesseorganisasjoner, private virksomheter som jobber med kunst og kultur, offentlige institusjoner, paraplyorganisasjoner i kulturfeltet, tidsskrifter og aktører med forlagsvirksomhet innen kunst og kulturkritikk.

Det er den tsjekkiske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner. Det forventes en stor andel partnerskap med aktører fra Norge.

Hva kan man søke støtte til?

Hovedmålsetningen for kultursamarbeidet er å gjøre samtidskunsten mer tilgjengelig for flere.

Dette kan gjøres gjennom ulike typer samarbeidsprosjekter, for eksempel:

 • Kunstkritikk
 • Samproduksjoner innen samtidskunst
 • Kunst og kulturprosjekter som kan gjennomføres flere ganger og flere steder
 • Publikumsutvikling
 • Kunst og kulturens rolle for å skape tilhørighet i lokalsamfunn
 • Kulturelt entreprenørskap
 • Styrking av nettverk
 • Utvikling av kapasitet og ressurser
 • Dokumentasjon av kunst og kultur
 • Tiltak som gir nye grupper tilgang til å delta i kunst og kultur

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014

I Tsjekkia var det opprettet et kombinert kulturarvs- og kultursamarbeidsprogram på tilsammen 21,4 millioner euro.

Det tsjekkiske kultursamarbeidsprogrammet var på 2,5 millioner euro og støttet prosjekter innen musikk og scenekunst, kulturarv, visuell kunst og film. Prosjektene var av ulik størrelse, fra 10 000 til 160 000 euro. Programmet var åpent for et bredt felt av kulturaktører som partnere.

Se eksempler i prosjektbanken

Mer informasjon

Mer informasjon

Les mer om samarbeidsprosjektene i Tsjekkia

EEA Grants nettsider om Tsjekkia

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning.