Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. desember 2022

Tilbake til 2023 (Alle)

Om søknadsrunden

Formålet med ordningen er å stimulere til prosjektbasert arbeid med innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling som gir økt kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge fram til i dag. Det legges særlig vekt på tiltak som inkluderer flere stemmer, styrker mangfoldet og øker bredden i kulturvernet.

Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og i søknadsrundene er ofte både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner, fylkeskommuner og dokumentarfilmskapere representert. Prosjektene viser også i denne første søknadsrunden i 2023 en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til prosjekter for tilgjengeliggjøring og formidling/produksjon i form av for eksempel fysiske og digitale utstillinger og dokumentarfilm.

Til denne runden kom det inn i alt 75 søknader på ordningen. Dette er ny rekord for én søknadsrunde siden 2014. I tilsvarende runder i 2022 og 2021, kom det inn hhv 48 og 65 søknader. I vurderingen er det lagt overordnet vekt på prosjektenes historie- og kulturvernfaglige forankring og kvalitet. Tiltakenes relevans i forhold til rådets strategi og gjeldende fagområdeplan er vurdert særskilt. Igjen var det en stor andel av prosjektene som ble vurdert å være støtteverdige, og behandlingen i utvalget munnet ut i vedtak om tilskudd til 30 av prosjektene.

Tildelingsprosenten (jf søknadstall) i runde 1-2023 er på 40 %, som ligger tett opp under gjennomsnittet for søknadsrundene både i 2021 og 2022. Tiltakene som har fått tilskudd er blitt prioritert i en situasjon der budsjettrammen til kulturverntiltak gir strenge prioriteringer som medfører at også gode prosjekter får avslag. Samtidig er det oppløftende å se at responsen på rådets og utvalgets hovedsatsingsområder er svært god.

Ordningen er åpent innrettet idet den henvender seg til en stor og sammensatt målgruppe. Søknadsporteføljen er også sammensatt hva angår tiltakenes størrelse, rigging og tematikk, og det kommer inn søknader fra ulike aktører over hele landet. Den geografiske fordelingen er svært god, og kommer til syne også i inneværende runde, med bevilgninger fra Agder i sør til Troms og Finnmark i nord. Alle fylker er ikke nødvendigvis representert i vedtakslistene fra hvert møte, men over tid bidrar ordningens formål og innretning til aktivitet i hele Norge.

Under følger en kort omtale av to av prosjektene som fikk tilskudd.

Niccofilm: Ideer fra Gud og Djevelen og de fire verdenshjørner

Niccofilm i Sunnfjord, Vestland har fått et tilskudd på kr 200 000 til produksjon av «Ideer fra Gud og Djevelen og de fire verdenshjørner», en dokumentarfilm om en av Norges mest kjente kunstnere, Oddvar Torsheim (f. 1938). Gjennom samtaler, erindringer, og ikke minst malerier og grafikk, søker filmen å besvare hvem Torsheim egentlig er? Utad framstår han som en bygdeorginal i positiv forstand, en «avviker» som skyr konformitet. Men det finnes en annen, og mindre offentlig kjent side ved ham. Som Oddvar selv sier: «Eg elskar å halde kjeft, men det er ingen som trur meg». På vei mot 85 år følger vi Torsheim i arbeidet med en ny utstilling og utformingen av et nytt kunstverk på Knutholmen i Bremanger, og slipper til hjemme i hans egen stue for å komme bak fasaden til kunstneren og gå i dybden på inspirasjonskildene hans.

Museene i Akershus: Krigens forsømte stemmer

Museene i Akershus har fått et tilskudd kr 300 000 i tilskudd til et forsknings- og formidlings- prosjekt ved Grinimuseet. Gjennom å anlegge et kjønns- og mangfoldsperspektiv på historien til Grini fangeleir, er det et mål å synliggjøre marginaliserte grupper som i liten eller ingen grad er viet oppmerksomhet i litteraturen som i dag foreligger om okkupasjonstiden i Norge. Målet er å kunne gi et mer representativt og utfyllende bilde av skeiv historie og kvinnehistorie i krigsårene, og hvordan disse gruppene opplevde fangenskapet. Prosjektet vil bidra med ny dokumentasjon, innsikt og kunnskap om norsk okkupasjonshistorie generelt, og Grinis historie spesielt. Konkret vil «Kvinner i fangenskap» bli en ny utstillingsdel som omhandler de kvinnelige grinifangene, mens «Skeive historier fra norske fangeleirer» vil bidra til ny kunnskap om hvordan livet var for skeive under andre verdenskrig i Norge.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 75

Søknadssum: 22 087 183

Antall tildelinger: 30

Tildelingssum: 5 560 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 28.2.2023

  • Vedtak i rådsmøte: 30.3.2023

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
MUSEENE ARVEN AS «Kunsten å bygge en båt: et verksted – en båtbygger – og Nils Aas» Trøndelag 2023 65000 28.2.2023 Avslått 0 E-MAR, EGERSUND MARITIME MUSEUM OG DOKUMENTASJONSSENTER «Vi var her». Rogaland 2023 200000 28.2.2023 Avslått 0 E-MAR, EGERSUND MARITIME MUSEUM OG DOKUMENTASJONSSENTER «Vi var her». Rogaland 2024 200000 28.2.2023 Avslått 0 E-MAR, EGERSUND MARITIME MUSEUM OG DOKUMENTASJONSSENTER «Vi var her». Rogaland 2025 200000 28.2.2023 Avslått 0 VÆRLANDS ORD ANNO 1798 Agder 2023 100000 28.2.2023 Avslått 0 VÆRLANDS ORD ANNO 1798 Agder 2024 100000 28.2.2023 Avslått 0 VÆRLANDS ORD ANNO 1798 Agder 2025 100000 28.2.2023 Avslått 0 SKUR 53 AS Árdna- jakten på en skjult skatt; Det landskapet du ser er ikke det egentlige landskapet Trøndelag 2023 248000 28.2.2023 Avslått 0 MEMOAR Arkivet «beredskap 2020-2022»: Samlinger av intervju fra hendelser som endrer historia vår Vestland 2023 1434981 28.2.2023 Avslått 0 Shmuel Binyamin Wallentin Rosenberg Vigardt Arkivstudier til bokprosjekt om «Ragnhilds-familien», en familie fra den nasjonale minoriteten romanifolket taterne Viken 2023 199404 28.2.2023 Avslått 0 MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG GJENREISING I FINNMARK IKS Bevaring og sikring av kulturarven fra andre verdenskrig og gjenreisningen Troms og Finnmark 2023 255000 28.2.2023 Avslått 0 PRO MUSICA Bjørn Talén: innspillinger 1915-1930 Viken 2023 15000 28.2.2023 Avslått 0 Ingrid Torp Dokumentasjon av dekorerte inngangspartier i Oslos murgårder Oslo 2023 250000 28.2.2023 Avslått 0 Terje Boye-Hansen FNMA, en leksikal nettside om den totale norske musikkdramatikk. Viken 2023 100000 28.2.2023 Avslått 0 IDUNN SEM BYRÅ Folkemusikkmaskinen. Kunst, kunstig intelligens og kulturarv Agder 2023 260000 28.2.2023 Avslått 0 IDUNN SEM BYRÅ Folkemusikkmaskinen. Kunst, kunstig intelligens og kulturarv Agder 2024 100000 28.2.2023 Avslått 0 BOKSTUDIO MY HOME & STUDIO KRISTIN BAE MYSEN Formidling av Arendals historie gjennom Arendalskunstneren Fred Terkelsens bilder. Interaktiv byvandring Agder 2023 95000 28.2.2023 Avslått 0 Vivian Midttveit Forteljingar frå krigshendingane i Telavåg. Vestland 2023 150000 28.2.2023 Avslått 0 NORSKE GLASSKUNSTNERE Fra taust og lokalt til uttalt og tilgjengelig  Troms og Finnmark 2023 256000 28.2.2023 Avslått 0 STEMNEBØ TING Frå Fiskarbonden til ålmenta Vestland 2023 30000 28.2.2023 Avslått 0 HÅ KOMMUNE FYRDIRIKS – DEN TEIKNANDE FYRDIREKTØREN CARL FREDERIK DIRIKS (1814 – 1895) Rogaland 2023 150000 28.2.2023 Avslått 0 AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS Fædrelandsvennens fotoarkiv - bevaring, digitalisering og tilgjengeliggjøring Agder 2023 300000 28.2.2023 Avslått 0 AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS Fædrelandsvennens fotoarkiv - bevaring, digitalisering og tilgjengeliggjøring Agder 2024 300000 28.2.2023 Avslått 0 AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS Fædrelandsvennens fotoarkiv - bevaring, digitalisering og tilgjengeliggjøring Agder 2025 300000 28.2.2023 Avslått 0 ALDELES AS Havfolket Vestland 2023 350000 28.2.2023 Avslått 0 Juan Carlos Vargas Brito Hele Verden i Boks Oslo 2023 191000 28.2.2023 Avslått 0 IDRETTSLAGET SANDVIKEN Historisk og fremtidsrettet digitalt arkiv for IL Sandviken Vestland 2023 250000 28.2.2023 Avslått 0 IDRETTSLAGET SANDVIKEN Historisk og fremtidsrettet digitalt arkiv for IL Sandviken Vestland 2024 250000 28.2.2023 Avslått 0 IDRETTSLAGET SANDVIKEN Historisk og fremtidsrettet digitalt arkiv for IL Sandviken Vestland 2025 250000 28.2.2023 Avslått 0 ANNE CAMILLE DYBDAHL JØRGENSEN Hverdagen gennem 8 årstider: Et levet liv med rensdyravl Troms og Finnmark 2023 79325 28.2.2023 Avslått 0 ANNE CAMILLE DYBDAHL JØRGENSEN Hverdagen gennem 8 årstider: Et levet liv med rensdyravl Troms og Finnmark 2024 158649 28.2.2023 Avslått 0 KRISTOFFERSENMARTENS MARI MARTENS KRISTOFFERSEN Kjetta på Dovre Viken 2023 60000 28.2.2023 Avslått 0 KULTIVATOR AS Kontradanser og Salongdanser Innlandet 2023 65000 28.2.2023 Avslått 0 KRISTOFER UPPDALS VENNER Kristofer Uppdal: Ressurssenter Trøndelag 2023 200000 28.2.2023 Avslått 0 FORTIDSMINNEFORENINGEN Kårøya – en redningsaksjon Oslo 2023 100000 28.2.2023 Avslått 0 FORTIDSMINNEFORENINGEN Kårøya – en redningsaksjon Oslo 2024 100000 28.2.2023 Avslått 0 FORTIDSMINNEFORENINGEN Kårøya – en redningsaksjon Oslo 2025 100000 28.2.2023 Avslått 0 Johanne Corina Gisholt Bergkvist Manus historisk sakprosa: Romanifolkets historie på 1800-tallet Oslo 2023 384000 28.2.2023 Avslått 0 Johanne Corina Gisholt Bergkvist Manus historisk sakprosa: Romanifolkets historie på 1800-tallet Oslo 2024 384000 28.2.2023 Avslått 0 EVA RØYRANE AS Naustlandet - eit tidsbilete frå norskekysten Vestland 2023 100000 28.2.2023 Avslått 0 EVA RØYRANE AS Naustlandet - eit tidsbilete frå norskekysten Vestland 2024 100000 28.2.2023 Avslått 0 EVA RØYRANE AS Naustlandet - eit tidsbilete frå norskekysten Vestland 2025 100000 28.2.2023 Avslått 0 VALDRESMUSEA AS Nordisk instrumentseminar Innlandet 2023 200000 28.2.2023 Avslått 0 OPEN HOUSE BERGEN OPEN HOUSE BERGEN Vestland 2023 175000 28.2.2023 Avslått 0 OPEN HOUSE BERGEN OPEN HOUSE BERGEN Vestland 2024 175000 28.2.2023 Avslått 0 OPEN HOUSE BERGEN OPEN HOUSE BERGEN Vestland 2025 175000 28.2.2023 Avslått 0 DEN NORSKE LEGEFORENING Organisering og avlevering av Den norske legeforeningens privatarkiv Oslo 2023 329374 28.2.2023 Avslått 0 Elin Pehrson Grytting Paul Berstad. Folkesongar, forteljar og spelemann frå Selje i Nordfjord. Vestland 2023 30000 28.2.2023 Avslått 0 COMPANY B. VALIENTE RE-CONNECT - før og nå (arb tittel) Oslo 2023 120000 28.2.2023 Avslått 0 NINA HURUM MØBELTAPETSERER Samling, bevaring og dokumentasjon av skriftlige og muntlige kilder i møbeltapetsererfaget. Oslo 2023 107700 28.2.2023 Avslått 0 NINA HURUM MØBELTAPETSERER Samling, bevaring og dokumentasjon av skriftlige og muntlige kilder i møbeltapetsererfaget. Oslo 2024 288750 28.2.2023 Avslått 0 PRIDE ART Skeiv hele året, skeiv hele livet - skeiv kunst som brobygger Oslo 2023 700000 30.3.2023 Avslått 0 Torill Thømt Smijern i middelalderen - gammelt håndverk, ny kunnskap Viken 2023 150000 28.2.2023 Avslått 0 Torill Thømt Smijern i middelalderen - gammelt håndverk, ny kunnskap Viken 2024 150000 28.2.2023 Avslått 0 Torill Thømt Smijern i middelalderen - gammelt håndverk, ny kunnskap Viken 2025 50000 28.2.2023 Avslått 0 NES-ÅRNES SPEIDERGRUPPE Speiderleir Hvam1323 Viken 2023 500000 28.2.2023 Avslått 0 HÅ KOMMUNE SPOR - ET MØTE MED FORHISTORIEN Rogaland 2023 150000 28.2.2023 Avslått 0 ORFEUS PUBLISHING AS Syv ikoniske bygg – Jan Digerud og postmodernismen Oslo 2023 200000 28.2.2023 Avslått 0 KARL OTTO KRISTOFFERSEN Sølvhjerte Viken 2023 110000 28.2.2023 Avslått 0 SYNNEVA GJELLAND - KUNST OG KREASJON Tonesetjing av Halldis Moren Vesaas Vestland 2023 50000 28.2.2023 Avslått 0 TRØNDERSK LANDBRUK AS Vi møtes ved melkerampa Trøndelag 2024 30000 28.2.2023 Avslått 0 STIFTINGA MUSEUMSSENTERET I HORDALAND Virtuelle Lygra Vestland 2023 300000 28.2.2023 Avslått 0 SPLITCITY MAGAZINE Visit StreetArt; Urban kulturarv Oslo 2023 225000 28.2.2023 Avslått 0 KULTURMINNEBØNDENE Vormadalen, et nettsted for KULA Viken 2023 100000 28.2.2023 Avslått 0 AKERSELVA TREBÅTFORENING Åremakeri fra SKOG til HAV Oslo 2023 50000 28.2.2023 Avslått 0 AKERSELVA TREBÅTFORENING Åremakeri fra SKOG til HAV Oslo 2024 60000 28.2.2023 Avslått 0 AKERSELVA TREBÅTFORENING Åremakeri fra SKOG til HAV Oslo 2025 60000 28.2.2023 Avslått 0 KALLIJOEN ÄÄNI - LYDEN AV SKALLELV ”Skallelv i skala, ingen vinkler er rette” - kvensk kulturarv og byggeskikk foreviges. Troms og Finnmark 2023 120000 28.2.2023 Bevilget 120000 NICCOFILM AS «Ideer fra Gud og Djevelen og de fire verdenshjørner» - en dokumentar om Oddvar Torsheim Vestland 2023 200000 28.2.2023 Bevilget 200000 KOPPARLEDEN TEATERLAG Anna i ødemarka - dybdeinvtervjuer og ny forståelse av historien. Innlandet 2023 60000 28.2.2023 Bevilget 60000 HAUGALANDMUSEET AS Basisutstilling om de båtreisende Rogaland 2023 400000 28.2.2023 Bevilget 400000 EKKOFILM AS Den lange krigen Trøndelag 2023 400000 28.2.2023 Bevilget 250000 HEIA FOLK AS Den siste ostemaker – budeias fortelling om gamalosten Viken 2023 400000 28.2.2023 Bevilget 300000 EVOKE FILM AS Dokumentarfilmen Kangas Troms og Finnmark 2023 450000 28.2.2023 Bevilget 300000 FOLKEMUSIKKSAMLINGA I NORD-TRØNDELAG Folkemusikksamlinga i Nord-Trøndelag: Klargjøring for fomidling - registrering del 2 Oslo 2023 105000 28.2.2023 Bevilget 100000 Pablo Castilla Heredia Implementation of Solobservatoriet’s photo-collection Conservation Plan Viken 2023 330000 28.2.2023 Bevilget 190000 NORWEGIAN KNITTING AS Innsamling, dokumentasjon og formidling av immateriell kulturarv knyttet til gamle kofte- og genseroppskrifter. Trøndelag 2023 150000 28.2.2023 Bevilget 150000 JAKOP FILIP JANSSØNN HAUAN Jietnavuorká? ja Jakop Janssønn Oslo 2023 100000 30.3.2023 Bevilget 100000 MIA - MUSEENE I AKERSHUS KRIGENS FORSØMTE STEMMER Viken 2023 400000 28.2.2023 Bevilget 300000 RUIJAN KVÄÄNIT KESKI-NORJA - NORSKE KVENER MIDT-NORGE Kurs i veving av bånd med grindvev Trøndelag 2023 22000 28.2.2023 Bevilget 10000 STIFTINGA VESTNORSK KULTURAKADEMI Kveik - innsamling, sikring og vidareføring Vestland 2023 100000 28.2.2023 Bevilget 80000 SIIVET AS Kvenske historier 4 – ut i verden Troms og Finnmark 2023 200000 28.2.2023 Bevilget 200000 Sanjey Sureshkumar Lille på verdens ende Troms og Finnmark 2023 130000 28.2.2023 Bevilget 130000 ROSENDALSTIFTINGA Lul Krag; Ein audiovisuell presentasjon av kunstnaren, naturfilosofen og kunstverka hennar Vestland 2023 170000 28.2.2023 Bevilget 250000 Bjørn Charles Dreyer Lyden av Smoi Agder 2023 200000 28.2.2023 Bevilget 150000 VERONIKA SØUM Munnharpetradisjonen i Norge - innsamling og dokumentasjon fase III Viken 2023 150000 28.2.2023 Bevilget 100000 FOTOGRAF ARNFINN JOHNSEN AS Nasjonalt Paralympisk og Olympisk æresgalleri Innlandet 2023 300000 30.3.2023 Bevilget 250000 SCENE MIDT AS Ni korn Trøndelag 2023 30000 28.2.2023 Bevilget 30000 MEDIEOPERATØRENE AS Nissejakt Oslo 2023 300000 28.2.2023 Bevilget 250000 Jakop Filip Janssønn Hauan Poala-Ánde - Rettssaken om forbudte trommen Oslo 2023 150000 28.2.2023 Bevilget 150000 VERDIVERKSTEDET AS REVENTYR Oslo 2023 700000 28.2.2023 Bevilget 300000 HAUGALANDMUSEET AS Romanifolkets kulturminner langs kysten Rogaland 2023 290000 28.2.2023 Bevilget 90000 KUZOVNIKOVA ON BOARD Samisk arkitekturordbok Oslo 2023 150000 28.2.2023 Bevilget 150000 ANNO MUSEUM AS Synliggjøring av taternes kulturminner Innlandet 2023 364000 28.2.2023 Bevilget 400000 JØDISK MUSEUM TRONDHEIM Ta meg tilbake - etterkrigsgenerasjonens erfaringer etter Holocaust - en videreføring Trøndelag 2023 350000 28.2.2023 Bevilget 350000 FORTIDSMINNEFORENINGEN DEN TRØNDERSKE AVDELING Tilgjengelig kulturarv - Den trønderske avdeling 175 år Trøndelag 2023 100000 28.2.2023 Bevilget 75000 ÆNDAL MEDIA AS Ændal fra munn og folkesjel Agder 2023 125000 28.2.2023 Bevilget 125000