Hopp til innhold

Forsøksordninga for distribusjon av kulturfondbøker til skulebibliotek

Intern gjennomgang av Kulturrådets forsøksordning for skulebibliotek

$imageText.getData()

Forsøksordninga for distribusjon av kulturfondbøker til skulebibliotek har sørga for innkjøp ogdistribusjon av kulturfondbøker til 200 skulebibliotek i grunnskulen. Resultata frå dei tre årlege spørjeundersøkingane viser at dei aller fleste skulane er særs nøgd medforsøkingsordninga. Skulane rapporterer om at ordninga i stor grad har resultert i aukaleselyst og høgare utlån. Nokre av faktorane som har vore særleg viktige er tilgang på nyebøker og variert litteratur i kombinasjon med gode og aktive formidlingsopplegg fråskulebibliotekaren. Dei fleste skulane gjennomførte sitt planlagte formidlingsopplegg ogseier det fungerte godt – og har vore viktig for korleis forsøksordninga har fungert.

Om publikasjonen

Forsøksordninga for distribusjon av kulturfondbøker til skulebibliotek

Kulturrådet

2023