Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Prosjektstøtte visuell kunst har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst. Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak, og institusjoner. Utstillinger og diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst. Søknader fra institusjoner behandles i Arrangørutvalget for visuell kunst.

---

Utstillinger

Kategorien utstillinger omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper.

Antall søknader: 155

Søknadssum: kr 12 880 215

Antall tildelinger: 64

Vedtakssum: kr 3 485 000

Søknadene til ordningen kjennetegnes av et bredt spekter av kunstneriske uttrykk, teknikker, innfallsvinkler og metoder. Tildelingene til produksjon av utstillinger viser seg blant annet som flermediale installasjoner, maleri, fotografi, skulptur, collage, keramikk, installasjon, tekstil, grafikk, performance, lydkunst, landart, kunstfilm, video, tekst og tegning. Flere visuelle kunstnere anvender metoder og uttrykk med opphav innen scenekunstfeltet. Et eksempel er den London-baserte performancekunsteren, danseren og koreografen Jamila Johnson-Small, under kunstnernavnet SERAFINE 1369. Hun vil utføre performance knyttet til svart, skeiv identitet og marginaliserte posisjoner i en omfattende spesialbygget audiovisuell installasjon i Bergen Kunsthall høsten 2023.

Det er også mange veletablerte kunstnere som søker til separatutstillinger ved større institusjoner. Eksempelvis fikk Per Inge Bjørlo tildeling til separatutstilling ved KUBE i Ålesund høsten 2023 og Lotte Konow-Lund til en soloutstilling ved KODE i Bergen høsten 2024. Felles for disse større mønstringene er utforsking av mange ulike medier i stort format og tematiske bearbeidelser knyttet til minner, mental helse og psykologiske prosesser.

Søknadsrunden er overordnet preget av stor aktivitet i det visuelle kunstfeltet. Det er flere bevilgninger til utstillinger som finner sted ved kunstsentre, kunstforeninger- og lag over hele landet. Eksempelvis får Sylvia Henriksen tilskudd til deltakelse ved Kvenbiennalen i Vadsø kunstforening i juni 2023 med et materialbasert prosjekt som tematiserer kvensk arv, migrasjon og mangfold i samfunnet. Ananda Serné mottar midler til en duo-utstilling ved Rogaland kunstsenter i Stavanger høst/vinter 2023/24 der hun som del av en installasjon vil vise en serie tekstiler med blåalgepigment. Prosjektet retter oppmerksomheten mot en skjult mikroverden, og inviterer til større bevissthet om den utsatte og sårbare naturen.

Av 64 tildelte utstillinger finner 54 sted utenfor Oslo. I tillegg til Oslo, Bergen og Trondheim finansierte Kulturfondet utstillinger i Vadsø, Mo i Rana, Bodø, Svolvær, Ålesund, Haugesund, Førde, Leveld i Ål kommune, Porsgrunn, Stavanger, Moss, Fredrikstad, Arendal, Kristiansand, samt på Bryne, Os, Inderøy og Gjerdrum.

Barn og unge

Randi Nygård får tilskudd til "Lukten av furu kan skapa regn" ved Kunstnartunet i Leveld i Ål kommune. Prosjektet fremmer undring over naturen, lek og samspill mellom dyr og mennesker. Foruten en utstilling i en nyrestaurert løe på en myr, skulpturer langs en skogsvei og kunstnervandringer, er involvering av barn ved den lokale barneskolen en viktig del av prosjektet.

-----

Diverse tiltak

Kategorien diverse tiltak omfatter ulike tiltak fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordningene på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekt, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m.

Antall søknader: 33

Søknadssum: kr 3 845 787

tildelinger: 5 (1 BU)

Vedtakssum: kr 335 000

Søknadene preges av stor variasjon i format, tema, prosess, uttrykk og formidlingsstrategier. Flere av prosjektene involverte tverrfaglige praksiser, og bærekraft, natur og miljø var fremtredende temaer. Signe Lidén fikk tilskudd til videreutvikling av Paviljong våtmark - et utstillingsprogram og en struktur for langsiktig kunstnerisk samarbeide rundt Østensjøvannet naturreservat og miljøpark, et våtmarksområde i urbane omgivelser i Oslo. En annen søker som fikk tilskudd, var Eva Bakkeslett som skal arrangere et kunstøkologisk seminar i forbindelse med en interdisiplinær og prosessorientert gruppeutstilling i regi av Tromsø Kunstforening. Seminaret Kan folk og fugl bli venner? skal diskutere forholdet mellom ville dyr og byplanlegging, og bringer sammen både forskere og kunstnere.

Utvalget behandlet til sammen 33 søknader i denne runden. 11 var fra Oslo, 5 fra Viken, 4 fra Agder, 3 fra fylkene Nordland og Vestland, 2 fra Rogaland, 2 fra utlandet, 1 fra fylkene Trøndelag, Innlandet og Møre og Romsdal. Av tildelingene gikk 3 til Oslo og én til fylkene Nordland og Viken.

Barn og unge

Det var seks søknader som spesielt rettet seg mot barn og unge. Av disse ble Nicolas M. Ibaceta Zamora tildelt midler til kajakkbygging-verkstedet Illut Govddodit/Imagine to Float, på Riddo Duottar Museat i Karasjok sommeren 2023.

-----

Institusjoner

Prosjektstøtte visuell kunst institusjoner omfatter søknader fra kunstnerdrevne visningssteder, prosjektrom, gallerier, kunsthaller, biennaler, festivaler, kunstforeninger og museer landet over. Ordningen er sentral for utviklingen av det visuelle kunstfeltet på institusjonsnivå i Norge og Sápmi.

Antall søknader: 83
Søknadssum: kr. 20 011 987
Antall tildelinger: 34
Vedtakssum: kr. 2 700 000

Søknadene inneholdt solide og komplekse prosjekter med variasjon både i forhold til kunstuttrykk, tematikk, nedslagsfelt og visningsform. Vadsø kunstforening fremheves for programmeringen i 2023. Søker er vertskap for Kvenbiennalens andre utgave. I løpet av året skal profesjonelle kunstnere inviteres til gjesteopphold, jobbe lokalt og involvere befolkningen i verksteder. Den 9ende Kjerringøy Land Art Biennalen (K-lab) mottok midler for gjennomføring i 2024 - et relasjonelt land art prosjekt med bærekraft og lokale håndverkstradisjoner i fokus. I Rogaland mottok Stavanger International Curator’s Program Secession midler til et prosjekt som skal tiltrekke seg internasjonale kuratorer. Det planlegges utstillinger, foredrag, stedsrelaterte installasjoner og intervensjoner i det offentlige rom.

Flere søknader og tildelinger berørte rådets satsningsområder mangfold og større ytringsrom. Sørlandsutstillingen mottok støtte for gjennomføring av debatt og foredrag under Arendalsuka 2023 i Arendal Kunstforening. Bryne Kunstforening/Time kommune fikk midler til gruppeutstillingen G Sanning -tvil med samtidskunstnerne Elise Storsveen, Kine Lillestrøm og Trond Hugo Haugen i anledning 100 årsdagen for Arne Garborgs død (1924). Knipsu i Bergen mottok midler til programmeringen Knipsu Fight Cage 2023 – et fysisk bur i oktagonal form med referanse til kampsporten Mixed Martial Arts (MMA).

Miljø og bærekraft ble synliggjort med tildeling til Norwegian BioArt Arena’s på Ås (NOBA) som mottok midler til Soil Symposium - det andre symposiet i sin rekke som retter oppmerksomheten mot lokale og globale perspektiver på levende jord. Norske, samiske og internasjonale kunstnere og forskere deltar.

Utvalget tildelte også midler til film- og fotofestivaler. Arctic Moving Image and Film Festival (AMIFF) 2023 mottok støtte til sin 8ende utgave av festivalen i Harstad. Nordic Light Internasjonale fotofestival i Kristiansund fikk også bevilgning til årets festival.

Flere tildelinger gikk til aktører som løfter kunsthåndverket. S -12 Galleri og Verksted i Bergen mottok tilskudd til et seminar om utforskning av glass med fokus på kunstnerdemonstrasjoner og produksjonsprosess. Kunsthall Grenland i Porsgrunn mottok støtte til en workshop hvor man skal bruke keramisk verktøy for å undersøke Fluxus som tenkning og kunsthistorisk fenomen i et nordisk perspektiv.

Det kom inn søknader fra alle landets fylker og alle fylker fikk bevilgning. Vestfold og Telemark mottok støtte på samtlige fem prosjekter og Vestland fikk flest tildelinger. Utvalget bemerket gode søknader fra flere solide aktører i Bergen. Det var en økning av antall søknader og tildelinger til Nordland.

Barn og unge

SIRIUS* Fredrikstad Kunstnerunion mottok støtte til Lydkompass - et barn og unge prosjekt hvor barnas egne lydopptak fra byen og omgivelsene bearbeides og presenteres i en interaktiv utstilling.

Museum Stavanger (MUST) avdeling for kultur, sjøfart og industri mottok støtte til - Mitt Stavanger - vår historie (2025) – en 900 års jubileumsutstilling i museets lokaler. Gjennom et fysisk ormehull – en tidsreise tilbake i tid skal billedkunsten åpne opp for nye måter å tolke historien på. Kunstnere er invitert til å skape hver sin tidskapsel i en kulturhistorisk kontekst.

Forbundet Frie Fotografer mottok midler til fotobok-verksteder for barn under Fotobokfestival (FFO) i Oslo høsten 2023. Verkstedene følger festivalens overordnede tematikk, er gratis og skal ledes av profesjonelle kunstnere.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Maria Gullaksen Brinch Maria Brinch - Forprosjekt, fordypning med kurator 2023 Oslo 2023 80000 25.5.2023 Avslått 0 Johan Söderström Johan Söderström - Pitchfork Adress 2023 Oslo 2023 100000 25.5.2023 Avslått 0 Stine Paula Kvam Stine Kvam - Voices of No Choices Trøndelag 2023 20000 25.5.2023 Avslått 0 GLEN FARLEY Glen Farley - Art on the move! 2023 Viken 2023 35000 25.5.2023 Avslått 0 Jannik Abel Jannik Abel - Øvelse i samling 2023 Viken 2023 75000 25.5.2023 Avslått 0 MATILDE WESTAVIK GAUSTAD Matilde Westavik Gaustad - Separatutstilling RAM Galleri 2024 Trøndelag 2023 60000 25.5.2023 Avslått 0 Lin Wang Lin Wang - Skakke folkedrakter- Bunad Tattoo Shop 2023-2025 Oslo 2023 80000 25.5.2023 Avslått 0 ATELIER METTE BALLESTAD Atelier Mette Ballestad - The Green Room.( Kunst i grønne uterom.) 2023 Vestfold og Telemark 2023 120000 25.5.2023 Avslått 0 Solveig Bergene Solveig Bergene - Soloutstilling, K.U.K. Pop up Oslo 2023 30000 25.5.2023 Avslått 0 DES CLOTHING AS Aon Raza Naqvi - Des Clothing Oslo 2023 200000 25.5.2023 Avslått 0 Manuel Portioli Manuel Portioli - TIDES 2024 Vestland 2023 40000 25.5.2023 Avslått 0 Tore Magne Gundersen Tore Magne Gundersen - Besvergelser 2923 Oslo 2023 100000 25.5.2023 Avslått 0 Jasper Siverts Jasper Siverts m.fl - Othership 2023 Oslo 2023 130000 25.5.2023 Avslått 0 IT'S GONNA HAPPEN AS IGH - Fjernsynsbro - New Era  Troms og Finnmark 2023 150000 25.5.2023 Avslått 0 ØST KUNST ØST KUNST - ØST KUNST "="# Oslo 2023 162600 24.5.2023 Avslått 0 BUKTA TROMSØ OPEN AIR FESTIVAL Tegson - Kultur og motkultur 2023 Troms og Finnmark 2023 207412 24.5.2023 Avslått 0 Anne Kampmann Anne Kampmann m.fl. - Taigaen drømmer - Dyrets øye 2024 Innlandet 2024 100000 25.5.2023 Avslått 0 Trude Westby Nordmark Eirik Falckner og Trude Westby Nordmark - Duoutstilling på Skog art space, Eirik og Trude 2023 Oslo 2023 100000 25.5.2023 Avslått 0 Terje Nicolaisen Terje Nicolaisen - Codex Polaris 2023 Oslo 2023 55000 25.5.2023 Avslått 0 Martine Løvland Linge Eiril Linge og Martine Linge - VANITAS, 2023 Oslo 2023 80000 25.5.2023 Avslått 0 Liv-Lise Zachrisson Galleri Dikemark - Tid, lys, mørke 2023 Oslo 2023 120000 25.5.2023 Avslått 0 KUNSTPILOTENE MARANDON kunstpilotene - Okulartreet, 2023 Vestland 2023 30000 24.5.2023 Avslått 0 Erle Skabo Saxegaard Erle Saxegaard - Surrounding structures Oslo 2023 25000 25.5.2023 Avslått 0 MARIT ARONSSON Märit Aronsson-Towler - Bokstavfantasi 2023 Trøndelag 2023 40000 25.5.2023 Avslått 0 HAVERKAMP REINHARD Reinhard Haverkamp - Connected space, 2023 Vestland 2023 80000 25.5.2023 Avslått 0 FOTOGRAF KAROLINE O.A.PETTERSEN AS Karoline O.A. Pettersen - I am nature 2023 Nordland 2023 130000 25.5.2023 Avslått 0 FOTOGRAF KAROLINE O.A.PETTERSEN AS Karoline O.A. Pettersen - I am nature 2023 Nordland 2024 70000 25.5.2023 Avslått 0 PERNILLE MEIDELL Pernille Meidell - Breton Cassette - Breton Cassette 2023 Oslo 2023 100000 24.5.2023 Avslått 0 Aurora Borealis Lund Solberg Aurora Solberg - Marskland 2023 Vestland 2023 60000 25.5.2023 Avslått 0 Tuva Gonsholt Tuva Gonsholt - Mikrokosmos, høsten 2024 Vestfold og Telemark 2023 50000 25.5.2023 Avslått 0 Tuva Gonsholt Tuva Gonsholt - Mikrokosmos, høsten 2024 Vestfold og Telemark 2024 70000 25.5.2023 Avslått 0 STACY BRAFIELD Stacy Brafield - Kjøkkenhage 2020-2023 Vestland 2023 95000 25.5.2023 Avslått 0 SIV ELINA STØLDAL Siv Støldal - Behind the Mountain of Loneliness, 01.09-15.11 2023 Vestland 2023 110000 25.5.2023 Avslått 0 ANNE-MAY FOSSNES Anne-May Fossnes - Kretsgrensen 2023-24 Agder 2023 86000 25.5.2023 Avslått 0 HENRIK ØDEGAARD STUDIO Henik Ødegaard - Rødt lys (eller Grønt lys) 2023 Oslo 2023 60000 25.5.2023 Avslått 0 Hilde Kristin Grønner Flikke Hilde Grønner Flikke - Så mange øyeblikk 2023 Viken 2023 18000 25.5.2023 Avslått 0 STIFTELSEN PIA MYRVOLD ART FOUNDATION PMAF Pia Myrvold Art Foundation - PMAF presents THE METAMORPHOSES OF THE VIRTUAL 0.3 Rogaland 2023 130000 24.5.2023 Avslått 0 STIFTELSEN PIA MYRVOLD ART FOUNDATION PMAF Pia Myrvold Art Foundation - PMAF presents THE METAMORPHOSES OF THE VIRTUAL 0.3 Rogaland 2024 60000 24.5.2023 Avslått 0 Hedvig Sønstabø Thorkildsen Hedvig Thorkildsen og Daniel Persson - Nedfallsfrukt 2023 Vestland 2023 25000 25.5.2023 Avslått 0 Elin Andreassen Elin Andreassen og G.O.D.S - silent power 2023 Trøndelag 2023 100000 25.5.2023 Avslått 0 NOEMATA Noemata - The Unmoving Show ELO 2023 Viken 2023 25000 24.5.2023 Avslått 0 Evy Horpestad Tjåland Evy Horpestad Tjåland - Nedre Dalgate 2 2023 Rogaland 2023 200000 25.5.2023 Avslått 0 Nils Olav Bøe Nils Olav Bøe - Simulacrum ll, 2023 Oslo 2023 90000 25.5.2023 Avslått 0 CHRISTIANIA CERAMIC WISAM CADI AL SAMAD Wisam Al-Samad - Tilbake til røttene 2023 Viken 2023 67120 25.5.2023 Avslått 0 Cecilie Tyri Holt Cecilie Tyri Holt - Kunsthistorier 2023 Oslo 2023 200000 25.5.2023 Avslått 0 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland kunstsenter - "Creatures" by Patricia Belli for TEMA exhibition 2023 Vestland 2023 120000 24.5.2023 Avslått 0 Hilde Kristin Grønner Flikke Hilde Flikke - Heartlands 2023 Viken 2023 14000 25.5.2023 Avslått 0 HEGE LISETH Hege Liseth - Separatutstilling på Østfold kunstsenter, Galleri ØKS 2024 Viken 2023 82000 25.5.2023 Avslått 0 HEGE LISETH Hege Liseth - Separatutstilling på Østfold kunstsenter, Galleri ØKS 2024 Viken 2024 40000 25.5.2023 Avslått 0 MAJART Maja Maria Kristina Sjøstrøm Maja Sjöström - Familjeliv som motiv 2023 Viken 2023 30000 25.5.2023 Avslått 0 PIA MYRVOLD Pia Myrvold The FOGN Experience - VIND FESTIVAL Sæbøvåg, FOGN Rogaland 2023 100000 25.5.2023 Avslått 0 Thomas Iversen Thomas Iversen - Utgått av samtiden 2023 Oslo 2023 71150 25.5.2023 Avslått 0 Helene Espedal-Selvåg Helene Espedal-Selvåg med flere - Performative Installation at Tou Scene, October 2023 Rogaland 2023 30000 25.5.2023 Avslått 0 INGA SKÅLNES Eva Margrethe Ballo og Inga Skålnes - Dianas teppe, 2023 Trøndelag 2023 50000 25.5.2023 Avslått 0 ECUDORP AS ILFR - Paper Afore Press, 2023 Oslo 2023 100000 24.5.2023 Avslått 0 VERKSTAD MICHIEL JANSEN Michiel Jansen - A4, geometry, spaciousness and materialization Oslo 2023 70000 25.5.2023 Avslått 0 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kristiansand Kunsthall - Formidling 2023 Agder 2023 147000 24.5.2023 Avslått 0 BRAGE PELLE STIG BRAGE-ANDERSEN JAM PUBLIC - P-ART-Y FESTIVAL, 2023 Agder 2023 413040 14.6.2023 Avslått 0 RAGNI HALLE Ragni Halle - Nordpolen Figurteater 2023-2024 Oslo 2023 60000 14.6.2023 Avslått 0 AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP Aggregat Kunstnerfellesskap - Tilrettelegging og forprosjektering av MOVING 2023 Møre og Romsdal 2023 100000 24.5.2023 Avslått 0 INGRID TORVUND Ingrid Torvund m.fl - THOUSAND ISLAND Oslo 2023 348000 25.5.2023 Avslått 0 Marianne Wiig Storaas Marianne Wiig Storaas - Separatutstilling KB Contemporary 2023 Oslo 2023 120000 25.5.2023 Avslått 0 ÅLESUND KUNSTFORENING KHÅK Kunsthall - Utstillingsprosjekter 2023 Møre og Romsdal 2023 340900 24.5.2023 Avslått 0 Frode Aarvik Frode J Aarvik, John Pål Inderberg  - Dialogus Arctica 2023 Trøndelag 2023 56000 25.5.2023 Avslått 0 STUDIO O AS Line Hvoslef og Ketil Hvoslef - Hvoslef og Hvoslef (arb tittel) Innlandet 2023 100000 14.6.2023 Avslått 0 JENNY HVIDING VISUALS Jenny Hviding Visuals - Solsikke, 2023 Oslo 2023 27512 25.5.2023 Avslått 0 Yamile Calderon Bermudez Yamile Calderon - Skulptur - Øvre Slottsgate 2023-2024 Utlandet 2023 190000 25.5.2023 Avslått 0 Suvi Tuulikki Nieminen Suvi Nieminen - Emergens 2023 Vestland 2023 110000 25.5.2023 Avslått 0 KAREN PETTERSEN Karen Pettersen, Siri Sandersen - Geometry of Folds 2023 Agder 2023 50000 25.5.2023 Avslått 0 Anne Helen Robberstad Anne Helen Robberstad - Den svarte Ulla - "Flokken" 2023 Rogaland 2023 50000 25.5.2023 Avslått 0 BUENGET OLE ANDREAS Kåre Kivijárvi - Kåre Kivijárvi - Afghanistan 1963 Oslo 2023 173000 24.5.2023 Avslått 0 Thomas Taylor Bugaj Thomas Taylor Bugaj - New Land Escapes Vestland 2023 20000 25.5.2023 Avslått 0 NIARO AS Niaro Art - Aydin Pourhasan - An Intro to Iranian contemporary art Viken 2023 52000 24.5.2023 Avslått 0 SAMTID AS Spektra - ENGELEN-Gruva Agder 2023 145000 25.5.2023 Avslått 0 Kirsty Ellen Nicholson Kirsty Nicholson (Kross) - Trickle Down Effect 2023 Oslo 2023 120000 25.5.2023 Avslått 0 AERIAL aerial - aerial program 2023 Vestland 2023 88250 13.6.2023 Avslått 0 ANNA WIDEN Anna Widén - NATTFLY - noctuidae 2023 Innlandet 2023 30000 25.5.2023 Avslått 0 MELK - FORENING FOR NY FOTOGRAFI MELK-Forening For Ny Fotografi - Formidling på nett 2023 Oslo 2023 50000 24.5.2023 Avslått 0 EIRIK MOLDESTAD HALVORSEN Eirik Moldestad Halvorsen - Telemark kunstsenter 2023 Vestfold og Telemark 2023 60000 25.5.2023 Avslått 0 Anne Knutsdatter Wille Anne Knutsdatter Wille - Kart over usette steder 24 Vestland 2023 40000 25.5.2023 Avslått 0 TULLE RUTH KOEFOED-JESPERSEN UrbanSoundArt - UrbanSoundArt 2023 Viken 2023 400000 24.5.2023 Avslått 0 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkemusikksenter nord - PATH 2024 Nordland 2023 55000 24.5.2023 Avslått 0 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkemusikksenter nord - PATH 2024 Nordland 2024 300000 24.5.2023 Avslått 0 PSTEREO AS Pstereo og Einar Grinde - "Kryp sakte inn i fremtiden" 2023 Trøndelag 2023 165500 24.5.2023 Avslått 0 Martine Frölich Wang Poppe Martine Poppe - The Earth in search of magic tidings, 2023 Oslo 2023 119027 25.5.2023 Avslått 0 Frido Boudewijn Jaromir Evers Meer Projects - Utstillingsprogram 2023-2024 Viken 2023 80000 24.5.2023 Avslått 0 Frido Boudewijn Jaromir Evers Meer Projects - Utstillingsprogram 2023-2024 Viken 2024 40000 24.5.2023 Avslått 0 ENTRÉE T-Yard Writers Residency 2023 - T-Yard Writers Residency 2023 Vestland 2023 150000 24.5.2023 Avslått 0 Charlotte Rostad Charlotte Rostad - Kameleonaktig, 2023 Viken 2023 65000 25.5.2023 Avslått 0 Marianne Bredesen Marianne Bredesen - Restitusjoner av sannheter, 2023 Viken 2023 150000 25.5.2023 Avslått 0 S GURVIN SGURVIN og KAT - du er verdt å sanke for 2023 Oslo 2023 25000 25.5.2023 Avslått 0 Cathrine Alice Liberg Cathrine Alice Liberg m.fl. - Litografiets historie 2023-2025 Oslo 2023 132690 24.5.2023 Avslått 0 Cathrine Alice Liberg Cathrine Alice Liberg m.fl. - Litografiets historie 2023-2025 Oslo 2024 199490 24.5.2023 Avslått 0 Cathrine Alice Liberg Cathrine Alice Liberg m.fl. - Litografiets historie 2023-2025 Oslo 2025 217600 24.5.2023 Avslått 0 Sven Gøran Waldemar Påhlsson Sven Påhlsson - Finding Bambi 2023 Oslo 2023 62000 25.5.2023 Avslått 0 GABRIELA SOUZA DE MELO LARSEN SCENOGRAFI Gabriela Melo Larsen - Ta en kaffe med oss 2023 Agder 2023 60000 25.5.2023 Avslått 0 Ingrid Eggen Ingrid Eggen - Separatutstilling galleri MELK 2023 Oslo 2023 66000 25.5.2023 Avslått 0 Hanna Josefine Roloff Hanna Roloff og Sindre Hustveit - Hav mot hud, 2022 Oslo 2023 124013 25.5.2023 Avslått 0 Anita Bertheussen Anita Bertheussen pluss 13 kunstnere   - 40 ÅRS JUBILEUMSUTSTILLING  Kunstskolen i Kabelvåg, 2023  Vestland 2023 160000 25.5.2023 Avslått 0 BCAP AS Gyldenpris Kunsthall - Gyldenpris Kunsthall mainprogram 2023 Vestland 2023 300000 14.6.2023 Avslått 0 Kristine Hildur Poppe TINE POPPE - TITTEL IKKE BESTEMT, 2023 Oslo 2023 109000 25.5.2023 Avslått 0 JANNE TALSTAD Open Video - the Quality Program– a Horror Show, Open Video XVI 2023 Oslo 2023 142362 25.5.2023 Avslått 0 Jon Arne Mogstad Cecilie Nissen og Jon Arne Mogstad - Blackplow 2023 Møre og Romsdal 2023 60000 25.5.2023 Avslått 0 KJØPMANNSGATA UNG KUNST AS Kjøpmannsgata Ung Kunst - Sommerutstillingen 2023 Trøndelag 2023 200000 24.5.2023 Avslått 0 ANNE KARINE THORBJØRNSEN Anne Karine Thorbjørnsen - Separatutstilling ved Galleri Format 2023 Innlandet 2023 100000 25.5.2023 Avslått 0 MIRAGE DOCFEST AS MIRAGE - 2023 Oslo 2023 150000 14.6.2023 Avslått 0 MIKKEL FYKSE ENGELSCHIØN Minne Jåne m.fl. - EKTE 2023 Viken 2023 77500 25.5.2023 Avslått 0 HILDE-MERETE METHI Hilde Methi - Utstilling og offentlig kunstprogram, 2023 Troms og Finnmark 2023 253000 25.5.2023 Avslått 0 VEVFT AS VEVFT AS - Utvidet digitalvev workshop 2023 Vestland 2023 80000 25.5.2023 Avslått 0 EIRIK MOLDESTAD HALVORSEN Eirik Moldestad Halvorsen - Kongsvinger kunstforening 2023 Vestfold og Telemark 2023 40000 25.5.2023 Avslått 0 Charlotte Elizabeth Booth Wiig Charlotte Wiig - A Female Gaze - The Object of our Gaze (Arbeidstittlel) 2023 Oslo 2023 100000 25.5.2023 Avslått 0 Anna Aurora Bentedatter Passero Aurora Passero -  Tegnetriennalen og Wergelandshaugen 2023 Oslo 2023 144000 25.5.2023 Avslått 0 TARA MEDIA Aase-Hilde Brekke Tara Media, Aase-Hilde Brekke - Untold Stories II Oslo 2023 120000 25.5.2023 Avslått 0 KUNSTVANDRING ROGALAND Kunstvandring Rogaland - Kunstvandring Rogaland 2023 Rogaland 2023 200000 24.5.2023 Avslått 0 Brynhild Bye-Tiller Brynhild Bye-Tiller - PUSH BACK (2023) Trøndelag 2023 50000 25.5.2023 Avslått 0 KATHERINE BUTCHER Katherine Butcher - Pusterom 2023 Trøndelag 2023 50000 25.5.2023 Avslått 0 STAVANGER KUNSTFORENING Kunsthall Stavanger - Hannah Quinlan og Rosie Hastings, separatutstilling 2023 Rogaland 2023 175000 24.5.2023 Avslått 0 AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP Aggregat Kunstnerfellesskap - Utforsking av artist book og nye kunstuttrykk 2023 Møre og Romsdal 2023 100000 24.5.2023 Avslått 0 Gabriel Johann Kvendseth Gabriel Johann Kvendseth - Separatutstilling ved Kristiansund Kunsthall - 2023 Vestland 2023 75000 25.5.2023 Avslått 0 Jorunn Myklebust Syversen Jorunn Myklebust Syversen - Norges Visjonære. 2023 Oslo 2023 100000 25.5.2023 Avslått 0 Mercedes Mühleisen Mercedes Mühleisen -  WOODS 2023 Oslo 2023 40000 25.5.2023 Avslått 0 Joakim Blattmann Moldestad Joakim Blattmann - Lydinstallasjon ved Møre og Romsdal Kunstsenter i 2023 Oslo 2023 40000 25.5.2023 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjoner - Global Energies 2023 Vestland 2023 300000 24.5.2023 Avslått 0 Charlie Hay Charlie Hay - En saga från igår 2022-2023 Trøndelag 2023 50000 25.5.2023 Avslått 0 Charlie Hay Charlie Hay - En saga från igår 2022-2023 Trøndelag 2024 50000 25.5.2023 Avslått 0 Sara Jenny Charlotta Rönnbäck Sara Rönnbäck - Horisontella rörelser över lodräta streck 2023-2024 Utlandet 2023 23000 25.5.2023 Avslått 0 Sara Jenny Charlotta Rönnbäck Sara Rönnbäck - Horisontella rörelser över lodräta streck 2023-2024 Utlandet 2024 45000 25.5.2023 Avslått 0 SKYLAR HALCYON BY MATTHEW THOMPSON Matthew Avery Thompson - KOBE 2023 - Kunst og Bevegelse 2023 Oslo 2023 80000 24.5.2023 Avslått 0 Anders Holen Anders Holen - Separatutstilling ved Galerie Joseph Tang, 2023 Oslo 2023 60000 25.5.2023 Avslått 0 Ole-Fridtjov Hartberg Ole-Fridtjov "Flu" Hartberg - Flutopia - fargeleggingsbok, 2023 Oslo 2023 100000 25.5.2023 Avslått 0 ANDREA LANGE Andrea Lange - We are all, 2023 Oslo 2023 15500 25.5.2023 Avslått 0 GULLSMED EVA MARIT EDWARDSEN Eva Marit Edwardsen - "Min japanske hage" 2023 Agder 2023 60000 25.5.2023 Avslått 0 Veslemøy Sparre Jansen Veslemøy Sparre Jansen - Tjuefire sju 2023 Oslo 2023 50000 25.5.2023 Avslått 0 STIFTELSEN LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER Babel visningsrom for kunst - LKV sommerutstillingen Trøndelag 2023 80000 24.5.2023 Avslått 0 NORSK ANIMASJONSFORUM Fredrikstad Animation Festival - Mapping Værste 2023 Viken 2023 150000 24.5.2023 Avslått 0 Narve Hovdenakk Narve Hovdenakk - Meditasjon som konfrontasjon 2023-2024 Oslo 2023 110000 25.5.2023 Avslått 0 RINA LINDGREN Rina Charlott Lindgren - Gruppeutstilling - Sølvpust 2023 Nordland 2023 55000 25.5.2023 Avslått 0 TIRIL FLOM Tove Sivertsen og Tiril Flom - Nyhetsvisdeoer til Kunstavisen 2023 Oslo 2023 100000 25.5.2023 Avslått 0 Kristen Marie Keegan Kristen Keegan - Project development 'Bends of the air' 2023 Vestland 2023 94375 25.5.2023 Avslått 0 Johan Urban Bergquist Johan Urban Bergquist - The Oracle (dream-magic), 2023-2024 Oslo 2023 36118 25.5.2023 Avslått 0 Johan Urban Bergquist Johan Urban Bergquist - The Oracle (dream-magic), 2023-2024 Oslo 2024 3882 25.5.2023 Avslått 0 HAI KU AS Elisabeth Brun .fl. - Nyksund Reloaded 2023-2024 Nordland 2023 150000 25.5.2023 Avslått 0 Maria Andrea Pasenau Lyngnes Morten Andersen og Maria Pasenau - The Dark Room, 2023 Vestland 2023 190000 25.5.2023 Avslått 0 Hasan G H Daraghmeh Hasan Daraghmeh - Untitled (Title in progress) Trøndelag 2023 115000 25.5.2023 Avslått 0 3,14 Kunsthall 3,14 - SKJÆRINGSPUNKT – der kunsten møter verden 2023-2025 Vestland 2023 100000 24.5.2023 Avslått 0 UP AND COMING AS Jonny Hurts - Dogyard x Jonny Hurts 2023 Oslo 2023 262000 24.5.2023 Avslått 0 Gerald Maximilian Bliem Xavi Bové Studio - INSIDE BOREAL 2023 Viken 2023 150000 24.5.2023 Avslått 0 RØMMEN STORE Kristin Solberg - Yulia Solomko med flere - Ukraina Lever 2023 Innlandet 2023 87000 24.5.2023 Avslått 0 GLASSLÅVEN KUNSTSENTER AS Glasslåven kunstsenter og atelier - Blåst glass 2023 Innlandet 2023 300000 24.5.2023 Avslått 0 R. ØIESTAD KUNST Richard Øiestad - Drømmekontor 2023 Oslo 2023 96000 25.5.2023 Avslått 0 R. ØIESTAD KUNST Richard Øiestad - Drømmekontor 2023 Oslo 2024 4000 25.5.2023 Avslått 0 Magnhild Haftorn Opdøl Magnhild Opdøl - Med mjuke steg 2023 Møre og Romsdal 2023 50000 25.5.2023 Avslått 0 Michael William Laundry Mikey Laundry Art Garden (MLAG)  - MLAG Contemporary Art Programme 2023 Vestland 2023 275000 24.5.2023 Avslått 0 PRIDE ART Pride Art - INGEN ER FRI FØR ALLE ER FRI (2023) Oslo 2023 1000000 24.5.2023 Avslått 0 NORA JOUNG Nora Joung - Steilneset minnested og kvinnedrap 2023 Oslo 2023 30000 25.5.2023 Avslått 0 ERLEND HELLING LARSEN Erlend Helling Larsen o - KÅL - Mandal og Kristiansand 2023 Agder 2023 90000 24.5.2023 Avslått 0 Kristian Jaran Engelsen Kristian Engelsen - Brannen, 2023 Oslo 2023 25000 25.5.2023 Avslått 0 PERFORMANCE ART BERGEN Performmance Art Bergen - Bergen Internasjonale Performance Festival 2023 Vestland 2023 200000 24.5.2023 Avslått 0 STREET ART OSLO AS Street Art Oslo - Mellomfestivalen 2023 Oslo 2023 200000 24.5.2023 Avslått 0 ATELIER AS Bernhard Bratsberg og Atelier AS - Hva er maskulinitet?, 2023 Oslo 2023 175000 24.5.2023 Avslått 0 BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall - Finsk Fokus 2023 Viken 2023 229500 24.5.2023 Avslått 0 BØRRE SÆTHRE BØRRE SÆTHRE - Separatutstilling, KODE - Bergen Kunstmuseum (2023) Innlandet 2023 150000 25.5.2023 Avslått 0 KULTURHUSET ØSTRE AS Kulturhuset Østre - Sense of Place 2023-2024 Vestland 2023 100000 24.5.2023 Avslått 0 Kaia Hugin Kaia Hugin - stigende og fallende, 2023 Viken 2023 120000 25.5.2023 Avslått 0 LOG PROSJEKT OG DESIGN AS Maria Kulikovska  - MY BODY IS A BATTLEFIELD - 2023 Agder 2023 400000 25.5.2023 Avslått 0 SNORRE SJØNØST HENRIKSEN Snorre Sjønøst Henriksen - Tåken Del I, 2023 Vestfold og Telemark 2023 57960 25.5.2023 Avslått 0 Hans Edward Hammonds Hans Edward Hammonds - Folding a Square Rogaland 2023 80000 25.5.2023 Avslått 0 MIRIAM KIBAKAYA Frøydis Fossli Moe og Miriam Kibakaya - Roots - Kunstfilm 2023 Trøndelag 2023 61000 25.5.2023 Avslått 0 Siri Kollandsrud Siri Kollandsrud  - Stedet snakker til oss. 2023 Utlandet 2023 68000 25.5.2023 Avslått 0 Mariken Kramer MARIKEN KRAMER - Utstilling ved Sandefjord kunstforening 2023 Oslo 2023 25600 25.5.2023 Avslått 0 ARTIDE ADRIAN ARESSØNN Art Beyond borders - Art Beyond borders(SYART Ukrainart med venner) Troms og Finnmark 2023 120000 24.5.2023 Avslått 0 Jenny Hallre Trømborg HULMUR - HULMUR - tverrplattform for unge kunstnere 2023 Oslo 2023 118400 24.5.2023 Avslått 0 Hilde Angel Danielsen Hilde A Danielsen - 3 utstillinger i 2023 og 1 separatutstilling i 2025 Vestland 2023 150000 25.5.2023 Avslått 0 Hilde Angel Danielsen Hilde A Danielsen - 3 utstillinger i 2023 og 1 separatutstilling i 2025 Vestland 2025 50000 25.5.2023 Avslått 0 Vegar Moen Vegar Moen - En ungdom fra Lhasa Utlandet 2023 50000 25.5.2023 Avslått 0 PAUSE AS Pause as - 5 utstillinger Vestland 2023 500000 24.5.2023 Avslått 0 ERIK PIROLT Erik Pirolt - En turistguide i en dagdrøm - 2023 Agder 2023 200000 25.5.2023 Avslått 0 Tarek Lakhrissi Tarek Lakhrissi - Moon in your Mouth 2023 Utlandet 2023 68000 25.5.2023 Avslått 0 Signe Johannessen Signe Johannessen - Abbots of unreason Utlandet 2023 148599 25.5.2023 Avslått 0 VEBJØRN GUTTORMSGAARD MØLLBERG Vebjørn Guttormsgaard Møllberg - Soloutstilling på Foajégalleriet 2023 Vestfold og Telemark 2023 30000 25.5.2023 Avslått 0 Yngvild Sæter Yngvild Sæter - Nils og Mali for evig, 2023 Møre og Romsdal 2023 80000 25.5.2023 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Kunsthall Grenland - Strange Present Vol 1 og Vol 2, 2023 og 2024 Vestfold og Telemark 2023 250000 24.5.2023 Bevilget 50000 Jostein Aune Thomassen Eirik Falckner - Gruppeutstilling Strange Present 2023 Vestland 2023 25000 25.5.2023 Bevilget 25000 Daniel Vincent Hansen Daniel Vincent Hansen - Utstilling Kunstgarasjen 2023 Trøndelag 2023 96000 25.5.2023 Bevilget 60000 Tarjei Bodin Larsen Tarjei Bodin Larsen - Malerier 2024 Oslo 2023 25000 25.5.2023 Bevilget 25000 Mari Johanne Slaattelid Mari Slaattelid - Ville dyr (Et nivå av lykke i kroppen) 2023 Oslo 2023 80000 25.5.2023 Bevilget 50000 VADSØ KUNSTFORENING Vadsø kunstforening - KUNST OG STED 2023 Troms og Finnmark 2023 120000 24.5.2023 Bevilget 80000 Danuta Helena Haremska Danuta Helena Haremska - Utstilling Sameksistens 2023 Oslo 2023 40000 25.5.2023 Bevilget 30000 KJERRINGØY ART BASE CAMP AS Kjerringøy Art Base Camp AS - Den 9. Kjerringøy Land Art Biennale 23-24 Special Edition Nordland 2024 300000 24.5.2023 Bevilget 100000 Signe Lidén Paviljong - Paviljong våtmarksbibliotek, 2023-2027 Oslo 2024 200000 25.5.2023 Bevilget 120000 GALLERI CHRISTINEGAARD Galleri Christinegaard - Støtte til vederlag og hororarer m.m. 2024-2026 Vestland 2023 285650 24.5.2023 Bevilget 50000 GLEN FARLEY Glen Farley m.fl. - Gruppeutstilling med kinetisk kunst 2023-2024 Viken 2023 42000 25.5.2023 Bevilget 42000 Per Inge Bjørlo Per Inge Bjørlo - Arbeidstittel: LODD 2023-2024 Viken 2023 100000 25.5.2023 Bevilget 100000 ANANDA SERNÉ Ananda Serné - Utstilling Rogaland Kunstsenter, 2023-2024 Rogaland 2023 35000 25.5.2023 Bevilget 35000 Grethe Unstad Grethe Unstad - Temperamaleri - seperatutstilling i Kunstgarasjen 2023 Vestland 2023 40000 25.5.2023 Bevilget 30000 S12 GALLERI OG VERKSTED AS S12 Galleri og Verksted AS - Seminar - Glass - S12 2023 Vestland 2023 90000 24.5.2023 Bevilget 60000 Eline Mugaas Eline Mugaas - å slippe, glippe, 2024 Oslo 2024 100000 25.5.2023 Bevilget 70000 Gro Lygre Petersen Gro Lygre Petersen - Minnene ser oss 2023 Vestland 2023 50000 25.5.2023 Bevilget 50000 Lise-Charlotte Konow Lund  KODE  - Utstilling  2024 Oslo 2023 120000 25.5.2023 Bevilget 100000 NOUA AS NOUA - ‘The Way things Go’ av Peter Fischli og David Weiss, 2023 Nordland 2023 20000 24.5.2023 Bevilget 20000 MUSEUM STAVANGER AS Museum Stavanger - Mitt Stavanger - vår historie (2025) Rogaland 2024 1400000 24.5.2023 Bevilget 200000 TORGEIR HUSEVAAG Torgeir Husevaag - Junaiten, 2023 Oslo 2023 93000 25.5.2023 Bevilget 60000 Markus Li Stensrud Markus Li Stensrud - Arms Around the Horse's Neck Oslo 2023 90000 25.5.2023 Bevilget 60000 Arne Skaug Olsen Arne Skaug Olsen, kurator - En sti er en tanke strek ut i tid og rom 2023 Vestland 2023 80000 25.5.2023 Bevilget 80000 BILLEDKUNSTNER LENE BAADSVIG ØRMEN Lene Baadsvig Ørmen - soloutstilling ved ISCA 2023 Oslo 2023 90000 25.5.2023 Bevilget 75000 HARPEFOSS HOTELL KUNSTARENA Harpefoss kunstarena - Mycelium 2023 Innlandet 2023 100000 24.5.2023 Bevilget 80000 ANE GRAFF Ane Graff - THE GOBLETS OSL 2023 Oslo 2023 202500 25.5.2023 Bevilget 80000 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Toril Redalen m.fl. - STYKKER FOR LEIRE - workshop 2023 Vestfold og Telemark 2023 250000 24.5.2023 Bevilget 100000 Linn Anita Pedersen Linn Pedersen - Soloutstilling på Galleri Golsa 2023 Agder 2023 90000 25.5.2023 Bevilget 60000 Line Anda Dalmar Line Anda Dalmar - Samtaler med Per 2023 Trøndelag 2023 100000 25.5.2023 Bevilget 60000 Line Bøhmer Løkken Line Bøhmer Løkken - Mekanisk øye - kamera kropp, 2023 Oslo 2023 80000 25.5.2023 Bevilget 80000 Kim Kvello Kim Kvello - Of Them 2024 Trøndelag 2023 80000 25.5.2023 Bevilget 50000 MARI KOLBEINSON Mari Kolbeinson - Separatutstilling Bryne Kunstforening 2023 Rogaland 2023 40000 25.5.2023 Bevilget 40000 Amir Asgharnejad Amir Asgharnejad - "Den Store Oppvekstromanen maleriene, Min kamp, kapittel 5" Oslo 2023 80000 25.5.2023 Bevilget 50000 KAVIARFACTORY DRIFT AS KAVIARFACTORY - Utstilling 2023 Nordland 2023 300000 24.5.2023 Bevilget 50000 RANDI NYGÅRD Randi Nygård - Lukten av furu kan skapa regn Oslo 2023 80000 25.5.2023 Bevilget 60000 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Kunst i de tusen hjem - Strandamalerne 2023 Vestland 2023 150000 13.6.2023 Bevilget 80000 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Kunsthall Trondheim - Sommerutstilling om minner og identitet, 2023 Trøndelag 2023 134055 24.5.2023 Bevilget 80000 VESTFOLD KUNSTSENTER Vestfold Kunstsenter - Møtepunkt 2023-24 Vestfold og Telemark 2023 60000 24.5.2023 Bevilget 50000 Mor Efrony LYTTERIET Efrony, Meinich - We Are Sitting in A Room; Homage to Alvin Lucier 2023 Oslo 2023 70000 25.5.2023 Bevilget 40000 Matias Grøttum Matias Grøttum og Sveinung Unneland - "Den uferdige presse" (2023) Vestland 2023 60000 24.5.2023 Bevilget 30000 Tom Stian Grimelid Kosmo Tom S. Kosmo - Organic Intelligence Vestland 2024 45000 25.5.2023 Bevilget 30000 Thora Dolven Balke Thora Dolven Balke - When a meteorite hits the kitchen table, 2023 Oslo 2023 51000 25.5.2023 Bevilget 50000 Mikael Piero Riccardo Lo Presti Mikael Lo Presti - soloutställning Standard(Oslo) 2023 Utlandet 2023 59000 25.5.2023 Bevilget 40000 ARENDAL KUNSTFORENING Arendal Kunstforening - Programmering Arendal Kunstforening 2023 Agder 2023 45000 24.5.2023 Bevilget 30000 Endre Aalrust Endre Aalrust - Separatutstilling LNM 2023 Utlandet 2023 35000 25.5.2023 Bevilget 35000 GALLERI HI10 Galleri Hi10 - Utstillinger 2023 Vestfold og Telemark 2023 150000 24.5.2023 Bevilget 75000 Thomas Iversen Thomas Iversen - Frakturert 2023 Oslo 2023 91162 25.5.2023 Bevilget 70000 Pei-Han Lin Lin, Pei-Han - Kristiansund Kunsthall solo exhibition 2023 Trøndelag 2023 80000 25.5.2023 Bevilget 50000 ENTRÉE Entrée - Utstillingsprogram ved Entrée 2023 Vestland 2023 300000 24.5.2023 Bevilget 150000 Istvan Virag Istvan Virag - Alternative Lysløyper - Landart 2023 Oslo 2023 65000 25.5.2023 Bevilget 65000 ELLIDA AS Ellida AS - Arctic Moving Image and Film Festival (AMIFF) 2023 Troms og Finnmark 2023 200000 24.5.2023 Bevilget 200000 SIRIUS*/FREDRIKSTAD KUNSTNERUNION. SIRIUS* Fredrikstad Kunstnerunion - Lydkompass og visuell kunst Viken 2023 50000 24.5.2023 Bevilget 30000 OPEN OUT Open Out - Open Out Festival 2023 - CURRENTS Troms og Finnmark 2023 160000 24.5.2023 Bevilget 50000 KNIPSU Knipsu - Knipsu Fight Cage 2023 Vestland 2023 600000 24.5.2023 Bevilget 100000 Kobie Nel Kobie Nel - To be titled, 2023 Vestland 2023 90000 25.5.2023 Bevilget 60000 Anne Ingeborg Blom Andersskog Sogn og Fjordane Kunstmuseum - Ingeborg Blom Andersskog Separatutstilling 2023 Utlandet 2023 60000 25.5.2023 Bevilget 60000 Kari Steihaug Kari Steihaug og Tina Jonsbu - Utstilling Kunstbanken Hamar 2023 Oslo 2023 50000 25.5.2023 Bevilget 50000 Rikke Cecilie Lundgreen Rikke Lundgreen  - Museum of Sound - Maaretta Jaukkari Foundation 2023 Oslo 2023 70000 24.5.2023 Bevilget 50000 TRINE LISE NEDREAAS Trine Lise Nedreaas - Noise drawings 2023 Vestland 2023 70000 25.5.2023 Bevilget 70000 KENNETH VARPE KENNETH VARPE - soloutstilling 2023 (tittel foreløpig ikke satt) Rogaland 2023 55000 25.5.2023 Bevilget 55000 Marthe Antidote Andersen Marthe A Andersen - Tegnetriennalen 2023 Oslo 2023 50000 25.5.2023 Bevilget 30000 Nicolas Mauricio Ibaceta Zamora Nicolas M. Ibaceta Zamora - Illut Govddodit - Imagine to Float Oslo 2023 75000 25.5.2023 Bevilget 75000 FORENINGEN V-O-L-T Volt - Program 2023 og 2024 Vestland 2023 600000 24.5.2023 Bevilget 150000 Tarje Eikanger Gullaksen Tarje Eikanger Gullaksen - Fire finger universitetet 2023 Viken 2023 70000 25.5.2023 Bevilget 40000 BRYNE KUNSTFORENING Bryne Kunstforening og Time kommune - G Sanning -tvil Rogaland 2023 200000 24.5.2023 Bevilget 100000 STIFTELSEN SØRLANDSUTSTILLINGEN LANDSDELSUTSTILLINGEN FOR AGDER OG TELEMARK Sørlandsutstillingen - Sørlandsutstillingen under Arendalsuka 2023 Agder 2023 50000 24.5.2023 Bevilget 30000 Jamila Johnson-Small SERAFINE1369 - In my heart there is a kind of fire, 2023 Utlandet 2023 150000 25.5.2023 Bevilget 90000 Christina Leithe Hansen Christina Leithe H. - Acts of Repetition 2023 Agder 2023 50000 25.5.2023 Bevilget 30000 Ørjan Amundsen Ørjan Amundsen - Destiny, 2023 Agder 2023 30000 25.5.2023 Bevilget 30000 Kristin Tårnesvik Kristin Tårnesvik - Uten tittel (arbeidstittel) 2024 Oslo 2023 90000 25.5.2023 Bevilget 60000 NITJA SENTER FOR SAMTIDSKUNST Nitja senter for samtidskunst - På tvers av normer og kategorier, 2023 Viken 2023 276000 24.5.2023 Bevilget 100000 Talleiv Taro Manum Talleiv Taro Manum - Finnes det et PARADIS? del 2, Ringnes Kunsthall 2023 Viken 2023 68280 25.5.2023 Bevilget 50000 Ingeborg Annie Sivertsen Lindahl Ingeborg Annie Lindahl - Transience of Color, 2023 Troms og Finnmark 2023 60000 25.5.2023 Bevilget 40000 Jad El Khoury Jad El Khoury - Serendipity and Healing Oslo 2023 96000 25.5.2023 Bevilget 60000 Arild Tveito Arild Tveito m.fl. - Centralbanken 2023 Viken 2023 70000 25.5.2023 Bevilget 40000 FORBUNDET FRIE FOTOGRAFER Forbundet Frie Fotografer - Fotobokfestival Oslo 2023 - verksted for barn Oslo 2023 65000 24.5.2023 Bevilget 40000 ALDEA AS Aldea - Soloutstilling med Sabina Lang og Daniel Baumann, 2023 Vestland 2023 150000 24.5.2023 Bevilget 75000 Kjell Gunnar Bertil Overøye Kjell Gunnar Overøye - Andre landskap 2023 Møre og Romsdal 2023 80000 25.5.2023 Bevilget 50000 Halvor Rønning Halvor Rønning - Separatutstilling Galleri LNM, Oslo, 2023 Oslo 2023 80000 25.5.2023 Bevilget 60000 Georg Ghon Lily Reynaud Dewar, Yngve Holen m. fl. - Stavanger International Curator's Program 'Secession' Rogaland 2023 500000 24.5.2023 Bevilget 100000 VITENPARKEN CAMPUS ÅS NOBA, endel av Vitenparken Campus Ås - Soil Symposium 2023 Viken 2023 171900 24.5.2023 Bevilget 60000 INGVILD LANGGÅRD Ingvild Langgård - Årringer, 2024 Viken 2023 55000 25.5.2023 Bevilget 40000 Lars-Henrik Paalgard Lars Paalgard - HullkortEnsemblet TelexHibition 2023 Oslo 2023 100000 25.5.2023 Bevilget 60000 Erlend Grytbakk Wold Erlend Grytbakk Wold - 2 utstillinger 2023 Oslo 2023 100000 25.5.2023 Bevilget 60000 Anne Stabell Anne Stabell - "sender våre hylstre tilbake til elementene" 2023 Vestfold og Telemark 2023 60000 25.5.2023 Bevilget 40000 ROSE HAMMER ROSE HAMMER - Snake Oil: An Agit Soap 2023 Oslo 2023 60000 25.5.2023 Bevilget 40000 Jan Freuchen Jan Freuchen - Plutos hule (2023) Agder 2023 80000 25.5.2023 Bevilget 80000 Doris K Guo VI, VII - September Exhibition 2023 Oslo 2023 114342 25.5.2023 Bevilget 40000 SOFIA ELIASSON Sofia Eliasson - Soloutstilling KRAFT, Bergen 2023 Oslo 2023 45000 25.5.2023 Bevilget 45000 STEINAR T H KRISTENSEN Steinar Haga Kristensen - Her ser du maken (2024) Oslo 2023 450000 25.5.2023 Bevilget 200000 LINDA SOH TRENGEREID Linda Soh Trengereid - Utstilling, "Bytting", på QB Galleri Vestland 2023 30000 25.5.2023 Bevilget 30000 NORDIC LIGHT EVENTS AS Nordic Light Events as - Nordic Light Internasjonale fotofestival 2023 Møre og Romsdal 2023 350000 14.6.2023 Bevilget 80000 Sverre Gullesen Sverre Gullesen - Havmannutstillingen 2023 (Rana kunstforening)  Viken 2023 50000 25.5.2023 Bevilget 40000 Jon Benjamin Zel Lund Tallerås Jon Benjamin Tallerås - Soloutstilling hos Kunsthall Oslo høsten 2023 Viken 2023 85000 25.5.2023 Bevilget 60000 Sylvia Henriksen Sylvia Henriksen - Kväänibiennaali Kvenbiennalen 2023 Nordland 2023 40000 25.5.2023 Bevilget 40000 TELEMARK KUNSTSENTER Telemark Kunstsenter - Program 2023 Vestfold og Telemark 2023 200000 24.5.2023 Bevilget 80000 Anne Weyer-Larsen Wergelandshaugen - Utstilling på Wergelandshaugen Oslo 2023 60000 24.5.2023 Bevilget 20000 Kristoffer Myskja Kristoffer Myskja - Failures in Automation, 2023 Oslo 2023 38000 25.5.2023 Bevilget 38000 KRUTTHUSET OSLO SA K.O.S A – Krutthuset Oslo SA - 2023 1: Sartre´s Pond 2: JANE Screens  3: Apotek   Oslo 2023 350000 24.5.2023 Bevilget 150000 EVA BAKKESLETT Eva BAKKESLETT - KAN FOLK OG FUGL BLI VENNER? 2023 Nordland 2023 52000 25.5.2023 Bevilget 50000 Sheung Yiu Sheung Yiu - The Poetics of Science, 2023 Utlandet 2023 20000 25.5.2023 Bevilget 20000 Clare Strand Clare Strand - 'Dressing the Archive' 2023 Utlandet 2023 55000 25.5.2023 Bevilget 55000 Gunn Harbitz Gunn Harbitz - Marmoros og Syenitt 2024 Viken 2024 64000 25.5.2023 Under behandling -1