Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kirkemusikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 4. juni 2019

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 15 søknader på kirkemusikkordningen denne runden, hvor av 6 er tildelt tilskudd.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 15, hvorav to er avvist på administrativt grunnlag

Søknadssum: kr 1 285 630

Antall tildelinger: 6 (hvorav en er overført til arrangørordningen)

Vedtak og tilsagn: 449 000 (i tillegg er det bevilget kr 125 000 fra arrangørordningen)

Det er en klar tendens at søkere som tidligere søkte kirkemusikkordningen nå har begynt å orientere seg mot andre ordninger. Det er tatt hensyn til at man fortsatt er i en slags overgangsfase med tanke på det ikke skal være en egen ordning for kirkemusikk fra 2020 og at dette feltet må delvis vurderes i sin egen kontekst.

Siden søknadsantallet er såpass lite og at søkere til kirkemusikkordningen nå i stadig større grad har begynt å orientere seg mot andre ordninger, er det vanskelig å peke på tendenser i søknadsmaterialet. Omfanget er også for lite til å peke på geografisk spredning, eller klare faglige trekk ved søknadene som gir et inntrykk av tendenser i feltet. Slike analyser vil fremover gjøres på tvers av alle ordninger på musikk og mot slutten av 2019.

Søknader som kommer inn til Kirkemusikkordningen blir behandlet av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.6.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 29.8.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
GROOVY AS Kristin Skaare - Kilde - musikkmeditasjon 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 200000 29.8.2019 Bevilget 135000 HEGGEDAL SOKN Kjell Marcussen - Komponist, 1952 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 31000 29.8.2019 Avslått 0 Janne Berglund Janne Berglund - Klimapilegrimsvandring - konsert 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 9000 29.8.2019 Avslått 0 STAVANGER ORATORIEKOR Vår Frelsers krk kantori, Stvgr orat.kor - G.F. Händels Oratorium SAUL 2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 30000 29.8.2019 Avslått 0 PUST PUST - Julero 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 50000 29.8.2019 Avslått 0 TYNSET JAZZKLUBB Tynset Jazzklubb - Klokkemesse - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 60000 29.8.2019 Avslått 0 SØRØYROCKEN Sørøyrocken - Konsert sommer 2019 Populærmusikk Finnmark 2019 45000 29.8.2019 Avslått 0 OSLO KAMMERKOR Oslo Kammerkor - Purgatorium Høst 2018 og Vår 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 40000 29.8.2019 Bevilget 34000 AD FONTES - AKADEMI FOR MUSIKK OG LITURGI Ad Fontes Akademi for musikk og liturgi - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2019 200000 29.8.2019 Bevilget 125000 ORATORIESOLISTENE DA OratorieSolistene - Messias 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 100000 29.8.2019 Bevilget 100000 Kåre Solmund Sætrevik Nystabakk Ensemble Hyperborea - Düben og De nordiske italienerne Klassisk/samtidsmusikk Troms 2019 50000 29.8.2019 Avslått 0 KRISTIN MINDE Kristin Minde - Julekvad, konsertserie på 10 konserter julen 2019 Populærmusikk Oslo 2019 100000 29.8.2019 Avslått 0 LAILA FINVIK PETTERSEN Ensemble Wirakocha - Løvetannen og Navidad con musica barroca 2019 og 2020 Verdensmusikk Akershus 2019 270630 29.8.2019 Bevilget 150000 HELGERUD SOKN Helgerud menighet - Musikk i Helgerud 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 60000 29.8.2019 Avslått 0