Hopp til innhold
Rapport

kompetanseoppbygging for et multikulturelt normalsamfunn

ABM-skrift #13: ABM-institusjonene i Norden. Kompetanseoppbygging for et multikulturelt normalsamfunn.

Denne rapporten presenterer resultatet av prosjektet «Kompetenceudvikling for medarbejdere i kulturinstitutioner – omstilling til et multikulturelt samfund». 

Prosjektets bærende tanke er at de nordiske land nå har en etablert multikulturell normalitet og at det er på tide at kulturinstitusjonene tar konsekvensen av dette. I dette prosjektet fokuseres det på arkiver, biblioteker og museer og den kompetanse som bør stå til rådighet for disse institusjonene i det multikulturelle normalsamfunnet.
 
Prosjektets hensikt har da vært å finne frem til utdannings-elementer og utdanningstemaer som kan brukes av utdannings-institusjonene for at ulike former for multikulturell kompetanse kan bli en fast del av utdanningen.
 
Rapporten beskriver hvilke muligheter arkiver, biblioteker og museer har for å fylle en betydelig funksjon i det multikulturelle samfunnet og drøfter hvilke temaer en kompetanseutvikling bør fokusere på.

Om publikasjonen

kompetanseoppbygging for et multikulturelt normalsamfunn

Kulturrådet

Per Bjørn Rekdal (red)
2005
82-8105-015-2