Hopp til innhold
Rapport

Implementering av Cristin i museene

$imageText.getData()

Våren 2020 etablerte Kulturrådet en arbeidsgruppe/referansegruppe bestående av representanter fra museumssektoren. Gruppen skulle i samarbeid med Kulturrådet bidra til å utforme:

  • anbefalinger til en hensiktsmessig organisering av museenes registrerings- og kvalitetssikringsarbeid i Cristin
  • anbefalinger som kan bidra til enhetlig registreringspraksis mellom museene

Arbeidsgruppen har også diskutert utviklingsbehov i Cristin, og hvordan mål om økt synliggjøring, publisering og forskningssamarbeid kan tas inn i den videre implementeringen av Cristin i museene.

Det følgende notatet kan både leses som en rapport over arbeidsgruppens diskusjoner og anbefalinger, men også som et grunnlagsdokument for den videre implementeringen av Cristin i museene. 

Om publikasjonen

Implementering av Cristin i museene

2021