Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Ungarn

Kultursamarbeid i perioden 2014-2021

Samarbeidsavtalen med Ungarn om EØS-midlene ble signert 21. desember 2020.

Det ble forhandlet frem hele 20 millioner euro til kultur- og kulturarvsprosjekter.
Om lag 5 millioner euro ble satt av til kultursamarbeidsprosjekter innenfor et bredt kunst- og kulturfelt. 

Det har pågått forhandlinger siden 2016 om hvordan de om lag 2,3 milliardene kroner som var satt av til Ungarn, skulle brukes.

Det har ikke vært mulig å bli enige om en slik fondsoperatør innen den avtalte fristen 21. juli 2021. Dermed blir det ingen gjennomføring av de planlagte programmene.

Åpne alle

Ingen enighet om EØS-midler til Ungarn

EØS-midlene til Ungarn trekkes tilbake

Giverlandene (Norge, Island og Liechtenstein) og Ungarn greide ikke å bli enige om hvordan EØS-midlene til sivilt samfunn skal forvaltes. Dermed blir det ingen programmer finansiert av EØS-midler i Ungarn i inneværende periode, og Ungarn mister tilgang til en andel på om lag 2,3 milliarder kroner.

Det har pågått forhandlinger siden 2016 om hvordan de om lag 2,3 milliardene kroner som var satt av til Ungarn, skulle brukes. Rammeavtaler ble først signert 21. desember 2020, og da med en klausul om at ingen programmer kan godkjennes før det er oppnevnt en uavhengig operatør for fondet for sivilt samfunn. Det har ikke vært mulig å bli enige om en slik fondsoperatør innen den avtalte fristen 21. juli. Dermed blir det ingen gjennomføring av de planlagte programmene

Giverlandene Norge, Island og Liechtenstein har stått sammen både om prosessen og om at det beste alternativet måtte velges.

Les mer på regjerningen sin hjemmeside

Potensielle ungarske partnere

Her vil du finne innsendte partnersøkskjemaer fra ungarske kunst- og kulturaktører som ønsker norske partnere. 
Kulturrådet tar ikke ansvar for kvalitetssikring av kulturaktørene som vil komme her.  

Mer informasjon

Mer informasjon

Les mer om samarbeidsprosjektene i Ungarn

EEA Grants nettsider om Ungarn

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning.

 

 

https://www.kulturradet.no/eos-midlene/prosjektbank

Kontakt