Hopp til innhold
Rapport

Kunst i tal 2022

Kunst i tal er ein årleg publikasjon som gir verdifull innsikt i den økonomiske utviklinga i kunstmarknaden og framveksten av nye plattformer og transaksjonsformer for sal av kunst.

$imageText.getData()

På musikkområdet er det gjort målingar i perioden (2012–2020), på litteraturområdet frå 2013, og for visuell kunst frå 2014. I tillegg er det no sjuande gong det ligg føre ei måling på scenekunstområdet.

Saman med Kulturdirektoratets forskingsprogram, evalueringar og andre kunnskapsproduksjon klargjer denne rapporten betydninga  og samfunnsrolla til kunsten. Rapporten inngår i kunnskapsgrunnlaget for kultursektoren og underbyggjer verdiskapinga til kunstområda.

Rapporten kjem også i form av eit digitalt dashbord

Om publikasjonen

Kunst i tal 2022

Kulturdirektoratet

Peder Laumb Stampe, Marte Næss Thomassen, Audun Vindøy, Mathias Sikveland Wee og Erlend Daae Alstad
2023