Hopp til innhold
Vedtaksliste

Museene som samfunnsaktører - mangfold, relevans og bærekraft

Søk støtte

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i direktørgruppen: 27.9.2021

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeVedtakVedtaksdatoÅrSøknadssumTilskuddhidden
ANNO MUSEUM AS Dialog i den vanskelige naturforvaltningen Innlandet Avslått 27.9.2021 2021 1255125 0 ANNO MUSEUM AS Dialog i den vanskelige naturforvaltningen Innlandet Avslått 27.9.2021 2022 844300 0 ANNO MUSEUM AS Dialog i den vanskelige naturforvaltningen Innlandet Avslått 27.9.2021 2023 481475 0 ANNO MUSEUM AS Kjønnets verdi i et museumshierarki: Om representasjon av kvinner, kjønn og mangfold på museum Innlandet Bevilget 27.9.2021 2022 1525333 1000000 ANNO MUSEUM AS Kjønnets verdi i et museumshierarki: Om representasjon av kvinner, kjønn og mangfold på museum Innlandet Bevilget 27.9.2021 2023 1525333 1000000 ANNO MUSEUM AS Kjønnets verdi i et museumshierarki: Om representasjon av kvinner, kjønn og mangfold på museum Innlandet Bevilget 27.9.2021 2024 1525334 1400000 MIA - MUSEENE I AKERSHUS FLYT: forskning og formidling om bærekraft i museene Viken Bevilget 27.9.2021 2021 1099827 1000000 MIA - MUSEENE I AKERSHUS FLYT: forskning og formidling om bærekraft i museene Viken Bevilget 27.9.2021 2022 1099827 1000000 MIA - MUSEENE I AKERSHUS FLYT: forskning og formidling om bærekraft i museene Viken Bevilget 27.9.2021 2023 1099827 1000000 MIA - MUSEENE I AKERSHUS Herskapelig i drabantbyen - Å samskape lokal stedstilhørighet gjennom metodisk omdømmebygging og bærekraftig arenautvikling Viken Avslått 27.9.2021 2021 651000 0 MIA - MUSEENE I AKERSHUS Herskapelig i drabantbyen - Å samskape lokal stedstilhørighet gjennom metodisk omdømmebygging og bærekraftig arenautvikling Viken Avslått 27.9.2021 2022 651000 0 MIA - MUSEENE I AKERSHUS Herskapelig i drabantbyen - Å samskape lokal stedstilhørighet gjennom metodisk omdømmebygging og bærekraftig arenautvikling Viken Avslått 27.9.2021 2023 651000 0 MUSEUM STAVANGER AS Den religiøse byen - et krafttak for mangfold Rogaland Avslått 27.9.2021 2021 600000 0 MUSEUM STAVANGER AS Den religiøse byen - et krafttak for mangfold Rogaland Avslått 27.9.2021 2022 2000000 0 MUSEUM STAVANGER AS Den religiøse byen - et krafttak for mangfold Rogaland Avslått 27.9.2021 2023 1000000 0 NORDLANDSMUSEET HAMARØY Den kontroversielle Hamsun i museumskontekst Nordland Avslått 27.9.2021 2021 1200000 0 NORDLANDSMUSEET HAMARØY Den kontroversielle Hamsun i museumskontekst Nordland Avslått 27.9.2021 2022 1200000 0 NORDLANDSMUSEET HAMARØY Den kontroversielle Hamsun i museumskontekst Nordland Avslått 27.9.2021 2023 1200000 0 NYNORSK KULTURSENTRUM, MUSEA FOR SKRIFTKULTUR Synleg - på nynorsk, kvensk, lulesamisk, sørsamisk, nordsamisk, romani, romanes og norsk teiknspråk. Møre og Romsdal Avslått 27.9.2021 2021 132000 0 NYNORSK KULTURSENTRUM, MUSEA FOR SKRIFTKULTUR Synleg - på nynorsk, kvensk, lulesamisk, sørsamisk, nordsamisk, romani, romanes og norsk teiknspråk. Møre og Romsdal Avslått 27.9.2021 2022 880000 0 NYNORSK KULTURSENTRUM, MUSEA FOR SKRIFTKULTUR Synleg - på nynorsk, kvensk, lulesamisk, sørsamisk, nordsamisk, romani, romanes og norsk teiknspråk. Møre og Romsdal Avslått 27.9.2021 2023 1265000 0 OSLO MUSEUM Samlingenes mange stemmer Oslo Bevilget 27.9.2021 2021 1367000 1200000 OSLO MUSEUM Samlingenes mange stemmer Oslo Bevilget 27.9.2021 2022 1367000 1300000 OSLO MUSEUM Samlingenes mange stemmer Oslo Bevilget 27.9.2021 2023 1367000 1200000 PERSPEKTIVET MUSEUM Perspektiver på byvekst Troms og Finnmark Avslått 27.9.2021 2021 20000 0 PERSPEKTIVET MUSEUM Perspektiver på byvekst Troms og Finnmark Avslått 27.9.2021 2022 300000 0 PERSPEKTIVET MUSEUM Perspektiver på byvekst Troms og Finnmark Avslått 27.9.2021 2023 100000 0 PREUS MUSEUM Fotografiet som møteplass: Flerstemmighet, inkludering, relevans Vestfold og Telemark Avslått 27.9.2021 2021 1000000 0 PREUS MUSEUM Fotografiet som møteplass: Flerstemmighet, inkludering, relevans Vestfold og Telemark Avslått 27.9.2021 2022 1015000 0 PREUS MUSEUM Fotografiet som møteplass: Flerstemmighet, inkludering, relevans Vestfold og Telemark Avslått 27.9.2021 2023 980000 0 STIFTELSEN DEANU JA VÀRJJAT MUSEASIIDA/ TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA Bærekraftig duodji-formidling Troms og Finnmark Avslått 27.9.2021 2021 170000 0 STIFTELSEN DEANU JA VÀRJJAT MUSEASIIDA/ TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA Bærekraftig duodji-formidling Troms og Finnmark Avslått 27.9.2021 2022 180000 0 STIFTELSEN DEANU JA VÀRJJAT MUSEASIIDA/ TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA Bærekraftig duodji-formidling Troms og Finnmark Avslått 27.9.2021 2023 280000 0 STIFTELSEN FALSTADSENTERET HICE kunstworkshop Falstad Trøndelag Avslått 27.9.2021 2021 38500 0 STIFTELSEN FALSTADSENTERET HICE kunstworkshop Falstad Trøndelag Avslått 27.9.2021 2022 96500 0 STIFTELSEN MUSEUM NORD GaiaPlan Nordland Avslått 27.9.2021 2021 725000 0 STIFTELSEN MUSEUM NORD GaiaPlan Nordland Avslått 27.9.2021 2022 1565000 0 STIFTELSEN MUSEUM NORD GaiaPlan Nordland Avslått 27.9.2021 2023 710000 0 STIFTELSEN MUSEUM VEST Samarbeid mellom museer og næringsliv - en etisk utfordring? Vestland Avslått 27.9.2021 2022 460000 0 STIFTELSEN MUSEUM VEST Samarbeid mellom museer og næringsliv - en etisk utfordring? Vestland Avslått 27.9.2021 2023 460000 0 STIFTELSEN MUSEUM VEST Samarbeid mellom museer og næringsliv - en etisk utfordring? Vestland Avslått 27.9.2021 2024 500000 0 STIFTELSEN NOBELS FREDSSENTER Dialogprosjekt i regi av Nobels Fredssenter Oslo Avslått 27.9.2021 2021 360000 0 STIFTELSEN NOBELS FREDSSENTER Dialogprosjekt i regi av Nobels Fredssenter Oslo Avslått 27.9.2021 2022 240000 0 STIFTELSEN NORSK TEKNISK MUSEUM Bærekraftige energinarrativer? Industrimuseer møter klimakrisen Oslo Bevilget 27.9.2021 2021 905000 1000000 STIFTELSEN NORSK TEKNISK MUSEUM Bærekraftige energinarrativer? Industrimuseer møter klimakrisen Oslo Bevilget 27.9.2021 2022 915000 1000000 STIFTELSEN NORSK TEKNISK MUSEUM Bærekraftige energinarrativer? Industrimuseer møter klimakrisen Oslo Bevilget 27.9.2021 2023 1095000 600000 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Hvem er du når verden brenner? - ei utstilling om menneskers valg og dilemma under Troms og Finnmark Avslått 27.9.2021 2021 250000 0 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Hvem er du når verden brenner? - ei utstilling om menneskers valg og dilemma under Troms og Finnmark Avslått 27.9.2021 2022 250000 0 VALDRESMUSEA AS Eit skigardsdele - frå stølskultur til hytteindustri Innlandet Bevilget 27.9.2021 2022 1200000 1000000 VALDRESMUSEA AS Eit skigardsdele - frå stølskultur til hytteindustri Innlandet Bevilget 27.9.2021 2023 1200000 800000 VALDRESMUSEA AS Eit skigardsdele - frå stølskultur til hytteindustri Innlandet Bevilget 27.9.2021 2024 1200000 800000 VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST- ALTA MUSEUM IKS Ulike rom - rom for ulikhet Troms og Finnmark Avslått 27.9.2021 2022 579702 0 VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST- ALTA MUSEUM IKS Ulike rom - rom for ulikhet Troms og Finnmark Avslått 27.9.2021 2023 1006560 0 VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST- ALTA MUSEUM IKS Ulike rom - rom for ulikhet Troms og Finnmark Avslått 27.9.2021 2024 866229 0