Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst - visningssteder

Søk støtte

Om søknadsrunden

Om søknadsrunden

Antall søknader: 127
Søknadssum: 33 138 703
Antall tildelinger: 37
Vedtakssum: kr 4 485 000

 

Prosjektstøtte visuell kunst - visningssteder spenner over vidt forskjellige tiltak og aktiviteter, og i dette budsjettårets første tildelingsrunde kom det 67 søknader til utstillingsprogrammering, 38 til formidlingsprosjekt og 22 «andre tiltak».

Det kom søknader frå kunstnerdrevne visningssteder, prosjektrom, gallerier, kunsthaller, triennaler, kunstforeninger, kunsthaller og museum fra hele landet. Det ble søkt tilskudd til utstillingsprogrammering (67), formidling (38) og andre tiltak (22).

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

Utvalget hadde i denne runden to hovedprioriteringer. Utvalget ivaretok særlig kunstnerdrevne visningsrom, og valgte å heve tilskuddssummen på hver tildeling. Bakgrunnen for ønsket om å heve hver tildeling, har en historikk: Avsetningen til prosjektstøtte visuell kunst – visningssteder har over tid vært betydeleg mindre enn behovet hos de tilskuddsveridge søkerne til ordningen. 127 søknadar til én runde er et høyt tall, og utvalget så det som umulig å tildele midler til alle prosjekt som de mente var tilskuddsverdige. Tildelingsprosenten har over tid vært uforhåndsmessig lav, sjølv om summene på hver tildeling har vært avkortet. I denne runden forsøkte utvalet å tildele summer som var nærmere behovene. En mer-til-færre-strategi.

Utvalget fordelte i denne runden 4 090 000 kroner. Det utgjør 17% av total søknadssum, til 37 mottakere. 29% av søkerene fikk slik et tilskudd. Tildelingsprosenten i runden er lavere enn tidligere runder i ordningen. Utvalget har valgt å gjennomføre denne praksisen for å i større grad synleggjøre det faktiske behovet i feltet.

Arrangørutvalget prioriterte i runden de kunstnerdrevne visningsstedene, og har gitt 100% tilslag på søknadane til Aerial, Flyktige Fugitives, Kulturhuset Østre, Kurant og Podium/BO, samt tildelinger på ca. 70% av søknadssum til After School Special, Galleri HI10, Van Etten, Borgenheim Rosenhoff, Studio K, Isotop Fellestatelié og andre kunstnerdrevne visningssteder.

Kurant, som ligger i Tromsø, har fått tilskudd for gjennomføring av prosjektet Center of Tourism - Tromsø, og omskaper, i perioden 2024-26 visningsrommet til et alternativt turistkontor. I dette omfattende og ambisiøse verket vil turismens yrkesetikk og adferdsspråk bli lekt med og spilt på, og imitator-performance være et virkemiddel.

De tilgodesette kunstnerdrevne visningsstedene er lokaliserte i kommunene Skien, Time og Valdres, og flere ligger i Bergen og Oslo. Utvalget ivaretok kunsthåndtverk blant annet gjennom tilskudd til Kunsthall Grenlands prosjekt Seminarer for samtidskeramikk 2024, Norske Tekstilkunstneres utstilling i samband med AiR Green, og mer.

Geografi

God geografisk spredning er en prioritet for utvalget, generelt i runden. De har gitt tilskudd til aktører med base i alle fylker på det norske fastlandet. Mer konkret, er den fylkesvise fordelingen i tildelingene slik:

Barn og unge

Arrangørutvalget har gjennom skiftende utvalgssammensetninger etterlyst nytenkning rundt visuell kunst for og eventuelt med barn og unge. Den radikale nytenkningen uteblir fortsatt i søknadsbunkene, men det var fleire gode enkeltstående prosjekter rettet mot barn og unge i runden. Det kom inn sju søknader som rettet seg helt mot barn og unge. Relativt mange av disse ble vurdert som tilskuddsverdige, grunnet ambisjonen som har vært vist på vegne av målgruppa, og viljen til å ta barn og unge på alvor. Dette var jevnt over avanserte prosjekter, som tross kompleksiteten skal agere på øyehøyde med barn. Nitja senter for samtidskunst, Rom for kunst og arkitektur, Kunstbruket, Tromsø kunstforening og Jam Collective er blant søkerene som har fått tilskudd for å lage prosjekt for de yngre.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.12.2023
  • Vedtak i fagutvalg: 8.3.2024.

 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.12.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 8.3.2024

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeVedtakTilskuddhidden
STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER Adde Zetterquist Kunstgalleri - Nils Aslak Valkeapää 2024 Nordland Avslås 0 AERIAL aerial - aerial programme 2024 Vestland Bevilget 160000 AFTER SCHOOL SPECIAL After School Special - Utstillinger og arrangementer, After School Special Vestland Bevilget 125000 BILLEDKUNSTNER OVE KVAVIK Agder Kunstsenter - Dissolve 2024 Oslo Avslås 0 AGDER KUNSTSENTER Agder Kunstsenter - ENERGI 2024 og 2025 Agder Bevilget 50000 KENNETH ALME Altan - Utstilling Stian Hansen, 2024 Møre og Romsdal Avslås 0 ANNA ULRIKKE ANDERSEN Anna Ulrikke Andersen - Har du fått tur? 2024 Trøndelag Bevilget 90000 ARCTIC ACTION ART Arctic Action Int.  Performance Festival - What happened to us...? 2024 Svalbard Avslås 0 KUNSTBRUKET V. E. STEINSHOLM Arrangør Kunstbruket v VS - VAGRANT -24 Bodø - Gangarøya  Nordland Bevilget 105000 ATELIER AUSTMARKA Atelier Austmarka - På nye plattinger - 2024 Innlandet Avslås 0 Elise Nohr Nystad Beddingen kulturhus - Medvind-festivalen 2024 Oslo Avslås 0 BEKKENS BESTANDDELER, UTSIRA ANS Bekkens Bestanddeler, Utsira - 2024 Rogaland Avslås 0 NORSK RISOFORENING Bergen Art Book Fair - Tilgjengeliggjøring av risografi til flere, 2024 Rogaland Avslås 0 BERGENS KUNSTFORENING Bergen Kunsthall - Earthworks 2024 Vestland Avslås 0 BERGENS KUNSTFORENING Bergen Kunsthall - Florentina Holzinger, Etudes for Bergen, 2024 Vestland Avslås 0 ART ZONE: MARSIL ANDELOV AL-MAHAMID Bodø Kunstførening - Bodøantologien – Bodøhistorier 2024 Troms og Finnmark Avslås 0 K. KARLSEN BILDER Borgenheim Rosenhoff - Programmering Mars - September 2024 Oslo Bevilget 50000 A5 FILM AS Cinemateket - Before I die, 2024 Oslo Avslås 0 C LUDENS RINGNES STIFTELSE Ekebergparken Hakkespettene barneatelier - Hakkespettene kunstverksted vår 2024 - vår 2025 Oslo Avslås 0 STIFTELSEN FALSTADSENTERET Falstadsenteret - Løvnes møter Hilt, 2024 Trøndelag Avslås 0 FILMBYRÅET JACK AS Filmbyrået Jack, Kunstnernes Hus Kino - Nettverk for filmkunst 2024 Oslo Bevilget 60000 LUKKELEIK AS Flyktig Fugitive - Flyktig Fugitive 2024 Innlandet Bevilget 130000 MOLDE KOMMUNE FLYKTNINGTJENESTEN Flyktningtjenesten Molde, Romsdalsmuseet - 1000Dreams 2024-2025 Møre og Romsdal Avslås 0 FORENINGEN TRYKKERIET Foreningen Trykkeriet - Produksjoner og utstillinger 2024 Vestland Avslås 0 TOU ATELIERHUS Forhallen - Utstillingsprogram 2024, og omlokalisering Rogaland Bevilget 50000 FOTOGALLERI VASLI SOUZA Fotogalleri Vasli Souza - Utstillingsprogram våren 2024 Oslo Avslås 0 NORSK ANIMASJONSFORUM Fredrikstad Animation Festival - Animated City Viken Avslås 0 FORENINGEN DEN FRIE PRESSE Galleri Bodøgaard, Bodø 2024 - Tresnitt 2024 Nordland Avslås 0 GALLERI DROPSFABRIKKEN AS Galleri Dropsfabrikken - "Vann", 2024 Trøndelag Avslås 0 Signe Marie Andersen Galleri Riis Oslo. - The Idea of everything 2024 Oslo Avslås 0 RØMMEN STORE Kristin Solberg Galleri Rømma - Tornekroner + Taigaen drømmer, dyrets øye 2024 Innlandet Avslås 0 GALLERI ULLINSVIN AS Galleri Ullinsvin - Assosiasjoner og meditasjoner over Peer Gynt, 2024 Innlandet Avslås 0 GALLERI ZINK AS Galleri Zink - 3 kunsthåndverkere 2023 Innlandet Avslås 0 GALLERI ZINK AS Galleri Zink - "Rollespill" - Litteratufestivalutstilling 2024 Innlandet Avslås 0 GALLERI ZINK AS Galleri Zink - Vinterspillutstilling 2023 Innlandet Avslås 0 FELLESVERKST.MYREN GRAFIKK Grafikken i Sentrum - PrintBIG 2024 og 2025 Agder Avslås 0 BCAP AS Gyldenpris Kunsthall - Gyldenpris Kunsthall 2024 - 2026 Vestland Avslås 0 HARPEFOSS HOTELL KUNSTARENA Harpefoss hotell kunstarena - Okulus program 2024 Innlandet Bevilget 105000 HAUGESUND KOMMUNE KD KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET Haugesund kommune, NK, RKS - Forprosjekt "Kunstkapsler - NK50" 2025 Rogaland Avslås 0 GALLERI HI10 Hi10 - Hi10 Kunstnerdrevet visningsrom og verksted 2024 Vestfold og Telemark Bevilget 110000 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN HilmArt 2024  - HilmArt i MetaMorf 2024 Trøndelag Avslås 0 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland kunstsenter - Kjære nabo 2024 Vestland Bevilget 60000 Trude Johansen House of Foundation, Moss - FALL 2024 Viken Avslås 0 HOVEDØYA KUNSTSAL Hovedøya Kunstsal - 2024 Oslo Avslås 0 INFERNO METAL FESTIVAL Inferno Metal Festival - 2024 Oslo Avslås 0 ISOTOP FELLESATELIER Isotop Fellesatelier - Isotop exhibition programme 2024 Vestland Bevilget 70000 JAM COLLECTIVE JAM Collective - Oslo Self-Publishing Festival 2024 Oslo Bevilget 80000 BRAGE PELLE STIG BRAGE-ANDERSEN JAM PUBLIC - P-ART-Y 2024: Colosseum Agder Avslås 0 ISAKSEN DÁIDDA Jiennagoahti - Lyttegammen - Jiennagoahti - Lyttegammen - støtte til kuratering 2024 Vestland Bevilget 175000 Jurgen Ots Jurgen Ots - The Autobiography of a Flea Utlandet Avslås 0 ASTRID RUNDE SAXEGAARD KGG Kolbotn Garasje Galleri - KGG 2024 Viken Avslås 0 KNIPSU Knipsu - Program vår 2024 Vestland Avslås 0 KULTURHUSET ØSTRE AS Kulturhuset Østre - Sense of Place 2024 Vestland Bevilget 125000 KIRKELIG KULTURVERKSTED AS Kulturkirken Jakob - URETT I GUDS NAVN 2024 Oslo Avslås 0 KUNSTBYGDA BALESTRAND AS Kunstbygda Balestrand AS - A Pattern Language, 2024 Vestland Avslås 0 3,14 Kunsthall 3,14  - Begrep Lek Verksted 2024–2025 Vestland Avslås 0 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Kunsthall Grenland med verksted 1400 - Seminarer for samtidskeramikk våren 2024 Vestfold og Telemark Bevilget 70000 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Kunsthall Grenland ved verksted 1400 - STYKKER FOR LEIRE gruppeutstilling 2024 Vestfold og Telemark Avslås 0 KUNSTHALL OSLO AS Kunsthall Oslo - Future Alternatives 2024 Oslo Avslås 0 KUNSTHALLENE I NORGE Kunsthallene i Norge - debatterende Kunsthallene i Norge 2024-25 Oslo Avslås 0 KABUSO Kunsthuset Kabuso - Kunstutstillingar 2024 Vestland Bevilget 175000 Damien Alexandre Ajavon Kunstnerforbundet - Curiosité 2024 Viken Avslås 0 KUNSTSKANSEN KunstSkansen - Friksjonsfylte fellesskap, 2025 Viken Avslås 0 KURANT VISNINGSROM Kurant Visningsrom - Center of Tourism - Tromsø (CoTT), 2024 Troms og Finnmark Bevilget 300000 ØSTLANDSUTSTILLINGEN Landsdelsutstillingene i Norge - Utvikling av felles organisasjon 2024 Oslo Avslås 0 LAVANGSNES WUNDERKAMMER AS Lavangsnes Wunderkammer - Skulpturbesøk og vaffelperformance i omsorgsbolig 2024 Troms og Finnmark Avslås 0 GALLERI FENKA AS Levanger sentrum og Galleri Fenka - Brukskunstfestival i Trehusbyen Levanger 2024 Trøndelag Avslås 0 STIFTELSEN LYDGALLERIET Lydgalleriet - Soniske erfaringer- formidlinger av lyd 2024-25 Vestland Avslås 0 AUDIATUR BOKHANDEL AS Lyse Netter - Verdensteatret på Lyse Netter 2024 Viken Avslås 0 MELLOMROMMET K1 LANDRØ Mellomrommet Sagene - Våren 2024 Mellomrommet Sagene Oslo Avslås 0 Erling Stuart Rohde Moss Kunstfmuseum - Transitus, 2025 Viken Avslås 0 AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP Mottaket prosjekt- og visingsrom - Sommarresidens 2024 Møre og Romsdal Bevilget 150000 NESODDEN KUNSTFORENING Nesodden Kunstforening - Utstillingsprogrammering og formidlingstiltak 2025 og 2026 Viken Avslås 0 NITJA SENTER FOR SAMTIDSKUNST Nitja senter for samtidskunst - Det vokser og gror, inne og ute, oppe og nede. 2024  Viken Bevilget 80000 NORSKE TEKSTILKUNSTNERE Norske tekstilkunstnere - AiR Green 2024 Oslo Bevilget 40000 SIRIUS*/FREDRIKSTAD KUNSTNERUNION. Nova Hutha visningsrom - Nova Hutha kunstprosjekt 2024 Viken Avslås 0 OPEN STUDIOS STAVANGER (OSS) Open Studios Stavanger - Open Studios Stavanger 2024  Rogaland Bevilget 175000 OPLANDIA SENTER FOR SAMTIDSKUNST Oplandia senter for samtidskunst - En liten utstilling om å komme hjem 2024 Innlandet Bevilget 70000 Vibeke Bärbel Slyngstad OSL contemporary - Wild Weeds 2024 Oslo Viderebehandles 0 UFORIA AS Oslo Art Guide - Guidede turer 2024 Oslo Avslås 0 FELLESFORBUNDET AVD 850 OSLO GRAFISKE FAGFORENING Oslo grafiske fagforening - Folkeskikk, 2024 Oslo Avslås 0 OSLO KUNSTFORENING Oslo Kunstforening - Litteratur i kunst - kunst i litteratur Oslo Bevilget 70000 OSLO OPEN Oslo Open - Husly for hjemløse kunstnere 2024 Oslo Avslås 0 FELIPE RIBEIRO PENA Papai Contemporary - Spring Autumn 2024 Oslo Avslås 0 PERFORMANCE ART BERGEN Performance Art Bergen - PAB open 2024  Vestland Bevilget 60000 PERFORMANCE ART STAVANGER Performance Art Stavanger - Performance Kafé 2024 Rogaland Bevilget 12000 PERFORMANCE ART STAVANGER Performance Art Stavanger - Uterommet 2024 Rogaland Avslås 0 Hedda Grevle Ottesen Podium og BO-Billedkunstnere i Oslo - Oslo City vår og sommer 2024 Oslo Bevilget 150000 POLAR FILM LAB Polar Film Lab - Image as power: program 2024 - 2025 Troms og Finnmark Bevilget 100000 FARGEFABRIKKEN AS Qulthus, St Croix, Schools Fredrikstad - Art on Wheels 2024 Viken Avslås 0 AGDER KUNSTSENTER Ravnedalen Live - Art Trek 2024 Agder Avslås 0 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR ROM for kunst og arkitektur - ROM Ung 2024 - 2026 Oslo Bevilget 100000 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR ROM for kunst og arkitektur - Uke 35 2024 Oslo Avslås 0 RØDØYLØVA HISTORIELAG Rødøyløva historielag - Naturgalleri Rødøyløva 2024 Nordland Avslås 0 Jon Benjamin Zel Lund Tallerås Samlingen - Program vår og høst 24 Viken Avslås 0 SANDEFJORD KUNSTFORENING Sandefjord Kunstforening - Ungdom og samtidskunst - en møteplass Vestfold og Telemark Avslås 0 Sara Abbasnejad Sara Abbasnejad m.fl. - Knotting the Diffused (Hi)stories,2024 Oslo Avslås 0 SUB ALTERN PRODUKSJONER Sentrum senter for samtiden - Program visningsrom 2024 Oslo Avslås 0 SKIENS KUNSTFORENING Skiens Kunstforening - Utstillingsprogrammering 2024 2025 Vestfold og Telemark Bevilget 280000 SMALL PROJECTS Small Projects - Grønn kapitalisme, 2024 Troms og Finnmark Avslås 0 Georg Ghon Stavanger Secession - 2024 Rogaland Avslås 0 STEINKJER KUNSTFORENING Steinkjer kunstforening - Skulptursommer Steinkjer 2024 Trøndelag Bevilget 70000 STIFTELSEN FOTOGRAFIHUSET Stiftelsen Fotografihuset - Fotografihuset's Kunstnerisk Program 2024  Viken Avslås 0 STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Stiftelsen Kunstnernes Hus - Åpent Kunstnernes Hus Oslo Avslås 0 STORMEN BIBLIOTEK Stormen kunst dájdda - Stormen kunst dájdda 2024 Nordland Bevilget 38000 STREET ART OSLO AS Street Art Oslo - Oslo Street Art Festival 2024 Oslo Avslås 0 STUDIO HALV Studio Halv - Utstillingåret 2024 Oslo Avslås 0 KARI ANN LENDING Studio K prosjektrom - Utstillingsprogram 2024 Rogaland Bevilget 80000 MONUMENT MUSIC AS Søre Risteigen Gård, Monument Festival - "Alt henger sammen” og “Alt vibrerer” 2024 Oslo Avslås 0 STIFTELSEN SØRLANDSUTSTILLINGEN LANDSDELSUTSTILLINGEN FOR AGDER OG TELEMARK Sørlandsutstillingen  - Sørlandsutstillingen under Arendalsuka 2024 Agder Avslås 0 Lisbeth Finsådal T I D - T I D 2024 Agder Avslås 0 TAG TEAM STUDIO Tag team Studio - Tag team studio utstillingsprogram 2024 Vestland Avslås 0 THE UNION the union - el comedor 2024 -2025 Oslo Avslås 0 TRANSFORM Transform - Trondheim World Festival - "Silent voices" og "Liberation", 2024 Trøndelag Avslås 0 TROMSØ KUNSTFORENING Tromsø Kunstforening - Down in the Bog - Thinking with Peatlands, 2023 Troms og Finnmark Bevilget 105000 KUNSTSENTRALENNORD SOLSTAD Tromsøutstillingen (i regi KsN) - Tromsøutstillingen 2024 Troms og Finnmark Avslås 0 TRONDHJEMS KUNSTFORENING Trondhjems Kunstforening (TKF) - Piano and Dancer II 2024 Trøndelag Avslås 0 STIFTELSEN ULTIMA OSLO CONTEMPORARY MUSIC FESTIVAL Ultimafestivalen og Den Norske Opera - Ce n'est pas une femme (2024) Oslo Avslås 0 URBAN SPACE LAB AS Urban Space Lab, Sandøya - Floating Conversations Vestfold og Telemark Avslås 0 KATJA VAN ETTEN JAREM Van Etten visningsrom for kunst - Utstillingsprogrammering - vår og høst 2024 Oslo Bevilget 250000 VESTFOLD KUNSTSENTER Vestfold Kunstsenter - Utstillingsprogram 2024 Vestfold og Telemark Bevilget 175000 VESTLANDSUTSTILLINGEN Vestlandsutstillingen - Vestlandsutstillingen 2024 Vestland Avslås 0 VITENPARKEN CAMPUS ÅS Vitenparken Campus Ås - Odd Tandberg 100 år - 2024 Viken Avslås 0 Kjetil Aschim Wergelandshaugen Kunstsenter - Arbeidstittel: Birdbot 3000 S Viken Avslås 0 STUDIO HALV Wergelandshaugen Kunstsenter - Skulpturute Wergelandshaugen 2024-2025 Oslo Avslås 0 PRIDE ART WUNDERKAMMER kunstfestival på DOGA - Europas største skeive kunstfestival - WUNDERKAMMER2024 Oslo Avslås 0 ØSTLANDSUTSTILLINGEN Østlandsutstillingen 2024 - Østlandsutstillingen 2024 Oslo Avslås 0