Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kreativt Europa - Internasjonale samarbeidsprosjekter

Se vedtakslister

Samarbeidsprosjekter i Kreativt Europa skal:

 • Styrke europeiske kulturaktørers internasjonale kompetanse og kapasitet, og promotere utveksling av både aktører og produksjoner på tvers av landegrenser.
 • Bidra til publikumsutvikling: Dette er en ny prioritet i Kreativt Europa programmet. Det gjelder både aktiv involvering av publikum og bedre tilgang til kulturuttrykk for underrepresenterte grupper.
 • Bygge kompetanse og styrke kultursektorens internasjonale kapasitet

En nærmere beskrivelse av formålene med programmet finner du i den aktuelle utlysningen og tilhørende retningslinjer.

Åpne alle

Prioriteringer

Alle prosjekter må prioritere minst ett og maksimalt tre av følgende tema:

 • Transnational mobility – utveksling av aktører og produksjoner på tvers av landegrenser
 • Audience developement – publikumsutvikling
 • Capacity building – Digitisation – kapasitetsbygging med fokus på digitalisering
 • Capacity building – New Business Models – kapasitetsbygging med fokus på innovative forretningsmodeller
 • Capacity building – Training and Education – kapasitetsbygging med fokus på kompetanseheving og opplæring
 • Intercultural dialogue and social integration of migrants and refugees – interkulturell dialog og inkludering av flyktninger og migranter
 • Legacy of the European Year of Cultural Heritage 2018 – kulturarv

Merk: Prioriteringene er fra 2020-utlysningen. Det er første utlysning i ny programperiode i 2021, så det kan forekomme endringer i satsingsområder, men det er trolig at flere av satsingsområdene vil fortsette. 

Les mer om de ulike prioriteringene i retningslinjene til utlysningen.

Hvem kan søke?

Kreativt Europa er åpent for et bredt spekter av aktører innen ulike sjangre i kulturell og kreativ sektor, inkludert musikk, teater, dans, kulturarv, visuell kunst, fotografi, kunsthåndverk, arkitektur, design, sirkus, festivaler, mote og utdanning – i tillegg til tverrfaglige prosjekt.

 • Organisasjonene som søker støtte må være aktive innen kreativ og kulturell sektor.
 • En prosjektlederorganisasjon søker støtte sammen med et utvalg samarbeidsorganisasjoner.
 • Organisasjonen som skal være prosjektleder må ha vært registrert i Brønnøysundregisteret i minimum to år før søknadsfristen. Samarbeidspartnere må også være registrert, men det er ikke krav om lengde.
 • Alle organisasjoner må være registrert i et EU-land eller et annet programland.
 • Enkeltpersoner kan ikke søke støtte fra Kreativt Europa.

Hva kan dere få støtte til?

 • Utveksling for opplæring, gjennom for eksempel workshops og seminarer
 • Utveksling gjennom besøk og residensopphold hos kulturorganisasjoner
 • Samarbeid og utveksling mellom teatre, festivaler, orkestre, musikkgrupper, teatergrupper, konserthaller, operahus eller lignende
 • Sirkulasjon av kunst- og kulturgjenstander på tvers av landegrenser
 • Produksjon av informasjonsmateriell og nettsider, inkludert formidling av resultater
 • Innkjøp og leie av utstyr
 • Lønnskostnader tilknyttet prosjektet
 • Reiseutgifter

Man kan søke om støtte til et lite eller stort samarbeidsprosjekt.

Lite prosjekt

 • Et lite prosjekt består av minimum tre kulturaktører fra minimum tre land som er med i Kreativt Europa
 • Man kan søke om inntil 200 000 euro i støtte. Dette kan utgjøre inntil 60 % av prosjektets totale budsjett
 • Maksimal varighet er 48 måneder

Stort prosjekt

 • Et stort prosjekt består av minimum seks kulturaktører fra minimum seks land som er med i Kreativt Europa
 • Man kan søke om inntil 2 000 000 euro i støtte. Dette kan utgjøre inntil 50 % av prosjektets totale budsjett.
 • Maksimal varighet er 48 måneder

Slik søker dere

Både prosjektleder og partnerne må være registrert i EUs deltakerportal for å kunne søke.

Søknadsskjema og oppdaterte retningslinjer er tilgjengelig sammen med den aktuelle utlysningen, seks uker før søknadsfristen.

Prosjektleder leverer søknaden leveres elektronisk til Europakommisjonen på vegne av alle samarbeidspartnerne.

Les mer om søknadsprosessen her.

Vurdering av søknaden

Søknadsprosessen illustrasjon

Kulturdirektoratet vurderer ikke søknaden.

Søknaden vurderes av fageksperter fra deltakerlandene i Kreativt Europa. Deretter vedtar en evalueringskomité fra EU hvem som får støtte.

Alle søkere får skriftlig tilbakemelding med evaluering innen seks måneder etter søknadsfristen.