Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 3. juni 2020

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 45 søknader på ordningen. Det er vedtatt støtte til 21 av prosjektene. Antall søknader ligger noe lavere enn i tilsvarende runde i 2019, men tatt i betraktning koronasituasjonen det siste halvåret, er det gledelig å se at det er stor aktivitet i kulturvernet.

Tildelingsprosenten i runde 3/2020 ligger på i overkant av 40 %, som er noe høyere enn i de to foregående søknadsrundene i 2020. Det er altså en relativt stor andel av søknadene/prosjektene som holder høy kvalitet, og som blir vurdert å være støtteverdige.

Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner og dokumentarfilmskapere er representert i denne runden. Søknadene fremviser en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon, innsamling og tilgjengeliggjøring av kilder, til formidling på nett eller i form av f.eks utstillinger og dokumentarfilm. Det gis her en omtale av ett av prosjektene har fått støtte:

Dokumentarfilmen Sannhet og forsoning

En av de største bevilgningene i denne runden gikk til Dokufilm as v/ Frode Vestad til produksjon av dokumentarfilmen Sannhet og forsoning, der bakteppet er at Norge i mai 2018 fikk sin Sannhets- og forsoningskommisjon. Kommisjonen skal arbeide med konsekvenser av fornorskingspolitikken, og legge et grunnlag for forsoning mellom samer, kvener og majoritetsbefolkning. De skal arbeide i fire år, frem til sommeren 2022.

I denne perioden følger Dokufilm noen av de som lever og virker blant lulesamene, en minoritet blant minoritetene i Norge. Målet er å lage en film som skal dokumentere noe av virkeligheten og utfordringene de står oppe i til daglig, sett i forhold til konsekvensene av fornorskingspolitikken. I hvilken grad fortsetter konflikter mellom majoritetsbefolkningen og minoritetsbefolkningene å prege livene til samer og kvener i dag?

Sannhet og forsoning vil bli en karakterdrevet dokumentarfilm med to hovedkarakterer. De arbeider begge for en revitalisering av det samiske for å gjenvinne stolthet, kunne reise seg fra skammen, ta tilbake det skambelagte og demoniserte, ta vare på urfolkets rettigheter og beholde retten til selvrepresentasjon.

Fortsatt sliter enkeltindivider og lokalsamfunn med ringvirkninger etter generasjoner med diskriminering og utenforskap. Et mål med filmen, som blir lansert i 2022, er å prøve å skape forståelse av hvor vanskelig situasjonen er, og har vært, når det kommer til forsoning mellom nordmenn og samer.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 45

Søknadssum: 10 397 284

Antall tildelinger: 21

Tildelingssum: 3 590 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.6.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 28.8.2020

  • Vedtak i rådet: 24.9.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Elise By Olsen International Library of Fashion Research Oslo 2020 270000 28.8.2020 Avslått 0 DAG HOEL FILMPRODUKSJON AS Norge vårt Norge i toner og billeder Trøndelag 2020 251000 28.8.2020 Avslått 0 DENDROØKOLOGEN A. J. KIRCHHEFER Markedet i Skibotn; Dokumentasjon og ny kunnskap Troms og Finnmark 2020 42000 28.8.2020 Avslått 0 ARAHAVDE AS Helleristningene i Hammerfest kommune Nordland 2020 120000 28.8.2020 Avslått 0 Elzbieta Wanda Rzewuska Mokko Oslo 2020 180000 28.8.2020 Avslått 0 ARKIV I NORDLAND Tilgjengeliggjøring av lydarkivet etter Radio Korgen Nordland 2020 350000 28.8.2020 Avslått 0 M/K ANDHOLMEN Restaurering av dekk og skrog på MK Andholmen Rogaland 2020 200000 28.8.2020 Avslått 0 HÅ KOMMUNE Oppgradering av utstillingen SPOR Rogaland 2020 350000 28.8.2020 Avslått 0 SCREEN STORY AS Kielland-ulykken Rogaland 2020 150000 28.8.2020 Avslått 0 Jiri Havran Fotografering av norske kirker – et løft for norsk kulturarv Oslo 2020 200000 28.8.2020 Avslått 0 POLARFOX AS Filmbevaring Finnkroken Troms og Finnmark 2020 100000 28.8.2020 Avslått 0 AGDENES VEKST AS 5 filmer fra Agdenes-historien. Trøndelag 2020 200000 28.8.2020 Avslått 0 STIFTELSEN ARKIVET BE HEARD! Digital historiefortelling Agder 2020 60000 28.8.2020 Avslått 0 DEN NORSKE KIRKE Pynt eller fortellinger? Dokumentasjon, formidling og historieforståelse av 1700- og 1800- talls frihåndsdekor i Agderkirker Oslo 2021 250000 28.8.2020 Avslått 0 ANTIPODE FILMS AS Samba Lars Oslo 2021 300000 28.8.2020 Avslått 0 Morten Gaathaug Johan Kvandal - en biografi Viken 2020 150000 28.8.2020 Avslått 0 Morten Gaathaug Johan Kvandal - en biografi Viken 2021 150000 28.8.2020 Avslått 0 Morten Gaathaug Johan Kvandal - en biografi Viken 2022 150000 28.8.2020 Avslått 0 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Kartlegging av audiovisuelt materiale i historielagene Trøndelag 2021 374234 28.8.2020 Avslått 0 STIFTELSEN ARKIVET BE HEARD! fortellerkurs Agder 2020 70000 28.8.2020 Avslått 0 ASTRID SERINE HOEL Innsamling og videreføring av kvensk dans og bevegelse Oslo 2020 100000 28.8.2020 Avslått 0 SMØLA NÆRINGS- OG KULTURSENTER KF Digital formidling av kulturminner (Edøy og Kuli) Møre og Romsdal 2020 400000 28.8.2020 Avslått 0 ÅSHILD SAMSETH Bomber og granater Trøndelag 2020 100000 28.8.2020 Avslått 0 Marius Nergård Pettersen Mannen som levde av landet Viken 2020 100000 28.8.2020 Avslått 0 Marius Nergård Pettersen Mannen som levde av landet Viken 2021 100000 28.8.2020 Avslått 0 Marius Nergård Pettersen Mannen som levde av landet Viken 2022 100000 28.8.2020 Avslått 0 STUDENTERSAMFUNNET Ordet er fritt? Vestland 2020 150000 28.8.2020 Avslått 0 HEMSEDAL HISTORIELAG Jentut´n Viken 2020 500000 28.8.2020 Avslått 0 TAFJORD UNGDOMSLAG Restaurering av sceneteppe Møre og Romsdal 2020 320000 28.8.2020 Bevilget 180000 Frode Vestad SANNHET og FORSONING - for enhver pris? (arb.tittel) Agder 2020 350000 28.8.2020 Bevilget 350000 NORGES ROFORBUND Digitalisering av norsk rohistorie Oslo 2020 280000 28.8.2020 Bevilget 150000 ALDELES AS Dette var deg Vestland 2020 200000 28.8.2020 Bevilget 200000 STORIESTOTELL SEGELCKE DRABANTBYEN, Drømmen om det gode liv Viken 2020 200000 28.8.2020 Bevilget 200000 KUNSTNERFORBUNDET AS Sortering, overdragelse og tilgjengeliggjøring av Kunstnerforbundets driftsarkiv del 2 Oslo 2020 190000 28.8.2020 Bevilget 190000 IDUNN SEM BYRÅ Å overleve freden. Crowdsourcing og co-kuratering av krigsseilerhistorien. Agder 2020 260000 28.8.2020 Bevilget 210000 TIDVIS UTVIKLING AS Fjærpenn og maskinlæring – tilgjengeliggjøring av dokument om 1500 og 1600-tallets Oslo Oslo 2020 300000 28.8.2020 Bevilget 250000 AMMEHJELPEN Ammehjelpens spede begynnelse 1968-83 - en sosialmedisinsk suksesshistorie fra syttitallet   Innlandet 2020 70000 28.8.2020 Bevilget 70000 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Skautfelling redingsaksjon Vestland 2020 100000 28.8.2020 Bevilget 60000 VARDOBAIKI AS Tore Hunds kofte Troms og Finnmark 2020 237500 28.8.2020 Bevilget 200000 Marit Vestrum Folkebarn - folkemusikk og -dans for barnehagebarn i Oslo Oslo 2020 120000 24.9.2020 Bevilget 120000 STIFTELSEN LÁSSÁGÁMMI Kartlegging, registrering, digitalisering av Nils-Aslak Valkeapääs lydarkiv Troms og Finnmark 2020 83500 28.8.2020 Bevilget 80000 BINGEN LENSEMINNEFORENING Fra treet i skogen til lensekar ved Bingen Viken 2020 126250 28.8.2020 Bevilget 125000 ARKIV I NORDLAND Bevaring og katalogisering av fotoarkivene etter Nordlandsposten og Nordlands Framtid Nordland 2021 500000 28.8.2020 Bevilget 250000 ALT GÅR BRA Acanthus Project Vestland 2020 375000 28.8.2020 Bevilget 150000 ARKIV I NORDLAND Bevaring og tilgjengeliggjøring av arkivet etter Norsk Lundehund klubb Nordland 2020 80000 28.8.2020 Bevilget 60000 LEAN AS Bevaring og sikring av samisk kulturarv Troms og Finnmark 2020 493000 28.8.2020 Bevilget 350000 KOKO FILM AS FEM BRØDRE Troms og Finnmark 2020 200000 28.8.2020 Bevilget 200000 STIFTELSEN FRAMTIDSBIBLIOTEKET (FUTURE LIBRARY) Framtidsbiblioteket - Arkiv for framtiden Oslo 2020 95000 28.8.2020 Bevilget 95000 HAMMERFEST KOMMUNE SEKTOR FOR OPPVEKST OG KULTUR Arahavde - de sjøsamiske skattekjelene. Skilting i Hammerfest kommune Troms og Finnmark 2020 150000 28.8.2020 Bevilget 100000