Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kreativt Europa - Internasjonale samarbeidsprosjekter

Se vedtakslister

Samarbeidsprosjekter i Kreativt Europa skal:

 • Styrke europeiske kulturaktørers internasjonale kompetanse og kapasitet, og promotere utveksling av både aktører og produksjoner på tvers av landegrenser.
 • Bidra til publikumsutvikling:  Det gjelder både aktiv involvering av publikum og bedre tilgang til kulturuttrykk for underrepresenterte grupper.
 • Bygge kompetanse og styrke kultursektorens internasjonale kapasitet

En nærmere beskrivelse av formålene med programmet finner du i den aktuelle utlysningen og tilhørende retningslinjer.

Åpne alle

Prioriteringer

Dere kan velge inntil to prioriteringer i søknaden. Vi anbefaler at dere velger én eller to, fordi søknaden må levere like godt på hver av de valgte prioriteringene.

Prioriteringene for kulturprogrammet i denne programperioden: 

1. Audience: to increase cultural access to and participation in culture as well as audience engagement and development both physically and digitally;

2. Social inclusion: to promote societal resilience and to enhance social inclusion in/through culture in particular of/for people with disabilities, people belonging to minorities and people belonging to socially marginalised groups, as well as intercultural dialogue;

3. Sustainability: to contribute to the European Green Deal and including the New European Bauhaus, by encouraging the European cultural and creative sectors to co-create, adopt and disseminate more environment-friendly practices, as well as to raise awareness on sustainable development through their cultural activities;

4. Digital: to help the European cultural and creative sectors fully take advantage of new technologies to enhance their competitiveness, as well as to accelerate their digital transformation as a response to the COVID-19 crisis;

5. International dimension: to build the capacity within the European cultural and creative sectors, including grass-roots organisations and micro-organisations, to be active at the international level – in Europe and beyond;

6. Annual sector-specific priority (for the sectors of cultural heritage, music, book and publishing, architecture, fashion and design, sustainable cultural tourism): capacity building and training activities (and other skills development activities such as mentoring, peer learning, networking, etc.) specific to the sectors mentioned above. The objective of this priority is to foster talents and enhance the entrepreneurial and professional development capacities of artists and professionals, of the concerned sectors to adapt to new creative processes, business models and market developments, and to embrace digital and green transition. Particular focus will be put on the acquisition of skills and knowledge on:

 • Entrepreneurship and professional development (such as audience development, marketing, 
 • promotion, distribution, monetisation, self-entrepreneurship, contract and remuneration negotiation 
 • etc.),
 • Digitalisation (3D, AI technologies, big data, blockchain, Metaverse, NFT, etc.),
 • Greening of the value chain and sustainable business models.

Mer informasjon om prioriteringene finner du i retningslinjene for utlysningen.

Hvem kan søke?

Kreativt Europa er åpent for et bredt spekter av aktører innen ulike sjangre i kulturell og kreativ sektor, inkludert musikk, teater, dans, kulturarv, visuell kunst, fotografi, kunsthåndverk, arkitektur, design, sirkus, festivaler, mote og utdanning – i tillegg til tverrfaglige prosjekt.

 • En prosjektlederorganisasjon søker støtte sammen med et utvalg samarbeidsorganisasjoner.
 • Organisasjonen som skal være prosjektleder må ha vært registrert i Brønnøysundregisteret i minimum to år før søknadsfristen. Samarbeidspartnere må også være registrert, men det er ikke krav om lengde.
 • Alle organisasjoner må være registrert i et EU-land eller et annet programland.
 • Enkeltpersoner kan ikke søke støtte fra Kreativt Europa.

Hva kan dere få støtte til?

Man kan søke om støtte til et lite, mellomstort eller stort samarbeidsprosjekt.

Lite prosjekt

 • Et lite prosjekt består av minimum tre aktører fra minimum tre land som er med i Kreativt Europa
 • Man kan søke om inntil 200 000 euro i støtte. Dette kan utgjøre inntil 80 % av prosjektets totale budsjett
 • Maksimal varighet er 48 måneder

Mellomstort prosjekt

 • Et mellomstort prosjekt består av minimum fem aktører fra minimum fem land som er i Kreativt Europa
 • Man kan søke om inntil 1 million euro i støtte. Dette kan utgjøre inntil 70% av prosjektet totale budsjett
 • Maksimal varighet er 48 måneder

Stort prosjekt

 • Et stort prosjekt består av minimum seks kulturaktører fra minimum seks land som er med i Kreativt Europa
 • Man kan søke om inntil 2 millioner euro i støtte. Dette kan utgjøre inntil 60 % av prosjektets totale budsjett.
 • Maksimal varighet er 48 måneder

Slik søker dere

Både prosjektleder og partnerne må være registrert i EUs deltakerportal for å kunne søke.

Søknadsskjema og oppdaterte retningslinjer er tilgjengelig sammen med den aktuelle utlysningen, seks uker før søknadsfristen.

Prosjektleder leverer søknaden leveres elektronisk til Europakommisjonen på vegne av alle samarbeidspartnerne.

Les mer om søknadsprosessen her.

Ressurser

Vurdering av søknaden

Søknadsprosessen illustrasjon

Kulturdirektoratet vurderer ikke søknaden.

Søknaden vurderes av fageksperter fra deltakerlandene i Kreativt Europa. Deretter vedtar en evalueringskomité fra EU hvem som får støtte.

Alle søkere får skriftlig tilbakemelding med evaluering innen seks måneder etter søknadsfristen.