Hopp til innhold
Rapport

Digital museumsformidling i skolen

Denne innsiktsrapporten handler om hvordan lærere med ulik bakgrunn forholder seg til museer i dag, og hvilke behov de har når det gjelder digital formidling.

$imageText.getData()

Hvordan forholder lærere med ulik bakgrunn seg til museer i dag? Hvilke behov har de når det gjelder digital formidling? Rapporten er basert på 11 kvalitative intervjuer med et utvalg respondenter i grunnskole og videregående skole. Intervjuene er gjort digitalt på Teams, basert på en semistrukturert intervjuguide.

Om publikasjonen

Digital museumsformidling i skolen

Kulturrådet

TRY Råd
2022