Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. juni 2017

Tilbake til 2017 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 36. 19 av disse fikk støtte. Samlet spenner disse prosjektene som vanlig over et bredt spekter av tema/fenomener, og dekker et langt kronologisk spenn helt fram til i dag. Mellom prosjektene som har fått støtte finner vi bl.a. ett musealt medisinhistorisk utstillingsprosjekt og fire prosjekter som går på ordning og bevaring av privatarkiver som det er av nasjonal interesse å få sikret.

De reisende i 2018, som er rettet inn mot å dokumentere og formidle taternes kultur og historie, fikk kr 100 000. Prosjektet reiser sentrale problemstillinger knyttet til en av våre nasjonale minoriteter.

Dokumentarfilmprosjekter

Runden for øvrig er preget av flere sterke dokumentarfilmprosjekter, hvor det er bevilget totalt 1,2 mill kr til produksjon av fem filmer: Den siste norske cowboy omhandler migrasjon og 2. generasjons norsk-amerikanere , mens Frihetsprosjektet forteller historien om opprettelsen av Forsøksgymnaset i Oslo i slutten av 1960-årene. Flammen over Jølster er en film om Nikolai Astrups (1880-1928) liv og virke, og med utgangspunkt i stumfilmen Jakten på Laila fra 1929, skal Siivet AS skildre det sammensatte etniske samfunnet nord i Norge og myndighetenes holdninger til det helt fram til i dag. Dokumentarserien Verdal’n karsk og BASE tar for seg BASE-hoppingens historie i Norge.

Disse fem dokumentarfilmene illustrerer det tematiske spennet i søknadsporteføljen på Kulturvern. Positivt er det ellers å kunne stimulere til produksjon av dokumentarfilmer og andre prosjekter i kulturvernet som er orientert mot å dokumentere og formidle temaer og fenomener i vår samtid og nære fortid, og som har høy relevans i lys av aktuelle debatter i dag.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 36
Søknadssum: 6 469 500
Antall tildelinger: 19
Tildelingssum: 2 570 000

 

Søknader som kommer inn til ordningen blir vurdert av Faglig utvalg for kulturvern

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 31.8. - 1.9.2017

  • Vedtak i rådsmøte: 20. - 21.9.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
DRIFTSGRUPPEN OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, ULLEVÅL MUSEUM Reservedelsmennesket/Utviklingen av endoskopisk diagnostikk og behandling Oslo 2017 50000 31.8.2017 Bevilget 60000 DRIFTSGRUPPEN OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, ULLEVÅL MUSEUM Reservedelsmennesket/Utviklingen av endoskopisk diagnostikk og behandling Oslo 2018 11000 31.8.2017 Avslått 0 LIERNE KOMMUNE Bevaring og tilgjengeliggjøring av intervjuer gjort på 1980-tallet. Nord-Trøndelag 2017 12000 31.8.2017 Avslått 0 LIERNE KOMMUNE Bevaring og tilgjengeliggjøring av intervjuer gjort på 1980-tallet. Nord-Trøndelag 2018 5000 31.8.2017 Avslått 0 HANDMADE FILMS IN NORWEGIAN WOODS AS Flammen over Jølster Hordaland 2017 600000 31.8.2017 Bevilget 300000 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Gammeldags julestue Oslo 2017 45000 31.8.2017 Avslått 0 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Gammeldags julestue Oslo 2018 35000 31.8.2017 Avslått 0 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Gammeldags julestue Oslo 2019 35000 31.8.2017 Avslått 0 NORSK VETERANSKIBSKLUB Fyrbøter - og kjelepasserkurs for dampkjeler. Oslo 2017 100000 31.8.2017 Bevilget 100000 SENTER FOR STUDIER AV HOLOCAUST OG LIVSSYNSMINORITETER MED KRIGSHISTORIE I VEGGENE - VILLA GRANDE GJENNOM 100 ÅR Oslo 2017 145000 31.8.2017 Avslått 0 NORGES GOLFFORBUND Kulturminner på og ved golfbaner i Norge Oslo 2017 130000 31.8.2017 Bevilget 220000 NORGES GOLFFORBUND Kulturminner på og ved golfbaner i Norge Oslo 2018 92000 31.8.2017 Avslått 0 AUSTEVOLL KOMMUNE UTVIKLING OG FORVALTNING Full fart framover med fortida i Austevoll Hordaland 2017 100000 31.8.2017 Avslått 0 AUSTEVOLL KOMMUNE UTVIKLING OG FORVALTNING Full fart framover med fortida i Austevoll Hordaland 2018 100000 31.8.2017 Avslått 0 AUSTEVOLL KOMMUNE UTVIKLING OG FORVALTNING Full fart framover med fortida i Austevoll Hordaland 2019 70000 31.8.2017 Avslått 0 FORMIDLINGSKRAFT AS Fornorskningens pris Finnmark 2017 44000 31.8.2017 Bevilget 100000 FORMIDLINGSKRAFT AS Fornorskningens pris Finnmark 2018 100000 31.8.2017 Avslått 0 Erling Andreas Lundeby Digitalisering av gamle glass-slides Rogaland 2017 10500 31.8.2017 Bevilget 10000 STIFTINGA VEST-TELEMARK MUSEUM Åmdals Verk Gruver Telemark 2017 110000 31.8.2017 Avslått 0 STIFTINGA VEST-TELEMARK MUSEUM Åmdals Verk Gruver Telemark 2018 110000 31.8.2017 Avslått 0 DEN NORSKE TURISTFORENING DNT forteller Oslo 2017 100000 20.9.2017 Bevilget 200000 DEN NORSKE TURISTFORENING DNT forteller Oslo 2018 100000 20.9.2017 Avslått 0 NORGES GYLLENLÆRLAUG Norges Gyllenlærlaug 25 år, jubileumsutstilling Akershus 2017 20000 31.8.2017 Avslått 0 FOTOGRAF GORM K. GAARE Krigen etter Oslo 2017 196000 31.8.2017 Avslått 0 FOTOGRAF GORM K. GAARE Krigen etter Oslo 2018 196000 31.8.2017 Avslått 0 FYLKESARKIVET Kristian Hosars fotoarkiv Oppland 2017 200000 31.8.2017 Bevilget 200000 TUNESKIPET DRIFT AS Prosjekt Tuneskipet Akershus 2017 200000 31.8.2017 Avslått 0 HISTORIEN LEVER DA HISTORIEN LEVER Oslo 2017 206000 31.8.2017 Avslått 0 Else Margrethe Olsen Storesund Med andakt Hordaland 2017 34000 31.8.2017 Avslått 0 Else Margrethe Olsen Storesund Med andakt Hordaland 2018 45000 31.8.2017 Avslått 0 Martin Romberg Raven Music Project, del II Vestfold 2017 70000 31.8.2017 Avslått 0 Martin Romberg Raven Music Project, del II Vestfold 2018 140000 31.8.2017 Avslått 0 Martin Romberg Raven Music Project, del II Vestfold 2019 140000 31.8.2017 Avslått 0 EKKOFILM AS Verdal´n karsk og BASE Sør-Trøndelag 2017 250000 31.8.2017 Bevilget 250000 GAIA FILM AS Frihetsprosjektet Oslo 2017 400000 31.8.2017 Bevilget 300000 GAIA FILM AS Frihetsprosjektet Oslo 2018 100000 31.8.2017 Avslått 0 VINJEPRODUKSJONER Magne Skjævesland Lydbok Ferda-VINJE Akershus 2017 40000 31.8.2017 Avslått 0 SIIVET AS Jakten på Laila Finnmark 2017 150000 31.8.2017 Bevilget 150000 SØREN NORDBYE Fra minneboka til to små stuer Akershus 2017 25000 31.8.2017 Bevilget 25000 FOTODAMA AS Forprosjekt: De reisende i 2018 Troms 2018 100000 31.8.2017 Bevilget 100000 MER FILM AS Det annet kjønn Troms 2017 300000 31.8.2017 Avslått 0 ARKIV I NORDLAND Gjenvinning av metadata tilknyttet Lofotposten sitt fotoarkiv Nordland 2017 20000 31.8.2017 Bevilget 20000 FORBUNDET KYSTEN Råseilseminaret 2017 Oslo 2017 40000 31.8.2017 Avslått 0 AURDAL SOKN Nasjonalt seminar for kyrkjeklokker Oppland 2017 205000 31.8.2017 Bevilget 100000 RAFTOSTIFTELSEN Bevaring, katalogisering og registrering av arkivet etter Raftostiftelsen og Stiftelsen Egil Raftos Hus Hordaland 2017 133000 31.8.2017 Bevilget 110000 FIMFILM AS Den siste norske cowboy Hordaland 2017 200000 31.8.2017 Bevilget 200000 GAMVIK KOMMUNE Våres plass Finnmark 2017 120000 31.8.2017 Avslått 0 GAMVIK KOMMUNE Våres plass Finnmark 2018 100000 31.8.2017 Avslått 0 RINGDALS KULTURHISTORISKE Dokumentasjonsprosjektet Agder-kvinner i New York, 1900-1965 Oslo 2017 50000 31.8.2017 Bevilget 50000 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Riddarklubben Hordaland 2017 400000 31.8.2017 Avslått 0 KULTURVÆRSTE AS Hans Nielsen Hauge musikal Østfold 2017 150000 31.8.2017 Avslått 0 CHEZVILLE AS Restaurering og tilgjengeliggjøring av filmene «Mongoland» og «Monstertorsdag» Rogaland 2017 100000 31.8.2017 Avslått 0 HEDVIG BIONG I Knut Knutsens fotspor Oppland 2017 25000 31.8.2017 Bevilget 75000 HEDVIG BIONG I Knut Knutsens fotspor Oppland 2018 50000 31.8.2017 Avslått 0 Hege Haraldsen The artthou Exhibition Rogaland 2017 150000 Avvist 0