Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 4. desember 2018

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden ble det behandlet 239 søknader, 82 av disse fikk støtte.

Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak og søknader fra institusjoner:

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. 142 søknader ble behandlet og 42 prosjekter er tildelt midler, til sammen kr 2 625 000. Samlet søknadssum var kr 15 140 562.

Porteføljen representerer stor variasjon i materialer og teknikker, og tildelingene viser at denne bredden er godt ivaretatt. Det er bevilget midler til prosjekter med fokus på maleri, fotografi, kunstfilm, skulptur, installasjon, performance, smykkekunst, tekstil, tegning, tresnitt, lyd, video, tekst og relasjonell praksis. I økende grad kombinerer kunstnere tradisjonsrike teknikker som skulptur med digital programvare. Et eksempel er kunst- og teknologiprosjektet FLEX som vil vises i Atelier Nords kontorlandskap i Oslo. Maren Dagny Juell vil her stille spørsmål ved neo-kapitalistisk arbeidsliv og egenutvikling i et konstruert «kreativt» kontorlandskap, der interiøret ikke oppfører seg som forventet. Prosjektet involverer både en fysisk representasjon bestående av monokrome skulpturer, og en virtuell representasjon der publikum navigerer med VR-briller etter en rengjørers instruks.

I tillegg til generelle formale undersøkelser er det gjerne samfunnsmessige spørsmål knyttet til migrasjon og miljø som dominerer i søknadene. Det er gitt produksjonsstøtte til Ane Graff som skal delta under årets Veneziabiennale. Graff kombinerer kunst, filosofi og naturvitenskap i en utvidet undersøkelse av materialitet som involverer mikrober og prosesser i organiske materialer. Det vil vises en installasjon bestående av spesialkonstruerte glasskap der det blant annet inngår skulpturer med tekstiler farget av bakterielle pigmenter. Tema for arbeidet er inflammasjon, både som kroppslig betennelse og som et utvidet symptom på globale krisetilstand i økonomi, miljø og klima.

Et eksempel på et samisk perspektiv på menneskeskapte miljøendringer kommer fra fotograf, billedkunstner og forfatter Grete Andrea Kvaal i prosjektet «Alle mine rein kjenner jeg». Gjennom dokumentasjon av samiske kvinners tradisjonelle levesett fra 1980-tallet til i dag gjennom fotografi, videointervju og installasjon, setter prosjektet fokus på endringer i reindriften grunnet statlige forordninger, innskrenkinger av beite og klimaendringer. Utstillingen skal vises ved Halti i Nordreisa i regi av Nord-Troms museum, ved det kunstnerdrevne visningsrommet Small Projects i Tromsø og under kunstfestivalen ArtiJuli på Kråkeslottet Senja i 2020.

Søknadsrunden var for øvrig preget av en rekke søknader til deltagelse på kunstfestivaler, biennaler og triennaler samt regional- og gruppeutstillinger, som kunstfestivalen Greenlightdistrict, Oslobiennalen 2019, triennalen Bergen Assembly, Tegnetriennalen 2019, Vårutstillingen, Østlandsutstillingen og Sørlandsutstillingen. 6 av totalt 27 søknader nådde opp i prioriteringen og ble tildelt midler.

Denne runden var det en overvekt av kvinnelige søkere og støttemottakerne, da 27 kvinner og 15 menn fikk innvilget støtte. Søkerne har ofte bostedsadresse i de store byene, men aktiviteten foregår over hele landet. Det er for eksempel bevilget midler til utstillingsaktivitet i byer som Notodden, Vikersund, Mandal, Skien, Sandefjord, Lillestrøm, Sandnes og Ålesund. Også mindre steder som Halti i Nordreisa i Troms, samt Lista fyr i Vest-Agder og Straumen på Inderøy i Trøndelag er representert. Geografisk fordeler de 42 tildelingene seg slik mht søkers adresse: Akershus (6), Aust-Agder (0), Buskerud (2), Finnmark (0), Hedmark (0), Hordaland (3), Oppland (0), Møre og Romsdal (1), Nordland (1), Oslo (19), Rogaland (1), Telemark (2), Troms (2), Trøndelag (0), Vest-Agder (1), Vestfold (0), Østfold (2), Utlandet (4).

Barn og unge

Antallet søknader til prosjekter som omhandler eller involverer barn og unge har økt merkbart fra forrige runde, og flere av søknadene legger vekt på medskapning som involverer barn, unge og voksne uten klare skillelinjer mellom alderstrinn. To av totalt åtte søknader nådde opp i prioriteringen og ble tildelt midler, tilsammen kr 110 000. Charlotte Thiis-Evensen har i prosjektet «Gullklokken» intervjuet unge arbeidssøkende i Notodden om sine forventninger til arbeidslivet. Arbeidet vil ta form som video og tekstarbeid og skal vises på Telemarksgalleriet i Notodden høst/vinter 2019. Ebba Moi og Anna Carin Hedberg vil på sin side invitere skoleungdom til kritisk tenkning rundt verdi, demokrati og representasjon i det offentlige rom med et relasjonelt og konseptuelt skulpturprosjekt som skal plasseres foran Stortinget i Oslo høsten 2019. Arbeidet inngår også som en del av 150-års jubileet for Gustav Vigelands fødsel, og er basert på en omforming av Vigelands skulptur «Kvitebjørn kong Valemon» fra 1921.

Søknader om prosjektstøtte utstillinger behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Diverse tiltak

Porteføljen omfatter forskjellige tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordninger på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekter, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m.

Det er behandlet 20 søknader og gitt 6 bevilgninger, til sammen kr 470 000. Samlet søknadssum var kr 4 321 295.

Antall søknader fortsetter å gå ned og det ble bevilget støtte til ett prosjekt. «In The Library» er en serie med arrangementer i biblioteker der lokale kunstnere og gjester diskuterer temaet artists books/arkiv/bibliotek. Prosjektet fokuserer på biblioteket som et alternativt rom for visning og samtale om kunst. Det ble bevilget kr 30 000 til prosjektet.

Barn og unge

I denne runden kom det inn ti søknader om BU prosjekter under diverse tiltak og fem ble bevilget støtte, tilsammen kr 440 000. Sju av prosjektene er Oslo baserte, mens Oppland, Buskerud og Hordaland hadde et hver. Av de som fikk støtte er fire fra Oslo og et fra Oppland. Eksempler:

Janne Lindgrens prosjekt «Min verden 2019» er en workshop i personlig filmfortelling for jenter mellom 14-16 år. Over en periode på 10 dager i juni lager deltakerne egne filmer, der de veiledes av profesjonelle kvinnelige filmskapere i både forarbeid, opptaksperiode og klippeperiode. Filmene skal vises for publikum, blant annet på Kunstnernes Hus. Det ble bevilget kr 120 000 til prosjektet.

«10 år på Heidal skule» er et 10-årig kunstprosjekt på Heidal barne- og ungdomskule i Oppland.

Prosjektet inviterer kunstnere til å jobbe sammen med en skoleklasse i perioder gjennom hele grunnskoleløpet, fra 1. til de går ut av 10. klasse, 2018-2028. Det blir 5 forskjellige kunstprosjekter i løpet av 10 år og kunstnerne vil følge klassen to år av gangen. Billedkunstner Gisle Harr er første kunstner ut i perioden 2018 - 2020. Det ble bevilget

kr 100 000 til produksjonskostnader i 2019.

Søknader om prosjektstøtte diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Søknader fra institusjoner

Det er behandlet 77 søknader og gitt 34 tildelinger, til sammen kr 3 620 000. Samlet søknadssum var kr 20 192 519.

Prosjektstøtteordningens brede og heterogene tilfang gjør det vanskelig å peke ut klare tendenser i søknadsmaterialet. Søknadsbunken denne runden preges av søknader som holder jevnt og solid nivå.

Oppmerksomheten rundt kunstboka som sjanger og plattform er fortsatt stigende, og tre søknader fra kunstbokforlag er innvilget støtte: Multipress fra Oslo og Codex Polaris og Coda Press fra Bergen.

Et annet trekk ved søknadsbunken denne gangen er tiltak som prøver ut ulike rammer for visning og formidling av samtidskunst – eksempelvis i en nedlagt bensinstasjon (She Will), i egen leilighet (Changing Rooms) og i en campingvogn (Aitken/Lee).

Flere mottakere av årlig driftstilskudd har denne runden søkt ekstra prosjektstøtte til prosjekter for barn og unge: Bergenstriennalen (3 søknader, 1 innvilget støtte), Fotogalleriet (innvilget støtte), Kunsthall Oslo (2 søknader, 1 innvilget støtte), Kunsthall Trondheim og Nordnorsk kunstnersenter. Samlet ble 17 søknader om prosjekter for barn og unge behandlet.

Geografisk fordeling av søknadene:

  Søknader Tildelinger
Fylke Antall Prosent Antall Prosent
Akershus 4 5 % 1 3 %
Aust-Agder 0 0 % 0 0 %
Buskerud 1 1 % 0 0 %
Finnmark 1 1 % 1 3 %
Hedmark 2 3 % 1 3 %
Hordaland 21 27 % 11 32 %
Møre og Romsdal 1 1 % 0 0 %
Nordland 6 8 % 1 3 %
Oppland 3 4 % 2 6 %
Oslo 25 32 % 11 32 %
Rogaland 2 3 % 1 3 %
Sogn og Fjordane 1 1 % 0 0 %
Svalbard 0 0 % 0 0 %
Telemark 0 0 % 0 0 %
Troms 2 3 % 2 6 %
Trøndelag 5 6 % 1 3 %
Vest-Agder 1 1 % 1 3 %
Vestfold 0 0 % 0 0 %
Østfold 2 3 % 1 3 %

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.12.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
AKERSHUS KUNSTSENTER Akershus Kunstsenter - The quick brown fox jumps over the lazy dog Akershus 2019 130000 6.3.2019 Avslått 0 ALDEA AS Aldea - Drift av verksted og oppstart nytt program 2019 Hordaland 2019 500000 6.3.2019 Avslått 0 Aljosa Erakovic Aljosa Erakovic - Its always windy somewhere, today. 2019 Oslo 2019 20000 6.3.2019 Avslått 0 ANE HJORT GUTTU Ane Hjort Guttu - Praktisér poesien, 2018 Oslo 2019 76440 6.3.2019 Avslått 0 Anita Hanch-Hansen Fjeldhaug Anita Hanch-Hansen - Reform 2020 Østfold 2019 60000 6.3.2019 Avslått 0 Anne-Line Iversen Anne-Line Iversen - trykte tekstiler i store formater. 2019 Oslo 2019 30000 6.3.2019 Avslått 0 Annette Koefoed Annette Koefoed - Forsvinningspunktet 2019 Akershus 2019 34000 6.3.2019 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ antipodes café - æHouse Oslo 2019 350000 6.3.2019 Avslått 0 Assne-Anastasia Katinka Goldberg Katinka Goldberg och Stig Lundgren - Dialog - Skalle och granskog 2019 Akershus 2019 100000 6.3.2019 Avslått 0 ASTRID RUNDE SAXEGAARD Astrid Runde Saxegaard - RARe2019-21 Akershus 2019 100000 6.3.2019 Avslått 0 ASTRID RUNDE SAXEGAARD Astrid Runde Saxegaard - RARe2019-21 Akershus 2020 100000 6.3.2019 Avslått 0 ASTRID RUNDE SAXEGAARD Astrid Runde Saxegaard - RARe2019-21 Akershus 2021 100000 6.3.2019 Avslått 0 ASTRID RUNDE SAXEGAARD Astrid Runde Saxegaard - KGG 2019 Akershus 2019 80000 6.3.2019 Avslått 0 BERGEN CONTEMPORARY ART PROJECT AS Bergen Kjøtt - Claude Iverné - Sudan Photographs Hordaland 2019 240000 6.3.2019 Avslått 0 BERGENSTRIENNALEN AS E. Wolukau-Wanambwa - Bergen Assembly - BU: Title in Transgression, 2019 Hordaland 2019 200000 6.3.2019 Avslått 0 BERGENSTRIENNALEN AS Bergen Assembly - BU - TAPTE OG MULIGE FREMTIDER Hordaland 2019 250000 6.3.2019 Avslått 0 BILLEDKUNSTNER CATHRINE GILJE Billedkunstner Cathrine Gilje - Samlinger - botaniske improvisasjoner Rogaland 2019 58819 6.3.2019 Avslått 0 Bjørn-Henrik Lybeck Bjørn-Henrik Lybeck - Vårutstillingen 2019 Hordaland 2019 14700 6.3.2019 Avslått 0 BLANK SPACE AS Blank Space - Programmering 2019 Oslo 2019 200000 6.3.2019 Avslått 0 BLANK SPACE AS Blank Space - Programmering 2019 Oslo 2020 100000 6.3.2019 Avslått 0 BLANK SPACE AS Blank Space - Programmering 2019 Oslo 2021 75000 6.3.2019 Avslått 0 BODØ KUNSTFORENING Bodø kunstforening - Norske Grafikere 100 årsjubileum 2019 Nordland 2019 60000 6.3.2019 Avslått 0 BRIT DYRNES Kvenna Kunstverksted - "Keramikere i Praksis" 2019 Trøndelag 2019 80000 6.3.2019 Avslått 0 C LUDENS RINGNES STIFTELSE Ekebergparken - BU Min Klimastemme 2019 Oslo 2019 277120 6.3.2019 Avslått 0 Camilla Luihn Camilla Luihn - Pilotprosjekt, visningsrom for metal- og smykkekunst 2019 Oslo 2019 90000 6.3.2019 Avslått 0 Cecilie Marie Lind Hansen Cecilie Lind - Objectify Me, 2019 Oslo 2019 80500 6.3.2019 Avslått 0 Christopher Nielsen Christopher Nielsen - Superstar III - the music machine - 2019 Oslo 2019 200100 6.3.2019 Avslått 0 COAST CONTEMPORARY TANJA ELI SÆTER Coast Contemporary - Coast Contemporary 2019 Oslo 2019 140000 6.3.2019 Avslått 0 Cristian Stefanescu Cristian Stefanescu | a-works - Peripheries, Backsides, Odds and Ends 2019-2020 Hordaland 2019 100000 6.3.2019 Avslått 0 Dan Skjæveland Dan Skjæveland - Levanger kunstforening 2019 Trøndelag 2019 10000 6.3.2019 Avslått 0 David Rych TEKS - Untitled (Authentic) Trøndelag 2019 52834 6.3.2019 Avslått 0 Dimitry Lurie Dimitry Lurie - Filmutstilling på KHK, vår 2019 Oslo 2019 20000 6.3.2019 Avslått 0 Ditteke Angelika Waidelich Ditteke Waidelich - adVENT Oslo 2019 Oslo 2019 900000 6.3.2019 Avslått 0 Eirik Audunson Skaar Eirik Audunson Skaar - Plastkrabben 2019 Oslo 2019 150000 6.3.2019 Avslått 0 Elisabeth Jarstø Elisabeth Jarstø - Mutated objects, 2019 Utlandet 2019 38000 6.3.2019 Avslått 0 Elke Kolbjørnsen Elke Karnik - Installasjon "Nostalgi" Hordaland 2019 30000 6.3.2019 Avslått 0 Ellen Karine Solberg Ellen Karine Solberg - Grensene 2019 Østfold 2019 70000 6.3.2019 Avslått 0 Emil Finnerud Emil Finnerud - Utstillingen Death Drive på NoPlace (2019) Oslo 2019 109500 6.3.2019 Avslått 0 FARGEFABRIKKEN AS Fargefabrikken - LOOKABOOK 2019-2020 Østfold 2019 100000 6.3.2019 Avslått 0 FARGEFABRIKKEN AS Fargefabrikken - LOOKABOOK 2019-2020 Østfold 2020 50000 6.3.2019 Avslått 0 GALLERI GOLSA AS Inti Wang - CONCOCTION OF CONFUSION, 2019 Oslo 2019 70500 6.3.2019 Avslått 0 GALLERI TØYSENTRALEN HELGA DRUDE STORBEKKEN Galleri TØYsentralen - Tre utstillinger 2019 Oslo 2019 115000 6.3.2019 Avslått 0 GALLERIA AS Galleria Kunstfestival - KUNST I BYROM 2019 Nordland 2019 80000 6.3.2019 Avslått 0 GEIR EGIL BERGJORD Geir Egil Bergjord - Utstilling – Haugar Kunstmuseum og Tønsberg domkyrkje 2019 Rogaland 2019 60000 6.3.2019 Avslått 0 GEIR MOSEID Geir Moseid - Undertaking 2019 Oslo 2019 66350 6.3.2019 Avslått 0 GLEN FARLEY KONSULENT Glen Farley - Still Life Akershus 2019 41000 6.3.2019 Avslått 0 GULLSMED EVA MARIT EDWARDSEN Eva Marit Edwardsen - "Min Japanske hage" 2019 Vest-Agder 2019 60000 6.3.2019 Avslått 0 GUNNHILDE HØYER Gunnhilde Høyer - Tracing Sea 2019 Aust-Agder 2019 61000 6.3.2019 Avslått 0 Hanne Rivrud Hanne Rivrud - Tragedien Oss 2019 Oslo 2019 64000 6.3.2019 Avslått 0 HARDING PULS Harding Puls - ODDArT 2019 Hordaland 2019 230000 6.3.2019 Avslått 0 HAVFERD AS Lawrence Malstaf og STATEX med flere - Spesialtilpasning av verk på SALT 2019 Oslo 2019 371699 6.3.2019 Avslått 0 Hedvig Malmbekk Winge Hedvig Winge - Arbeid 2019 Oslo 2019 67000 6.3.2019 Avslått 0 Hege Julie Skarland Julie Skarland - Øst for vannet ,2019 Oslo 2019 30000 6.3.2019 Avslått 0 Hilde Hovland Honerud Hilde Honerud - Om sorg, omsorg Buskerud 2019 149500 6.3.2019 Avslått 0 Hilde Hovland Honerud Hilde Honerud - Fraktkasser 2019 Buskerud 2019 30000 6.3.2019 Avslått 0 Hilde Kjønniksen Hilde kjønniksen - Skottegaten 2018 Hordaland 2019 20000 6.3.2019 Avslått 0 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland kunstsenter - Felles hukommelse i forandringens tid Hordaland 2019 60000 6.3.2019 Avslått 0 Imogen Stidworthy Imogen Stidworthy - Dialogues with People, Fragments 1-3, 2019 Utlandet 2019 105000 6.3.2019 Avslått 0 INCORPORATED & UNLIMITED/ SISSEL M BERGH Sissel M Bergh - Raanen Vuodna (2018) 2019 Trøndelag 2019 100000 6.3.2019 Avslått 0 Inga Linea Maria Hörnqvist Liukku Linea H Liukku - Førprojekt 1001: Many Faces of Eve 2018-2019 Akershus 2019 20000 6.3.2019 Avslått 0 Inger-Marie Larsen Kjøpmannsgata Ung Kunst - Det annerledes barnet, 2018 Trøndelag 2019 100000 6.3.2019 Avslått 0 Ingri Haraldsen Ingri Haraldsen - Caught up in Awareness Oslo 2019 90600 6.3.2019 Avslått 0 Ingrid Mari-Anne Book Ingrid Book og Carina Hedén - Til Migge 2019 Oslo 2019 100000 6.3.2019 Avslått 0 Ingrid Toogood Hovland Ingrid Toogood - Tell me what is real 2019 Rogaland 2019 80000 6.3.2019 Avslått 0 Ingrid Wangensten Berven Ingrid Berven - MATRISE 2019 Hordaland 2019 80000 6.3.2019 Avslått 0 Iris Dressler Iris Dressler- Murat Deha Boduroglu - Inside-Outside, 2019 Utlandet 2019 300000 6.3.2019 Avslått 0 Ive Helen Hagen IVE HAGEN - REISEFORBEREDELSER - 2019 Oslo 2019 32000 6.3.2019 Avslått 0 Janicke Schønning Janicke Schønning - RIVER DRAWINGS 2019 Oslo 2019 60000 6.3.2019 Avslått 0 Jannicke Låker Jannicke Låker og Per Teljer - Ingen vei går utenom 2019 Oslo 2019 63500 6.3.2019 Avslått 0 Jennie Kristina Hagevik Bringaker Jennie Bringaker - Gaia, 2018 Akershus 2019 80000 6.3.2019 Avslått 0 Joakim Blattmann Moldestad Joakim Blattmann - Utstilling ved Bærum Kunsthall 2019 Oslo 2019 22000 6.3.2019 Avslått 0 Johan Urban Bergquist Johan Urban Begquist - 23 Songs from the Grassy Knoll 2019 Oslo 2019 55000 6.3.2019 Avslått 0 Johannes Høie Galleri Autonom. IT'S ON! 2019 - IT'S ON! 2019 Oslo 2019 175500 6.3.2019 Avslått 0 Jonas Ib Hellvik Jensen KATLA: Jonas Jensen og Ånond Versto - Below the thunders of the upper deep - 2019 Vest-Agder 2019 45000 6.3.2019 Avslått 0 Jone Kvie Thorsen Jone Kvie - Utstilling ved Stavanger Kunstmuseum 2019 Utlandet 2019 350000 6.3.2019 Avslått 0 Juan Carlos Vargas Brito Juan Carlos Vargas Brito - Låven - Mellom Himmel og Jord - Kulturlandskap i Eidsberg Oslo 2019 65000 6.3.2019 Avslått 0 K. S. MATHISEN Kamilla Sajetz Mathisen - Berg og båre - Vestlandet 2019 - 2020 Hordaland 2019 80000 6.3.2019 Avslått 0 Katharina Barbosa Blad KATHARINA BARBOSA BLAD - Another Word for Nothing Left to Lose 2019 Oslo 2019 96231 6.3.2019 Avslått 0 KAVIARFACTORY DRIFT AS KaviarFactory - Creation of a Moment 2019 Nordland 2019 425000 6.3.2019 Avslått 0 KIRKELIG KULTURVERKSTED AS Kirkelig Kulturverksted - I am us I am tired 2019 Oslo 2019 50000 6.3.2019 Avslått 0 Kiyoshi Yamamoto Farias Kiyoshi Yamamoto - How The Universe Works 2018 Hordaland 2019 64000 6.3.2019 Avslått 0 Kjell Varvin Kjell Varvin - NO MEASURE-NO LIMIT 2019 Akershus 2019 70000 6.3.2019 Avslått 0 KOBIE NEL Kobie Nel - Apple Puma II, 2019 Hordaland 2019 60000 6.3.2019 Avslått 0 KROSS KUNST Kirsty Kross - Gratulerer med dagen Oslo 2019 125000 6.3.2019 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Anders Gjennestad - «Hva gjør vi her?», 2019 Oslo 2019 189000 6.3.2019 Avslått 0 KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER Kunstbanken Hedmark Kunstsenter - BU Mitt sted i verden 2019-2021 Hedmark 2019 350000 6.3.2019 Avslått 0 KUNSTHALL OSLO AS Kunsthall Oslo - Euronoize 2019 BU Oslo 2019 195000 6.3.2019 Avslått 0 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Kunsthall Trondheim - Rare Dyr 2019 Trøndelag 2019 218000 6.3.2019 Avslått 0 LAURIE LAX Laurie Lax and Lucila Mayol - Archaeological Fiction: Sagfjordbotn 2019-2020 Hordaland 2019 26076 6.3.2019 Avslått 0 LAURIE LAX Laurie Lax and Lucila Mayol - Archaeological Fiction: Sagfjordbotn 2019-2020 Hordaland 2020 37720 6.3.2019 Avslått 0 Line Anda Dalmar Line Anda Dalmar - Separatutstilling Tegnerforbundet 2019 Rogaland 2019 50000 6.3.2019 Avslått 0 Linn Horntvedt Linn Horntvedt - Soloutstilling i Vestfold Kunstsenter 2020 Vestfold 2019 39100 6.3.2019 Avslått 0 LIV PÅ NES Liv på Nes - Lanseringskonferanse 2019 Rogaland 2019 100000 6.3.2019 Avslått 0 Liv Tandrevold Eriksen Liv Tandrevold Eriksen - Bomull 2019 Oslo 2019 40000 6.3.2019 Avslått 0 Magnhild Haftorn Opdøl Magnhild Opdøl - Separatutstilling Hå gamle prestegard 2019 Møre og Romsdal 2019 50000 6.3.2019 Avslått 0 MAIA BIRKELAND Monika Mørck og Maia Birkeland - Utstilling Osterøy Museum 2019 Oslo 2019 69000 6.3.2019 Avslått 0 Maria Emilie Gillebo Hotvedt Maaneskiold Maria Maaneskiold - Ingentingprosjekter 2019 Oslo 2019 14200 6.3.2019 Avslått 0 Marianne Frederikke Skard Heier Marianne Heier - Aktiv materie, 2019 Oslo 2019 220000 6.3.2019 Avslått 0 MARIANNE MOE Marianne Moe - Utstilling Norsk Trikotasjemuseum 2020 Hordaland 2019 100000 6.3.2019 Avslått 0 MARIANNE MORILD Marianne Morild - Separatutstilling, Galleri Christinegaard 2019 Hordaland 2019 40000 6.3.2019 Avslått 0 MARIE SKEIE The Stitch Project - Land of colour - colour of the land 2019 Akershus 2019 60000 6.3.2019 Avslått 0 Marit Anne Iverdatter Sara Marit Anne Sara - Pile Power 2019 Finnmark 2019 150000 6.3.2019 Avslått 0 Marit Roland Marit Roland - Paper Drawing # 30 2019 Oslo 2019 30000 6.3.2019 Avslått 0 Marit Viljugrein Marit Viljugrein - BU Ocean diary 2019 Vestfold 2019 60000 6.3.2019 Avslått 0 Marius Moldvær Marius Moldvær og Carl-Oskar Linné - Borders and Crossing Them 2019 Oslo 2019 40000 6.3.2019 Avslått 0 MARTIN PALMER Myrseth, Bjørnådal, Palmer - Kokong (2019) Trøndelag 2019 80000 6.3.2019 Avslått 0 Martin Woll Godal Martin Woll Godal - Lett som stein, 2019 Aust-Agder 2019 30000 6.3.2019 Avslått 0 MATILDE WESTAVIK GAUSTAD Matilde Westavik Gaustad - Nurturing, Docile and Eager to Please 2019 Trøndelag 2019 100000 6.3.2019 Avslått 0 Mercedes Lokrheim Mercedes Cachago - Oljeutvinning i sårbar natur, Lofoten og Yasuni 19-21 Oppland 2019 587000 6.3.2019 Avslått 0 Mercedes Lokrheim Mercedes Cachago - Oljeutvinning i sårbar natur, Lofoten og Yasuni 19-21 Oppland 2020 457000 6.3.2019 Avslått 0 Mercedes Lokrheim Mercedes Cachago - Oljeutvinning i sårbar natur, Lofoten og Yasuni 19-21 Oppland 2021 457000 6.3.2019 Avslått 0 MIRJAM RAEN THOMASSEN Mirjam Raen Thomassen - Raen Thomassen x 2. Komposisjoner i hvitt. 2019 Aust-Agder 2019 65000 6.3.2019 Avslått 0 Monica Winther monica winther - pactiondrawing Oslo 2019 181700 6.3.2019 Avslått 0 Mor Efrony Mor Efrony - Kjerringøy Land Art Biennale Nord 2019 Oslo 2019 49000 6.3.2019 Avslått 0 Mor Efrony Mor Efrony - Night Buttercups 2019 Oslo 2019 47000 6.3.2019 Avslått 0 Mor Efrony Mor Efrony - Shady Goddesses - 2019 - research Oslo 2019 114500 6.3.2019 Avslått 0 Mor Efrony Mor Efrony - Exhibition at Akademirommet 2019 Oslo 2019 53500 6.3.2019 Avslått 0 Natalie Price Hafslund Natalie Price Hafslund - Der Witz Oslo 2019 64500 6.3.2019 Avslått 0 NOEMATA Noemata - Das Internet Zerstört Dein Leben. QOOHL - Shitposting. 2019 Buskerud 2019 65000 6.3.2019 Avslått 0 NORA JOUNG Nora Joung - Sandefjord Kunstforenings Kunstpris 2019 Oslo 2019 60000 6.3.2019 Avslått 0 NORDNORSK KUNSTNERSENTER Nordnorsk kunstnersenter - Formidling Lofoten International Art Festival - LIAF 2019 Nordland 2019 300000 6.3.2019 Avslått 0 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Oppland fylkeskommune - Mjøsa - et kunstprosjekt. Konferanse 2019. Oppland 2019 25000 6.3.2019 Avslått 0 PAMFLETT Pamflett - KUNSTNERBOKA I OSLO 2019 Hordaland 2019 45000 6.3.2019 Avslått 0 Pauline Curnier Jardin Pauline Curnier Jardin - Jean Genet. Notes on Solitude Utlandet 2019 140000 6.3.2019 Avslått 0 Per Ellef Eltvedt (Untitled) - Programmering 2019-2020 Trøndelag 2019 150000 6.3.2019 Avslått 0 Per Ellef Eltvedt (Untitled) - Programmering 2019-2020 Trøndelag 2020 150000 6.3.2019 Avslått 0 Per Rune Hansebråten Hansebråten, Torvund, Dale, Gjendem - Ild Esse Idè Aust-Agder 2019 200000 6.3.2019 Avslått 0 PURPLE DRAGONS COLLABORATIVE TALES AS Filmkollketivet PurpleDragons - PurpleYoung 2019 Oslo 2019 551500 6.3.2019 Avslått 0 RENATE SOLENG KAAL, Renate Soleng og Hedvig Biong - Bytting 2019 Oslo 2019 95000 6.3.2019 Avslått 0 Rina Beldo Rina Beldo - Ingenting er alt Oslo 2019 85000 6.3.2019 Avslått 0 Rina Beldo Rina Beldo - Ingenting er alt Oslo 2020 85000 6.3.2019 Avslått 0 Rina Beldo Rina Beldo - Ingenting er alt Oslo 2021 85000 6.3.2019 Avslått 0 Rina Eide Løvåsen Rina Eide Løvaasen - What Is Real Intuitional Adaptation, When.. 19 - 20 Utlandet 2019 77914 6.3.2019 Avslått 0 Roald Andersen Roald Andersen - Greelightdistrict 2019 Vest-Agder 2019 115000 6.3.2019 Avslått 0 Ruth Ewa Maria Jacobsson Ewa Jacobsson - SCHADEN 2019 Oslo 2019 61580 6.3.2019 Avslått 0 Serina Erfjord Serina Erfjord - Noplace 2019 Oslo 2019 160000 6.3.2019 Avslått 0 Simon Sheikh Simon Sheikh - Capital Drawing Group Utlandet 2019 110000 6.3.2019 Avslått 0 Siri Ekker Svendsen Siri Ekker Svendsen - Between Attraction and Void, 2018 Oslo 2019 20000 6.3.2019 Avslått 0 Siri Gloppen Per Adde - Sami struggles in Art and Law 2019 Hordaland 2019 293500 6.3.2019 Avslått 0 Stefan Andreas Pedersen Stefan A. Pedersen - Self Time Earth Time 2019 Utlandet 2019 58000 6.3.2019 Avslått 0 Stein Koksvik Stein Koksvik - Tilbud og anslag, en suksesshistorie 2019 Oslo 2019 150000 6.3.2019 Avslått 0 Stephan Meidell Stephan Meidell - Musikkmaskiner 2019 Hordaland 2019 160000 6.3.2019 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Bergen senter for elektronisk kunst - Delemeny 2019-Panoptikk Hordaland 2019 100000 6.3.2019 Avslått 0 STIFTINGA GLOPPEN MUSIKKFEST Gloppen Musikkfest - Kringla Heimsins - ei lydreise, 2019 Sogn og Fjordane 2019 35000 6.3.2019 Avslått 0 STORMEN BIBLIOTEK Stormen Kunst - Ole Brodersen - Ole Brodersen - Ta Træna med Storm Nordland 2019 30000 6.3.2019 Avslått 0 SURNADAL BILLAG AS Surnadal billag AS - Considering the picture field 2019 Møre og Romsdal 2019 109000 6.3.2019 Avslått 0 Sverre Andre Clemetsen André Clemetsen - Anástasis 2019 Oslo 2019 250000 6.3.2019 Avslått 0 Sverre Wyller Sverre Wyller - Malerier og skulpturer Oslo 2019 85500 6.3.2019 Avslått 0 Tafadzwa Leo Bror Skjævesland Shumba Leo Shumba - SKogsharmonien 2018 Oslo 2019 40000 6.3.2019 Avslått 0 Tafadzwa Leo Bror Skjævesland Shumba Leo Shumba - SKogsharmonien 2018 Oslo 2020 40000 6.3.2019 Avslått 0 Tafadzwa Leo Bror Skjævesland Shumba Leo Shumba - SKogsharmonien 2018 Oslo 2021 40000 6.3.2019 Avslått 0 Talleiv Taro Manum Ringnes Kunsthall - Ulf Carlsson 2019 Akershus 2019 72080 6.3.2019 Avslått 0 TENTHAUS Tenthaus - Please Pay Attention - Tenthaus Educational Program Oslo 2019 200000 6.3.2019 Avslått 0 TERESE LONGVA Longva+Carpenter - Lineage, 2019 Møre og Romsdal 2019 70000 6.3.2019 Avslått 0 TERESE LONGVA Longva+Carpenter - Lineage, 2019 Møre og Romsdal 2020 18000 6.3.2019 Avslått 0 Thomas Kvam Thomas Kvam - The Hamsun Sessions 8 Oslo 2019 67000 6.3.2019 Avslått 0 Tom Garretson Tom Garretson - Baroque Grotesque, 2019 Hedmark 2019 40768 6.3.2019 Avslått 0 TONJE BØE BIRKELAND Tonje Bøe Birkeland - Gangkhar Puensum 2019 Hordaland 2019 60000 6.3.2019 Avslått 0 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Ric Francis - BU_Tøyen Fotografiske Verksted Oslo 2019 200000 6.3.2019 Avslått 0 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Ilavenil Jayapalan - BU_Designe Dalen, 2019 Oslo 2019 210000 6.3.2019 Avslått 0 Trond Hugo Haugen Kine Lillestrøm og Trond Hugo Haugen - Duoutstilling på Kunsthuset Kabudo 2019 Akershus 2019 300000 6.3.2019 Avslått 0 TRONDHJEMS KUNSTFORENING Trondhjems Kunstforening - Utstilling og arrangement Øyvind Novak Jenssen 2019 Trøndelag 2019 89000 6.3.2019 Avslått 0 TRONDHJEMS KUNSTFORENING Trondhjems Kunstforening - Det lyser i vannet. Dyrdal og Welsh 2019 Trøndelag 2019 141000 6.3.2019 Avslått 0 TUSEN OG 1 W 1001W TUSEN OG 1 W 1001W - piloter i regionen 2019-2020- 2021 Hordaland 2019 180000 6.3.2019 Avslått 0 TUSEN OG 1 W 1001W TUSEN OG 1 W 1001W - piloter i regionen 2019-2020- 2021 Hordaland 2020 180000 6.3.2019 Avslått 0 TUSEN OG 1 W 1001W TUSEN OG 1 W 1001W - piloter i regionen 2019-2020- 2021 Hordaland 2021 180000 6.3.2019 Avslått 0 Viktor Neumann Viktor Neumann - Paul B. Preciado - Parliament of Bodies, 2019 Utlandet 2019 380000 6.3.2019 Avslått 0 VISP - PRODUKSJONSENHET FOR VISUELL KUNST VISP - Nasjonal utvidelse Hordaland 2019 320000 6.3.2019 Avslått 0 VISP - PRODUKSJONSENHET FOR VISUELL KUNST VISP - Nasjonal utvidelse Hordaland 2020 180000 6.3.2019 Avslått 0 Yngvild Færøy Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen - Folk og dyr på Sørenga 2019 Oslo 2019 100000 6.3.2019 Avslått 0 Zoja Sperstad Zoja Sperstad - Gleden av Takknemlighet 2019 Buskerud 2019 10000 6.3.2019 Avslått 0 Åsa Cecilia Sonjasdotter Åsa Sonjasdotter - Recurrence and Rhythms Utlandet 2019 200000 6.3.2019 Avslått 0 Åse Anda Åse Anda - Avtrykk, 2019 Rogaland 2019 45000 6.3.2019 Avslått 0 - P A L M E R A - – p a l m e r a – - 2019 program Hordaland 2019 818000 6.3.2019 Bevilget 150000 Adam Apostrophe Sindre Randen Tufte Johnson K4galleri - Program Vår 2019 Oslo 2019 189000 6.3.2019 Bevilget 70000 ALDELES AS Aldeles as - Am I Too Loud 2019 Hordaland 2019 150000 6.3.2019 Bevilget 100000 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Alt Går Bra 2019-2021 Hordaland 2019 800000 6.3.2019 Bevilget 100000 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Alt Går Bra 2019-2021 Hordaland 2020 700000 6.3.2019 Avslått 0 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Alt Går Bra 2019-2021 Hordaland 2021 600000 6.3.2019 Avslått 0 Ane Graff Ane Graff - Cabinets of Inflammation 2019 Oslo 2019 602700 6.3.2019 Bevilget 300000 Ann Iren Buan Ann Iren Buan - To utstillinger 2019 Oslo 2019 80000 6.3.2019 Bevilget 50000 Anna Solveig Maria Gugus Daniell Anna Daniell - CONVOY 2019 Akershus 2019 300000 6.3.2019 Bevilget 80000 Anne Katrine Dolven Anne Katrine Dolven - seng og sekund, 2019 Nordland 2019 173000 6.3.2019 Bevilget 80000 AUDIATUR BOKHANDEL AS House of Foundation - Møllebyen Litteraturfestival 2019: Visuell kunst Østfold 2019 40000 6.3.2019 Bevilget 30000 Banu Cennetoglu Banu Cennetoglu - The List - and a Compilation of Papers Utlandet 2019 255000 6.3.2019 Bevilget 100000 BARNEFESTIVALEN AS Daniel Slåttnes og Sara Rönnbäck - Samtale mellom kropper #12 2019 Oslo 2019 70000 6.3.2019 Bevilget 70000 BERGEN CONTEMPORARY ART PROJECT AS Bergen Kjøtt - Utstillinger Bergen Kjøtt 2019-2020 Hordaland 2019 1100000 6.3.2019 Bevilget 150000 BERGEN CONTEMPORARY ART PROJECT AS Bergen Kjøtt - Utstillinger Bergen Kjøtt 2019-2020 Hordaland 2020 1100000 6.3.2019 Avslått 0 BERGENSTRIENNALEN AS Bergen Assembly - BU: Troll Swamp, 2019 Hordaland 2019 160000 6.3.2019 Bevilget 80000 BOA BILLEDKUNSTNERNE I OSLO OG AKERSHUS BOA Billedkunstnerne i Oslo og Akershus - Utstillingsproduksjon og formidling aug-des 2019 Oslo 2019 350000 6.3.2019 Bevilget 200000 Camilla Steinum camilla steinum - Elbow Oslo 2019 50000 6.3.2019 Bevilget 50000 CARNIVAL UNION Carnival Union m.fl. - BU: KARNEVALET - et utstillingsprosjekt 2019 Oslo 2019 349700 6.3.2019 Bevilget 150000 CATHRINE DAHL Cathrine Dahl og Ørjan Aas - 2 utstillinger 2019 Buskerud 2019 43500 6.3.2019 Bevilget 40000 CECILIA JONSSON Cecilia Jonsson - Contemporary Diagram – Berlin 2018 Hordaland 2019 62000 6.3.2019 Bevilget 40000 Charlotte Thiis-Evensen Charlotte Thiis-Evensen - Gullklokken 2018 Oslo 2019 50000 6.3.2019 Bevilget 50000 E. PRESTSÆTER Ellef Prestsæter - Arkivets arabesk, 2019 Akershus 2019 60000 6.3.2019 Bevilget 60000 Ebba Christina Moi Ebba Moi og Anna Carin Hedberg - Formforandringer (Kvitebjørn kong Valemon) Oslo 2019 60000 6.3.2019 Bevilget 60000 Eirik Magnus Slyngstad Eirik Slyngstad - MAGIC TOWEL Oslo 2019 37400 6.3.2019 Bevilget 30000 ESPEN SOMMER EIDE Espen Sommer Eide - The Waves 2019 Hordaland 2019 100000 6.3.2019 Bevilget 50000 Evelyn Holm Oseana Kunst- og kultursenter - Utstillingsprogram og kunstnersamtaler vårsesong 2019 Hordaland 2019 380000 6.3.2019 Bevilget 120000 Felipe Ribeiro Pena Felipe Ribeiro Pena m.fl. - Changing Room, 2019 Oslo 2019 90000 6.3.2019 Bevilget 90000 FOTOGALLERIET Fotogalleriet - BU Intimitet i den digitale tidsalder 2019-2020 Oslo 2019 177000 6.3.2019 Bevilget 50000 GALLERI CHRISTINEGAARD Galleri Christinegaard - Utstillinger Hordaland 2019 395000 6.3.2019 Bevilget 150000 GALLERI CHRISTINEGAARD Galleri Christinegaard - Utstillinger Hordaland 2020 375000 6.3.2019 Bevilget 150000 GALLERI CHRISTINEGAARD Galleri Christinegaard - Utstillinger Hordaland 2021 375000 6.3.2019 Avslått 0 Grete Andrea Kvaal Grete Andrea Kvaal - Alle mine rein kjenner jeg 2019 Troms 2019 85000 6.3.2019 Bevilget 85000 HANNAH MJØLSNES Hannah Mjølsnes - BU: Nine Herbs Charm i Bergen Botaniske Hage Oslo 2019 100000 6.3.2019 Bevilget 80000 HARPEFOSS HOTELL AS Harpefoss hotell - Hic sunt dracones - usikkerhetsparadigmet BU Oppland 2019 60000 6.3.2019 Bevilget 60000 HARPEFOSS HOTELL AS Harpefoss hotell - Hic sunt dracones - usikkerhetsparadigmet BU Oppland 2020 60000 6.3.2019 Avslått 0 HARPEFOSS HOTELL AS Harpefoss hotell - Hic sunt dracones - usikkerhetsparadigmet BU Oppland 2021 60000 6.3.2019 Avslått 0 HEIDAL SKULE Gisle Harr m.fl. Se vedlegg. - 10 år på Heidal skule. 2018 - 2028 Oppland 2019 333333 6.3.2019 Bevilget 100000 HEIDAL SKULE Gisle Harr m.fl. Se vedlegg. - 10 år på Heidal skule. 2018 - 2028 Oppland 2020 333333 6.3.2019 Avslått 0 HEIDAL SKULE Gisle Harr m.fl. Se vedlegg. - 10 år på Heidal skule. 2018 - 2028 Oppland 2021 333333 6.3.2019 Avslått 0 Heidi Kennedy Skjerve Heidi Kennedy Skjerve - Gruppeutstilling Sandefjord Kunstforening. Oslo 2019 27500 6.3.2019 Bevilget 25000 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland Kunstsenter - Summer academy 2019 Hordaland 2019 90000 6.3.2019 Bevilget 40000 Ida Madsen Følling Ida Madsen Følling m.fl. - Et kollektivt kaosmos Oslo 2019 100000 6.3.2019 Bevilget 100000 Ingrid Johanne Linn Torvund Ingrid Torvund - Soloutstilling Kunsthall Oslo Oslo 2019 200183 6.3.2019 Bevilget 50000 Janne Lindgren Janne Lindgren - Min Verden 2019 Oslo 2019 120000 6.3.2019 Bevilget 120000 Janne Lindgren Janne Lindgren - Min Verden 2019 Oslo 2020 120000 6.3.2019 Avslått 0 Jon Eirik Kopperud Jon Eirik Kopperud - Utstilling på Caravan i Oslo, 2019 Oslo 2019 60000 6.3.2019 Bevilget 50000 Karen Ingeborg Bye Karen Ingeborg Bye - Dag og kveld. Etterlandskap. 2019 Akershus 2019 80000 6.3.2019 Bevilget 40000 KNIPSU KNIPSU - Program vår 2019 Hordaland 2019 170000 6.3.2019 Bevilget 100000 KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER Kunstbanken Hedmark Kunstsenter - Performancefestivalen 2019 Hedmark 2019 300000 6.3.2019 Bevilget 100000 KUNSTHALL OSLO AS Kunsthall Oslo - Rostockgata Skulpturpark 2019 Oslo 2019 500000 6.3.2019 Bevilget 200000 LETTMAYER IN THE LIBRARY - 5 events in 2019 Østfold 2019 45000 6.3.2019 Bevilget 30000 LEVANGER KOMMUNE Raphaël Grisey og Diol Mouhamadou m fl - Figuring Fallow Time, 2019 Trøndelag 2019 120000 6.3.2019 Bevilget 90000 LINE BØHMER LØKKEN Multipress - Programmering 2019 Oslo 2019 130000 6.3.2019 Bevilget 100000 Liv Tandrevold Eriksen She Will - The whole is less than the sum of its parts Oslo 2019 65000 6.3.2019 Bevilget 50000 Mai Hofstad Gunnes Mai Hofstad Gunnes - Savoy 2019 Oslo 2019 80000 6.3.2019 Bevilget 50000 Maren Dagny Juell Kristensen Maren Dagny Juell - FLEX 2019 Akershus 2019 70000 6.3.2019 Bevilget 50000 Mari Johanne Slaattelid Mari Slaattelid - Festspillutstilling i Bergen 2019 Oslo 2019 80000 6.3.2019 Bevilget 80000 Maria Gullaksen Brinch Maria Brinch - Separatutstilling Kunstnernes Hus 2019 Oslo 2019 90000 6.3.2019 Bevilget 50000 MARTHA ÅDLAND Haugesund Billedgalleri - HIT- og AVTRYKK festivalen, 2019 Rogaland 2019 200000 6.3.2019 Bevilget 100000 Matt Copson Matt Copson - Mat Copson, Schloss 2019 Utlandet 2019 48000 6.3.2019 Bevilget 30000 Mette Fiske Tronvoll mette tronvoll - "Nordmenn i det 21. århundre" 2019 Oslo 2019 200000 6.3.2019 Bevilget 150000 Mette Fiske Tronvoll mette tronvoll - "Nordmenn i det 21. århundre" 2019 Oslo 2020 200000 6.3.2019 Avslått 0 MIKAEL D. BRKIC Mikael Brkic - Autoritet og legitimitet, 2019 Oslo 2019 100000 6.3.2019 Bevilget 50000 MONA ORSTAD HANSEN Mona Orstad Hansen - Separatutstilling 2019 Rogaland 2019 70000 6.3.2019 Bevilget 40000 NK OA, NK OSLO OG AKERSHUS Norske Kunsthåndverkere Oslo og Akershus - NK`s temautstilling 2019 "MÅ" Akershus 2019 50000 6.3.2019 Bevilget 50000 Nora Heidorn Nora Heidorn - Sick and Desiring, 2019 Utlandet 2019 180000 6.3.2019 Bevilget 80000 Oliver Ressler Oliver Ressler - Who controls the climate? Utlandet 2019 220000 6.3.2019 Bevilget 80000 OPEN OUT Open Out - Open Out Festival 2019 Troms 2019 150000 6.3.2019 Bevilget 120000 OPPLAND KUNSTSENTER Hedmark kunstsenter, Oppland kunstsenter - Siamesisk 2019 Oppland 2019 200000 6.3.2019 Bevilget 100000 PERFORMANCE ART BERGEN Performance Art Bergen - Between Sky and Sea:TEMPORAL HORIZONS 2020 Hordaland 2020 200000 6.3.2019 Bevilget 200000 PIERRE LIONEL MATTE Pierre Lionel Matte - Video-prosjekter for Greenlight District 2019 Oslo 2019 60000 6.3.2019 Bevilget 40000 PIKENE PÅ BROEN AS TERMINAL B - TERMINAL B. HJEMSTED-HOMELAND- ??????. 2019 (FØRSTE HALVÅR) Finnmark 2019 200000 6.3.2019 Bevilget 150000 PRAKSIS PRAKSIS - Work In Progress - Peer Support Group 2019 Oslo 2019 125000 6.3.2019 Bevilget 90000 RANDI ANNIE STRAND Codex Polaris - Kunstnerbok. Utstillinger. 2019 Oslo 2019 100000 6.3.2019 Bevilget 50000 Randi Nygård Randi Nygård - Utstillingar 2019 Oslo 2019 120000 6.3.2019 Bevilget 50000 Reinhold Ziegler Reinhold Ziegler - Nearly Human 2019 Møre og Romsdal 2019 26000 6.3.2019 Bevilget 26000 Ruth Alexandra Aitken Ruth Alexander Aitken, James Stewart Lee - Curatorial Programming for 2019 FUCaKAAERMAP Troms 2019 100000 6.3.2019 Bevilget 50000 Sandra Charlotta Norrbin Sandra Norrbin - Vävd jord 2019 Vest-Agder 2019 33563 6.3.2019 Bevilget 30000 Scott Henry Elliott Coda Press - Coda Press new commissions Hordaland 2019 180000 6.3.2019 Bevilget 100000 Scott Henry Elliott Coda Press - Coda Press new commissions Hordaland 2020 180000 6.3.2019 Avslått 0 Serina Erfjord Serina Erfjord - BU Rytmeskulpturer 2019 Oslo 2019 95000 6.3.2019 Bevilget 70000 Sigbjørn Ingar Hverven Bratlie Sigbjørn Bratlie - Colloquium 2019 Akershus 2019 14000 6.3.2019 Bevilget 14000 Sigrid Marie Buskov Sigrid Marie Buskov - Utstilling på Galleri Riis 2019 Oslo 2019 70000 6.3.2019 Bevilget 50000 Sten Are Sandbeck Sten Are Sandbeck - Vi er Her Buskerud 2019 60000 6.3.2019 Bevilget 60000 STIFTELSEN MAARETTA JAUKKURI FOUNDATION Maaretta Jaukkuri Foundation - Stories told and re-told 2019 Nordland 2019 80000 6.3.2019 Bevilget 80000 STIFTELSEN SØRLANDSUTSTILLINGEN LANDSDELSUTSTILLINGEN FOR AGDER OG TELEMARK Stiftelsen Sørlandsutstillingen - Lista Ute og Inne. 2019 Vest-Agder 2019 150000 6.3.2019 Bevilget 100000 Tine Adler Jørgensen After School Special - After School Special 2019 Hordaland 2019 283500 6.3.2019 Bevilget 100000 Toril Johannessen Toril Johannessen - Skogsaken, 2019 Troms 2019 30000 6.3.2019 Bevilget 30000 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Marie Skeie og Motaz al Habbash - Her og Der 2019 Oslo 2019 175000 6.3.2019 Bevilget 100000 Vanna Bowles Vanna Bowles og Katrine Bull Evensen - Universitetet 2019 Akershus 2019 200000 6.3.2019 Bevilget 100000 Ørjan Amundsen Ørjan Amundsen - Herrevassdraget, 2019 Telemark 2019 30000 6.3.2019 Bevilget 30000 ØYSTEIN WYLLER ODDEN Øystein Wyller Odden - Komposisjoner for Oslo rådhus - 2019 Oslo 2019 61000 6.3.2019 Bevilget 60000 Ånond Versto Ånond Versto - Okular til Lista Fyr, 2019 Telemark 2019 35000 6.3.2019 Bevilget 35000