Hopp til innhold
Ansatt

Kaja Tvedten Jorem

Kaja Tvedten Jorem ()

  • Operativt ansvar for å koordinere mangfoldsoppdraget internt
  • Arbeid med tiltaksplaner, kartlegging  og kompetansehevingstiltak på mangfoldsområdet
  • Kunnskapsarbeid og utvikling av virkemidler på mangfoldsområdet
  • Dialog med eksterne nettverk og aktører, bygge og videreutvikle kunnskap og kompetanse om mangfold i kultursektoren 
  • Andre løpende oppgaver i seksjon for infrastruktur og mangfold 
     

Kaja Tvedten Jorem