Hopp til innhold
Rapport
Statistikk

Kunst i tall 2018 - inntekter fra musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst

Kunst i tall 2018 presenterer kunnskap om inntekter i musikk-, litteratur-, visuell kunst og scenekunstbransjen i Norge. Rapporten Kunst i tall 2018 er utarbeidet av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Kulturrådet.

$imageText.getData()

Kunst i tall 2018 presenterer inntektene på musikk-, litteratur-, visuell kunst- og scenekunstområdet i Norge. Omsetningen av kunst skjer på forskjellige måter i ulike deler av kunstbransjene og gjenspeiler forskjellige strukturer for produksjon, visning og konsum av kunstformer. Rapporten bygger på tall fra de ulike kunstområdene og viser frem utviklingstrekk både i hjemmemarked og eksport. Målet er å gi økt kunnskap om inntektene på de ulike kunstområdene og hvordan disse utvikler seg gjennom å fremskaffe sammenlignbare tall over tid. På musikkområdet er det gjort målinger i en syvårsperiode (2012– 2018), på litteratur i seks år (2013–2018) og på visuell kunst i fem år (2014–2018). I tillegg er det nå tredje gang det foreligger en måling av scenekunstområdet. 

Om publikasjonen

Kunst i tall 2018 - inntekter fra musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst

Kulturrådet

Jon Martin Sjøvold, Mia B. Nilssen Haave, Kjetil Helgeland, Ranjit Kaur og Lars Ivar Slemdal
2019
2535-6070