Hopp til innhold
Rapport
Statistikk

Kunst i tall 2021

Kunst i tall er en årlig publikasjon som gir verdifull innsikt i kunstmarkedets økonomiske utvikling og fremveksten av nye plattformer og transaksjonsformer for salg av kunst.

$imageText.getData()

På musikkområdet er det gjort målinger i perioden
(2012–2020), på litteraturområdet fra 2013, og for visuell kunst fra 2014. I tillegg er det nå sjette gang det foreligger en måling på scenekunstområdet.

Sammen med Kulturrådets forskningsprogrammer, evalueringer og øvrige kunnskapsproduksjon belyser denne rapporten kunstens betydning  og samfunnsrolle. Rapporten inngår i kunnskapsgrunnlaget for kultursektoren og
underbygger kunstområdenes verdiskaping.

Rapporten kommer også i form av et digitalt dashboard

Om publikasjonen

Kunst i tall 2021

Kulturrådet

Peder Laumb Stampe, Audun Vindøy, Mathias Sikveland Wee, Marte Næss Thomassen
2022