Hopp til innhold
Vedtaksliste

Uhørt! Ekstraordinær satsing på musikkproduksjon og -formidling til barn og ungdom

Søk støtte

Om søknadsrunden

Norsk kulturråd har tildelt tilskudd til 6 prosjekter i 2. tildelingsrunde. Det ble behandlet 31 søknader med en samlet søknadssum på 7,6 mill. kroner.

Ordningen er opprettet som en enkeltsatsing med midler fra Kulturrådets barn- og unge-avsetning. Det var lagt opp til to søknadsfrister, juni og september 2020. Total budsjettramme til fordeling var kr 3 155 000.

Formål: Ordningen skal bidra til at det skapes og formidles et godt og bredt utvalg av musikkproduksjoner for barn og ungdom. Målet er å stimulere kunstnere og produksjonsmiljøer til å henvende seg til et yngre publikum, slik at barn og ungdom får et større og mer variert tilfang av gode musikkproduksjoner.

Ordningen skal gi mulighet for at iverksetting av ambisiøse ideer skal få en helhetlig og god finansiering hvor kostnader til både produksjon og formidling/turné kan omsøkes i én og samme søknad. Tilskuddene skal gi tid og rom til utvikling av kunstnerisk idé, konsept, samarbeidsformer og formidlingsmåter. Det er et mål at prosjektene bidrar til faglig og kunstnerisk utvikling på feltet.

Kulturrådet har foretatt en prioritering på bakgrunn av en faglig vurdering av de innsendte søknadene. Vurderingen er basert på prosjektenes kunstneriske nivå og omfang.

I den enkelte søknad er det lagt vekt på profesjonalitet og realisme i prosjektet, og at det foreligger konkrete planer for formidling av et visst omfang. Det er lagt særlig vekt på relevansen den kunstneriske idéen eller konseptet har for unges livsverden, og forståelse for det særegne ved de ulike aldersgruppene. Kulturrådet har også vurdert prosjektenes vilje og evne til å bevege seg ut av tradisjonelle former for formidling og hvordan det eventuelt legges til rette for dialog med og innflytelse fra de unge. Kombinasjon av høye kunstneriske ambisjoner og kreativ og fornyende tenkning omkring formidlingsmetoder og formater er vurdert som positivt.

I den samlede prioriteringen er det lagt vekt på variasjon og bredde i musikalske uttrykk og sjangre, og at produksjonene samlet sett når ut til barn og ungdom i ulike aldre og i ulike deler av landet.

Ordningen har mottatt langt flere søknader enn det er midler til. Det betyr at Kulturrådet har måttet foreta en streng og krevende prioritering. Det medfører at også prosjekter som vurderes som gode har fått avslag eller lavere tilskudd enn det er søkt om.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 31

Søknadssum: 7,6 mill. kroner

Antall tildelinger: 6

Tildelingssum: 1 505 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 26.11.2020

  • Vedtak i rådsmøte: 15. - 16.12.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerSjangerSøkers fylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Musikal-i-teten 2020 - 2020 MUSIKAL-I-TETEN Populærmusikk Oslo 2021 30000 26.11.2020 Avslått 0 Hanne Tveter og BRASILEIRO 2021 - 2021 MUSIKKMAKERIET Hanne Tveter Verdensmusikk Oslo 2021 40000 26.11.2020 Avslått 0 Tune Park Musikalsk Verksted - 2021 TUNE PARK DA Populærmusikk Vestland 2021 58436 26.11.2020 Avslått 0 Electrio - 2021 HOEGGEN MUSIKK Elisabeth Fossan Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 104363 26.11.2020 Avslått 0 Dronningen kaller - 2021 AASMUND KALDESTAD Populærmusikk Viken 2021 70000 26.11.2020 Avslått 0 Revolt  - teaterkonsert (arbeidstittel) - 2021 ELDRID KVALVIK Populærmusikk Møre og Romsdal 2021 437000 26.11.2020 Avslått 0 BRUS - Vilde, Vetle og Vulkanen - 2021 ROHDOS RECORDS DA Populærmusikk Oslo 2021 200000 26.11.2020 Avslått 0 Operahistorien på 60 minutter Akt II - 2021 HANNE K. ASKELAND Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 876945 26.11.2020 Avslått 0 Aladdin - 2021 FOREININGA SPINAE SUNNHORDLAND Flere sjangre musikk Vestland 2021 200000 26.11.2020 Avslått 0 Unge Innlandet 2021 - 2021 NYMUSIKK INNLANDET Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2021 100000 26.11.2020 Avslått 0 Knutsen og Ludvigsen Hyllestkonsert - 2021 JUBA JUBA AS Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 130000 26.11.2020 Avslått 0 Brodals Kulturkræsj - 2020 BRODAL FOLKEMUSIKK Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 50000 26.11.2020 Avslått 0 Change of Vibes - 2021 COMPANY B. VALIENTE Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 400000 26.11.2020 Avslått 0 Hva Står Du For? - 2020-2021 Kristian Møller Krystad Populærmusikk Viken 2021 190000 26.11.2020 Avslått 0 Tamburinen - 2021 JENS LINELL MUSIKK Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2021 88240 26.11.2020 Avslått 0 Balkan til folket! - 2022 VIR AS Verdensmusikk Trøndelag 2021 730000 26.11.2020 Avslått 0 SÅ LANG ER VEGEN - 2022 RIKKE LINA JOHANSEN/RIKKE LINA Flere sjangre musikk Vestland 2021 150000 26.11.2020 Avslått 0 Rabbo the Jazzcat - 2021 TRØNDELAG BIG BAND Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2021 50000 26.11.2020 Avslått 0 The Sverre Sverre - plateutgivelse og turné - 2020-2021 SVERRE THORSTENSEN Populærmusikk Viken 2021 180000 26.11.2020 Avslått 0 Renegades av Skyggesøstre - 2021 Lotta Helga Katarina Karlsson Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 70000 26.11.2020 Avslått 0 I skogen den grønne - 2021 Margit Myhr Folkemusikk/tradisjonsmusikk Viken 2021 520000 26.11.2020 Avslått 0 Lille Kjells Reise - 2021 MARTIN ROMBERG Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2021 400000 26.11.2020 Avslått 0 Shadow- Sculpture- Play: musikkdramatikk XL - 2021 NINA BORGE SCENOGRAF OG BILLEDKUNSTNER Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2021 400000 26.11.2020 Avslått 0 Vidareutvikling av konseptet «Jubelblues» - 2021 Arle Hjelmeland Populærmusikk Vestland 2021 107135 26.11.2020 Avslått 0 Et Vintereventyr - Trio Vario og kor - 2020, 2021 og 2022 ASTRID GIÆVER MARVIK Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 126000 26.11.2020 Avslått 0 OSMOSMOSE - 2021-2020 ÅGE REITE Populærmusikk Oslo 2021 250000 26.11.2020 Bevilget 250000 Kafésynk UNG - 2021 KAFESYNK KAROLINE NORDBY Verdensmusikk Oslo 2021 284151 26.11.2020 Bevilget 250000 Etniid Ulloliinnit - 2020 SARA MARIELLE GAUP Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms og Finnmark 2021 125000 16.12.2020 Bevilget 125000 Lydastronautene - 2021 MAGNUS BREIVIK LØVSETH Flere sjangre musikk Oslo 2021 275000 26.11.2020 Bevilget 200000 Mamarina - 2021 Bernt Isak Grave Wærstad Flere sjangre musikk Oslo 2021 367580 26.11.2020 Bevilget 280000 Drømmekonserten - 2021 DET ANDRE TEATRET AS Flere sjangre musikk Oslo 2021 616683 26.11.2020 Bevilget 400000