Hopp til innhold
Bokserien

En ny kirkelyd

Grunntoner i den norske kirkemusikken på 2000-tallet.

En ny kirkelyd. Grunntoner i den norske kirkemusikken på 2000-tallet.

En ny kirkelyd beskriver og analyserer den kirkemusikalske utviklingen som har skjedd i Norge på 2000-tallet, med særlig vekt på hvordan kunstneriske, økonomiske og administrative rammebetingelser for profesjonell kirkemusikk har utviklet seg i denne perioden. Boken har bidragsytere fra både Telemarksforskning, KIFO og Norges Musikkhøgskole og er redigert av Heidi Stavrum og Ole Marius Hylland. I utgangspunktet handler boka om den profesjonelle kirkemusikken, men forholdet mellom profesjonelle og amatører er også tatt med i analysen fordi kirkemusikernes relasjon til amatørvirksomhet er svært viktig.

Boka handler om hvordan kirkemusikken skapes og utvikles i rommet mellom kunsten og troen, om utviklingen av kirkemusikkens estetikk og om hvilke kunstneriske arbeidsvilkår som preger kirkemusikernes praksis. Den handler også om hva som skjer når kirkemusikken blir et felt både for kirkepolitikken og kulturpolitikken. Boka viser blant annet hvordan det estetiske handlingsrommet for kirkemusikken er kraftig utvidet, samtidig som kirkemusikerne stilles overfor en kombinasjon av nye kunstneriske og administrative krav.

Om publikasjonen

En ny kirkelyd

Kulturrådet

Ole Marius Hylland og Heidi Stavrum (red.)
2016
978-82-7081-177-9