Hopp til innhold
Rapport

Årsoppsummering scenekunst 2020

Denne rapporten presenterer resultater og utviklingstrekk fra Norsk kulturfonds tilskuddsordninger på scenekunstområdet i 2020. Den gir en beskrivelse og analyse av hvordan det frie scenekunstfeltet utvikler seg og en vurdering av ordningenes treffsikkerhet.

$imageText.getData()

Om publikasjonen

Årsoppsummering scenekunst 2020

Kulturrådet

2021