Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Søk støtte

Om søknadsrunden

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Ordningen skal bidra til å styrke produksjon av publikasjoner som presenterer og/eller analyserer aktuelle problemstillinger innen samtidskunst og kunstteori. Det gis støtte til fotobøker, bøker om (kunst)teori, monografier, kunstnerbøker, større utstillingskataloger, bok- eller magasinserier, ulike hybridbøker og fanziner. Manusutviklingsstøtten er en viktig del av ordningen og skal stimulere skribenter til å skrive dyptgående og lengre tekster om samtidskunst.

Tall fra søknadsrunden

Tallet på søknader  er 40
Søknadssum kr 5 254 591
Tildelinger 17  
Tildelingssum kr 1 025 000

Saksbehandlers vurderinger 

Kunstnerne publiserer, ikke bare for å presentere og kontekstualisere sitt eget virke, men også for å teoretisere og løfte fram ulike spørsmål innenfor samtidskunsten. Ordningen Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling ser ut til å svare på behovet i det visuelle feltet. Kvaliteten og bredden i søknadsmaterialet er økende og det er stor aktivitet. Kunst- og kunstnerboken har formater som ofte utfordrer eksisterende standarder, både konkret gjennom ulike størrelser og formmessige variasjoner. Og den mangelfulle infrastrukturen for disse bøkene, som distribusjon og formidling, er prekær. 

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

De siste ti årene har aktiviteten innen produksjon av kunst- og kunstnerbøker økt betraktelig i Norge. Over halvparten av søknadene om foto- og kunstnerbøker kom fra småbokforlag eller er planlagt selvpublisert, 28 til sammen. 7 søknader hadde etablerte forlag som utgivere, her regnes de mindre forlagene Uten tittel og Journal forlag (som spesialiserer seg på fotobøker) inn, noe som likevel sikrer en bredere distribusjon. 3 mindre kunstinstitusjoner søkte; Telemark kunstsenter, Sámi Dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst (SDG), Unge kunstneres samfund (UKS) og alle fikk  støtte.

Mange av bøkene defineres som kunstnerbøker i søknadene, selv om de tenderer mot kataloger og følger en utstilling eller oppsummerer få år i et kunstnerskap. Definisjonen av kunstnerbøker er imidlertid bred; fra bøker som kunst, ofte stilt ut som kunstverk, til ulike hybridbøker. Kunstnerbøkene kommer gjerne ut i få opplag, blir enten selvpublisert eller gitt ut på mindre forlag. To monografier er støttet, der Meta Nordheim (maler) og Runa Boger (tekstilkunstner) samler et langt kunstnerliv. - Det er fortsatt mange søknader til fotobøker og de holder et jevnt høyt nivå. Fotobøker har en egen evne til å ta opp aktuelle samfunnsdiskusjoner, og ved hjelp av tekster blir innleggene i debatten ytterligere understreket. I den siste runden har tematikker i bøkene vært (av)kolonialisering, gjerne med en personlig vri, samt fokus på klima og miljø.  

Fotoboka «Blok P» av Carsten Røh Aniksdal handler om nordisk kolonialisme og refererer til boligblokka i Nuuk på Grønland som ble bygget på 1960-tallet for å samle og sentralisere, modernisere og industrialisere befolkningen på Grønland. Fotografiene i sort – hvitt presenterer bygningskroppens interiør og eksteriør. Grønland fikk selvstyre i 2009 og Blok P ble revet i 2012, som en del av avkolonialiseringen. Fortsatt er det langt igjen til forsoning, noe tekstene av Tone Huse og Hanne Hammer Stien (begge Universitetet i Tromsø) peker på. Mondo Books gir ut boka og lanseringen skjer på Arctic Art Book Fair i Nuuk på Grønland i 2024, samt på visningsstedet Perspektivet i Tromsø.  

Terje Abusdals fotobok kalt «Costa Bravo Holiday Paradise» kommenterer masseturismen. Pr. i dag er det til enhver tid 100 millioner turister på farten rundt om i verden. Boka er basert på eldre, personlige fotografier av ferieturene til bestefaren de siste femten årene av hans liv, fra 1970 og -80 tallet.  

Kunstnerboken «Vibrational Semantics» av Samuel Leszek Brzeski ble først utviklet som en pilot i forbindelse med et kunstneropphold på Lydgalleriet i Bergen sist år (også støttet av EU Oscillations program). Tematikken i boka spenner vidt, fra lydkunst til billedkunst, noe også de åtte tekstlige bidragene bidrar til. Her utforskes randsonene mellom lyd og ord, mellom politisert tale, bråk og stillhet, mellom stemmens evne til sømløst å skifte mellom etterligning eller høy, dyp lyd. 200 eksemplarer av boken vil bli risoprint-trykket på Pamflett i Bergen. 

Eline McGeorge virker og er aktiv som kunstner både internasjonalt (UK) og i Norge. «To be part to be many» defineres som en kunstnerbok, den skal publiseres i London og lansers i Norge på en utstilling i Kunstnerforbundet i oktober 2024. Med en transdisiplinær tilnærming, også inn mot forskning i sitt kunstneriske virke, vil McGeorge undersøke naturen; ressurser og naturutvinning og ødeleggelsen i forbindelse med dette. Det visuelle i boka presenterer digital-animasjon, pikselreringer, visualiseringer av feltarbeid på ulike kunstneropphold, ulike montasjer. 

En mer teoretisk og historisk tilnærming definerer boka som blir gitt ut på Sámi Dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst (SDG) «Education, Experience, Exchange: Towards Curating from Indigenous perspective”. Etter Veneziabiennalen i 2022 og den samiske paviljongen der, ble det opprettet et Sámi Kick-off kurateringsprosjekt på norsk, finsk og svensk side av Sàpmi. Boka omhandler kuratering av og med urfolk i et bredt internasjonalt perspektiv, der også historiske og kulturelle vinklinger løftes. Her vil antakelig Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid i Norge være viktig.  

Manusutviklingsstøtten er en viktig del av ordningen og skal stimulere skribenter til å skrive dyptgående og lengre tekster om samtidskunst. Det er gitt støtte til det kollektive prosjektet «Finna stad», som handler om demokrati, kunst og sted, samt urbanisering og stedsutvikling, der heller ikke bærekraft og klimamål er glemt. Det samarbeides med Hordaland kunstsenter, byarkitekten i Bergen og Gulatinget 2024. -En mer individuell tilnærming preger Emma Aars tekst «Eye as a camera», som skal bli bidrag til «Objektiv» #28. Skribenten har vokst opp med bilder av broren og faren som er aktive fotografer. 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.9.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk: 16.11.2023

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelBoktypeFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Randi Bjerkås Lyngra Randi Bjerkås Lyngra - Arbeider i utvalg 1984 -2023 Oppsummerende katalog Viken 2023 58974 16.11.2023 Bevilget 30000 Kathleen Mcintyre COLOR ME SOFTLY Fotobok Oslo 2023 50000 16.11.2023 Avslått 0 Samuel Leszek Brzeski Vibrational Semantics Kunstnerbok Vestland 2024 206630 16.11.2023 Bevilget 70000 Eline Birgitte Mcgeorge Arbeidstittel: To be part to be many Kunstnerbok Oslo 2023 188800 16.11.2023 Bevilget 80000 Anthony Charles Morton The Place of Shade Manusutvikling Vestland 2023 40000 16.11.2023 Avslått 0 Anthony Charles Morton The Place of Shade Manusutvikling Vestland 2024 40000 16.11.2023 Avslått 0 TALERSTOL GRO JØRGENSEN Blinkskudd! Med fotoblikk på det som skjedde Fotobok/pressehistorie Vestfold og Telemark 2024 80000 16.11.2023 Avslått 0 BILLEDKUNSTNER PETRA RAHM Finna stad Manusutvikling Vestland 2023 90000 16.11.2023 Bevilget 40000 Terje Abusdal Costa Bravo Holiday Paradise Fotobok Oslo 2023 150000 16.11.2023 Bevilget 60000 Stein Rønning Tempera  Kunstnerbok/katalog Oslo 2023 12218 16.11.2023 Bevilget 12000 HILDE ROSENBERG BAMARNI An emotional affair og Thoughts from staring at the sea Kunstnerbok Møre og Romsdal 2023 80000 16.11.2023 Avslått 0 Trond Einar Solberg Indsetviken Mine spor - Minun jälkani Katalog Innlandet 2024 97650 16.11.2023 Avslått 0 STIFTELSEN SÀMI DÀIDDAGUOVDDÀS Education, Experience, Exchange: Towards Curating from Indigenous Perspective. Bok om samisk kuratering Troms og Finnmark 2023 30000 16.11.2023 Bevilget 80000 STIFTELSEN SÀMI DÀIDDAGUOVDDÀS Education, Experience, Exchange: Towards Curating from Indigenous Perspective. Bok om samisk kuratering Troms og Finnmark 2024 80000 16.11.2023 Avslått 0 JAN FREUCHEN Krystallpalasset Bok om arkitektur Nordland 2023 100000 16.11.2023 Bevilget 50000 ANTIPODES CAFÉ Utforsking av Norges flagg Kunstnerbok Oslo 2023 100000 16.11.2023 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ Utforsking av Norges flagg Kunstnerbok Oslo 2024 250000 16.11.2023 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ Utforsking av Norges flagg Kunstnerbok Oslo 2025 200000 16.11.2023 Avslått 0 TELEMARK KUNSTSENTER Meta Norheim - Mellom poteter og perler Monografi Vestfold og Telemark 2023 150000 16.11.2023 Bevilget 70000 GIDSKEN BRAADLIE Galleri 2018-2024 Oversiktskatalog Oslo 2024 190000 16.11.2023 Avslått 0 EMMA AARS Eye As a Camera Manusutvikling Oslo 2023 60000 16.11.2023 Bevilget 30000 KUNSTBOKHANDELEN AS Piken i ilden Kunstnerbok Oslo 2023 120000 16.11.2023 Bevilget 50000 RUNA BOGER Runa Boger Tekstilkunst Monografi Oslo 2023 170000 16.11.2023 Bevilget 70000 Carsten Røh Aniksdal Blok P Fotobok Oslo 2023 140000 16.11.2023 Bevilget 60000 Johannes Kjartansson Kan jeg se deg? - Má ég sjá þig? Fotobok Oslo 2023 30000 16.11.2023 Avslått 0 MALAKIAS LIEBMANN Året under Risørflækken Kunstnerbok Trøndelag 2023 24450 16.11.2023 Avslått 0 Jason David Koxvold Cease Buzzer Fotobok Utlandet 2023 100322 16.11.2023 Avslått 0 Jason David Koxvold Cease Buzzer Fotobok Utlandet 2024 120000 16.11.2023 Avslått 0 Jason David Koxvold Made of Smokeless Fire Fotobok Utlandet 2023 225563 16.11.2023 Avslått 0 STIFTELSEN NORSK KUNSTÅRBOK Norsk kunstårbok  Kunstårbok Vestland 2024 500000 16.11.2023 Bevilget 150000 Kjetil Skøien UTENFOR TIDEN Fotobok Oslo 2023 135000 16.11.2023 Avslått 0 AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP 5 år i Mottaket Katalog Møre og Romsdal 2023 100000 16.11.2023 Avslått 0 UNGE KUNSTNERES SAMFUND 9 til 5: Håndbok for Kunstnerassistentordningen Oversettelse til samisk og engelsk Oslo 2024 173687 16.11.2023 Bevilget 73000 Beate Petersen Gespenster Tidsskrift Oslo 2024 50000 16.11.2023 Avslått 0 STACY BRAFIELD show up Kunstnerbok Vestland 2023 85000 16.11.2023 Avslått 0 HERMAN DREYER FOTO De av oss.  Fotobok Oslo 2024 202500 16.11.2023 Avslått 0 Massimo Leardini Nordmarka Fotobok Oslo 2023 225000 Avvist 0 Stina Molander Skavlan Omsorgsboka Bok om arkitektur Utlandet 2023 40000 16.11.2023 Avslått 0 MØRKEROMMET Støy Magasin-serie Vestland 2024 20000 16.11.2023 Avslått 0 Sofie Berntsen Landskap fra Hadeland Kunstnerbok Oslo 2023 200000 16.11.2023 Bevilget 70000 NILIA HERSDAL The Bedside Lamp Kunstnerbok Vestland 2024 45797 16.11.2023 Avslått 0 VILHELM CHRISTENSEN I Was Moved  Katalog Oslo 2023 100000 16.11.2023 Avslått 0 VILHELM CHRISTENSEN I Was Moved  Katalog Oslo 2024 100000 16.11.2023 Avslått 0 BIGSOUND AS Lyttekammers Lyttebok Vestland 2023 78000 16.11.2023 Avslått 0 KNIPSU KNIPSUFIGHTCAGE KFC Manusutvikling Vestland 2023 120000 16.11.2023 Avslått 0 ØSTLANDSUTSTILLINGEN Østlandsutstillingens katalog 2024 Katalog Oslo 2023 30000 16.11.2023 Avslått 0 ØSTLANDSUTSTILLINGEN Østlandsutstillingens katalog 2024 Katalog Oslo 2024 0 16.11.2023 Bevilget 30000 Lars Elton Line S. Hvoslef – kunsten og mangfoldet Manusutvikling Oslo 2023 45000 16.11.2023 Avslått 0 Lars Elton Line S. Hvoslef – kunsten og mangfoldet Manusutvikling Oslo 2024 45000 16.11.2023 Avslått 0