Hopp til innhold
Veiledning

Gradering av tilstand på en bygning

Tilrådning ved vurdering av overordnet tilstandsgrad på bygninger. Oppdrag til museene i det nasjonale museumsnettverket: Kartlegging og tilstandsvurdering av kulturhistoriske bygninger

$imageText.getData()

Kulturdepartementet har bedt alle museer i det nasjonale museumsnettverket som forvalter kulturhistoriske bygninger om å gjennomføre en kartlegging og  tilstandsvurdering av disse som bygger på Norsk Standard NS-EN 16096:2012 Bevaring av kulturminner – Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk. Kartlegging og tilstandsvurdering skal være Kulturrådet i hende innen 31. desember 2019. Museumsseksjonen i Kulturrådet legger til rette for en prosess i kartleggingsarbeidet der museene vil få assistanse og kvalitetssikring underveis. Denne veilederen er en del av dette kvalitetssikringsarbeidet.

Om publikasjonen

Gradering av tilstand på en bygning

Kulturrådet

Utarbeidet av Kulturrådet i samarbeid med Stiftelsen Lillehammer Museum
2019