Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. mars 2019

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 46 søknader på ordningen. Det er vedtatt støtte til 18 av prosjektene. Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner og dokumentarfilmskapere er representert. Søknadene viser en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til formidling i form av f.eks. utstillinger og dokumentarfilm. Blant søknadene i denne runden var det hele 30 prosjekter hvor barn og unge er målgruppe, og/eller er direkte involvert i gjennomføringen. Nedenfor gis en kort omtale av ett av prosjektene som har fått støtte i denne runden:

Den nye feminismen og kvinnebevegelsen fra slutten av 1960-årene har vært svært viktig for samfunnsutviklingen i Norge, men er underrepresentert i arkivene og i norsk kulturhistorie generelt. På bakgrunn av dette tilrår utvalget en bevilgning på kr 250 000 til foreningen Kvinnebevegelsens arkiv, øremerket til en kartlegging og innsamling av arkivmateriale fra både organisasjoner, ulike grupper og enkeltkvinners aktivisme. Materialet er i dag spredt i ulike arkiver og i kjellere eller på loftet hos privatpersoner. Noen av disse arkivene står i fare for å gå tapt etter hvert som gamle aktivister dør, eller kan bli kastet av andre som ikke kjenner dets verdi. Ved slike kartlegginger kan også hittil ukjente arkiver komme fram i lyset. Målet på sikt er å bevare og tilgjengeliggjøre innsamlet materiale for et allment publikum og framtidig forskning.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 46

Søknadssum: 9 519 824

Antall tildelinger: 18

Tildelingssum: 2 075 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.3.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 20.5.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Kim Sølve Jacobsen Hender, håndverk og historier Rogaland 2019 10000 20.5.2019 Avslått 0 NY MUSIKK Nettbasert arkiv- og dokumentasjonsplattform Oslo 2019 200000 20.5.2019 Avslått 0 NY MUSIKK Nettbasert arkiv- og dokumentasjonsplattform Oslo 2020 200000 20.5.2019 Avslått 0 STIFTINGA VESTNORSK KULTURAKADEMI RØYKOMNEN SITT RETTE BYGNINGSMILJØ – EIT AVGRENSA DOKUMENTASJONSPROSJEKT Hordaland 2019 50000 20.5.2019 Avslått 0 H. J. ANDERSEN AS Tradisjonshåndverk – utveksling mellom Norge og Japan. Forprosjekt 2019-2020. Hordaland 2019 199000 20.5.2019 Avslått 0 H. J. ANDERSEN AS Tradisjonshåndverk – utveksling mellom Norge og Japan. Forprosjekt 2019-2020. Hordaland 2020 1000 20.5.2019 Avslått 0 AV-TEAM V/BJØRN BREMDAL Festung Norwegen - Nord-Norge Telemark 2019 190000 20.5.2019 Avslått 0 NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM Bevaring og bruk av historiske arkiver etter Tinfos AS Telemark 2019 58334 20.5.2019 Avslått 0 NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM Bevaring og bruk av historiske arkiver etter Tinfos AS Telemark 2020 116666 20.5.2019 Avslått 0 NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM Bevaring og bruk av historiske arkiver etter Tinfos AS Telemark 2021 116667 20.5.2019 Avslått 0 SPARBU HUSFLIDLAG Stamping Trøndelag 2019 50000 20.5.2019 Avslått 0 VEVANG VEL Barnelosjen på Vevang - bevaring av regalier, fane og flagg Møre og Romsdal 2019 120000 20.5.2019 Avslått 0 HEDVIG BIONG I Knud Knudsens fotspor II: Historiske fotoprosesser i praksis Oppland 2017 25000 20.5.2019 Avslått 0 HEDVIG BIONG I Knud Knudsens fotspor II: Historiske fotoprosesser i praksis Oppland 2018 50000 20.5.2019 Avslått 0 HEDVIG BIONG I Knud Knudsens fotspor II: Historiske fotoprosesser i praksis Oppland 2019 25000 20.5.2019 Avslått 0 HEDVIG BIONG I Knud Knudsens fotspor II: Historiske fotoprosesser i praksis Oppland 2020 50000 20.5.2019 Avslått 0 POPSENTERET Fra råmateriale til edelt stoff – filmopptak med tidsvitner - nyere norsk populærmusikkhistorie. Oslo 2019 400000 20.5.2019 Avslått 0 POPSENTERET Fra råmateriale til edelt stoff – filmopptak med tidsvitner - nyere norsk populærmusikkhistorie. Oslo 2020 200000 20.5.2019 Avslått 0 KARIVOLD FILM AS Theodor Kittelsen-en oljemaler Østfold 2019 200000 20.5.2019 Avslått 0 VARANGER MUSEUM IKS Digitalisering av mikrofilmer fra Varanger museums bildearkiv. Finnmark 2019 90000 20.5.2019 Avslått 0 KARISMA & DARK ESSENCE RECORDS AS Seigmen-boks Hordaland 2019 30000 20.5.2019 Avslått 0 SAGA GULSVIK AS KulturArv Gulsvik Akershus 2019 35000 20.5.2019 Avslått 0 SAGA GULSVIK AS KulturArv Gulsvik Akershus 2020 35000 20.5.2019 Avslått 0 Even Saugstad Bok: Byoriginaler og personligheter i Oslo Oslo 2019 30000 20.5.2019 Avslått 0 FORTELLERHUSET FortellerRadio Oslo 2019 233114 20.5.2019 Avslått 0 FORTELLERHUSET FortellerRadio Oslo 2020 459726 20.5.2019 Avslått 0 FORTELLERHUSET FortellerRadio Oslo 2021 455978 20.5.2019 Avslått 0 BJØRLO GEIRDIS Svingennissen og Nissen på Bakken - ein stopmotion animert kortfilm som bygger på norsk folketru. Lengde 22 minutt. Hordaland 2019 300000 20.5.2019 Avslått 0 SMALL BUT RAW AS WikiWalk - teknologi for et levende nærmiljø Trøndelag 2019 200000 20.5.2019 Avslått 0 VESTLANDSUTSTILLINGEN Vestlandsutstillingen Hordaland 2019 150000 20.5.2019 Avslått 0 FORLAGSHUSET VEST AS Det har bodd folk i husan Rogaland 2019 150000 20.5.2019 Avslått 0 LINE HÅRKLAU Et hytteliv Oslo 2019 70000 20.5.2019 Avslått 0 LINE HÅRKLAU Et hytteliv Oslo 2020 80000 20.5.2019 Avslått 0 NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM Sett og hørt - innsamling og bevaring av audiovisuelt materiale Telemark 2019 150000 20.5.2019 Avslått 0 NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM Sett og hørt - innsamling og bevaring av audiovisuelt materiale Telemark 2020 350000 20.5.2019 Avslått 0 GJESDAL KOMMUNE KULTURSJEFENS KONTOR Fra ull til vev i Veveriet Rogaland 2019 120000 20.5.2019 Avslått 0 UNGE KUNSTNERES SAMFUND UKS 100 - PUBLIKASJON Fase 1 Oslo 2019 330000 20.5.2019 Avslått 0 UNGE KUNSTNERES SAMFUND UKS 100 - PUBLIKASJON Fase 1 Oslo 2020 350000 20.5.2019 Avslått 0 STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM Havets Helter Nordland 2019 100000 20.5.2019 Avslått 0 HARDRAADE VIKINGSKIPFORENING Bygging av tjæremile Buskerud 2019 20000 20.5.2019 Avslått 0 Ann Iren Jamtøy Den siste snillfjording Trøndelag 2019 120000 20.5.2019 Avslått 0 HJØRUNDFJORD KULTURVERNLAG Fonndokumentasjonssenter Møre og Romsdal 2019 60000 20.5.2019 Bevilget 60000 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN "Tilbake til naturen" en VR-assistert landtur til Oslo ladegård på 1700-tallet Oslo 2019 200000 19.6.2019 Bevilget 200000 DAG HOEL FILMPRODUKSJON AS Trondheim på film, del 2 og 3. Trøndelag 2019 60000 20.5.2019 Bevilget 50000 Jan Krogstad Tradmunnspill Trondheim 2019 Trøndelag 2019 10000 20.5.2019 Bevilget 10000 ROMERIKE HISTORIELAG Kulturminnekart Romerike Akershus 2019 119000 20.5.2019 Bevilget 50000 KVINNEBEVEGELSENS ARKIV Forprosjekt Kvinnebevegelsens arkiv Oslo 2019 322000 19.6.2019 Bevilget 250000 OSLO BYARKIV Transkribering og sikring av pleiebarnas historie Oslo 2019 460000 20.5.2019 Bevilget 200000 AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS Portrett og identitet Aust-Agder 2019 300000 20.5.2019 Bevilget 200000 HEDDAL SOKN Gjenskape Klokkarpulten i Heddal Stavkyrkje Telemark 2019 50000 20.5.2019 Bevilget 50000 MEMOAR Sjøfartsminne - Sjofart.memor.no Hordaland 2019 225000 20.5.2019 Bevilget 150000 ÅSNES KOMMUNE Kultur på tur - Teaterturné med bokbuss gjennom Finnskogen Hedmark 2019 127000 20.5.2019 Bevilget 60000 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Innsamling, dokumentasjon og formidling av historielagenes historie Trøndelag 2019 291339 19.6.2019 Bevilget 120000 FORBUNDET KYSTEN Visningsturné - "Handlingsbåren kunnskap - fra tanke til båt" Oslo 2019 120000 20.5.2019 Bevilget 80000 ALDELES AS BERGEN Hordaland 2019 300000 20.5.2019 Bevilget 100000 OSLO FILMPRODUKSJON AS 1999 – The Internet Documentaries: Den nordiske warez- og demo-scenen, innsamlingsprosjekt. Oslo 2019 230000 20.5.2019 Bevilget 200000 Anne Hytta Tilgjengeliggjøring av ukjent slåtterepertoar fra Heddal Oslo 2019 50000 20.5.2019 Bevilget 35000 KRAGERØ KOMMUNE SAMFUNN Sikker bevaring og ivaretakelse av historiske bilder Telemark 2019 75000 20.5.2019 Bevilget 60000 MYSEN OG OMEGN RØDE KORS Momarkedets historie - digitalisering og formidling Østfold 2019 300000 20.5.2019 Bevilget 200000