Hopp til innhold
Rapport

Bibliotekene og det flerkulturelle Norge

ABM-skrift #22: Bibliotekene og det flerkulturelle Norge. En delrapport i bibliotekutredningen 2006.

I forbindelse med bibliotekutredningen var det behov for å få en grundigere analyse av bibliotekenes roller og oppgaver i et stadig mer flerkulturelt samfunn. Utredningen Bibliotekene og det flerkulturelle Norge er skrevet av Robert Vaagan, dr. philos, og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag. I
utredningen blir bibliotekenes virksomhet sett i sammenheng med norsk offisiell politikk på det flerkulturelle området, og det gis en nyttig oversikt over aktuelle Stortingsmeldinger og lover, særlig innenfor kultur, utdanning, helse og arbeidsliv.

Om publikasjonen

Bibliotekene og det flerkulturelle Norge

Kulturrådet

Robert Vaagan
2005
82-8105-027-6