Hopp til innhold
Vedtaksliste

Forprosjekt scenekunst

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. mars 2021

Tilbake til 2021 (Alle)

Om søknadsrunden

Søknadstilfanget til denne ordningen har vært økende gjennom 2020 og 2021. Forprosjektordningen er en av få ordninger som har gitt scenekunstnere mulighet til å forske i kunstneriske ideer og utvikle eget kunstnerskap i en periode uten muligheter for visning og turne av forestillinger. Antallet søknader til behandling denne runden er noe lavere sammenlignet med forrige behandlingsrunde hvor det var et uvanlig høyt antall søknader, totalt 190 søknader. Tildelingsprosenten denne runden er på 20%, som er noe lavere enn det årlige gjennomsnittet. Noe av årsaken til det er at maksgrensen ble økt fra 100 000 kr til 200 000 kr denne runden. Tildelingssummen for enkelte prosjekter er derfor høyere, og det gir igjen plass til færre prosjekter hver behandlingsrunde. De friske stimuleringsmidlene på 1.4 mill kom derfor gått med denne runden og vil bidra til aktivitet i scenekunstfeltet.

Den kunstneriske kvaliteten på søknadene og tilfanget av nye førstegangssøkere er jevnt over god. Påfallende også denne runden var et stort antall søknader som løftet problemstillinger omkring mangfold, identitet og utenforskap. Enkelte av disse var også førstegangssøkere med minoritetsbakgrunn. Denne runden var det også flere prosjekter som tematiserer spørsmål omkring klima og miljø, og som skal utforske naturen. I tillegg til et økende antall prosjekter som skal utforske temaer omkring ensomhet og isolasjon som en konsekvens av koranapandemien. Det registreres også denne runden stor sjangermessig spredning i søknadene og i tildelingene. Scenekunst annet og dans har vært det dominerende sjangervalg, som også er tydelig denne runden. Det er også verd å legge merke til det høye antallet søknader innen Scenetekst, hvor tendensen med et økende antall søknader fortsetter. Kanskje dette også er en konsekvens av pandemien siden det er et format man kan jobbe med alene i sitt eget hjem.

Når det gjelder geografi er det et økende tilfang av søkere fra bostedskommuner utenfor Oslo. Fagutvalget har en bevisst tenkning og jobber målrettet i saksbehandling med å fordele tilskudd til prosjekter over hele landet. I denne runden kom det inn 7 søknader fra Agder og det ble tildeling til to prosjekter. Søknadstilfanget fra denne regionen er lav og det kan se ut som etableringen av Scenekunst Sør i 2015 har bidratt positivt for utviklingen av scenekunstfeltet i regionen.

Barn og unge

Tildelingsprosenten og søknadstilfanget til prosjekter for barn og unge var overraskende lav sammenlignet med de foregående behandlingsrundene. Kun 33 av i alt 148 behandlede søknader var helt eller delvis rettet mot målgruppen barn og unge, med en samlet søknadssum på kr 5 146 015. Det foreligger vedtak om bevilgning til utvikling av 5 nye konsepter og ideer for barn og unge. Dette utgjør 16% av antall bevilgninger denne runden og samlet bevilgningssum er på kr 500 000. Blant tildelingene denne runden retter de fleste prosjektene seg mot aldersgruppen 12-25 år.

Økt maksgrense

Fra søknadsfristen 2.mars 2021 ble maksgrensen for søknadsbeløp økt fra 100 000 kr til 200 000 kr. Fagutvalget har derfor hatt et ekstra blikk på søknadenes budsjett denne runden, og en rekke prosjekter har derfor mottatt et lavere beløp enn omsøkt. Synliggjøringen av faktiske kostander i forhold til prosjektets omfang var i flere søknader ikke argumentert tilstrekkelig for. Bakgrunnen for endringen av maksgrensen var å gi mulighet for at større og mer omfattende forprosjekt med flere deltagere også kunne søke ordningen. Avsetningen er derimot ikke økt som følge av denne endringen og prioriteringene mellom svært mange gode prosjekter er derfor blitt enda hardere. Det er derfor viktig at forprosjekt som søker opp mot maksgrensen viser til prosjekts omfang og størrelse.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 158
Søknadssum: 22 135 430
Antall tildelinger: 30
Tildelingssum: 3 039 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 19.5.2021

  • Vedtak i rådsmøte: 16. - 17.6.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
SART KOMPANI FOR SAMTIDSDANS SARA RØISLAND TORSVIK "An Effort" av Kvinnereller scenekunstkompani Dans Vestland 2021 100000 19.5.2021 Avslått 0 CROTONICX HOANG "Bodymemory" Leve Danse Drømme Dø Dans Trøndelag 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 SIR GRAND LEAR NO / INGVILD R. GRANDE "HISTORISK".  Hvordan kan samtaler om olde-og besteforeldregenerasjonens klær danne utgangspunkt for dramatisk materiale? Jeg vil utvikle egne prototyper og bruke undersøkelsen av inn i et deltakerforløp for og med ungdom. Scenekunst annet Trøndelag 2021 180000 19.5.2021 Avslått 0 Julia Sørensen "Jeg har vært ute en vinternatt" Teater Oslo 2021 95000 19.5.2021 Avslått 0 Antero Aleks August Hein "V" Dans Oslo 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 BJØRG SOFIE ELINE GRUTLE SÆTRE [SOFIE] Teater Vestland 2021 120000 19.5.2021 Avslått 0 INGER REIDUN OLSEN ‘Mer-enn-menneskelig verden’ - en utforskning Koreografi Oslo 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 SANDEN KULTURUPPLIVINGAR Aage og eg Scenekunst annet Vestfold og Telemark 2021 100000 19.5.2021 Avslått 0 Silje Solheim Johnsen Arbeid med relasjoner i duetter Dans Troms og Finnmark 2021 180000 19.5.2021 Avslått 0 PER MAGNUS BARLAUG Arbeidstittel: "Sturla og vikingene" Teater Nordland 2021 175000 19.5.2021 Avslått 0 KJELL BRAATEN MUSIC Arbeidstittel: PROSJEKT MUNCH Scenekunst annet Vestland 2021 135000 19.5.2021 Avslått 0 DANZEART LILIAN MARIA BJERTNES Arbeidstittel; We need stories Scenekunst annet Vestland 2021 90000 19.5.2021 Avslått 0 Stine Sandnes Arr Scenekunst annet Oslo 2021 150000 19.5.2021 Avslått 0 8485 TEATER AS Aurora, musikk Musikkteater Nordland 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 SHAHRZAD MALEKIAN STUDIO AVSTAND Performance Oslo 2021 130700 19.5.2021 Avslått 0 Monica Midtun Reksten Avstand måler nærhet Dans Vestland 2021 81194 19.5.2021 Avslått 0 Tina Sofie Frostrud BARNET Scenetekst Oslo 2021 166250 19.5.2021 Avslått 0 SKULLERUD DANS Beretninger om berøring - forprosjekt Dans Viken 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 LISA TEIGE Bibliotekets biografi Dans Vestland 2021 131000 19.5.2021 Avslått 0 Nami Kitagawa Aam Blå Mødre Teater Oslo 2021 100000 19.5.2021 Avslått 0 CIRCLE PERFORMING ARTS HUYEN HUYNH BOAT Dans Oslo 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 Sara Enger Larsen bpm Dans Oslo 2021 100000 19.5.2021 Avslått 0 ODA EMILIE S. ELLEFSEN Coffee or Die Koreografi Oslo 2021 138270 19.5.2021 Avslått 0 LONE KLEIN Commedia Dell'Social Media Teater Viken 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 ACT INITIATIVET Arnt C Teigen Dagen Uttafor Performance Vestfold og Telemark 2021 80000 19.5.2021 Avslått 0 SILJE LINDBERG DAMN, THIS CITY, SO QUIET (working title) Scenekunst annet Trøndelag 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 SIGURD ODNES KLØVNING Den Dyrebare Isen Teater Oslo 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 JENS MARTIN HARTVEDT ARVESEN Den musiske danseren, dansemusikken og det dansende publikummet Dans Oslo 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 Berit Einemo Frøysland Den skamfulle dansen Dans Utlandet 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 KANON PRODUKSJON SA DET HELDIGE SKIPET Scenetekst Oslo 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 INGRID NØREN STENERSEN Detektiv Dorotea-podden: Scenetekst- og konseptutvikling av og med StrømmeTeateret Scenekunst annet Oslo 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 DETEKTIVBYRÅET AMO ANS Detektivbyrået AMO ANS Scenekunst annet Oslo 2021 182000 19.5.2021 Avslått 0 Signe Alexandra Domogalla Die Erste Heimat Scenekunst annet Oslo 2021 76108 19.5.2021 Avslått 0 Inés Moldskred-Belli Doing, Undoing, Redoing: Jazz as Critique Koreografi Oslo 2021 180000 19.5.2021 Avslått 0 KIRSTI ULVESTAD EKKOKAMMER Scenekunst annet Oslo 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 PROJECT SCRATCH THERESE SLOB En forskning på sorg -inspirert av boken "En sorg som min" Dans Innlandet 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 TEATER FABEL Inger Merethe Johnsen En underjordisk reise Scenetekst Vestfold og Telemark 2021 90000 19.5.2021 Avslått 0 DANSEKUNSTNER TONJE SANNES Engelen Scenekunst annet Agder 2021 141500 19.5.2021 Avslått 0 Marita Kjetland Rabben Evig unntak Musikkteater Oslo 2021 80000 19.5.2021 Avslått 0 HEGE HAAGENRUD PRODUKSJONER FAST FORWARD NOWHERE Koreografi Oslo 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 Marte Johanne Ekhougen Feeling cute, might delete later Figurteater Agder 2021 199000 19.5.2021 Avslått 0 Orphee Zaira Isis Schuijt Flâneur Dans Oslo 2021 100000 19.5.2021 Avslått 0 SKRIVEROMMET - KELLY DAVIS FOR THE GREATER EXPANSION OF THE IMAGINATION: THE ART OF GETTING LOST Teater Oslo 2021 125000 19.5.2021 Avslått 0 DOMINIKA MINKACZ- SIRA Forprosjekt 2021 - familieforestilling, figurteater - foreløpig uten tittel Figurteater Vestland 2021 130000 19.5.2021 Avslått 0 STIFTELSEN VISJONER Forprosjekt Silent People Gamvik  Scenekunst annet Oslo 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 NICOLAYSEN 52 HERTZ HYBRID KUNST Forprosjekt, Moe- Kittelsen og Nicolaysen (arbeids tittel) Scenekunst annet Agder 2021 189000 19.5.2021 Avslått 0 TONE MARTINE KITTELSEN Forprosjektet Dans Agder 2021 117000 19.5.2021 Avslått 0 SPILLER INGEN ROLLE SA Fra det ene til det andre Teater Oslo 2021 100000 19.5.2021 Avslått 0 Hanna Filomen Gjessing Mjåvatn Fragmenterte sammenhenger Performance Oslo 2021 68000 19.5.2021 Avslått 0 SIRI JØNTVEDT Freundschaftsbeziehungen mit Gemeinsamkeit Dans Oslo 2021 100000 19.5.2021 Avslått 0 LEUG AS GANDR forprosjekt Koreografi Innlandet 2021 150000 19.5.2021 Avslått 0 Ingvild Marie Lien Helt Ærlig Scenetekst Oslo 2021 99000 19.5.2021 Avslått 0 JEFF PEDERSEN Helten frå Sogn og Fjordane Scenetekst Vestland 2021 90000 19.5.2021 Avslått 0 HOLTE PRODUKSJONER Vera Holte Hennes fortelling gjennom 10.000 år? Scenetekst Oslo 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 TORMOD SKÅR MIDTBØ How to Kill a Woman Koreografi Oslo 2021 196710 19.5.2021 Avslått 0 Elise Bakke Hva ler du av? Dans Oslo 2021 106000 19.5.2021 Avslått 0 HAUGEN PRODUKSJONER Hva vil du meg skog? Dans Troms og Finnmark 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 SKIEN KOMMUNE Hvordan engasjere med klimafortellinger? Scenekunst annet Vestfold og Telemark 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 CESILIE KVERNELAND Imageproblem (arbeidstittel)  Dans Rogaland 2021 72300 19.5.2021 Avslått 0 DAVID FORSBERG Jeg hjalp deg jo (egohjelperen) Koreografi Oslo 2021 199747 19.5.2021 Avslått 0 LINN AAGEDAL Jeg ser det indre  Dans Trøndelag 2021 48800 19.5.2021 Avslått 0 ANDREA SKOTLAND Jærtegn Teater Oslo 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 DIDA PRODUKSJONER AS Kameleonene Dans Oslo 2021 185182 19.5.2021 Avslått 0 Eva Maria Elizabeth Lyseng Katarsis Dans Oslo 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 Benjamin Lønne Røsler Konstruering av Røsler|Holøs' metode Scenekunst annet Oslo 2021 137335 19.5.2021 Avslått 0 RUNA NORHEIM Koreografi for Teknikere Koreografi Rogaland 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 Christel Marie Blunck Koreografi som parodi, et forprosjekt til Elvespelet Koreografi Oslo 2021 40000 19.5.2021 Avslått 0 VIBEKE FLESLAND HAVRE Kreativ workshop i Øygarden Scenekunst annet Vestland 2021 177000 19.5.2021 Avslått 0 HERMAN OHRVIK Lillestorebror og meg Scenetekst Oslo 2021 80000 19.5.2021 Avslått 0 Espen Dahl Hjort Livsakrobatikk med Max Lefko Teater Utlandet 2022 186000 19.5.2021 Avslått 0 TONY TRAN Machine Koreografi Oslo 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 Andréa Bolstad Dybvik MAKE ME Dans Oslo 2021 148445 19.5.2021 Avslått 0 PINAR CIFTCI MARERITTET Scenetekst Oslo 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 Anna Sveinar Ladegaard Martha 0.1 Teater Oslo 2021 110000 19.5.2021 Avslått 0 MIKE MCCORMICK MUSIC MAY NOT BE APPROPRIATE FOR ALL AGES Figurteater Oslo 2021 90400 19.5.2021 Avslått 0 Hanne Kjærland Olsen Minnekart - en utforskning av lyd og sted Scenekunst annet Oslo 2021 84000 19.5.2021 Avslått 0 GLOBAL HAPPINESS FARIDA AHMADI Modige Blomster: Bestemors berettelser om afghansk kvinnehistorie Scenekunst annet Oslo 2021 100000 19.5.2021 Avslått 0 MAGDALENE SOLLI - DANSER Momentum Scenekunst annet Oslo 2021 163000 19.5.2021 Avslått 0 Annie Anawana Haloba Hobøl Negotiations of Subtle Encounters; An Experimental Opera Performance Oslo 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 MALENE JULIUSSEN OLSEN Når jeg sier hopp.. Koreografi Vestland 2021 168447 19.5.2021 Avslått 0 ØYGARDSLIA SCENEPRODUKSJONER Om å bygge en Ønskebrønn Scenekunst annet Vestland 2021 100000 19.5.2021 Avslått 0 ANDERS ENGEBRETSEN OUTLINING Dans Oslo 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 Pernille Løvdal Nansen Petit duo Pathetique Scenekunst annet Viken 2021 147500 19.5.2021 Avslått 0 Berit Einemo Frøysland Posthuset Dans Utlandet 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 MARTIJN JOLING PractiSing: symbiosis Dans Viken 2021 97097 19.5.2021 Avslått 0 THOR THEATRE GULIZ PORTAKALOGLU Praga Teater Vestland 2021 42083 19.5.2021 Avslått 0 REIN OSKAR EVENSEN Pust Dans Oslo 2021 105000 19.5.2021 Avslått 0 ALWYNNE PRITCHARD Recorded Delivery Scenekunst annet Vestland 2021 100000 19.5.2021 Avslått 0 BARBRO DJUPVIK RISLE RASLE PA PAPIR Teater Trøndelag 2021 130000 19.5.2021 Avslått 0 Helene Tungesvik Skogland Ritualer Scenekunst annet Oslo 2021 111000 19.5.2021 Avslått 0 INGVILD MARSTEIN OLSEN River Body (working title) Performance Innlandet 2021 180000 19.5.2021 Avslått 0 DE NAIVE ROMSÅS SENTER Scenekunst annet Oslo 2022 130000 19.5.2021 Avslått 0 KENNETH FLAK Singularity - forprosjekt Dans Utlandet 2021 118000 19.5.2021 Avslått 0 CM PRODUKSJONER - CHRISTINA MARIE HJELÉN STRØM SNART Scenekunst annet Oslo 2021 122334 19.5.2021 Avslått 0 KIM-RUNAR KLODIUSSEN Sofie i Lia: Et Heksesagn Fortellerteater Troms og Finnmark 2021 100000 19.5.2021 Avslått 0 Morten Berger Stai Spor - Light Scenekunst annet Trøndelag 2021 50000 19.5.2021 Avslått 0 VOKALENSEMBLET TABULA RASA Stankelbeinmusikk Scenekunst annet Vestland 2021 192000 19.5.2021 Avslått 0 DET NORSKE MIKROTEATRET AS Studie av vårt naturlige habitat -hjemmet -sett i lys av Korona. Teater Oslo 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 S B JOHANSEN SKRIV Suoma beallái Scenetekst Troms og Finnmark 2021 180000 19.5.2021 Avslått 0 MALENE JULIUSSEN OLSEN Surrealism in dance Dans Vestland 2021 180340 19.5.2021 Avslått 0 EDITH STRAND ASKELAND Sykt aktuelt Dans Viken 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 MØRCK UNDERHOLDNING Søppeløya Musikkteater Oslo 2021 90000 19.5.2021 Avslått 0 CONNIE KJÆRNES DANS Tango for to Dans Rogaland 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 DAVID TANN The Anti Art Show Teater Viken 2021 169586 19.5.2021 Avslått 0 Liam Monzer Alzafari Three Teater Oslo 2021 100000 19.5.2021 Avslått 0 Trine Lise Danielsen Moe TULIPA Dans Oslo 2021 90000 19.5.2021 Avslått 0 ØFSTI/VESTRE/HAUGLAND Tvisyn Fortellerteater Oslo 2023 200000 19.5.2021 Avslått 0 Ingeborg Knøsen ULVER Vol. 1 Scenekunst annet Oslo 2021 195600 19.5.2021 Avslått 0 ÅSMUND SOLBERG Under Pressure Scenekunst annet Agder 2021 135000 19.5.2021 Avslått 0 Thea Borring Lande UNDER RADAREN Scenetekst Viken 2021 150000 19.5.2021 Avslått 0 SYNNE SANDEN RECORDS & STUFF Unfold Forprosjekt  Dans Oslo 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 DLAB DA Utvikling av Søppelspøkelset Figurteater Rogaland 2021 145000 19.5.2021 Avslått 0 RANDABERG KOMMUNE Vandreteater i den grønne landsbyen Randaberg (arbeidstittel) Scenekunst annet Rogaland 2021 180000 19.5.2021 Avslått 0 TABANKA DANCE ENSEMBLE Voudou- Når nødvendigheten danser Scenekunst annet Viken 2021 120000 19.5.2021 Avslått 0 DIDA PRODUKSJONER AS ZeNos Kollektivet - metodisk utforskning Scenekunst annet Oslo 2021 200000 19.5.2021 Avslått 0 MAJA ASPÅS TEIALERET Ørkedalsspelet - Til Den Det Måtte Angå Musikkteater Trøndelag 2021 185000 19.5.2021 Avslått 0 MATIAS BJUNE PEDERSEN - KULTUR Åjaldit - Glemsel Scenetekst Nordland 2021 118000 19.5.2021 Avslått 0 Hanne Brincker Åttifem millioner narsissister i verden – og alle kommer til meg Scenetekst Viken 2021 121772 19.5.2021 Avslått 0 ADA-DA PRODUKSJONER ADA EINMO JÜRGENSEN "Where Oceans Meet" - "Der havene møtes" (arbeidstitler) Figurteater Nordland 2021 180000 19.5.2021 Bevilget 100000 Thomas Bye 0+0=5 (Arbeidstittel) Scenetekst Vestfold og Telemark 2021 172000 19.5.2021 Bevilget 80000 HILDE BRINCHMANN AKESRHUS 2033 Scenetekst Oslo 2021 200000 19.5.2021 Bevilget 100000 Ella Honeyman-Novotny BESØKSVENN Figurteater Oslo 2021 90000 19.5.2021 Bevilget 90000 Lisa Marie Hennig-Olsen Body of Evidence (working title) Performance Agder 2021 100000 19.5.2021 Bevilget 100000 PINQUINS ANS BRAIN! Musikkteater Oslo 2021 199380 19.5.2021 Bevilget 100000 DESIREE BØGH VAKSDAL Champagne Scenekunst annet Oslo 2021 200000 19.5.2021 Bevilget 100000 Marie Bergby Handeland DARKFELT Koreografi Oslo 2021 85000 19.5.2021 Bevilget 85000 Rudolf Terland Bjørnerem Evigheten under stjernene Scenekunst annet Oslo 2021 160000 19.5.2021 Bevilget 100000 Fredrik Melby Petrov Folklore Dans Oslo 2021 100000 19.5.2021 Bevilget 70000 SILJE SUPERTROOPER Silje Grimstad GLASS GLARE Scenekunst annet Vestland 2021 198000 19.5.2021 Bevilget 150000 KYUJA BAE COMPANY How to carry stones in us? Koreografi Viken 2021 190000 19.5.2021 Bevilget 110000 UMA FEED TJELTA HÅNDPLUKKET Scenekunst annet Oslo 2021 200000 19.5.2021 Bevilget 150000 STIFTELSEN NONCOMPANY HÅP - arbeidstittel Scenetekst Vestland 2021 174850 19.5.2021 Bevilget 100000 TEATER WINTHER Petter Gåre Søraunet KARIA vol. I: Bataljen Teater Oslo 2021 200000 19.5.2021 Bevilget 100000 Christine Elizabeth Haga Nypan Loop21 (Arbeidstittel) Dans Oslo 2021 69000 19.5.2021 Bevilget 69000 Håvve Fjell Love Hurts (arbeidstittel) Scenetekst Oslo 2021 100000 19.5.2021 Bevilget 100000 NJENGA Martyrene Scenetekst Vestland 2021 180000 19.5.2021 Bevilget 100000 SARA BIRGITTE ØFSTI NESJE Min indre rasist! Fortellerteater Oslo 2021 200000 19.5.2021 Bevilget 100000 JOVIALKONTORET SOFIA KNUDSEN ESTIFANOS Naboer - et plattformaktig perspektivprosjekt Teater Oslo 2021 200000 19.5.2021 Bevilget 100000 Espen Dahl Hjort NORSK STILLHET (PROSJEKT 1969) Teater Utlandet 2021 163500 19.5.2021 Bevilget 100000 VILJAR IRTUN MOE Ord fra en kropp aleine. Dans Rogaland 2021 55000 19.5.2021 Bevilget 55000 MAGNUS MYHR POPSONG (arb.tittel)  Koreografi Oslo 2021 200000 19.5.2021 Bevilget 130000 Birgit Amalie Nilssen Primum, non nocere eller Julegaven fra Hitler Scenetekst Agder 2021 200000 19.5.2021 Bevilget 100000 Arne Ingolv Sunde Lygre Skuespill 2022 Scenetekst Oslo 2021 140000 19.5.2021 Bevilget 100000 Kirsti Elisabet Heitmann Subliminal Scenetekst Troms og Finnmark 2021 60000 19.5.2021 Bevilget 60000 Elise Tunstrøm The Boatswain's Mate - En elektronisk opera Musikkteater Oslo 2021 175000 19.5.2021 Bevilget 120000 Kate Pendry The Muscle Symphony Skuespillerarbeid Oslo 2021 199000 18.5.2021 Bevilget 120000 KORNETOVA THERE IS SOMETHING IN THE AIR Scenekunst annet Viken 2021 100000 19.5.2021 Bevilget 100000 SKELETON COAST VAKEN Musikkteater Viken 2021 197000 19.5.2021 Bevilget 150000