Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. mars 2022

Tilbake til 2022 (Alle)

Om søknadsrunden

Formålet med ordningen er å stimulere til utgivelse av publikasjoner som gir økt kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge fram til i dag. Det legges særlig vekt på utgivelser som inkluderer flere stemmer, styrker mangfoldet og øker bredden i kulturvernet.

Til denne runden kom det inn 14 søknader på ordningen. I tilsvarende runder i 2021, 2020 og 2019 kom det inn hhv 14, 13 og 12 boksøknader. I vurderingen av søknadene legges det overordnet vekt på manuskriptenes historie- og kulturvernfaglige forankring og kvalitet. Utgivelsenes relevans i forhold til Kulturrådets områdeplan for kulturvern vurderes spesielt.

Det er oppløftende å se at søknadstallet til denne runden holder seg på samme nivå som i tilsvarende runder i foregående år. Kvaliteten på bokprosjektene var i denne runden igjen svært høy, noe som munnet ut i vedtak om trykkestøtte til i alt 11 av utgivelsene. Utvalget vurderer det slik at disse 11 bokprosjektene representerer en kombinasjon av følgende tre elementer: Sterk søknad, nasjonalt nedslagsfelt og solid faglig forankret manuskript. I tillegg utmerker bøkene seg med en tematisk orientering som har høy relevans i en kulturvernkontekst.

Dette er for øvrig en tilskuddsordning som genererer mange søknader fra hovedstaden, der også de fleste forlagene i Norge har sitt sete. Til gjengjeld skal ordningen iflg formålet altså stimulere til utgivelse av bøker med nedslagsfelt som strekker seg ut over det lokale og regionale, og både små, mellomstore og større forlag fra ulike deler av landet er representert i hver søknadsrunde. Dermed vil enhver utgivelse, uavhengig av hvor forlaget holder til, ha et nedslagsfelt som kommer lesere over hele landet til gode. Det gis her en kort omtale av to av bøkene som fikk tilskudd:

SKALD FORLAG: Bjørn Sverre Hol Haugen - Søvn. Ei kulturhistorie (Arbeidstittel)

Skald forlag, som har base i Leikanger ved Sognefjorden, har fått trykketilskudd til Bjørn Sverre Hol Haugens bok Søvn. Ei kulturhistorie. Utgangspunktet er at søvn er en biologisk nødvendighet; vi må alle sove. Det er defor lett å tenke seg søvn som et fenomen som har artet seg likt over lang tid, og at man tidligere i historien sov på samme måte som vi gjør i dag. Tar man derimot et dypdykk inn i søvnens kulturhistorie, kommer det fram et langt mer nyansert bilde av faktorer som kulturhistorisk har virket inn på søvn og døgnrytme, og hvordan det biologiske søvnbehovet har vært tilpasset ulike tider og ulike sammenhenger. Boken forsøker å sirkle inn søvnens kulturhistorie, både ved å undersøke gjenstander knyttet til søvn og gjennom tolkning av arkivmateriale og innsamlede minner. Kildene er hentet fra store deler av landet, og strekker seg fra rundt 1750 og framover.

KIM ANDRÉ HAGEN: Oslo Graffiti 2

Dette er en oppfølger av Kim André Hagens bok Oslo Graffiti (2008). Boken ble trykket i 500 eks, beskrev billedlig grunnlaget for kulturen som folk kaller Street Art, ble varmt tatt imot og senere omtalt som bibelen om Oslo graffiti. Den ble utsolgt i løpet av et år, og folk selger den nå videre for svimlende summer på internet. Oslo Graffiti 2 er en oppdatert versjon supplert med bilder som forfatteren har samlet inn fra 1980-90-årene og fram til i dag. Den har også mer informasjon om de ulike stedene, hvem som har malt verkene, og når de er malt. Dette er en viktig dokumentasjon av Graffitikulturen i hovedstaden fra ca 1980, og en synliggjøring av et miljø og kunstneriske uttrykk som også mange samtidskunstnere har hentet inspirasjon fra.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 14
Søknadssum: 1 488 350
Antall tildelinger: 11
Tildelingssum: 777 000
 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 4.3.2022

  • Vedtak i rådsmøte: 14.6.2022

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
NORSK FORENING FOR GRAVPLASSKULTUR #Helge Klingberg# - Støpejernskors som gravminne Vestfold og Telemark 2022 20850 13.5.2022 Bevilget 12000 FORLAG PETER LUKAS AS #peter lukas# - FORANDRING STAVANGER fotografi før og nå Agder 2022 60000 13.5.2022 Avslått 0 KYSTFORLAGET Torbjørn Ødegaard #Finn Erhard Johannessen m. fl.# - Viseadmiral Wodroffs norske sjølegdskart Viken 2022 30000 13.5.2022 Avslått 0 Kim Andre Hagen #Kim Andrè Hagen# - Oslo graffiti 2 Oslo 2022 220000 13.5.2022 Bevilget 95000 SAGABOK AS #oversatt av Edvard Eikill m.m.# - Ågrip Rogaland 2022 100000 13.5.2022 Bevilget 95000 STIFTELSEN RISØR KYSTKULTURSENTER #Asbjørn Halvorsen# - Båtbyggerne fra Risør-distriktet Båtene de bygget Agder 2022 100000 13.5.2022 Bevilget 65000 SKALD AS #Bjørn Sverre Hol Haugen# - Søvn. Ei kulturhistorie. [arbeidstittel] Vestland 2022 130000 13.5.2022 Bevilget 65000 SKALD AS #Kjersti Aase Winjum# - Tørrmuring [arbeidstittel] Vestland 2022 100000 13.5.2022 Bevilget 70000 ORKANA FORLAG AS #Bjørg Evjen (red.)# - Andre verdenskrig i nord – Hverdag i okkupasjonsår Oslo 2022 80000 13.5.2022 Bevilget 65000 Julie Søvik #Julie Søvik# - Quoins and blocks Oslo 2022 72500 13.5.2022 Avslått 0 SKALD AS #Camilla Aasen m.fl.# - Sidereventyret [arbeidstittel] Vestland 2022 130000 13.5.2022 Bevilget 70000 VIGMOSTAD & BJØRKE AS #Einar Mørk# - Bryggen i Bergen, plan- og bygningshistorie Vestland 2022 230000 13.5.2022 Bevilget 125000 WIGESTRAND FORLAG AS #Bernt Christophersen# - Lysefjorden rundt Rogaland 2022 100000 13.5.2022 Bevilget 60000 FORENKLA FORLAG ULV HOLBYE #Petter Snekkestad# - Den nordnorske fiskarbonden Nordland 2022 115000 13.5.2022 Bevilget 55000