Hopp til innhold

Gjenoppbygging av kultursektoren: internasjonale perspektiver

Dette notatet tar for seg ulike lands tilnærminger til gjenoppbygging og styrking av kultursektoren etter snart to år med nedstengninger, restriksjoner og krisestøtte under koronapandemien.

$imageText.getData()

Første del av notatet beskriver landenes overordnede planer for gjenoppbygging. I andre del omtales mål og konkrete virkemidler for gjenoppbygging knyttet til henholdsvis tilgjengelighet og mangfold, kunstnerøkonomi, digitalisering og innovasjon, kulturell næring og internasjonale satsinger.

Om publikasjonen

Gjenoppbygging av kultursektoren: internasjonale perspektiver

Kulturrådet og Norsk filminstitutt

Åse M. Meyer, Tora Toreng
2022
978-82-8105-161-4