Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. juni 2022

Tilbake til 2022 (Alle)

Om søknadsrunden

Formålet med ordningen er å stimulere til utgivelse av publikasjoner som gir økt kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge fram til i dag. Det legges særlig vekt på utgivelser som inkluderer flere stemmer, styrker mangfoldet og øker bredden i kulturvernet.

Til denne runden kom det inn 16 søknader på ordningen. I tilsvarende runder i 2021, 2020 og 2019 kom det inn hhv 14, 13 og 12 boksøknader. I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på manuskriptenes historie- og kulturvernfaglige forankring og kvalitet. Utgivelsenes relevans i forhold til Kulturrådets områdeplan for kulturvern vurderes spesielt.

Det er oppløftende å se at søknadstallet til denne runden holder seg på samme nivå som i tilsvarende runder i foregående år. Kvaliteten på bokprosjektene var i denne runden igjen svært høy, noe som munnet ut i vedtak om trykkestøtte til i alt 12 av utgivelsene. Utvalget vurderer det slik at disse bokprosjektene representerer en kombinasjon av følgende tre elementer: Sterk søknad, nasjonalt nedslagsfelt og solid faglig forankret manuskript. I tillegg utmerker bøkene seg med en tematisk orientering som har høy relevans i en kulturvernkontekst.

Dette er for øvrig en tilskuddsordning som genererer mange søknader fra hovedstaden, der også de fleste forlagene i Norge har sitt sete. Til gjengjeld skal ordningen iflg formålet altså stimulere til utgivelse av bøker med nedslagsfelt som strekker seg ut over det lokale og regionale, og både små, mellomstore og større forlag fra ulike deler av landet er representert i hver søknadsrunde. Dermed vil enhver utgivelse, uavhengig av hvor forlaget holder til, ha et nedslagsfelt som kommer lesere over hele landet til gode. Det gis her en kort omtale av den ene av bøkene som fikk tilskudd:

ORKANA FORLAG: Per Posti: Gunnar Berg – maleren fra Lofoten

Gunnar Berg (1863–93) er væreierarvingen fra Svolvær som heller ville bli kunstner, og som ble Lofotens fremste og mest elskede maler. Han døde i Berlin bare 30 år gammel. Nå skal han få den første store og rikt illustrerte biografien om sitt liv og sin kunst, skrevet av kunsthistoriker Per Posti fra Tromsø. Gjennom fortellingen om Gunnar Bergs liv og virke viser forfatteren ikke bare et kunstnerliv, men lar leseren møte samtidens kunstnere og kunststrømninger, hvordan kunstnere kjempet for å få solgt og utstilt sin kunst nasjonalt og internasjonalt. Fra Bergs hjemsted møter leseren også lofotfiskernes hverdag i en tid med stor dramatikk og politiske kamper som fikk konsekvenser nedfelt i lovs form.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 16

Søknadssum: 1 213 000

Antall tildelinger: 12

Tildelingssum: 460 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 24.8.2022

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
SOLUM BOKVENNEN AS Jan Erik Vold og Gudleiv Forr (red.) - Ragnar Vold: Klar tale – Artikler i Dagbladet 1945–1967 Oslo 2022 100000 24.8.2022 Avslått 0 FORLAGET PRESS AS Kari Telste m.fl. - Tidsrom Oslo 2022 100000 24.8.2022 Avslått 0 PERSPEKTIVET MUSEUM Marianne A. Olsen m. fl. - Saras spor Troms og Finnmark 2022 204000 24.8.2022 Avslått 0 FORLAGET PRESS AS Sveinulf Hegstad - 100 fotohistorier Oslo 2022 75000 24.8.2022 Avslått 0 MUSEUMSFORLAGET AS Arne Blix - Notheng. Kystens katedraler Trøndelag 2022 60000 24.8.2022 Bevilget 55000 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Benedicte Maurseth - Systerspel Vestland 2022 60000 24.8.2022 Bevilget 60000 ORKANA FORLAG AS Marit Christina Lie - Fra samtidsruiner til rom for kunst Oslo 2022 40000 24.8.2022 Bevilget 40000 STUDIOGEIST AS Mats Linder - Bjørn Engø (NORSK DESIGN OG KUNSTHÅNDVERK) Viken 2022 35000 24.8.2022 Bevilget 25000 STUDIOGEIST AS Mats Linder - Rolf Hansen Viken 2022 35000 24.8.2022 Bevilget 25000 STUDIOGEIST AS Mats Linder - Sigurd Resell (NORSK DESIGN OG KUNSTHÅNDVERK) Viken 2022 45000 24.8.2022 Bevilget 25000 STUDIOGEIST AS Matts Linder - PLUS Tekstil (NORSK DESIGN OG KUNSTHÅNDVERK) Viken 2022 45000 24.8.2022 Bevilget 25000 ORKANA FORLAG AS Per Posti - Gunnar Berg – maleren fra Lofoten Oslo 2022 100000 24.8.2022 Bevilget 95000 ORKANA FORLAG AS Petter Snekkestad - Museale tilstander Oslo 2022 75000 24.8.2022 Bevilget 40000 SOLUM BOKVENNEN AS Roar Løken - Slaveri, rasisme, kolonihandel og virkningene for Norge Oslo 2023 100000 24.8.2022 Bevilget 30000 SOLUM BOKVENNEN AS Sindre Hovdenakk - Biografi om Gunnar Heiberg Oslo 2022 75000 24.8.2022 Bevilget 20000 NOVUS AS Ørnulf Hodne - Kirkevern. M.B. Landstad bind 6 Oslo 2022 64000 24.8.2022 Bevilget 20000