Hopp til innhold
Rapport

Kunstnerundersøkelsen 2019

Denne rapporten beskriver norske kunstneres arbeidsvilkår i 2019, med særlig vekt på deres inntektsforhold.

$imageText.getData()

Beskrivelsene er basert på registerdata samt en spørreundersøkelse som ble sendt ut til norske kunstnerorganisasjoner og til innehavere av enkeltpersonforetak innen kunstnerisk produksjon.

Kunstnerundersøkelsen  er skrevet på oppdrag fra Kulturdirektoratet. Arbeidet ble gjennomført i perioden fra august 2021 til september 2022. I desember 2021 leverte forfatterne også en delundersøkelse som beskrev endringer i kunstnernes arbeid og inntekt under pandemien.

På grunn av ulike personvernreglement i de ulike organisasjonene lot det seg dessverre ikke gjøre å fremskaffe medlemslister fra Creo, Norsk Skuespillerforbund og GramArt. Skuespillere og de fleste musikere er derfor ikke inkludert i undersøkelsen. 

Om publikasjonen

Kunstnerundersøkelsen 2019

Kulturdirektoratet

Bård Kleppe, Tanja Askvik
2023
978-82-7081-207-3