Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 3. mars 2020

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 54 søknader på ordningen. Det er vedtatt støtte til 20 av prosjektene. Antall søknader ligger noe høyere enn i tilsvarende runde i 2019. Tendensen til økning i søknadstallet i 2018 og 2019, ser altså ut til å fortsette inn i 2020.

Tildelingsprosenten i runde 2/2020 ligger på noe i overkant av 30 %, slik som i de ulike søknadsrundene i 2019. Det er altså en relativt stor andel av søknadene/prosjektene som holder høy kvalitet, og som blir vurdert å være støtteverdige.

Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner og dokumentarfilmskapere er representert i denne runden. Søknadene fremviser en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon, innsamling og tilgjengeliggjøring av kilder, til formidling på nett eller i form av f.eks utstillinger og dokumentarfilm. Det gis her en kort omtale av ett av prosjektene har fått støtte:

Senter for nordlige folk - Konflikt mellom vannkraftutbygging og reindrift

Det er bevilget kr 95 000 til Senter for nordlige folk i Kåfjord i Troms til en filmatisk dokumentasjon av vannkraftutbygging og reindrift i Kåfjord. Prosjektet er rigget som et samarbeid mellom senteret og den sjøsamiske fotografen/filmskaperen Ørjan Marakatt Bertelsen, som har base i Nord-Troms.

Bakgrunnen for prosjektet er at utbyggingen av Guolášjohka kraftverk i Kåfjord for over 50 år siden medførte ødeleggelser av natur som fikk innvirkning på både fastboende og flyttsamer. Prosjektet retter oppmerksomhet mot denne tematikken gjennom en filmbasert portrettering av kulturbæreren Inger Elen Båål, som er født i 1931 i familiens gamle sommerboplass i Sabethjohk. Hun og familien var del av reindriftsiidaen som opplevde å miste alt da Guolášjohka kraftanlegg ble utbygget.

Gjennom Båål vil filmen bli ikke bare en dokumentasjon av samisk språk, tradisjonelle sjøsamiske levemåter og kunnskap om natur og økologi som finnes blant urfolk, men også av konsekvenser naturinngrep og utbygginger i regi av storsamfunnet kan ha for kulturer og levemåter i Sápmi. Kulturrådet har vurdert dette å være et viktig og klart støtteverdig tiltak som supplement til et fortsatt relativt lite tilfang av kunnskap om den sjøsamiske kulturen, som også er en minoritet i Sápmi.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 54

Søknadssum: 9 976 107

Antall tildelinger: 20

Tildelingssum: 2 425 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.3.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 15.5.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
TEKSTBUTIKKEN AS KOM OG BLE VÆRENDE - tilflytting av utlendinger i en fiskerikommune. Nordland 2020 20000 15.5.2020 Avslått 0 OLE CHRISTIAN MUSTORP Utbedring av råteskader til vannrenne Viken 2020 30000 15.5.2020 Avslått 0 LO I VESTERÅLEN Vår kamp - Arbeiderbevegelsens historie i Vesterålen Nordland 2021 75000 15.5.2020 Avslått 0 LANDSBY MEDIA, RIGMOR ANNA DAVA Podkast «Feske» Nordland 2020 343680 15.5.2020 Avslått 0 LANDSBY MEDIA, RIGMOR ANNA DAVA Podkast «Feske» Nordland 2021 74712 15.5.2020 Avslått 0 Arne Martin Bøe Videoserien Kulturminne i Valdres Innlandet 2020 199450 15.5.2020 Avslått 0 Arne Martin Bøe Videoserien Kulturminne i Valdres Innlandet 2021 75720 15.5.2020 Avslått 0 Arne Martin Bøe Videoserien Kulturminne i Valdres Innlandet 2022 73180 15.5.2020 Avslått 0 LARVIK BARNE- OG UNGDOMSTEATER Arkiv, Larvik Barne- og ungdomsteater Vestfold og Telemark 2020 12000 15.5.2020 Avslått 0 LARVIK BARNE- OG UNGDOMSTEATER Arkiv, Larvik Barne- og ungdomsteater Vestfold og Telemark 2021 12000 15.5.2020 Avslått 0 LARVIK BARNE- OG UNGDOMSTEATER Arkiv, Larvik Barne- og ungdomsteater Vestfold og Telemark 2022 12000 15.5.2020 Avslått 0 Marthe Synøve Berg Olav Åsteson Trøndelag 2021 80000 15.5.2020 Avslått 0 Torveig Dahl sikring av samlinga etter Rune Amrud Innlandet 2020 80000 15.5.2020 Avslått 0 Torveig Dahl sikring av samlinga etter Rune Amrud Innlandet 2021 80000 15.5.2020 Avslått 0 GAATHAUG MORTEN Johan Kvandal - en biografi Viken 2020 200000 15.5.2020 Avslått 0 SANDEN MEDIA AS Krig på hjemmebane - Rogaland Agder 2020 200000 15.5.2020 Avslått 0 SANDEN MEDIA AS Krig på hjemmebane - Rogaland Agder 2021 200000 15.5.2020 Avslått 0 SANDEN MEDIA AS Englandsfarerne Agder 2020 150000 15.5.2020 Avslått 0 ANNO MUSEUM AS Kvinnebevegelsens arkiver: Berit Ås, Trine Eklund, Torild Skard - katalogisering, digitalisering og tilgjengeliggjøring Innlandet 2020 100000 15.5.2020 Avslått 0 ANNO MUSEUM AS Kvinnebevegelsens arkiver: Berit Ås, Trine Eklund, Torild Skard - katalogisering, digitalisering og tilgjengeliggjøring Innlandet 2021 100000 15.5.2020 Avslått 0 STEINKJER KOMMUNE Brente Steders Regulering - bevaring og restaurering av modellsamlinga Trøndelag 2020 50000 15.5.2020 Avslått 0 STEINKJER KOMMUNE Brente Steders Regulering - bevaring og restaurering av modellsamlinga Trøndelag 2021 100000 15.5.2020 Avslått 0 STEINKJER KOMMUNE Brente Steders Regulering - bevaring og restaurering av modellsamlinga Trøndelag 2022 50000 15.5.2020 Avslått 0 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS Hodet hans Jon Trøndelag 2020 120000 15.5.2020 Avslått 0 HARDANGER FARTØYVERNSENTER HARDANGER OG VOSS MUSEUM FELLESAVD Museumstokt: Hamskiftere og levende døde - Folketro ved kyst og fjord Vestland 2020 60000 15.5.2020 Avslått 0 DAG HOEL FILMPRODUKSJON AS Norge vårt Norge Trøndelag 2020 100000 15.5.2020 Avslått 0 DAG HOEL FILMPRODUKSJON AS Norge vårt Norge Trøndelag 2021 20000 15.5.2020 Avslått 0 DAG HOEL FILMPRODUKSJON AS Norge vårt Norge Trøndelag 2022 180000 15.5.2020 Avslått 0 VESLA OG DE Åbøbyen 100 år Rogaland 2020 100000 15.5.2020 Avslått 0 SLEKT OG DATA VEST-AGDER Formidling av slektshistorie Agder 2020 10000 15.5.2020 Avslått 0 SENTER FOR BYGDEKULTUR AS Treskjæring og kulturarv fra Hjerleid - gjøres tilgjengelig for nye generasjoner av håndverkere - et forprosjekt Innlandet 2020 190000 15.5.2020 Avslått 0 VESTFOLDMUSEENE IKS Alltid bak kamera - Fotodokumentasjon i 50 år Vestfold og Telemark 2020 220000 15.5.2020 Avslått 0 VESTFOLDMUSEENE IKS Alltid bak kamera - Fotodokumentasjon i 50 år Vestfold og Telemark 2021 250000 15.5.2020 Avslått 0 VESTFOLDMUSEENE IKS Alltid bak kamera - Fotodokumentasjon i 50 år Vestfold og Telemark 2022 250000 15.5.2020 Avslått 0 MEMOAR : MJØSAKSJONEN:Pilot for muntlig Miljø-dokumentasjon Vestland 2020 200000 15.5.2020 Avslått 0 MEMOAR : MJØSAKSJONEN:Pilot for muntlig Miljø-dokumentasjon Vestland 2021 200000 15.5.2020 Avslått 0 TOM SANDBERG FOUNDATION Innramming som sikring av sentrale fotografiske verk av Tom Sandberg i PS1-samlingen (2007) Oslo 2020 125000 15.5.2020 Avslått 0 TOM SANDBERG FOUNDATION Innramming som sikring av sentrale fotografiske verk av Tom Sandberg i PS1-samlingen (2007) Oslo 2021 125000 15.5.2020 Avslått 0 TOM SANDBERG FOUNDATION Innramming som sikring av sentrale fotografiske verk av Tom Sandberg i PS1-samlingen (2007) Oslo 2022 125000 15.5.2020 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Jahn Teigen - 1975-2004 Viken 2020 80500 15.5.2020 Avslått 0 DRAUG PRODUKSJONER, STINA RAVDNA LORÅS Sinte gamle samedamer Trøndelag 2020 201100 15.5.2020 Avslått 0 FORENINGEN NUMEDAL MIDDELALDERSENTER Middelalderverkstedet 2020 Viken 2020 70000 15.5.2020 Avslått 0 FYLKESKULTURSJEFENS KONTOR DIG-IT Møre og Romsdal 2020 500000 15.5.2020 Avslått 0 Tor Wibe Forprosjekt for Helgeklær fra Innherred Trøndelag 2020 35000 15.5.2020 Avslått 0 Tor Wibe Forprosjekt for Helgeklær fra Innherred Trøndelag 2021 15000 15.5.2020 Avslått 0 EIR FILM Handegard Gamlebyen Hvem, hva, hvor Viken 2020 100000 15.5.2020 Avslått 0 EIR FILM Handegard Gamlebyen Hvem, hva, hvor Viken 2021 180000 15.5.2020 Avslått 0 BERGEN DOMKIRKE SOKN Bergen kirkeautunnale 2020 – Bedehus – Formidlingsprosjekter Vestland 2020 60000 15.5.2020 Avslått 0 Lisa Grimstad Tradisjonsmatdagan Nordland 2020 85000 15.5.2020 Avslått 0 Finn Terje Uberg Med hjertet i folkedrakten Agder 2020 28000 15.5.2020 Avslått 0 Finn Terje Uberg Med hjertet i folkedrakten Agder 2021 100000 15.5.2020 Avslått 0 MJØSMUSEET AS Viking på Mjøsa Innlandet 2020 71000 15.5.2020 Avslått 0 ODILLES FORETAK ODILLE BLEHR Madonnaprosjektet - en forestilling om Dagny Juel Oslo 2020 150000 15.5.2020 Avslått 0 NORDICSTORIES NORD AS Nordlands Jeanne d'Arc Nordland 2020 200000 15.5.2020 Bevilget 200000 DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁS OS / SENTER FOR NORDLIGE FOLK AS Guoláš.Kåfjords historie om vannkraftutbygging og reindrift. Et filmatisk dokumentasjonsprosjekt. Troms og Finnmark 2020 95000 15.5.2020 Bevilget 95000 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Dokumentasjon av sørsamiske håndverkstradisjoner Trøndelag 2020 130000 15.5.2020 Bevilget 130000 Vibeke Emilie Steinsholm Nååke gåkka* den sør-samiske kulturen i Verdensarv - Vega Nordland 2020 120000 15.5.2020 Bevilget 120000 KULTURMINNEBØNDENE Ravinepodden Viken 2020 110000 15.5.2020 Bevilget 110000 AKERSHUS MUSIKKRÅD Tilrettelegging for formidling: Ordning og digitalisering av folkemusikk fra Akershus. Viken 2020 150000 15.5.2020 Bevilget 150000 MEDIA SERVICE AS Motkunst - en dokumentar om den nordiske modernismen Agder 2020 250000 15.5.2020 Bevilget 250000 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Dokumentasjon av rørossamisk-härjedalssamisk dialekt Trøndelag 2020 90000 15.5.2020 Bevilget 90000 May-Lill Ljosdal Ytterligere innsamling, kartlegging og transkribering av John Ljosdals verk og historie. Agder 2020 150000 15.5.2020 Bevilget 50000 Jan Krogstad Tradmunnspill 2020 Trøndelag 2020 10000 15.5.2020 Bevilget 10000 SIIVET AS Kvenske historier sesong 3 Troms og Finnmark 2020 126765 15.5.2020 Bevilget 70000 FALCK FORLAG AS Terje Mosnes - Jazz – Som sagt: Intervjuer gjennom 50 år Viken 2020 58000 15.5.2020 Bevilget 20000 UNIMA NORGE Karel Hlavatys figurer, masker og scenografi Oslo 2020 100000 15.5.2020 Bevilget 75000 HERSTORY AS Arven UNG er en kortdokumentarserie på fire episoder om lærlinger som har valgt gamle håndverk som levevei. Trøndelag 2020 200000 15.5.2020 Bevilget 200000 HAUGE 2021 Utstilling om Hans Nielsen Hauge Viken 2020 200000 15.5.2020 Bevilget 100000 MAGMA GEOPARK AS Klokkesteiner og syngende steiner Rogaland 2021 120000 15.5.2020 Bevilget 120000 ANTIRASISTISK SENTER Antirasistisk Senter - 30 års arbeid mot rasisme Oslo 2020 750000 15.5.2020 Bevilget 385000 ORIGINAL FILM AS Gjenreisning - innsamling, dokumentasjon og formidling Troms og Finnmark 2020 185000 15.5.2020 Bevilget 100000 FORTIDSMINNEFORENINGEN DEN TRØNDERSKE AVDELING Visit Tautra Trøndelag 2020 80000 15.5.2020 Bevilget 80000 GRUE KOMMUNE Formidling av historien om tettstedet Svullrya på Finnskogen - husene, utviklingen og bygdebyen. Innlandet 2020 198000 15.5.2020 Bevilget 70000