Hopp til innhold
Rapport

Et kunnskapsbasert og langsiktig mangfoldsarbeid

I 2020 ble Kulturrådet tildelt oppdraget som nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren. Første skritt på veien har vært å stake en kurs for det kommende arbeidet i rapporten «Et kunnskapsbasert og langsiktig mangfoldsarbeid».

$imageText.getData()

Kulturrådet mottok oppdraget som koordinator for mangfold med intensjon om å utvikle en nasjonal og langsiktig innsats som skal mobilisere til målrettet handling i kulturinstitusjoner og i kulturlivet generelt. I tildelingsbrevet ble Kulturrådet også bedt om å styrke sin egen innsats på feltet.

Det ble raskt igangsatt et forprosjekt som resulterte i rapporten "Et kunnskapsbasert og langsiktig mangfoldsarbeid". Her foreslås det en rekke tiltak, både tiltak rettet mot Kulturrådets organisajon og virke, og tiltak rettet mot kunst- og kulturlivet. 

Rapporten og tiltakene som foreslås i den, bygger på en erkjennelse av at endringsarbeid krever tålmodighet og systematikk. 

Om publikasjonen

Et kunnskapsbasert og langsiktig mangfoldsarbeid

Kulturrådet

Kulturrådet
2020