Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturproduksjon

Søk støtte

Om søknadsrunden

Faglig utvalg for litteratur fatter vedtak i alle saker om produksjonsstøtte til litteratur. Bildeboksøknader er i forkant behandlet av vurderingsutvalget for bildebøker og tegneseriesøknader av vurderingsutvalget for tegneserier.

I vurderingen av søknadene legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet samt tiltakets relevans for Kulturrådets strategi for litteraturområdet. Med utgangspunkt i et faglig og kunstnerisk skjønn vil særlig følgende punkter kunne legges til grunn for vurderingen av den enkelte søknad: Begrunnelse for og formål med produksjonen, hvorvidt produksjonen er nyskapende og utprøvende, om utgivelsen bidrar til bredde innenfor sin sjanger, samt målform. I den samlede prioriteringen av søknader vektlegges også gjennomføringsevne, geografisk fordeling og hvorvidt tilskuddet vil bidra til å styrke bredden i norsk litteratur.

Bildebøker

Det var 25 bildebokprosjekter til behandling denne søknadsrunden. Det ble vedtatt å gi tilskudd til produksjon av 17 av dem. Med «bildebok» forstås her en bok som formidler innholdet kun gjennom illustrasjoner (tekstløs bildebok), eller en bok der det er illustrasjon(er) på hvert oppslag og der de til sammen utgjør minst 50 prosent av omfanget.


Produksjonstilskuddene til bildebøker fordeles normalt med 60 prosent til illustratør og 40 prosent til utgiver. Tilskudd til bøker som utgis av Det Norske Samlaget, går i sin helhet til illustratøren fordi forlaget mottar fast tilskudd over statsbudsjettet. Det gjelder for to av tilskuddene i årets andre søknadsrunde.


23 av søknadene gjelder bøker som har barn som målgruppe, men to gjelder bøker for alle aldersgrupper. Det to sistnevnte bokprosjektene ble ikke tildelt tilskudd. Fire av søknadsrundens utgivelser kommer på nynorsk, og tre av dem fikk tilskudd. 


Åtte søknader ble avslått da de ikke nådde opp i prioriteringen innenfor budsjettrammen for bildebøker.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader:     25
Søknadssum:         kr 2 732 000
Antall tildelinger:     17
Tildelingssum:         kr 992 000

Sakprosa barn og unge

13 søknader om produksjonstilskudd til sakprosa for barn og unge var til behandling denne runden. Faglig utvalg for litteratur tildelte tilskudd til ti bokprosjekter. Retningslinjene definerer «sakprosa» i denne sammenhengen som litterære tekster som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten, skrevet av én eller flere forfattere og for et allment publikum.


En stor andel av bokprosjektene denne runden var rikt illustrert av profesjonelle illustratører. Fagutvalget øremerket 60 prosent av tilskuddet til illustratør, slik praksis har vært også tidligere runder. For ett av bokprosjektene som ble innvilget tilskudd, var det ikke grunnlag for å øremerke andel av tilskuddet til illustratør.

Denne runden var det tre bokprosjekt som rettet seg mot små barn i barnehagealder og fagutvalget vedtok å støtte to av disse. En betydelig andel av bokprosjektene retter seg mot barn i barneskolealder og sju av disse ble innvilget tilskudd. Det var kun én søknad der det søkes støtte til bokprosjekter som retter seg mot ungdommer i denne runden, og fagutvalget vedtok å støtte denne.

To av bokprosjektene var på nynorsk denne runden, mens de øvrige var på bokmål. Tre prosjekter ble avslått med begrunnelsen at de ikke nådde opp innenfor den gjeldende budsjettrammen.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader:     13
Søknadssum:         kr 1 110 000
Antall tildelinger:     10
Tildelingssum:        kr 627 000

Tegneserier

25 tegneserieprosjekter var til behandling denne runden, og 19 ble tildelt produksjonstilskudd. På tilskuddsordningen for litteraturproduksjon kan utgivere søke tilskudd til tegneserier, her forstått som verk der tegninger eller andre grafiske elementer formidler et budskap eller forteller en historie og omfatter både én-rutere og stripeserier. Ordningen gjelder enkeltutgivelser og løpende tegnerseriepublikasjoner og favner både papirbaserte og digitale tegneserier. Det gis også tilskudd til norske biserier i løpende publikasjoner.

12 av tildelingene går som tilskudd til enkeltutgivelser, to til julehefter og fem som støtte til norske biserier i løpende publikasjoner. Av alle 25 søknadene er du kun tre som gjelder rene voksenutgivelser ifølge forlagenes egne kategoriseringer, én innenfor hver av de tre kategoriene, hvorav to har fått tilskudd. De andre 23 tegneseriene er alle rettet mot barn og unge på en eller annen måte. Det være seg både barn og ungdom, kun ungdom, alle aldersgrupper osv. Det ene av juleheftene som har fått tilskudd, kommer på nynorsk og er eneste nynorskutgivelse i denne søknadsrunden.

Produksjonstilskuddene fordeles med 60 prosent til serieskaper(e) og 40 prosent til utgiver. Biseriestøtte går i sin helhet til utgiver.

Seks søknader ble avslått fordi prosjektene ikke nådde opp i prioriteringen innenfor den gjeldende budsjettrammen.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader:     25
Søknadssum:         kr 3 968 850
Antall tildelinger:     19
Tildelingssum:        kr 1 191 000
 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.9.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 22.11.2023

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelForfatter/ illustratør/ serieskaperKategoriFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddKommentarhidden
GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Leo er en løve Arne Svingen og Tiril Valeur Bildebøker Oslo 60000 22.11.2023 Avslått 0 -1 FREMSTAD PARAPLY BARNEBOK FORLAG Få vekk den Musa og vennene hennes Vendela Fremstad og Catharina Krane Bildebøker Nordland 400000 22.11.2023 Avslått 0 -1 GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Sangskatter for barn Alf Prøysen og Victoria Sandøy Bildebøker Oslo 100000 22.11.2023 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Harehjerte Gro Dahle og Kaia Linnea Dahle Nyhus Bildebøker Oslo 80000 22.11.2023 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Verdas rikaste tjuv Marianne Gretteberg Engedal Bildebøker Oslo 100000 22.11.2023 Bevilget 48000 100 % illustratør GYLDENDAL NORSK FORLAG AS God tid Anne Aanensen Randøy og Hilde Hodnefjeld Bildebøker Oslo 100000 22.11.2023 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Ridderne og det store bålet Bjørn F. Rørvik og Marianne Gretteberg Engedal Bildebøker Oslo 80000 22.11.2023 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver GABRIEL SCOTT SELSKABET Sølvfaks som reiste ut i den vide verden Gabriel Scott og Asbjørn Tønnesen Bildebøker Agder 140000 22.11.2023 Avslått 0 -1 SKALD AS Frukt – ny norsk pomologi om eple … Finn Måge Bildebøker Vestland 120000 22.11.2023 Avslått 0 -1 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Stor Martine Grande Bildebøker Oslo 100000 22.11.2023 Bevilget 30000 100 % illustratør GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Bursdagsfesten Bjørn Arild Ersland og Per Dybvig Bildebøker Oslo 80000 22.11.2023 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver FIGENSCHOU FORLAG AS KJENDIS - En bok om å bli berømt! Tora Marie Norberg Bildebøker Oslo 200000 22.11.2023 Avslått 0 -1 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Ellinor Vest får vinger Gudrun Skretting og Eivind Gulliksen Bildebøker Oslo 100000 22.11.2023 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS AVD ST OLAVS GATE OSLO Elg i soloppgang Åse Ombustvedt og Hilde Hodnefjeld Bildebøker Oslo 90000 22.11.2023 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver VIGMOSTAD & BJØRKE AS AVD ST OLAVS GATE OSLO Bjørnen herr Brun Henrik Hovland og Åshild Irgens Bildebøker Oslo 95000 22.11.2023 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver JULIE HELGELAND DAVIDSEN Stinkdyret Stein og vennene hans Julie Helgeland Davidsen Bildebøker Oslo 59065 22.11.2023 Avslått 0 -1 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Nesejakten Andreas Rand og Annette Saugestad Helland Bildebøker Oslo 80000 22.11.2023 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver SPARTACUS FORLAG AS Naturhelter Marina Görtz og Line Renslebråten Bildebøker Oslo 123000 22.11.2023 Bevilget 40000 60 % illustratør / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Rot og Bjørne rydder Hege Østmo-Sæter Olsnes Bildebøker Oslo 50000 22.11.2023 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Pappabatteriet Tine Eide og Rune Markhus Bildebøker Oslo 100000 22.11.2023 Bevilget 60000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Motor-Tor Åshild Skadberg og Kristoffer Kjølberg Bildebøker Oslo 100000 22.11.2023 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver SKALD AS Barnas verdshistorie Erna Osland, Victoria Sandøy Bildebøker Vestland 120000 22.11.2023 Bevilget 80000 60 % illustratør / 40 % utgiver SMOOR ISAKSEN FILM OG MEDIA Marie reiser med vinden Thomas Smoor Isaksen Bildebøker Møre og Romsdal 100000 22.11.2023 Avslått 0 -1 CAPPELEN DAMM AS Flåklype - Rekorden Karsten Fullu m.fl. og Qvisten Animasjon Bildebøker Oslo 60000 22.11.2023 Avslått 0 -1 VIGMOSTAD & BJØRKE AS AVD ST OLAVS GATE OSLO Til slutt blir alle hester Gaute Heivoll og Øyvind Torseter Bildebøker Oslo 95000 22.11.2023 Bevilget 84000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Må vi slutte med olje? Anne Karin Sæther Sakprosa barn og unge Oslo 60000 22.11.2023 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Tett på livet i vann Jannicke Wiik-Nielsen, Line Renslebråten og Dag O. Hessen Sakprosa barn og unge Oslo 90000 22.11.2023 Bevilget 70000 -1 CAPPELEN DAMM AS Det ville Norge Ole Mathismoen og Esther van Hulsen Sakprosa barn og unge Oslo 120000 22.11.2023 Bevilget 70000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Hvorfor spiser vi ikke bananskall? Emilie Nereng og Leonard Furuberg Sakprosa barn og unge Oslo 80000 22.11.2023 Bevilget 50000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Ring 112 Silje Grøtvedt og Thomas Kirkeberg Sakprosa barn og unge Oslo 50000 22.11.2023 Bevilget 40000 60 % illustratør / 40 % utgiver CAPPELEN DAMM AS Ekte sportshelter Marius Lien og Mikael Noguchi Sakprosa barn og unge Oslo 90000 22.11.2023 Bevilget 75000 60 % illustratør / 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Rødrev Synnøve Borge og Nora Brech Sakprosa barn og unge Oslo 80000 22.11.2023 Avslått 0 -1 STIFTINGA DET NORSKE SAMLAGET Vi roper i skogen Trude Tjensvold Sakprosa barn og unge Oslo 100000 22.11.2023 Bevilget 42000 100 % illustratør GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Power Up! Christopher Robin Omdahl Sakprosa barn og unge Oslo 100000 22.11.2023 Bevilget 40000 60 % illustratør / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Naturens rekordbok Katharina Vestre og Linnea Vestre Sakprosa barn og unge Oslo 120000 22.11.2023 Bevilget 95000 60 % illustratør / 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Historien om Ada Hegerberg Halvor Mjaugedal Sakprosa barn og unge Oslo 50000 22.11.2023 Avslått 0 -1 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Historien om Martin Ødegaard Halvor Mjaugedal Sakprosa barn og unge Oslo 50000 22.11.2023 Avslått 0 -1 SKALD AS Å lage eit språk (a.t.) Olaf Huseby, Zarina Saidova Sakprosa barn og unge Vestland 120000 22.11.2023 Bevilget 95000 60 % illustratør / 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Fritt Fall  Emily Sørensen Tegneserier Oslo 100000 22.11.2023 Avslått 0 -1 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Mørkalven bok 3 Helen Kaldheim Tegneserier Oslo 110000 22.11.2023 Avslått 0 -1 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Ugress bok 1 Jenny Jordal Tegneserier Oslo 120000 22.11.2023 Bevilget 60000 60 % tegenserieskaper(e)/ 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Ragnarok bok 4 - Yggdrasil  Odin Helgheim Tegneserier Oslo 120000 22.11.2023 Bevilget 60000 60 % tegenserieskaper(e)/ 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Radio Gaga - 7–8/2022 Diverse tegneserieskapere Tegneserier Oslo 43000 22.11.2023 Bevilget 15000 100 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Rutetid - 5–6/2022 og 1–4/2023 Diverse tegneserieskapere Tegneserier Oslo 303850 22.11.2023 Bevilget 78000 100 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Ville Poter 3 - Byen  Victor Nordahl Tegneserier Oslo 100000 22.11.2023 Bevilget 60000 60 % tegenserieskaper(e)/ 40 % utgiver NO COMPRENDO PRESS AS Streberne bind 2 (arbeidstittel) Knut Nærum Tegneserier Oslo 200000 22.11.2023 Avslått 0 -1 EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Trollungen Gert Olav Stene Tegneserier Oslo 80000 22.11.2023 Avslått 0 -1 KEEP ON WALKING AS TUL - Legenden Lever Videre! Josef Tzegai Yohannes Tegneserier Oslo 150000 22.11.2023 Bevilget 80000 60 % tegenserieskaper(e)/ 40 % utgiver GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Tante Ulrikkes vei Mikael Noguchi Tegneserier Oslo 150000 22.11.2023 Bevilget 60000 60 % tegenserieskaper(e)/ 40 % utgiver EGMONT KIDS MEDIA NORDIC AS Mythos-ordenen Joseph Samuel Solbakk-Ampofo og Jofrid Sandgren Østenstad Tegneserier Oslo 100000 22.11.2023 Bevilget 60000 60 % tegenserieskaper(e)/ 40 % utgiver JIPPI FORLAG AS Tenner Xueting Yang Tegneserier Oslo 130000 22.11.2023 Bevilget 80000 60 % tegenserieskaper(e)/ 40 % utgiver ROESTAD BENTE TALLAK Dragefrykt Henrik Storvik Roestad Tegneserier Viken 180000 22.11.2023 Bevilget 44000 60 % tegenserieskaper(e)/ 40 % utgiver H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Bøllefrø. Den store eplekonkurransen S.G. Bjørdal Tegneserier Oslo 100000 22.11.2023 Avslått 0 -1 STRAND FORLAG AS Dunce jula 2023 Jens K. Styve Tegneserier Oslo 60000 22.11.2023 Bevilget 30000 60 % tegenserieskaper(e)/ 40 % utgiver ÜBERPRESS AS Illustrert kommentarfelt Trond J. Stavås Tegneserier Vestland 140000 22.11.2023 Bevilget 44000 60 % tegenserieskaper(e)/ 40 % utgiver STRAND FORLAG AS Storefri julen 2023 – I rampenisselyset Marius Henriksen Tegneserier Oslo 50000 22.11.2023 Avslått 0 -1 STRAND FORLAG AS Lunch julen 2023 Børge Lund Tegneserier Oslo 50000 22.11.2023 Bevilget 25500 60 % tegenserieskaper(e)/ 40 % utgiver NO COMPRENDO PRESS AS Gulosten - Fengselsfuglen Kristian Krohg-Sørensen Tegneserier Oslo 200000 22.11.2023 Bevilget 80000 60 % tegenserieskaper(e)/ 40 % utgiver STRAND FORLAG AS Hardråde – Kongsbroren Jan Ove Ekeberg og Nils Axle Kanten Tegneserier Oslo 200000 22.11.2023 Bevilget 60000 60 % tegenserieskaper(e)/ 40 % utgiver ÜBERPRESS AS Drømmen Rodrigo Cortez Tegneserier Vestland 160000 22.11.2023 Bevilget 60000 60 % tegenserieskaper(e)/ 40 % utgiver STRAND FORLAG AS Storefri 3 – Storefri 8 - Skoleåret 2022/2023 og 2023/2024 Diverse tegneserieskapere Tegneserier Oslo 171000 22.11.2023 Bevilget 57000 100 % utgiver STRAND FORLAG AS Pondus 8/2022–8/2023 Diverse tegneserieskapere Tegneserier Oslo 569000 22.11.2023 Bevilget 142000 100 % utgiver STRAND FORLAG AS Lunch 7/2022 –7/2023 Diverse tegneserieskapere Tegneserier Oslo 382000 22.11.2023 Bevilget 95500 100 % utgiver