Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 3. september 2019

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 46 søknader på ordningen. Det er vedtatt støtte til 20 av prosjektene. Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner og dokumentarfilmskapere er representert. Søknadene viser en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til formidling i form av f.eks. utstillinger og dokumentarfilm. Nedenfor gis en kort omtale to av prosjektene som er relatert til kultur og kulturarv i Sàpmi:

Saemien Sijte: Muittut, muitalusat – The story of the Sámi by the Sámi

Saemien Sijte på Snåsa er nasjonalt museum for sørsamisk historie. Kulturraådet har vedtatt en bevilgning på kr 200 000 for 2020 til prosjektet Muittut, muitalusat – The story of the Sámi by the Sámi. Prosjektet går i grove trekk ut på å utforme en ny type metodologi og tekniske/digitale løsninger som grunnlag for å formidle samisk kultur og kulturarv på en autentisk og moderne måte. Tiltaket er et Interreg-prosjekt som blir gjennomført i samarbeid med søsterinstitusjonene Siida Museum i Inari, Finland og Ájtte i Jokkmokk, Sverige.

Stiftelsen Lásságámmi: Registrering av Nils-Aslak Valkeapääs billedkunst

Stiftelsen Lásságámmi i Storfjord kommune i Troms skal ta hånd om og fremme den kulturelle og åndelige arven etter multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001). Kulturrådetet har vedtatt en bevilgning på kr 85 000 til prosjektet Registrering av Nils-Aslak Valkeapääs billedkunst. Prosjektet går i grove trekk ut på å kartlegge og registrere Valkeapääs verker innen billedkunst og skulptur med informasjon om teknikk, mål, produksjonsår, historikk, eierskap og tilstand. Dette blir lagt inn i samlingsforvaltningssystemet Primus med mulighet for tilgjengeliggjøring på Digitalt fortalt.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 46

Søknadssum: 9 724 693

Antall tildelinger: 20

Tildelingssum: 2 232 000, derav 600 000 som tilsagn for 2020

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.9.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 14. - 15.11.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
FALCK FORLAG AS Ole Paus - 50 år som plateartist Akershus 2020 268500 18.11.2019 Avslått 0 SALANGEN-NYHETER DRIFT AS Nybyggerne i Målselv og Bardu - Fattigmanns Amerika Troms 2020 185240 18.11.2019 Avslått 0 SALANGEN-NYHETER DRIFT AS Gyngestolen - lokalhistorisk dokumentarprogramserie Troms 2020 150000 18.11.2019 Avslått 0 Andreas Stamsø Eidem Prosjekt Saab Safir 337 Nordland 2020 266000 18.11.2019 Avslått 0 Sveinung Sundfør Hesjing for alle! Rogaland 2020 20000 18.11.2019 Avslått 0 Sveinung Sundfør Hesjing for alle! Rogaland 2021 20000 18.11.2019 Avslått 0 Sveinung Sundfør Hesjing for alle! Rogaland 2022 20000 18.11.2019 Avslått 0 STIFTELSEN ARKIVET BE HEARD! Vest-Agder 2020 180000 18.11.2019 Avslått 0 STIFTELSEN ARKIVET Flyktninger forteller: Digital historiefortelling Vest-Agder 2020 100000 18.11.2019 Avslått 0 Arnfinn Andersen Innsamling, dokumentasjon og formidling av historisk materiale om livet i ei fjellbygd i Midt-Tromsmed samiske røtter. Troms 2020 50000 18.11.2019 Avslått 0 Arnfinn Andersen Innsamling, dokumentasjon og formidling av historisk materiale om livet i ei fjellbygd i Midt-Tromsmed samiske røtter. Troms 2021 50000 18.11.2019 Avslått 0 Arnfinn Andersen Innsamling, dokumentasjon og formidling av historisk materiale om livet i ei fjellbygd i Midt-Tromsmed samiske røtter. Troms 2022 30000 18.11.2019 Avslått 0 NATUROPPSYN OG KULTURMINNETJENESTER BERNT ELVE GJELSTEN Barnegjetinga i Noreg Møre og Romsdal 2019 100000 18.11.2019 Avslått 0 NATUROPPSYN OG KULTURMINNETJENESTER BERNT ELVE GJELSTEN Barnegjetinga i Noreg Møre og Romsdal 2020 100000 18.11.2019 Avslått 0 NATUROPPSYN OG KULTURMINNETJENESTER BERNT ELVE GJELSTEN Barnegjetinga i Noreg Møre og Romsdal 2021 20000 18.11.2019 Avslått 0 SIMON GORE AUDIOVISUELT Repetition is Failure: The Story of JR Ewing Akershus 2019 275000 15.11.2019 Avslått 0 SIMON GORE AUDIOVISUELT Repetition is Failure: The Story of JR Ewing Akershus 2020 55000 15.11.2019 Avslått 0 HAUGESUND KULTUR OG FESTIVALUTVIKLING KF Digital formidling av Haugesunds maritime historie Rogaland 2020 315000 18.11.2019 Avslått 0 Rolf Pedersen Digitalisering av gamle nærradio radio sendinger Rogaland 2020 100000 18.11.2019 Avslått 0 Maren Andrea Rønning Barsel, bryllup, gravferd. De rituelle gjenstandenes symbolikk og funksjon i den gamle bondekulturen. Telemark 2020 50000 18.11.2019 Avslått 0 MONSTERFISH AS ReKonstruert Buskerud 2020 200000 28.11.2019 Avslått 0 CAMILLA BORUD STRANDHAGEN Oslo Analog — Bevaring og formidling av smalfilmarven. Oslo 2020 90000 18.11.2019 Avslått 0 KYSTFORLAGET Torbjørn Ødegaard Med rørtang og graveskje. En biografi om arkeologen Erling Johansen. Østfold 2020 75000 18.11.2019 Avslått 0 SAFARI FILM AS Arven – ut i verden Trøndelag 2020 100000 18.11.2019 Avslått 0 SAFARI FILM AS Arven – ut i verden Trøndelag 2021 100000 18.11.2019 Avslått 0 Inge Ås Vi spiste, sov og drakk feminisme Oslo 2020 87000 18.11.2019 Avslått 0 FABRIKK GALLERIET HEIDI BENTE ØYE Moderne makrame-tradisjons håndverk med ny vri. Buskerud 2020 195000 18.11.2019 Avslått 0 HERSTORY AS Bunadsgeriljaen og fornyet bruk av bunaden som politisk våpen. Trøndelag 2020 90000 18.11.2019 Avslått 0 ANTIPODE FILMS AS Bibliotekets anatomi Oslo 2020 300000 18.11.2019 Avslått 0 Ann Coates "Saga Farmann - vikingenes handelsskip" (arbeidtittel) Akershus 2020 350000 18.11.2019 Avslått 0 STIFTELSEN NORDLANDSMUSEET Jakten på medaljen; et anti-fasistisk kunstprosjekt Nordland 2020 100000 18.11.2019 Avslått 0 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Verdiprosjekt - kunnskapsformidling - håndverk Oslo 2020 1000000 18.11.2019 Avslått 0 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Verdiprosjekt - kunnskapsformidling - håndverk Oslo 2021 1000000 18.11.2019 Avslått 0 KOMAFEST AS Komafest: New Chapter 3D Finnmark 2020 100000 18.11.2019 Avslått 0 SUNNIVA RØDLAND, HARPIST Samtaler med en harpist Akershus 2020 58980 18.11.2019 Avslått 0 SELLEVOLL KULTUR OG LANDSKAPSPLEIE "Å, eg veit meg ei veit" Hordaland 2019 15000 15.11.2019 Bevilget 15000 Asta Mitkija Balto Dokumentarfilm: Into the Land of Ice and Fire Finnmark 2020 200000 15.11.2019 Bevilget 200000 STIFTELSEN SAEMIEN SIJTE Muittut, muitalusat- the story of the Sámi by the Sámi Trøndelag 2020 331973 15.11.2019 Bevilget 200000 Linda Mariana Aleksandersen Språk-App på norsk romani. Vest-Agder 2020 250000 15.11.2019 Bevilget 45000 Elin Myhre Prosjekt Finnmarksleiren 1945-1951 Troms 2020 210000 15.11.2019 Bevilget 160000 TRAD FILM AS Elgskogen Hedmark 2020 330000 15.11.2019 Bevilget 200000 STIFTELSEN DANSE- OG TEATERSENTRUM Bedret formidling av Scenewebarkivets innhold Oslo 2020 220000 15.11.2019 Bevilget 150000 FOTOGRAF JORDAL Den amerikanske draumen om Norge Hordaland 2020 42000 15.11.2019 Bevilget 42000 KYSTFORLAGET Torbjørn Ødegaard Søknad om produksjonsstøtte: Tyrkerranet. Bind to i en pentalogi om de nordiske slavene i Nord-Afrika 1600-1800 Østfold 2020 60000 15.11.2019 Bevilget 50000 KYSTFORLAGET Torbjørn Ødegaard "De Fangene i Tyrkiet vedkommende." En kommentert kildeutgivelse. Østfold 2020 70000 15.11.2019 Bevilget 25000 STIFTELSEN LÁSSÁGÁMMI Registrering av Nils-Aslak Valkeapääs billedkunst (maleri, skulptur, tegning) Troms 2020 85000 15.11.2019 Bevilget 85000 STORIESTOTELL SEGELCKE FYRFOLK Akershus 2020 240000 15.11.2019 Bevilget 200000 NORDHORDLAND HUSFLIDSLAG Bråkvitlar og åkle frå Nord- og Midhordland Dokumentasjon og formidling av ein raudlista tradisjon Hordaland 2019 350000 15.11.2019 Bevilget 100000 STIFTINGA MUSEUMSSENTERET I HORDALAND Masker Hordaland 2020 50000 15.11.2019 Bevilget 50000 TALIK DA Dokumentasjon av spelemenn på video Oppland 2020 200000 15.11.2019 Bevilget 120000 VOLDA ELEKTRISKE MYLNE AS Støype nytt slitelag på møllesteinar Møre og Romsdal 2020 200000 15.11.2019 Bevilget 120000 MODUS SENTER FOR MIDDELALDERMUSIKK 20 år med middelaldermusikk, en fortsettelse Oslo 2020 190000 15.11.2019 Bevilget 100000 GRONG BYGDEMUSEUM ALFRED URSTADS BÅTBYGGERVERSTED- NAMSBÅTER Trøndelag 2020 300000 15.11.2019 Bevilget 200000 ARKIV I NORDLAND Fotoarkiv etter Sven Hörnell Nordland 2020 100000 15.11.2019 Bevilget 100000 KOMAFEST AS Komafest: Remixed Finnmark 2020 80000 15.11.2019 Bevilget 70000