Hopp til innhold
Vedtaksliste

Fri scenekunst - prosjekt (dans)

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. februar 2019

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

Pia Maria Roll skal sette opp et teaterstykke om oppgjøret med den vestlige kolonialismen, og Tabanka Crew skal gi publikum nye perspektiver og opplevelser av rytmisk dans. Mer enn seksti prosjekter innen dans og teater fikk tilskudd fra Kulturrådet i juni.

Tilskuddsordningene for fri scenekunst for dans og teater er viktige finansieringskilder for den frie scenekunsten i Norge. I mai og juni ble drøyt tretti millioner kroner ble fordelt på 63 ulike prosjekter innen dans og teater, og halvparten av prosjektene retter seg mot barn og unge.

Mer tekst i dansen, og mer musikk i teateret

- En interessant tendens er at det er en økende interesse for å se hvordan tekst kan brukes i dansekunsten, både på scenen og som koreografisk metode, sier scenekunstkonsulent Jørgen Knudsen i Kulturrådet. Ett eksempel på denne tendensen er «Happy Ending» ved koreograf Hege Haagenrund og dramaturg Gry Ulfeng.

– I forestillingen skal teksten være et projisert element på scenen, løsrevet fra dens opprinnelige kontekst, forklarer Knudsen. Et annet eksempel er forfatter og koreograf Janne-Camilla Lysters arbeid, der et litterært partitur danner grunnlaget for organiseringen av det danseriske materialet.

– Mens det i dansen anvendes mye tekst, opplever man i mange teaterproduksjoner at det er musikken som er motoren, sier Knudsen, og peker blant annet på Thea Hjelmelands og Jenny Hvals prosjekter, som begge bærer preg av å være iscenesatte konserter, dog med forskjellige utgangspunkt og virkemidler. Samtidig får Trond Reinholdtsen flerårig tilskudd til sitt mangeårige prosjekt The Norwegian Opra, som handler om å revitalisere operaformen.

- Dette er eksempler på kunstnere som vil etablere plattformer for kunstnerisk arbeid som bryter med etablerte konvensjoner for produksjon, og som vil gjøre tilskueren oppmerksom på hvilke vaner som former våre blikk og vår erfaring, sier Knudsen.

Barn og unges tanker om fremtiden

Mange av søknadene denne runden rettet seg mot barn og unge, spesielt i teatersjangeren. Claire de Wangen har fått tilskudd til fire produksjoner med ungdom som målgruppe, med ulike strategier for å nå et ungt publikum. – De Wangen har utviklet en egen evne til å skape scenisk poesi, blant annet ut fra overraskende valg av lokaler, sier Knudsen. – Formspråket hennes er utviklet over flere år, og De Wangens kunstnerskap er et godt eksempel på verdien i å videreutvikle tanker og ideer over lengre tid enn ett prosjekts varighet.

I tillegg får Cici Henriksen støtte til «Vinduet», et dokumentarisk teater basert på skuespilleren Kingsford Siayors personlige historie. Even Standal Vesterhus og Antiteateret får støtte til å gå inn i en vanskelig tematikk om etikk, sykdom og seksuell legning, og om vi straffer uskyldige mennesker på grunn av fordommer. Og Astrid Serine Hoel får tilskudd til «Havfruens perler», som skal bidra til barn får kvenske kulturelle forbilder.

- Det er også mange kunstnere som er opptatt av hva barn og unge tenker om fremtiden, forteller Knudsen. – Særlig var det to slike prosjekter i denne runden som var overbevisende.

Det ene er Pia Maria Rolls «Bandung 2020». Prosjektet er inspirert av Bandung-konferansen i 1955, hvor de tidligere kolonistatene samlet seg for å bryte den koloniale verdensordenen. Prosjektet skal belyse temaer som rasisme og vold, og vil munne ut både i en sceneforestilling for voksne og en parallell prosess for barn. Det andre prosjektet Knudsen trekker fram er danseren Maja Roels «Utopia», der ideen om det utopiske skal stimulere barnas kritiske fantasi, og hvordan barn og unge kan engasjeres i en kreativ prosess.

Et rikere scenekunstfelt

– Mange kunstnere gjør aktivt bruk av historier, tradisjoner og uttrykksformer av ulikt opphav. Prosjektene er ulike, men gir til sammen et rikt bilde av scenekunstfeltet, sier Knudsen.

Toni Usmans «Kaffetår» har som mål om å engasjere og skape en møteplass for både et etnisk norsk og norsk-pakistansk publikum. Dansekunstneren Kavitha Laxmi ønsker i "The dancing girl from ancient time" å videreutvikle og fornye den klassiske tamilske/indiske danseformen Bharathanatyam. Desiree Bøgh Vaksdals «1,2,3,4 I won´t take no anymore» er tenkt som et trylleshow som løfter frem spørsmål om skeive identiteter. Tabanka Crew vil med “JAZZ – ain’t nothing but Soul. DRUMS!!!» utfordrer etablerte forståelser av rytmisk dans, blant annet ved hjelp av fem trommeslagere. Og Grusomhetens teater fortsetter sitt dypdykk inn i amerikansk litteratur med produksjonene «Sporvogn til begjær» og «The Raven».

Mange av søknadene har som vanlig Oslo som nedslagsfelt, men i denne runden er også flere bevilgninger gitt til kunstnere tilknyttet Rogaland. Det gjelder blant annet Findlay/Sandsmark med «untitled syntax CAM-SVG (every night in my dreams)», Oda Østenstad Fjell med «Lemonade», Liv Runesdatter med ”Den Digitale Agurken”, Tale Dolven med «today we did nothing» og Therese Øvstebø Markhus i samarbeid med Ingrid Toogood med «L longed for IT».

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.2.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 28.5.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelMålgruppeVisningsstedFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
PRATIBHA - SRILANKISK KULTURFORENING I NORGE Pratibha srilankisk kulturkonsert 12-18 Akershus Akershus 2019 95500 28.5.2019 Avslått 0 CECILIE SLEPPEN ÅLSKOG Sansende rom og bevegelse 3-6 Hedmark Oslo 2019 280000 28.5.2019 Avslått 0 Victoria Jane Harley Det Magiske Kammeret 4-8 Rogaland Rogaland 2019 140000 28.5.2019 Avslått 0 KOMPANITO - DA Fritt fram 6-10 Oslo Danmark Oslo 2019 210000 28.5.2019 Bevilget 200000 Oda Østenstad LEMONADE - Wooden Elephant med Oda Østenstad Fjell 12-20 Rogaland Rogaland 2019 80000 28.5.2019 Bevilget 80000 DANS OG PERFORMANCE ENSEMBLET HERSTAY MONICA HERSTAD Post-Matter--Positioning 6-25 Oslo Oslo 2019 3500000 28.5.2019 Avslått 0 ANNA EINEMO FRØYSLAND Still Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 470000 28.5.2019 Avslått 0 DREAMSCREEN PRODUCTIONS KRISTINA GJEMS Return Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 875000 28.5.2019 Avslått 0 Terje Tjøme Mossige Bok, Bevegelse og Film (arbeidstittel) Ikke oppgitt Oslo Akershus Akershus 2019 830000 28.5.2019 Avslått 0 Steffi Lund Wildly constant Ikke oppgitt Oslo Oslo 2020 373000 28.5.2019 Avslått 0 KRISTIN LOTHERINGTON PRODUKSJON 1800 Secret Letters Ikke oppgitt Vestfold Oslo Japan Akershus 2019 734200 28.5.2019 Avslått 0 Elisabeth Nøstvik Studie I Grått Ikke oppgitt Film Oslo 2019 150000 28.5.2019 Avslått 0 Jon Ragnvald Skulberg For Ever Four Seasons Ikke oppgitt Danmark Rogaland Trøndelag Utlandet 2019 430000 28.5.2019 Avslått 0 Signe Becker SKELETON WOMAN Ikke oppgitt Oslo Hordaland Trøndelag Oslo 2019 1050000 28.5.2019 Avslått 0 LANDING DA Parasittprosjektet Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 825000 28.5.2019 Avslått 0 STIFTELSEN WEE-SCAVETTA/KIPPERBERG ALL I KNOW Ikke oppgitt Sverige Oslo 2020 800000 28.5.2019 Avslått 0 STIFTELSEN WEE-SCAVETTA/KIPPERBERG Home Movie Ikke oppgitt Oslo Sverige Oslo 2019 1460000 28.5.2019 Avslått 0 STIFTELSEN WEE-SCAVETTA/KIPPERBERG Three Miracles and a Milestone Pop Ikke oppgitt Sverige? Oslo 2021 1500000 28.5.2019 Avslått 0 RINA ROSENQVIST MASS Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 100000 28.5.2019 Avslått 0 DÜKJÆR HELENE DÜRING KJÆR In Medias Res Ikke oppgitt Danmark Rogaland 2019 70000 28.5.2019 Avslått 0 MAGNUS MYHR HEARTFELT Ikke oppgitt Oslo Hordaland Trøndelag Rogaland Oslo 2020 650000 28.5.2019 Avslått 0 HAUGEN PRODUKSJONER SKIT, betroelser om bevegelser vi alle deler Ikke oppgitt Troms Troms 2019 680000 28.5.2019 Avslått 0 STELLARIS DANSTEATER AS The Swans in the rock - Skala dvuh lebedey Ikke oppgitt Russland Finnmark Troms Sverige Finland Finnmark 2019 500000 28.5.2019 Avslått 0 DEED AS The Calendar Ikke oppgitt Oslo USA Oppland Trøndelag Sverige Oslo 2019 3500000 28.5.2019 Avslått 0 MARIANNE KJÆRSUND Tilleggsbevilgning - Groove Ikke oppgitt Troms Oslo 2019 230000 28.5.2019 Avslått 0 VILJE PRODUKSJONER MARGUNN KILDE Delta - et tankeverk Ikke oppgitt Troms Troms 2019 85000 28.5.2019 Avslått 0 Heidi Rustgård Amplified Edition Ikke oppgitt Storbritannia Trøndelag Oslo Buskerud 2019 350000 28.5.2019 Avslått 0 KENNETH FLAK Moving Target Ikke oppgitt Akershus Aust-Agder Finnmark Estland Utlandet 2021 1120000 28.5.2019 Avslått 0 KATJA Katja Henriksen Schia Animal Unkown Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 600000 28.5.2019 Avslått 0 LUDVIG DAAE KOREOGRAFI Landscape Ikke oppgitt Trøndelag Oslo Sverige Østerrike Oslo 2019 800000 28.5.2019 Avslått 0 LUDVIG DAAE KOREOGRAFI Spring Ikke oppgitt Trøndelag Oslo Sverige Østerrike Oslo 2019 750000 28.5.2019 Avslått 0 DANCE LINK AS The 7th Trumpet Ikke oppgitt Møre og Romsdal Møre og Romsdal 2019 221000 28.5.2019 Avslått 0 LEUG AS KVITE SKUGGAR Ikke oppgitt Dansenett Norge Akershus Oppland 2019 750000 28.5.2019 Avslått 0 Festus Mwenda Reasons Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 400000 28.5.2019 Avslått 0 DANZEART LILIAN MARIA BJERTNES Butterfly, arbeidstittel Ikke oppgitt Hordaland Hordaland 2019 180000 28.5.2019 Avslått 0 STIFTELSEN KREUTZER KOMPANI Inkrement (Del #1: Choreopoetic Series) Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 1221000 28.5.2019 Avslått 0 ELLA FISKUM DANZ EINAWOOD MERCURY Ikke oppgitt Oppland Trøndelag Oppland 2019 530000 28.5.2019 Avslått 0 MINA HATTESTAD WEIDER En moden dans for en ny tid Ikke oppgitt Oslo Oslo 2020 1200000 28.5.2019 Avslått 0 STIFTELSEN KREUTZER KOMPANI Silence Speaks Ikke oppgitt Oslo Oslo 2020 1199000 28.5.2019 Avslått 0 OLIVE BIERINGA the museum of fluid spaces Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 400000 28.5.2019 Bevilget 400000 Siri Jøntvedt Fifty ways to leave a shape Ikke oppgitt Oslo Trøndelag Oslo 2019 400000 28.5.2019 Bevilget 400000 STIFTELSEN WEE-SCAVETTA/KIPPERBERG Sammenfall Ikke oppgitt Sverige Oslo Oslo 2019 640000 28.5.2019 Bevilget 640000 ANNA EINEMO FRØYSLAND Ein studie i Wittgensteins språkspel Ikke oppgitt Sogn og Fjordane Finnmark Tyskland Oslo 2019 500000 28.5.2019 Bevilget 330000 IMPURE COMPANY The dead lives on in our dreams Ikke oppgitt Oslo Israel Libanon Litauen Frankrike Portugal Hordaland Rogaland Oslo 2019 1200000 28.5.2019 Bevilget 1200000 Bente Alice Westgård Fake Explosions Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 580000 28.5.2019 Bevilget 580000 SIGRID HIRSCH KOPPERDAL Bøler Samvirkelag + Òlafsdòttir og Erävalo Ikke oppgitt Oslo Oslo 2020 720000 28.5.2019 Bevilget 720000 Janne-Camilla Lyster Darkness Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 950000 28.5.2019 Bevilget 950000 ADA-DA PRODUKSJONER ADA EINMO JÜRGENSEN Sinsitnine - oss i mellom Ikke oppgitt Nordland Nordland 2019 215000 18.6.2019 Bevilget 215000 Yaniv Cohen Deeply rooted Ikke oppgitt Hordaland Trøndelag Oslo 2020 680000 28.5.2019 Bevilget 680000 Tale Dolven Today we did nothing Ikke oppgitt Rogaland Russland Belgia Utlandet 2019 366000 28.5.2019 Bevilget 365000 KENNETH FLAK Two Body Orchestra Ikke oppgitt Aust-Agder Finnmark Estland Akershus Utlandet 2019 640000 28.5.2019 Bevilget 640000 STIFTELSEN SIRI OG SNELLE PRODUKSJONER Kroppsessayene Ikke oppgitt Oslo Hordaland Oslo 2020 650000 28.5.2019 Bevilget 650000 HEGE HAAGENRUD PRODUKSJONER HAPPY ENDING Ikke oppgitt Oslo Rogaland Oslo 2020 850000 18.6.2019 Bevilget 850000 INGRID BERGER MYHRE In Other Words Ikke oppgitt Oslo Rogaland Sverige Oslo 2019 816000 28.5.2019 Bevilget 815000 Ida Karina Wigdel Stasjonær Jakt Ikke oppgitt Sverige Oslo Oslo 2020 800000 28.5.2019 Bevilget 800000 FINDLAY//SANDSMARK untitled syntax CAM-SVG or (every night in my dreams) Ikke oppgitt Rogaland Oslo Trøndelag Rogaland 2019 1300000 28.5.2019 Bevilget 1300000 ASTRID SERINE HOEL Merenneidon helmet - Havfruas perler 0-12 Finnmark Oslo Oslo 2019 285000 28.5.2019 Bevilget 285000 VOLDA OG ØRSTA BALLETTSKUL Nøtteknekkaren i ballett og jazzdans. 12+ Møre og Romsdal Møre og Romsdal 2019 50000 28.5.2019 Avslått 0 TAMIL SANGAM I NORGE Ravana 12+ Akershus Oslo 2019 126000 28.5.2019 Avslått 0 ANDREA WINSNES Hver gang vi danses 12+ Oslo Oslo 2019 45410 28.5.2019 Avslått 0 CENTRO DE FLAMENCO Kari H Østby FLAMENCO MMXIX 12+ Oslo Oslo 2019 85000 28.5.2019 Avslått 0 MARIA LOTHE Moseskjegg og Tistelstøv 12+ Hedmark Akershus 2019 126080 28.5.2019 Avslått 0 DEEP DOWN DOPEIZM Into The Deep 12+ Oslo Oslo 2019 345000 28.5.2019 Avslått 0 Rina Eide Løvåsen What Is Real Intuitional Adaption When There Are Se... 12+ Telemark Sverige Utlandet 2019 138396 18.6.2019 Bevilget 135000 TABANKA CREW (SOCA DANCEHALL ENSAMBLE) JAZZ- aint nothing but Soul. DRUMS!!! 12+ Oslo Akershus 2019 1050000 28.5.2019 Bevilget 1050000 KALASAADHANA - TAMILSK DANS & KUNST / ARTS & DANCE INTITUTE KAVITHA RAVIKUMAR The dancing girl from ancient time 12+ Akershus Oslo Akershus 2019 284000 28.5.2019 Bevilget 280000 SAMUELSEN PRODUKSJONER MITT OPPRØR MOT OPPDRITT 12+ Troms Troms 2019 150000 18.6.2019 Bevilget 150000 OLSEN INGVILD MARSTEIN PROJECT OI OI OI 13+ Hedmark Hedmark 2019 900000 28.5.2019 Avslått 0 Tony Trinh Tran Jakob 13+ Oslo Grønland Russland Oslo 2019 450000 28.5.2019 Avslått 0 THOMAS OF NORWAY VOLL You Might Like Me Better if We Sleep Together 13+ Nordland Nordland 2019 150000 28.5.2019 Bevilget 150000 Sigrid Anne Bjørnebye Vik TA PLASS av Sigrid Vik 13-19 Oslo Akershus Oslo 2019 680000 28.5.2019 Avslått 0 COMPANY B. VALIENTE STIFTELSE Invisible change of tones (arbeidstittel) 15+ Oppland Oslo Akershus Frankrike Oslo 2019 694000 28.5.2019 Avslått 0 Heidi Jessen FORESTILLINGEN 2 (arbeidstittel) 15-19 Oslo Oslo 2020 608000 28.5.2019 Avslått 0 Fredrik Melby Petrov Electric Sheep 15-20 Oslo Oslo 2020 690000 28.5.2019 Avslått 0 MARGRETHE NANDRUP RYLANDER Med få ord 15-25 Trøndelag Oslo 2019 350000 28.5.2019 Avslått 0 CIRCUS BY ME NORD Det får bära eller brista 16+ Finland Danmark Oslo Trøndelag Sverige Oslo 2019 454300 28.5.2019 Avslått 0 GROV PRODUCTIONS Her Past in Their Present Now - Premiere 18+ Hordaland Hordaland 2019 305100 28.5.2019 Avslått 0 Andrea Skotland Speile 18+ Troms Oslo Oslo 2020 700000 28.5.2019 Avslått 0 Therese Øvstebø Markhus L longed for IT 3+? Rogaland Rogaland 2019 450000 28.5.2019 Bevilget 450000 SILJE SOLHEIM JOHNSEN PRODUKSJONER Bobleplastbarna 5+ Troms Troms 2019 512020 28.5.2019 Avslått 0 Karoline Aamås Plast 6+ Sverige Akershus Oslo Oppland Utlandet 2019 150000 28.5.2019 Avslått 0 GERD KAISA VORREN Concretely Generic 6+ Østfold Oslo Akershus Akershus 2019 127910 28.5.2019 Bevilget 125000 Stian Vikjord Danielsen Beautiful Losers Ikke oppgitt Akershus Akershus 2019 950000 28.5.2019 Avslått 0 CROTONICX HOANG UR Ikke oppgitt Trøndelag Troms Trøndelag 2019 289150 18.6.2019 Avslått 0 SPINAE COMPANY AS Hvide Seil Ikke oppgitt Hordaland Danmark Hordaland 2019 300000 28.5.2019 Avslått 0