Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kreativt Europa - oversettelse og promotering av europeisk litteratur

Se vedtakslister

Formål:

 • Å bidra til kulturelt og språklig mangfold i Europa.
 • Å fremme sirkulasjon av kvalitetslitteratur på tvers av landegrenser.
 • Å forbedre tilgangen til litterære verk i Europa og utenfor.
 • Å bidra til at europeisk litteratur når nye publikumsgrupper.
 • Bidra til oversettelser fra «små» språk til store europeiske språk som engelsk, fransk, tysk og spansk.
 • Synliggjøre bøker som som har vunnet EUs litteraturpris.

SØK HER

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Norske forlag kan søke om støtte til:

 • Oversettelse av skjønnlitterære verker av høy kvalitet fra europeiske (og noen utvalgte andre) språk til norsk.
 • Skjønnlitterære verker inkluderer romaner, noveller, dikt, dramatikk, tegneserier, barnelitteratur m. m.
 • Markedsføring av oversatte skjønnlitterære verker, kan også gjelde bruk av digitale verktøy samt promotering av forfattere på bokmesser og litteraturfestivaler.
 •  

Toårig støtte

Norske forlag kan søke om støtte til toårige oversettelsesprosjekter:

 • Man kan søke om støtte opp til 100 000 Euro, men dette beløpet kan ikke overstige 50 % av det totale budsjettet for oversettelsesprosjektet.
 • Man kan søke om støtte til prosjekter som består av oversettelse og markedsføring av en «pakke» på mellom 3-10 skjønnlitterære verker.
 • Maksimum varighet for toårige prosjekter er 2 år.
 • Man kan søke om støtte til prosjekter som er basert på en strategi for oversettelsene, markedsføringen og distribusjonen.

Støtten gis på bakgrunn av budsjetterte utgifter for hele oversettelsesprosjektet og markedsføringsutgifter er godkjente utgifter.

Søknadsskjema

For å søke støtte må du registrere deg i EUs søknadsportal

Disse dokumentene bør du lese før du søker:

Guidelines for Literary Translation project
Guide for applicants
eForm User Guide

Deretter kan du generere søknadsskjema på EUs nettsider.

Opprett søknadsskjema

Vurdering av søknaden

For informasjon om kriterier som brukes i vurderingen, se: 

Utlysning av støtte til oversettelse og promotering av europeisk litteratur

Ønsker du mer informasjon eller veiledning?

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt for Kreativt Europa.

Vi informerer, veileder og diskuterer gjerne ideer med deg!