Hopp til innhold
Rapport

Å telje er å velje

Telemarksforsking har på oppdrag fra Kulturdirektoratet gjennomført en kartlegging og vurdering av kunnskapen om kulturbruk i Norge.

$imageText.getData()

Telemarksforsking har på oppdrag fra Kulturdirektoratet gjennomført en kartlegging og vurdering av kunnskapen om kulturbruk i Norge. Rapporten tar også for seg hvordan kunnskap og begreper på feltet blir benyttet, og den gir råd om hvordan undersøkelser og målinger bør utføres og brukes i fremtiden for å være så oppdaterte og relevante som mulig.

Om publikasjonen

Å telje er å velje

Telemarksforsking, Kulturdirektoratet

Ole Marius Hylland, Bård Kleppe, Hanna Nyborg Storm
2024
978-82-7081-212-7