Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. september 2023

Tilbake til 2023 (Alle)

Om søknadsrunden

Formålet med ordningen er å stimulere til prosjektbasert arbeid med innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling som gir økt kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge fram til i dag. Det legges særlig vekt på tiltak som inkluderer flere stemmer, styrker mangfoldet og øker bredden i kulturvernet.

Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og i søknadsrundene er ofte både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner, fylkeskommuner og dokumentarfilmskapere representert. Prosjektene viser også i denne fjerde og siste søknadsrunden i 2023 en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til prosjekter for tilgjengeliggjøring og formidling/produksjon i form av for eksempel dokumentarfilm og fysiske og digitale utstillinger.

Til denne runden kom det inn i alt 32 søknader på ordningen. I vurderingen er det lagt overordnet vekt på prosjektenes historie- og kulturvernfaglige forankring og kvalitet. Tiltakenes relevans i forhold til rådets strategi og gjeldende fagområdeplan er vurdert særskilt. Behandlingen munnet ut i vedtak om tilskudd til ni av prosjektene. Dette gir tildelingsprosenter i runde 4-23 på hhv 28 % (søknadstall) og 23 % (søknadssum). Dette er en litt lavere prosentdel av søknadstallet sammenlignet med foregående runder i 2023, noe som dels kommer av at flere av de ni prosjektene som ble prioritert hadde relativt stor søknadssum.

En merker seg at totalt 216 søknader i 2023 (165 i 2022) er ny rekord på denne ordningen. Det samme er en total søknadssum på hele 73,8 mill kr. Tiltakene som har fått tilskudd er følgelig blitt prioritert i en situasjon der budsjettrammen til kulturverntiltak gir strenge prioriteringer som medfører at også gode prosjekter får avslag. Samtidig er det oppløftende å se at responsen på rådets og utvalgets hovedsatsingsområder er svært god.

Ordningen er åpent innrettet idet den henvender seg til en stor og sammensatt målgruppe. Søknadsporteføljen er også sammensatt hva angår tiltakenes størrelse, rigging og tematikk, og det kommer inn søknader fra ulike aktører over hele landet. Den geografiske fordelingen er svært god, og kommer til syne også i inneværende runde. Alle fylker er ikke nødvendigvis representert i vedtakslistene fra hvert møte, men over tid bidrar ordningens formål og innretning til aktivitet i hele Norge.

Kort omtale av to av prosjektene som fikk tilskudd:

Siivet AS i Lakselv, Finnmark har fått en bevilgning på kr 300 000 til dokumentarserien «Unge kvenske stemmer». De kaller det «den nye kvenske våren», unge mennesker som i dag søker tilbake til sine kvenske forfedres kultur og språk. I seks korte dokumentarfilmer skal Siivet la noen av disse ungdommene være med på å skildre livet som ung kven i dag. Hvorfor er det så viktig å finne sin bakgrunn? Hva gjør det med de som mennesker? Hvordan skal de bruke dette videre i livet? Og hva vil det si å være kven? Serien skal synliggjøre kvenene for unge og eldre i hele landet og stimulere unge med kvenske aner til å ta tak i sin bakgrunn. Prosjektet er en videreføring av "Kvenske historier", hvor det ved årsskiftet vil være laget i alt 19 korte filmer med kvener, fra kvenske miljøer og på kvensk.

Juan Carlos Vargas Brito har fått en bevilgning på kr 70 000 til prosjektet «Hele verden i boks – om etikettenes fantastiske ikonografi». Siden 1841 har Norge eksportert hermetikk til mer enn 140 ulike land på alle kontinenter, inkludert Antarktis. I løpet av industriens historie ble det produsert hele 30 000 ulike etiketter, såkalte iddiser, hvor man tok i bruk spennende kunstneriske og litografiske elementer, ofte inspirert av, og tilpasset, kulturelle særtrekk ved de aktuelle markedene. I dette prosjektet fokuserer billed-/performancekunstneren Juan Carlos Vargas Brito på iddisenes grafiske og visuelle uttrykk, som blir gjenstand for kreativ bearbeiding ved bruk av digitale verktøy og animasjon. Prosjektet med tilhørende formidling er særlig innrettet mot skoleklasser på Karmøy, som var en del av kjerneområdet for denne industrien.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 32

Søknadssum: 6 443 406

Antall tildelinger: 9

Tildelingssum: 1 510 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 05.09.2023 kl. 13:00
  • Vedtak i fagutvalg: 17.11.2023

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.9.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Erik Schwensen Dæhlin Quadratura Johanneskirken Oslo 2023 -1 Avslått 0 SIIVET AS Unge kvenske stemmer Troms og Finnmark 2023 -1 Bevilget 300000 TELLEF RAUSTØL RÅDGIVNING (TRR) Mellom himmel og jord - om kunstnere som bringer samtiden inn i kirkerom Oslo 2023 -1 Avslått 0 TELLEF RAUSTØL RÅDGIVNING (TRR) Mellom himmel og jord - om kunstnere som bringer samtiden inn i kirkerom Oslo 2024 -1 Avslått 0 STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV Rita Johanne Johansen Nordland 2023 -1 Avslått 0 STIFTELSEN ARKIVET Registrering av sjøfolk i nøytral fart 1939-40 og hjemmeflåten 1940-45 i Krigsseilerregisteret. Agder 2024 -1 Avslått 0 STIFTELSEN ARKIVET Registrering av sjøfolk i nøytral fart 1939-40 og hjemmeflåten 1940-45 i Krigsseilerregisteret. Agder 2025 -1 Avslått 0 STIFTELSEN ARKIVET Registrering av sjøfolk i nøytral fart 1939-40 og hjemmeflåten 1940-45 i Krigsseilerregisteret. Agder 2026 -1 Avslått 0 SKALD AS Ny norsk pomologi om eple, pære og plomme  Vestland 2023 -1 Avslått 0 NINJANA AS Ninjana Agder 2023 -1 Avslått 0 NINJANA AS Ninjana Agder 2024 -1 Avslått 0 KULTURHISTORISK FILM & FORMIDLING Inger Christine Årstad Digitalisert fagforeningshistorie! Men hva gjør vi nå? Arkivering og formidling av muntlig historie. Vestland 2023 -1 Avslått 0 KULTURHISTORISK FILM & FORMIDLING Inger Christine Årstad Digitalisert fagforeningshistorie! Men hva gjør vi nå? Arkivering og formidling av muntlig historie. Vestland 2024 -1 Avslått 0 Inger Hanne Myran Digitalisering av neverarbeid Trøndelag 2023 -1 Avslått 0 Inger Hanne Myran Digitalisering av neverarbeid Trøndelag 2024 -1 Avslått 0 OFFERDAL FILM MERETHE OFFERDAL TVEIT Årshjulet på rekkjetunet Eikenes Vestland 2023 -1 Avslått 0 OFFERDAL FILM MERETHE OFFERDAL TVEIT Årshjulet på rekkjetunet Eikenes Vestland 2024 -1 Avslått 0 OFFERDAL FILM MERETHE OFFERDAL TVEIT Årshjulet på rekkjetunet Eikenes Vestland 2025 -1 Avslått 0 FORENINGEN SKIPET AVDELING ØSTLANDET Multi-editor funksjon for skipsdatabase Viken 2023 -1 Avslått 0 FORENINGEN SKIPET AVDELING ØSTLANDET Multi-editor funksjon for skipsdatabase Viken 2024 -1 Avslått 0 FINNMARK FYLKESBIBLIOTEK Okkupasjonsmaktens blikk i Rune Rautios fotoarkiv Troms og Finnmark 2024 -1 Avslått 0 FINNMARK FYLKESBIBLIOTEK Okkupasjonsmaktens blikk i Rune Rautios fotoarkiv Troms og Finnmark 2025 -1 Avslått 0 SLOW FOOD BERGEN Utvikling av en multinasjonal Unesco ICH søknad for tørrfisk tradisjonene som immateriell kulturarv for menneskeheten Vestland 2023 -1 Avslått 0 SLOW FOOD BERGEN Utvikling av en multinasjonal Unesco ICH søknad for tørrfisk tradisjonene som immateriell kulturarv for menneskeheten Vestland 2024 -1 Avslått 0 STIFTELSEN RISØR KYSTKULTURSENTER Arkivet etter Lindstøls Skips og Båtbyggeri AS Agder 2023 -1 Bevilget 100000 Frode Skag Storheim Hans Dahl - livsgledens maler Vestland 2023 -1 Avslått 0 Frode Skag Storheim Hans Dahl - livsgledens maler Vestland 2024 -1 Avslått 0 MO GAMLE PRESTEGARD Ingrid Grøstad Johnson Tones tragedie Vestfold og Telemark 2023 -1 Avslått 0 STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM Monterprosjekt for kulturgjenstander fra Vevelstad kommune Nordland 2023 -1 Avslått 0 Juan Carlos Vargas Brito Hele Verden i Boks - om etikettenes fantastiske ikonografi Oslo 2023 -1 Bevilget 70000 Juan Carlos Vargas Brito Hele Verden i Boks - om etikettenes fantastiske ikonografi Oslo 2024 -1 Avslått 0 UNIVERSITETET I OSLO Samkjøring av Ibsens dramatikk i Sceneweb og IbsenStage Oslo 2024 -1 Avslått 0 FOTOGRAF JORDAL Frigjering og gjenreising: Portrett av et fylke. Utstilling og formidling. Vestland 2024 -1 Bevilget 120000 SIGURD WINGE AS Forskningsforberedende tiltak- Arkivering Fase 2 Oslo 2023 -1 Avslått 0 ECUDORP AS Exploring Norwegian and Sami Fashion Legacies Oslo 2023 -1 Avslått 0 ECUDORP AS Exploring Norwegian and Sami Fashion Legacies Oslo 2024 -1 Avslått 0 KULTURKRAFTVERKET Fra fabrikk til verdens markedet - jernbanebygging i rekordfart. Vestfold og Telemark 2024 -1 Avslått 0 NORSKE TEKSTILKUNSTNERE Sikre og tilgjengeliggjøre arkivet til Norske Tekstilkunstnere innen 50-års jubileet.  Oslo 2023 -1 Bevilget 110000 NORSKE TEKSTILKUNSTNERE Sikre og tilgjengeliggjøre arkivet til Norske Tekstilkunstnere innen 50-års jubileet.  Oslo 2024 -1 Avslått 0 MEDIA SERVICE AS Krigsvarsleren - Norge 8. april 1940 Agder 2023 -1 Bevilget 200000 FARSTAD SOUND PRODUCTIONS KLANGO-katalogen 1959-1991 Agder 2024 -1 Bevilget 110000 FARSTAD SOUND PRODUCTIONS KLANGO-katalogen 1959-1991 Agder 2025 -1 Avslått 0 BINNAS VEL Innsamling, utvelgelse av kunstterminologi, lage og oversette kunstterminologi på nord- lule og sørsamisk - fase 1. Troms og Finnmark 2024 -1 Bevilget 300000 DAISY SÆLEN HAFSTAD Trans (tidligere kalt Mine damer og herrer og alt midt imellom) Oslo 2023 -1 Avslått 0 DAISY SÆLEN HAFSTAD Trans (tidligere kalt Mine damer og herrer og alt midt imellom) Oslo 2024 -1 Avslått 0 REIN FILM FINNMARK AS Duhásteaddjit-Burning_the_water Troms og Finnmark 2023 -1 Bevilget 200000 TROMSØYSUND SOKN Orgelkonserter Troms og Finnmark 2024 -1 Avslått 0 STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR KULTURMINNEFORSKNING Verneverdige konstruksjoner Oslo 2023 -1 Avslått 0 STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR KULTURMINNEFORSKNING Verneverdige konstruksjoner Oslo 2024 -1 Avslått 0 ARBEIDERBEVEGELSENS ARKIV OG BIBLIOTEK Gjestekunstner hos Arbark Oslo 2024 -1 Avslått 0 ARBEIDERBEVEGELSENS ARKIV OG BIBLIOTEK Gjestekunstner hos Arbark Oslo 2025 -1 Avslått 0 AURORA RECORDS AS Pilotprosjekt om dokumentasjon og formidling av musikk fra produksjoner i det frie scenekunstfeltet Oslo 2023 -1 Avvist 0