Hopp til innhold
Bokserien

Kunstskapte fellesskap

I kulturpolitikken hevdes det gjerne at kunst og kultur kan bidra til å danne, forme og styrke fellesskap. Men hvordan kan egentlig kunst skape fellesskap? Og hvordan fungerer de kunstskapte fellesskapene?

$imageText.getData()

Gjennom å zoome inn på hva kunst og estetiske praksiser gjør, og hvordan de virker i møte med offentligheten, inviterer vi med denne boken til en samtale om hva fellesskap i og rundt kunsten er og kan være. 

Vi spør: Hvilke former for fellesskap og fellesskapsforståelser preger ulike kunst- og kulturoffentligheter, og hva slags offentligheter bidrar til at det dannes nye former for fellesskap blant publikum, deltagere, utøvere og skapere? 

Boken springer ut av forskningsprogrammet «Kunstskapte fellesskap», som er et samarbeid mellom Statens Kunstfond i Danmark og Kulturrådet i Norge.

Om publikasjonen

Kunstskapte fellesskap

Fagbokforlaget

Melanie Fieldseth, Hanne Hammer Stien, Jorunn Veiteberg (red.)
2022
978-82-450-4171-2