Hopp til innhold
Bokserien

Å samla kunst

Samlingsutvikling ved norske kunstmuseum på 2000-talet

$imageText.getData()

Bakgrunnen for denne rapporten er Kulturdepartementet sitt ønske om ei kartlegging av samlingsutviklinga ved fjorten norske kunstmuseum i perioden 2000 til 2016. Målet har vore å få fram korleis desse musea byggjer samlingar, korleis samlingane har utvikla seg, og kva samanheng det er mellom samlingsutvikling og samtida sine kunstpraksisar.

Om publikasjonen

Å samla kunst

Kulturrådet

Jorunn Veiteberg
2019
978-82-7081-191-5