Hopp til innhold

Kartlegging av kunst- og kultursektorens arbeid med mangfold

Rapport fra Kulturrådets undersøkelse om hvordan kunst- og kulturvirksomheter jobber med mangfold.

$imageText.getData()

I en spørreundersøkelse gjennomført av Rambøll for Kulturrådet, har 321 kunst- og kulturvirksomheter over hele landet svart på hvordan de jobber med mangfold. Denne rapporten viser blant annet at 87 prosent av norske kunst- og kulturvirksomheter har konkrete tiltak for å fremme mangfold i innhold og blant ansatte og besøkende. Samtidig svarer mange at økonomi og kompetanse er hindre i arbeidet med mangfold, og mange opplever at det er vanskelig å svare om besøksmangfold.

Rapporten bidrar med kunnskap om status på arbeidet med mangfold i kultursektoren, og har bakgrunn i Kulturrådets rolle som nasjonal koordinator for et mer inkluderende kulturliv.

Om publikasjonen

Kartlegging av kunst- og kultursektorens arbeid med mangfold

Rambøll

2022