Hopp til innhold
Veiledning

Hvordan undersøke kunstneres inntekter?

Kulturdirektoratet tilbyr veiledning til kunstnerorganisasjoner som ønsker å kartlegge medlemmenes inntekter i samsvar med de offisielle kunstnerundersøkelsene.

$imageText.getData()

Telemarksforsking har på oppdrag fra Kulturdirektoratet utarbeidet et notat som beskriver hvordan kunstnernes inntekter kan kartlegges på en måte som samsvarer med de offisielle kunstnerundersøkelsene. Notatet gir også forslag til konkret ordlyd som kunstnerorganisasjonene som ønsker det, kan integrere i sine medlemsundersøkelser.

Om publikasjonen

Hvordan undersøke kunstneres inntekter?

Telemarksforsking, Kulturdirektoratet

Bård Kleppe
2024
978-82-336-0655-8