Hopp til innhold
Rapport

Fragmentering eller fellesløsning. Organisering av norsk bibliografisk produksjon

ABM-skrift #60: Fragmentering eller fellesløsning. Organisering av norsk bibliografisk produksjon

ABM-skrift #60: Fragmentering eller fellesløsning. Organisering av norsk bibliografisk produksjon

ABM-utvikling initierte prosjektet «Effektiv nasjonal bibliografisk produksjon» i 2008. Formålet med prosjektet er å framskaffe nok bakgrunnsmateriale og analyser til et solid grunnlag for en framtidig organisering av produksjon av bibliografiske poster innen biblioteksektoren. Hensikten er å bidra til:

  • å sikre katalogdata som felleseie
  • å minimalisere dobbeltarbeid og dermed redusere kostnader
  • å sørge for at metadata er tilgjengelig ved utgivelse/publisering
  • bedre kvalitet i felles-søk

Prosjektet er delt opp i delprosjekter. Det første er knyttet til en utredning av juridiske problemstillinger i tilknytning til eierskap av katalogdata. Denne utredningen ble gjort av Vebjørn Søndersrød og forelå våren 2009 som ABM-skrift nr. 53. Det andre er knyttet til organisering og rollefordeling i bibliografisk produksjon.

Høgskolelektor Unni Knutsen ved Høgskolen i Oslo har hatt oppdraget med å kartlegge og vurdere dagens organisering og rollefordeling. Rapporten har ulike forslag til forbedring og videre veivalg, samtidig vurderer rapporten økonomiske aspekter og ressursbruk.

Om publikasjonen

Fragmentering eller fellesløsning. Organisering av norsk bibliografisk produksjon

Kulturrådet

2009