Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. juni 2022

Tilbake til 2022 (Alle)

Om søknadsrunden

Ordninga skal bidra til å styrke produksjon av publikasjonar som presenterar og/eller analyserar aktuelle problemstillingar innan samtidskunst og kunstteori. Støtte vert gitt til fotobøker, monografiar, kunstnarbøker/artists’ books, større utstillingskatalogar, bok- eller magasinseriar, fanziner, ulike hybridbøker. Manusutvikling til lengre tekstar om samtidskunst er ein viktig del av ordninga.

Talet på søknader: 38
Søknadssum: kr 4 224 443 
Talet på tildelingar: 21
Vedtakssum: kr 1 375 000

Kunstnarar publiserer, ikkje berre for å dokumentere og kontekstualisere sitt eige virke, men og med ideen om boka som eit kunstverk i seg sjølv. Det er eit stort spenn i tematikk og omfang i ordninga – frå bøker om kunst og bøker som kunst.

I denne runden var det mange søknader om fotobøker, og det er gjennomarbeidde og godt utvikla bokprosjekt som er støtta. Tematikken spenner vidt, alt frå ei dokumentarisk vinkling i Andrea Gjestvangs «Atlantic Cowboy» som tek for seg menn og maskulinitet på Færøyane til Bjarne Bredas blikk på verda etter pandemien. «The Hollow Man» skildrar isolasjon og einsemd, krig og uro som gjer det vanskeleg å vere medmenneske, til kommentarar om at teknologien til tider kan overgå naturen. Werena Winkelmanns fotobokprosjekt kalla «Field» presenterer nærbilder av det som veks i naturen, i alle stadiar, natt og dag, gjennom fleire år.

Søknader om større monografiar eller der vinklinga er meir teoretisk held seg på eit jamt høgt nivå. Kunstbokhandelen AS er tildelt støtte til Albert Jærns «Og så kom befrierne – And Then Came the Liberators» som vil løfte fram, historisere og reaktivere Jærns dagbok gjennom fem års okkupasjon og krig. Her er det korte dagboktekstar og talande tresnitt som grip lesaren. Den originale boka og utsnitt av denne fekk stor plass på Dokumenta i Kassel i 2017.

Ein moglegvis tilfeldig tendens i runden er dei sterke søknadane om støtte til produksjon av monografiar over tekstilkunstnarar. Det er tre svært ulike tekstilkunstnarar som får sine monografiar; nestorane Kari Steihaug og Britta Marakatt Labba, og den yngre Cato Løland. Sistnemnte jobbar òg i andre materialar, er bergensbasert, og det er galleriet Entrée som søkjer om å lage monografien, i samband med ei større utstilling av verka hans i Frankrike.

Kjell Jan-Erik Lundström søker støtte til boka om og med Marakatt Labba. Denne større boka presenterer virket hennar frå 2010 til 2020, og følger opp monografien «Broderade Berättelser» som Kulturrådet støtta i 2010. (Utgitt 2011). - Kari Steihaug får støtte til monografien med same namn. Utvalet la vekt på kvalitetane i Steihaugs virke, og kvalitetar ved sjølve bokobjektet som skal produserast.

Kunstboka «In Character – Your Ticket to the Art World» i regi av Praksis og Teen Advisory Board samlar relevante tekstar med påkosta design. Utvalet peikte på det viktige i rekrutteringa av unge vaksne inn i kunstverda, der dei kunstfaglege kvalitetane i bokprosjektet er med på å informere, engasjere og å skape interesse for bildekunst. Fordi dette er ei bok og ikkje ei utstilling, kan den nå ut i distrikta og.

Oppsummerande og større katalogar har og fått støtte, som t.d. Vestlandsutstillinga sitt 100-årsjubileum i år, der både utstillingane og katalogen er kalla «Monument». Elisabeth von Krohg samlar femti år som keramikar i katalogen «Tid i form». Hausten 2022 stiller ho ut i Kunstnerforbundet og får dermed presentert dei nye verka til utstillinga i katalogen.

Den sjølvbiografiske bildeboka «I get along without you very well” av Vanessa Baird er arbeidd fram i 2021 og 2022 og presenterer vanskelege overgangar i livet på ein underfundig og tilforlateleg måte. Her treng ein ikkje tekst for å få fram det narrative, som når barna flytter ut av heimen etter pandemien og når mora er overlatt til ein pleieinstitusjon.

Manusutviklingsstøtta skal stimulere til å skrive om samtidskunst i det visuelle kunstfeltet. Det var seks søknader i denne runden og tre prosjekt fekk støtte. Leif Magne Tangen skal ta for seg Hans Ragnar Mathisens kunstnarskap gjennom fem tiår. Formidlinga av samisk kultur og historie, som skodespel, som tegning og trykk, som grafisk design, som maleri og bokbinding og ikkje minst som kunstnarleg aktivisme kjem på sikt til å bli samla i ei større bok.

Lars Sandås skal gje ut boka «Narkoatlas» på nytt, (er støtta av Kulturrådet i 2016 og utgitt i 2017), som er ei bok om rus, med Sandås sine tresnitt som illustrasjon. Eit nytt kapittel skal m.a. kommentere rusreformen som vart handsama i Stortinget i fjor. 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddKategorihidden
KAVIARFACTORY DRIFT AS Ai Weiwei at KaviarFactory Nordland 2022 150000 1.9.2022 Bevilget 70000 Katalog Kari Johanne Nordheim Finn din kunstneriske uttrykksmåte, 10 trinn til maleri som berører Troms og Finnmark 2022 90000 1.9.2022 Avslått 0 Bok om selvhjelp og kunst Bjarne Breda The Hollow Man Utlandet 2022 150000 1.9.2022 Bevilget 80000 Fotobok/kunstnerbok KUNSTBOKHANDELEN AS Og så kom befrierne – And Then Came the Liberators Oslo 2022 150000 1.9.2022 Bevilget 50000 Kunstnerbok Luke Daniel Drozd Poems and Prose for Malleable Minds Vestland 2022 13000 1.9.2022 Avslått 0 Poesi og illustrasjon LARS JOHANNES RISAN SANDÅS Narkoatlas - Oslo, 2. utgave Oslo 2022 114000 1.9.2022 Bevilget 30000 Manusutvikling ATELIER NORD Atelier Nord Files Oslo 2022 14750 1.9.2022 Bevilget 50000 Minikataloger ATELIER NORD Atelier Nord Files Oslo 2023 84000 1.9.2022 Avslått 0 Minikataloger Eirik Høyer Leivestad Krystallpalasset Utlandet 2022 90000 1.9.2022 Avslått 0 Manusutvikling FORLAGET PRESS AS Inn i kunsten Oslo 2022 75000 1.9.2022 Bevilget 75000 Oversiktsverk om Kjell Torriset Elisabeth Margit Von Krogh Tid i form Vestfold og Telemark 2022 95000 1.9.2022 Bevilget 80000 Katalog/monografi Turid Angell Eng Billedhuggeren Turid Angell Eng - skulptur, tegning, akvareller  Oslo 2022 43500 1.9.2022 Avslått 0 Oppsummerende katalog Risto Holopainen Abstractions and Propaganda Oslo 2022 90000 1.9.2022 Avslått 0 Manusutvikling Marit Gunhild Arnekleiv OVERHOPP Innlandet 2022 96000 1.9.2022 Bevilget 40000 Bok om kunstprosjekt Kari Steihaug Kari Steihaug Oslo 2022 200000 1.9.2022 Bevilget 150000 Monografi VESTLANDSUTSTILLINGEN Monument. Vestland 2022 237000 1.9.2022 Bevilget 60000 Katalog Kjetil Skøien UTENFOR TIDEN Oslo 2022 96380 Avvist 0 Fotobok Andrea Gjestvang Atlantic Cowboy Oslo 2022 60000 1.9.2022 Bevilget 40000 Fotobok Sverre Vegard Strandberg Diptyk Oslo 2022 61000 1.9.2022 Avslått 0 Fotobok NORTHING AS Lens and Landscape Vestland 2022 100000 1.9.2022 Avslått 0 Fotobok MARTIN WHITE 'Big Science' Issue #02 Oslo 2022 50000 1.9.2022 Bevilget 50000 Kunstnerbok-serie Anne Katrine Senstad Neon Guides me Oslo 2022 388000 1.9.2022 Avslått 0 Monografi ORKANA FORLAG AS Stjernenatt Oslo 2022 90000 1.9.2022 Avslått 0 Manusutvikling VERENA WINKELMANN BILLEDKUNSTNER Field Vestfold og Telemark 2022 80000 1.9.2022 Bevilget 80000 Fotobok/kunstnerbok Leif Magne Tangen Bårjås 2022 Troms og Finnmark 2022 90000 1.9.2022 Bevilget 60000 Manusutvikling Anne-Lise Stenseth Av Helene Oslo 2022 50000 Avvist 0 Katalog NO COMPRENDO PRESS AS I get along without you very well Oslo 2022 160000 1.9.2022 Bevilget 40000 Bildebok NORA ADWAN Defragmentation 2019-2022 Vestland 2022 40600 1.9.2022 Bevilget 40000 Kunstnerbok/katalog GJERTRUD STEINSVÅG Irene Nordli Oslo 2022 30000 1.9.2022 Bevilget 60000 Manusutvikling GJERTRUD STEINSVÅG Irene Nordli Oslo 2023 60000 1.9.2022 Avslått 0 Manusutvikling Anne-Lise Stenseth Av Helene - Of Helene Oslo 2022 50000 1.9.2022 Bevilget 50000 Katalog NO COMPRENDO PRESS AS E.F. IDEER (arbeidstittel) Oslo 2022 161410 1.9.2022 Avslått 0 Bok om avisillustrasjoner PIKENE PÅ BROEN AS Det gode liv - The Sweetness of Living (2020-2023) Troms og Finnmark 2022 72000 Avvist 0 Antologi BYEN STORY ANDREAS HELLAND Nowheresville, Ingensteds  Oslo 2023 147011 1.9.2022 Avslått 0 Fotobok BYEN STORY ANDREAS HELLAND Nowheresville, Ingensteds  Oslo 2024 9172 1.9.2022 Avslått 0 Fotobok Helene Sommer Liv laga seg bevisløse tilstander Oslo 2022 75000 1.9.2022 Avslått 0 Fotobok/kunstnerbok ORKANA FORLAG AS Turisten Oslo 2022 150000 1.9.2022 Avslått 0 Bok om Turisten NORDIC ART INSTITUTE TVEITO Libidinal Materialism VS. Neo-Rationalism Oslo 2022 80000 1.9.2022 Avslått 0 Kunstnerbok ORDSKRED AS This is what deaf looks like Vestfold og Telemark 2022 60000 Avvist 0 Fotobok ORDSKRED AS This is what deaf looks like Vestfold og Telemark 2023 450000 Avvist 0 Fotobok PRAKSIS ‘In Character: Your ticket to the art world’. Oslo 2022 120000 1.9.2022 Bevilget 100000 Kunstbok ELSE OLSEN STORESUND Bedehus Vestland 2022 60000 1.9.2022 Avslått 0 Fotobok ENTRÉE Cato Løland Vestland 2022 145000 1.9.2022 Bevilget 80000 Monografi Kjell Jan-Erik Lundström Sággon Máilmmit - Embroidered Worlds -Broderade Världar Utlandet 2022 150000 1.9.2022 Bevilget 90000 Monografi Jon Benjamin Zel Lund Tallerås Fotnoter Viken 2022 165000 1.9.2022 Avslått 0 Fotobok Gabriel Austin Kessler "Substans" Femte Utgave av Sjå Magasin Vestland 2022 10000 1.9.2022 Avslått 0 Magasin