Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kreativt Europa - oversettelse og promotering av europeisk litteratur

Se vedtakslister

Formål:

Tiltaket vil støtte rundt 40 prosjekter, implementert enten av en enkelt enhet (mono) eller av en gruppering av organisasjoner (multi).
Hvert prosjekt må være basert på en solid redaksjonell og reklamestrategi som dekker en pakke med minst 5 kvalifiserte skjønnlitterære verk oversatt fra og til kvalifiserte språk, og må inneholde følgende elementer:

  • den foreslåtte pakken bidrar til mangfoldet av litteratur i mållandet (eller -landene) ved å inkludere skjønnlitterære verk fra land som er underrepresentert, og spesielt verk skrevet på mindre brukte språk,
  • distribusjonsstrategien sikrer bred og enkel tilgang til verkene for allmennheten,
  • promoteringsstrategien bidrar til en utvidelse og fornyelse av publikum,
  • prosjektet oppmuntrer til samarbeid mellom forfattere, oversettere, forlag, distributører, bokhandlere, biblioteker, festivaler, litterære begivenheter, etc.,
  • prosjektet bidrar til å heve profilen til oversettere og respekterer prinsippet om rettferdig godtgjørelse,
  • Prosjektet tar for seg Kreativt Europa-programmets tverrgående spørsmål og prioriteringer i kulturdelen av programmet.

SØK HER

Åpne alle

Ønsker du mer informasjon eller veiledning?

Kulturdirektoratet er nasjonalt kontaktpunkt og ansvarlig for kulturdesken i Kreativt Europa.

Vi informerer, veileder og diskuterer gjerne ideer med deg!